Giới thiệu sách mới

23C Ba chua 18 cuaBÀ CHÚA 18 CỬA NGỤC

tác giả : NGUYỄN LÊ QUAN

Đã bao năm tác giả từng đi đến nhiều miền trên đất nước, nhất là những nơi được mọi người cho là “rừng thiêng nước độc” chỉ với mục đích thu lượm những mảng đề tài về thế giới tâm linh, những chuyện kinh dị ở miền núi để soạn thành những tập truyện nửa hư nửa thật, nhằm cống hiến đến người đọc những phút giây giải trí bổ ích.

Trong các chuyện kinh dị về thế giới tâm linh, tác giả thường nghiên cứu đến các hiện tượng huyền bí vô hình, nên khi nghe kể có chuyện thật hoang đường nói về ma quỷ hay bùa ngải, nhưng suy gẫm lại mới thấy chuyện không phải không có thật ở trên đời.

Như tập truyện “Bà Chúa Mười Tám Cửa Ngục” sau đây là một điển hình, mặc dù có hư cấu nhưng là chuyện có thật đã xảy ra vào thời Pháp thuộc tại vùng rừng núi Trường Sơn, nơi bãi vàng Phước Sơn.

Nói về chuyện ma quỷ, tức loại hình kinh dị mang đầy chất huyền bí hoang tưởng. Vì có người kể họ đã trông thấy ma hay hiện tượng ma đè, ma nhát… cũng có người nói, trên đời làm gì có ma hay quỷ, chẳng qua chỉ do ảo giác mà ra, vì theo khoa học chứng minh khi con người mang tâm thần mệt mỏi và có suy nghĩ quá nhiều về một việc nào đó sẽ trở thành ảo mộng rồi sinh ra ám ảnh phản ảnh tâm trạng đời thường, người bị áp bức trở thành ma thành quỷ để đi báo oán trả thù những tên đại gian đại ác. Nên có triết lý “người cũng là ma, ma cũng là người; chỉ khác ma có hồn mà không còn phách thuộc thế giới vô hình, còn người có hồn lẫn phách thuốc thế giới hữu hình”.

Tuy tập truyện mang tính hư cấu, nhưng xét về nội dung khi nói đến từng nhân vật lại thật chuẩn xác như triết lý nói trên, bởi tính tham sân si và ái tình nhục dục luôn hiện hữu trong con người trở thành thứ ác quỷ vô hình mà không hay; rồi câu chuyện được kết luận, làm ác sẽ gặp quả báo nhằm hướng thiện mọi người .

Vì thế trong câu chuyện thật nhưng tác giả đã hư cấu thêm để tác phẩm được sinh động, hấp dẫn và dễ hiểu hơn khi đến với người đọc, cho thấy ma quỷ từ đâu đến với thế gian này. Phải chăng từ lòng hận thù sâu sắc của những nạn nhân phải chết oan bởi những lòng tham không đáy đó ?

Sách phát hành tháng 6/2009

B Oan thu TKXem tiểu thuyết của

NGUYỄN LÊ QUAN

TRÊN TRANG BLOG :

“Nguyễn Việt & mọi người”

địa chỉ : nguyenlequan.blogspot.com

Dưới đây là những tác phẩm của Nguyễn Việt với các bút danh NGUYỄN LÊ QUAN, KHÁCH GIANG HỒ, LÊ HOÀNG NGUYỄN, THIÊN VIỆT qua các thể loại truyện kinh dị & khoa học huyền bí. Tác giả giữ bản quyền. Mọi liên hệ về địa chỉ

khaisang2002@yahoo.com

H. sach KHHB

H. Tr kinh diKho tang kinh di

KHO TÀNG KINH DỊ

Tiểu thuyết : NGUYỄN LÊ QUAN

Lời giới thiệu :

Các chuyện kinh dị viết về thế giới huyền bí, tác giả thường nói đến hiện tượng vô hình thuộc thế giới tâm linh, nên có chuyện thấy thật hoang đường viết về ma quỷ hay bùa ngải, nhưng suy gẫm mới thấy không phải không có thật trên đời.

Tập truyện “Kho tàng kinh dị” này tuy mang tính hư  cấu (thật ra có thật trong thời kỳ nước ta đang bị Pháp thuộc), xét về nội dung cho thấy ở đời tính tham sân si luôn hiện hữu trong con người để dễ trở thành thứ ác quỷ vô hình mà mọi người không hay biết.

Trong truyện có đoạn nói đến tính tham sân si:

– Đúng con người ai cũng có lòng tham, đến lão pháp sư già không có gia đình con cái, ngày đêm ở nơi thâm sơn cùng cốc chỉ biết luyện bùa nuôi ngải không mua sắm vật chất để hưởng thụ cũng vẫn tham lam, muốn có thật nhiều tiền; không biết khi chết ông ta có đem theo xuống cõi âm ty được không mà vừa mở miệng đã đòi chia chác của cải trong kho tàng.

Hoặc như câu :

– Đôi khi đồng tiền làm mờ ám lương tâm, tâm tính trở nên thay đổi đâm ra sát hại lẫn nhau, như  bọn người độc ác tham lam kia đã gặp “quả báo” phải chết trong hang đá suốt đời !

Vì thế trong truyện dù tác giả đã hư cấu để tác phẩm thêm sinh động, vẫn cho thấy ma quỷ từ đâu đến với thế gian. Phải chăng bởi những lòng tham không đáy đó ?

Tập truyện này liên hoàn với cuốn “Bà Chúa Mười Tám Cửa Ngục”, nên có những đoạn tác giả đã diễn giải lại tình tiết của tập trước. Nên xin kính báo.

Nxb Thanh Hóa – sách phát hành tháng 5/2009