Thước Lỗ Ban

THƯỚC NÀO ĐÚNG ?

– THIÊN VIỆT

Có một cuốn sách viết về Thước Lỗ Ban và dạy cách sử dụng. Theo đó thì cây thước này có độ dài 53cm chia làm 8 cung. Tính mỗi cung có hơn 6,5cm lại chia thành 5 trù, mỗi trù dài đúng 1cm. Khi đo bắt đầu đặt cây thước vào mí mép bên trái rồi đo lần sang mép bên phải. Luôn luôn phải đặt cung số 1 tức cung Quý Nhơn nằm tay trái, rồi đo lần tới chỗ nào thì coi lời giải sẽ thấy tốt xấu, kiết hung.

PThuy 1

Tám cung kiết hung được gọi như sau :

– Cung đầu là Quý Nhơn, hành Mộc là cung Tốt

– Cung thứ 2 là Hiểm Họa, hành Thổ là cung Xấu.

– Cung thứ 3 là Thiên Tai, hành Thổ là cung Xấu.

– Cung thứ 4 là Thiên Tài, hành Thủy là cung Tốt.

– Cung thứ 5 là Nhơn Lộc, hành Kim là cung Tốt.

– Cung thứ 6 là Cô Độc, hành Hỏa là cung Xấu.

– Cung thứ 7 là Thiên Tặc, hành Hỏa là cung Xấu.

– Cung thứ 8 là Tể Tướng, hành Thổ là cung Tốt.

Trong 8 cung trên như đã nói, mỗi cung lại chia thành 5 trù trong đó từ đại kiết đến thứ kiết, hoặc đại hung đến thứ hung.

Đó là cách đo nhà đã xây dựng, nếu chưa thì quý vị đo tới chỗ cung tốt và hạp thì dừng lại và ấn định kích thước nơi sẽ xây dựng. Ngoài việc tính kích thước ngôi nhà, chủ yếu còn phải tính kích thước của cửa chánh, cổng nhà – nếu có – (cửa ra vào còn gọi huyền quan). Nếu nhà đã xây dựng, không may gặp cửa xấu không đúng với thước Lỗ Ban, nên sửa chữa lại để gia đình làm ăn phát đạt theo như ý muốn.

Thế nhưng khi đem 53cm chia cho 8, số thành là 6,5cm, lại chia cho 5 trù, số thành là 1cm thì sai số quá lớn. Cho nên thước Lỗ Ban này không được mọi người tin dùng. Bởi từ đời nhà Chu (257 năm trước Công nguyên) con người đã biết dùng Chỉ và Phân theo hệ thống Bát Phân để làm đơn vị đo chiều dài. Một Chỉ dài 0,408 mét, có 8 Phân, nên một Phân là 0,051 mét. Về sau từ con số đơn vị của Phân là 0,051 nhân cho 10 theo hệ thống Thập Phân, thành con số 0,51. Cái thước dài 0,51m hay 51cm lâu ngày trờ thành thước Lỗ Ban.

Hơn 2000 năm sau, các nhà Cơ Lý Học mới tìm ra được tần số của ngoại âm là 4,9 từ đó suy ra đơn vị thời gian là 1 sec / 4,9 = 0,20408. Biết được đơn vị thời gian, các nhà toán học tính ra được Gia Tốc Trọng Lực ở mặt địa cầu là 40,8 bằng cách lấy 980 nhân với bình phương của đơn vị thời gian: 0,20408. Con số 0,408 chính là đơn vị Chỉ của nền văn minh Thái cổ cũng chính là Gia Tốc Trọng Lực ở mặt địa cầu tương đương với 2 lần trị số của đơn vị thời gian.Thuoc Lo Ban 1

Như vậy thước Lỗ Ban người xưa sử dụng để đo chỉ có độ dài 51cm, phát xuất từ cơ sở tính toán của nền Văn minh Thái Cổ. Và thước Lỗ Ban dài 51cm được chia thành 8 cung bằng nhau. Mỗi cung lại chia thành 5 trù. Như vậy 8 cung là số của Bát Quái, cũng là thứ tự của hàng đơn vị từ 1 đến 8 thuộc hệ thống Bát Phân. Còn 5 trù nhỏ thuộc Ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ.Hình 2 lo ban

Như đã nói trên, trong nội dung 8 cung, riêng cung thứ 7 có sách cho rằng thuộc hành Hỏa (Thất Tai Hỏa cục), cũng có sách cho rằng thuộc hành Kim (Thất Tai Kim cục). Xem kỷ thì cung này là cung tọa thủ của sao Phá Quân. Trong thuật Tử Vi sao Phá Quân thuộc Bắc Đẩu Tinh mang hành Thủy, chủ về Hung và Hao tinh phá tán, nhưng trong Bát Biến Du Niên của phép xem phong thủy về Dương Trạch (xem xây dựng nhà cửa) lại khẳng định sao Phá Quân thuộc hành Kim tương đồng với cung Tuyệt Mạng vốn hành Kim. Khoa địa lý phong thủy cho rằng sao Phá Quân thuộc hành Kim mới đúng, nên có thể cho rằng Thất Tai Kim cục đúng hơn Thất Tai Hỏa cục.

Tuy nhiên hiện nay các thầy tướng địa thường dùng thước Lỗ Ban theo một kích thước khác, và các nhà sản xuất thước kéo (hình 1) Lỗ Ban cũng theo các cung các trù sau đây. Một thước Lỗ Ban chỉ bằng 40cm, gồm 8 cung, mỗi cung có 4 trù, mỗi trù bằng 1,25cm (xem hình 2).

Khởi đầu với cung :

– Thứ nhất Tài Lộc (tốt) 1 Sanh nương, 2 Tấn Bửu, 3 Đăng khoa, 4 Tài chí.

– Thứ hai Trường Bệnh (xấu) 1 Khẩu thiệt, 2 Bệnh lậm, 3 Tử tuyệt, 4 Tai chí.

– Thứ ba Sinh Tạng (xấu) : 1 Thất tài, 2 Ly hương, 3 Thoái khẩu, 4 Tử biệt.

– Thứ tư Mỹ Thuật  (tốt) : 1 Phú quý, 2 Tấn ích, 3 Tích lợi, 4 Thuận lợi.

– Thứ năm Quan Lộc (tốt) : 1 Đại kiết, 2 Quý nhân, 3 Lợi ích, 4 Thêm đinh.

– Thứ sáu Kiếp Đạo (xấu) : 1 Thất thoát, 2 Ngũ Quỷ, 3 Tai kiếp, 4 Trường bệnh.

– Thứ bảy Lục Hại (xấu) : 1 Cô quả, 2 Quả canh, 3 Mạt nghệ, 4 Thoát tài.

– Thứ tám Tài Đức (tốt) : 1 Thiện sinh, 2 Nghinh phước, 3 Lục hạp, 4 Ân Đức.

Với thước Lỗ Ban gồm 4 tấc này chúng ta đo như phần trên đã nói, cho đến khi gặp cung vừa ý. Như muốn trù Đại kiết tại cung Quan Lộc, cửa chánh (loại hai cửa) phải chọn đúng từ 101 đến 104cm là chuẩn xác.

Vì thước Tầu của người Trung Hoa xưa (thời nhà Tống, thế kỷ thứ X đã sử dụng) tính 1 thước chỉ có 40cm (bốn tấc), nên không thể có thước Lỗ Ban 51cm hay 53cm được, sách nào nói một trù chỉ có 1cm là sai.

THIÊN VIỆT

(Xem Bí ẩn Phong Thủy của tác giả, đã phát hành)