Lịch Vạn Sự Tháng 8/2015 (Kỳ 1)

Logo Lichvan su

Từ ngày 1/8/2015 đến ngày 15/8/2015

NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến GIÁP THÂN – Tiết LẬP THU (thuộc tháng bảy ÂL, đủ)

Ngày vào tiết LẬP THU : 8/8/2015 (tức ngày 24 tháng 6 ÂL)

Ngày vào khí Xử Thử : 23/8/2015 (tức ngày 10 tháng 7 ÂL)

Hành : THỦY (Tuyền Trung Thủy- nước suối) – Sao : DỰC

DL & AL Wordpr T8-15

C10 DauThứ bảy – Ngày Ky DẬU 1/8 – tức 17/6 AL (T)

Hành THỔ – Sao Liễu – Trực MÃN

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Tân Mão, Ất Mão.

TÓT : Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Thiên phú, Lộc khố, Tục thế, Thời đức

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Thổ ôn, Hỏa tai, Tai sát, Quả tú, Trùng tang, Cửu thổ quỷ, Ly sào, Huyết kỵ. Hắc đạo : Câu trận.

Cử : cúng tế, cầu phước, lợp mái nhà, xây bếp. động thổ, xuất hành, dọn nhà

Giờ hoàng đạo : Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

C11 TuatChủ nhật – Ngày CANH TUẤT 2/8 – tức 18/6 AL (T)

Hành KIM – Sao Tinh – Trực BÌNH

Khắc tuổi Can : Giáp Tuất, Giáp Thìn – Khắc tuổi Chi : Giáp Thìn, Mậu Thìn.

TÓT : Tuế đức, Thiên ân, Nguyệt không, Nguyệt giải, Yếu yên, Sát cống . Hoàng đạo : Thanh long

Nên : cúng tế, cầu phước, lợp mái nhà, vào đơn, đónh hôn

XẤU : Sát chủ, Tiểu hao, Nguyệt hư, Băng tiêu, Hà     khôi, Thổ cấm, Quỷ khốc, Cửu thổ quỷ. Ngày Tam nương

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

C12 HoiThứ hai – Ngày TÂN HỢI – 3/8 – tức 19/6 AL (T)

Hành KIM – Sao TRƯƠNG- Trực ĐỊNH

Khắc tuổi Can : Ất Hợi, Ất Tỵ – Khắc tuổi Chi : Ất Tỵ, Kỷ Tỵ

TÓT : Thiên ân, Nguyệt ân, Nguyệt tài, Âm đức, Mãn đức, Tam hợp, Trực tinh. Hoàng đạo : Minh đường

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Đại hao, Nhân cách, Lôi công.

Cử : giao dịch, nhóm họp, đính hôn, động thổ

Giờ hoàng đạo : Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

C1 TyThứ ba – Ngày NHÂM TÝ – 4/8 – tức 20/6 AL (T)

Hành MỘC – Sao Dực – Trực Chấp

Khắc tuổi Can : Bính Tuất, Bính Thìn – Khắc tuổi Chi : Giáp Ngọ, Canh Ngọ.

TÓT : Thiên thụy, Giải thần

Nên : cúng tế, cầu phước, chữa bệnh, vào đơn

XẤU : Thiên ôn, Thiên hình, Hoang vu, Cửu không, Nguyệt hỏa, Hoàng sa, Khô tiêu.

Cử : động thổ, gả cưới, khai trương, xây bếp, lợp mái nhà

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi

C2 SuuThứ tư – Ngày QUÝ SỬU – 5/8 – tức 21/6 AL (T)

Hành MỘC – Sao Chẩn – Trực Phá

Khắc tuổi Can : Đinh Hợi, Đinh Tỵ – Khắc tuổi Chi : Ất Mùi, Tân Mùi.

TÓT : Thiên ân

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Nguyệt phá, Lục bất thành, Nguyệt hình. Hắc đạo : Chu tước.

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

C3 DanThứ năm – Ngày GIÁP DẦN 6/8 – tức 22/6 AL (T)

Hành THỦY – Sao GIÁC – Trực Nguy

Khắc tuổi Can : Canh Ngọ, Canh Tý – Khắc tuổi Chi : Mậu Thân, Bính Thân

TÓT : Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên tài, Ngũ phú, Hoạt diệu, Mẫu thương, Nhân chuyên, Kim quỹ

Nên : giao dịch, cầu tài, thay đổi, chữa bệnh, dọn nhà

XẤU : Sát chủ, Tội chí, Ly sàng, Cô quả, Đao chiêm sát. Ngày Tam nương

Cử :mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

C4 MaoThứ sáu – Ngày ẤT MÃO – 7/8 – tức 23/6 AL (T)

Hành THỦY – Sao Cang – Trực THÀNH

Khắc tuổi Can : Tân Mùi, Tân Sửu – Khắc tuổi Chi : Kỷ Dậu, Đinh Dậu.

TÓT : Thiên hỉ, Kính tâm, Tam hợp, Mẫu thương, Hoàng ân. Hoàng đạo : Kim đường

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Thiên hỏa, Cô thần, Lỗ ban sát, Đao chiêm sát, Phi liêm đại sát. Ngày Nguyệt kỵ

Cử : lợp mái nhà, gác đòn dông

Giờ hoàng đạo : Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

C5 ThinThứ bảy – Ngày BÍNH THÌN – 8/8 – tức 24/6 AL (T)

Hành THỔ – Sao Đê – Trực THÀNH

Khắc tuổi Can : Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn, Mậu Thìn – Khắc tuổi Chi : Mậu Tuất, Nhâm Tuất.

TÓT : Nguyệt không, Thiên hỉ, Thiên tài, Tục thế, Tam hợp, Mẫu thương, Nhân chuyên, Kim quỹ

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Hỏa tai, Nguyệt yếm, Cô thần, Kim thần thất sát, Huyết kỵ, Phi liêm đại sát.

Cử : xây bếp, xuất hành, đính hôn, dọn nhàm khai trương

Giờ hoàng đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

C6 RanChủ nhật – Ngày ĐINH TỴ – 9/8 – tức 25/6 AL (T)

Hành THỔ – Sao PHÒNG – Trực THÂU

Khắc tuổi Can : Quý Tỵ, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Mùi – Khắc tuổi Chi : Kỷ Hợi, Quý Hợi.

TÓT : Nguyệt đức hợp, Ngũ phú, U vi, Yếu yên, Lục hợp. Hoàng đạo : Kim đường

Nên : vào đơn, làm những việc mới, việc nhỏ, đính hôn, gả cưới

XẤU : Tiểu hồng sa, Kiếp sát, Địa phá, Thần cách, Hà khôi, Lôi công, Ly sàng, Kim thần thất sát,

Cử : mọi việc đều xấu

Giờ hoàng đạo : Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

C7 NgoThứ hai – Ngày MẬU NGỌ – 10/8 – tức 26/6 AL (T)

Hành HỎA – Sao TÂM – Trực KHAI

Khắc tuổi Can : Không có – Tự hình : Giáp Ngọ, Bính Ngọ – Khắc tuổi Chi : Bính Tý, Giáp Tý.

TÓT : Thiên đức hợp, Nguyệt tài, Đại hồng sa, Ngũ hợp

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Sát chủ, Thiên hỏa, Hoàng sa, Tai sát, Lỗ ban sát, Đao chiêm sát, Cửu thổ quỷ, Ly sào. Hắc đạo : Bạch hổ.

Cử : mọi sự đềi xấu

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi

C8 MuiThứ ba – Ngày KỶ MÙI – 11/8 – tức 27/6 AL (T)

Hành HỎA – Sao VĨ – Trực Bế

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Đinh Sửu, Ất Sửu.

TÓT : Thiên thành,Tuế hợp, Đại hồng sa, Ngũ hợp, Bất tương. Hoàng đạo : Ngọc đường

Nên : vào đơn, chữa bệnh, làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Hoang vu, Địa tặc, Nguyệt hư, Cô quả, Hỏa tinh, Huyết chi. Ngày Tam nương

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

C9 ThanThứ tư – Ngày CANH THÂN – 12/8 – tức 28/6 AL (T)

Hành MỘC – Sao CƠ – Trực KIẾN

Khắc tuổi Can : Giáp Tý, Giáp Ngọ – Khắc tuổi Chi : Nhâm Dần, Mậu Dần.

TÓT : Tuế đức, Thiên quý, Minh tinh, Mãn đức, Phúc hậu

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Thổ phù, Lục bất thành, Trùng tang, Thiên lao, Dương thác.

Cử : động thổ, gác đòn đông, lợp mái nhà, khai trưoơng, xuất hành, đính hôn

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

C10 DauThứ năm – Ngày TÂN DẬU — 13/8 – tức 29/6 AL (T)

Hành MỘC – Sao Đẩu – Trực TRỪ

Khắc tuổi Can : Ất Sửu, Ất Mùi – Khắc tuổi Chi : Quý Mão, Kỷ Mão.

TÓT : Thiên quý, Âm đức, Ngũ hợp, Sát cống

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ, an táng

XẤU : Sát chủ, Vãng vong, Thiên ôn, Nhân cách, Cửu không, Tội chí, Nguyệt kiến, Phủ đầu dát, Khô tiêu, Đại mộ. Hắc đạo : Huyền vũ. Ngày Nguyệt tận

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

C11 TuatThứ sáu – Ngày NHÂM TUẤT – 14/8 – tức 1/7 AL (Đ)

Hành THỦY – Sao Ngưu – Trực MÃN

Khắc tuổi Can : Bính Thìn, Bính Tuất, Bính Dần, Bính Thân – Khắc tuổi Chi : Bính Thìn, Giáp Thìn

TÓT : Nguyệt đức, Nguyệt ân, Thiên phú, Thiên quan, Lộc khố, Kính tâm, Trực tinh, Tư mệnh

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Thổ ôn, Thiên tặc, Quả tú, Tam tang, Cô quả, Ly sào, Quỷ khốc.

Cử : cúng tế, vào đơn, đính hôn, dọn nhà

Giờ hoàng đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

C12 HoiThứ bảy – Ngày QUÝ HỢI – 15/8 – tức 2/7 AL (Đ)

Hành THỦY Sao Nữ – Trực BÌNH

Khắc tuổi Can : Đinh Tỵ, Đinh Hợi – Khắc tuổi Chi : Đinh Tỵ, Ất Tỵ.

TÓT : Thiên đức, Nguyệt giải, Hoạt diệu, Phổ hộ, Ngũ hợp

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Sát chủ, Thiên cương, Tiểu hao, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Băng tiêu, Ngũ hư. Hắc đạo : Câu trận.

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

NHỮNG NGÀY LỄ – KỶ NIỆM THÁNG 8 DƯƠNG LỊCH

6/8/1962 : Ngày quốc tế chống vũ khí nguyên tử

8/8/1967 : Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam  Á (ASEAN)

15/8/1945 : Ngày truyền thống ngành Bưu Điện – Ngày chiến thắng phát xít Nhật

19/8/1945 :Cách mạng tháng 8 thành công – Ngày thành lập CAND

26/8/1975 : VN gia nhập phong trào không liên kết

NHỮNG NGÀY LỄ – KỶ NIỆM THÁNG 7 ÂM LỊCH

9/7 : Hội đua thuyền Đào xá (Phú Thọ)

15/7 :  Ngày lễ Vu Lan (Xá tội vong nhân) – Hội chùa An Thái (An Nhơn, Bình Định) – Hội làng Bảo Ninh (Tx Đồng Hới, Quảng Bình) (Rằm tháng 4 = hội cầu mưa)

19/7 : Hội bơi làng Võng La (Đông Anh – Hà Nội) 19-21/7 và 10-13/10

Thiên Việt

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

BÍ MẬT THỨ 6 NGÀY 13

Logo KH huyen bi

5 Thu 6-13 1BÍ MẬT THỨ 6 NGÀY 13

SỰ XUI XẺO VÀ NỖI SỢ HÃI

Truyền thuyết về thứ 6 ngày 13…. ngày mà cả thế giới phải xa lánh nó…. Theo quan niệm của người phương Tây thì thứ 6 là ngày xấu nhất trong tuần và ngày 13 là ngày xấu nhất trong tháng, vì vậy nên khi hai điều đó kết hợp với nhau, thứ 6 ngày 13 đã tạo nên một nỗi sợ hãi lớn. Người ta thậm chí còn đặt hẳn cho hội chứng sợ thứ 6 ngày 13 một cái tên, đó là “paraskevidekatriaphobia”, trong đó “paraskevi” là thứ 6, “dekatria” là số 13 và “phobia” là nỗi sợ hãi (theo tiếng Hy Lạp).

Bằng toán học, người ta đã chứng minh được rằng một năm bất kì có ít nhất một thứ 6 ngày 13 và nhiều nhất là ba ngày. Một năm có ba thứ 6 ngày 13 khi ngày đầu năm là thứ 5 đối với năm không nhuận, hoặc Chủ nhật đối với năm nhuận.

Từ thời cổ đại, trong nhiều nền văn hóa, người ta đã coi con số 13 là một con số đem đến xui xẻo và chết chóc. Việc người ta “kì thị” con số này thể hiện ở rất nhiều việc như những tòa cao ốc không có tầng 13, các bệnh viện không có phòng số 13, các sân bay không có cổng đón khách số 13, 5 Thu 6-13 2trên các máy bay không có ghế ngồi số 13, ca bin số 13 cũng không xuất hiện trên tàu thủy.

Một lý do được đưa ra để lý giải cho điều này là việc số 13 đứng ngay sau số 12, một con số được coi là đẹp và hoàn hảo. Vì vậy mà chúng ta có 12 tháng trong năm, 12 cung Hoàng Đạo, 12 con Giáp, 12 vị thần của Olympus, 12 sứ mệnh của Hercules, 12 tông đồ của Jesus…

Ngày thứ 6 cũng “chịu tiếng xấu” khi xuất hiện trong rất nhiều truyền thuyết. Adam và Eve bị đuổi khỏi vườn địa đàng vào ngày thứ 6, sau khi nếm thử Trái Cấm. Trận Đại hồng thủy Chúa dùng để trừng phạt loài người xảy ra vào thứ 6, ngôi đền của Solomon bị hủy diệt vào ngày thứ 6, và không thể không kể đến, ngày Chúa Jesus bị đóng đinh vào cây thánh giá cũng chính là ngày thứ 6 (H1).

Tuy nhiên, liệu có phải nỗi sợ này chỉ là một sự mê tín dị đoan vô căn cứ hay đó là một điều bí ẩn mà khoa học chưa thể tìm ra lời giải đáp thích đáng ? Dù câu trả lời là gì đi nữa thì trong thực tế, không ít những câu chuyện, những con số đã được ghi chép lại về sự xui xẻo của thứ 6 ngày 13, khiến cho người ta không khỏi lo ngại.

5 Thu 6-13 3

Hãy cùng chúng tôi điểm lại một vài sự kiện liên quan đến thứ 6 ngày 13 nhé !

13/10/1307 : Vua Philip đệ IV của Pháp sai binh lính bắt hàng nghìn thầy tu từng chiến đấu trong thời kỳ Thập tự chinh vì tội thực hiện những hành động trái pháp luật. Không có bất kỳ tội danh nào được chứng minh, song vài trăm người buộc phải nhận tội do bị bức cung. Hơn 100 người đã chết vì bị tra tấn và hành quyết.

13/8/1521 : Quân đội Tây Ban Nha tiêu diệt đế chế Aztec, đổi tên thủ đô Tenochtitlán của đế chế suy vong thành Mexico City (H2).

13/9/1940 : 5 quả bom của phát xít Đức rơi trúng cung điện Buckingham và phá hủy nhà thờ trong cung điện (H3).

5 Thu 6-13 4

13/7/1951 : Một trận hồng thủy đã cướp đi mạng sống của 24 người, hủy hoại hơn 2 triệu hecta đất ở Kansas, gây thiệt hại đến 760 triệu USD (H4).

13/6/1952 : Thống đốc bang Massachusetts, ông Kyle McArthur đã ra lệnh cấm tất cả ô tô cá nhân lưu thông trong thứ 6 ngày 13/6/1952. Lệnh cấm này của thống đốc buộc người dân phải sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Hậu quả là 9 chiếc xe buýt đâm vào nhau ở thành phố Boston. Tất cả xe buýt gặp nạn đều quá tải vì chở nhiều hành khách.

13/3/1964 : Trận động đất lớn nhất trong lịch sử của Bắc Mỹ xảy ra vào 13/3/1964, cướp đi mạng sống của 131 người gần Prince William Sound (H5).

5 Thu 6-13 5

13/11/1970 : Một cơn bão lớn tại Nam Á giết chết khoảng 300.000 người ở Chittagong, Bangladesh. Những trận lũ lụt do bão gây nên cũng khiến khoảng 1 triệu người ở vùng châu thổ sông Hằng mất mạng (H6).

13/7/1987 : Một cơn lốc vòi rồng mạnh đã càn quét Edmonton, Alberta, giết chết 27 người và làm bị thương ít nhất 300 người (H7).

13/1/1989 : Virus mang tên “Thứ 6 ngày 13” tấn công vài trăm máy tính của hãng IBM trên lãnh thổ nước Anh, phá hủy các file chương trình. Dư luận thế giới hoang mang bởi vào thời điểm đó người ta chưa từng chứng kiến việc virus máy tính tấn công trên Tu than 1diện rộng.

13/3/1992 : Một trận động đất cướp đi sinh mạng của gần 2.000 người và đánh sập nơi cư ngụ của 50.000 người khác ở Thổ Nhĩ Kỳ (H8).

Ngoài một số sự kiện nổi bật như trên, cũng có nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận lượng tai nạn tăng đột biến một cách bất thường vào thứ 6 ngày 13. Liệu những điều này có một căn cứ khoa học xác đáng nào hay không, có vẻ đó là một câu hỏi vẫn còn đang để ngỏ. Nhưng thứ 6 ngày 13 vẫn tiếp tục mang đến nỗi lo ngại cho rất nhiều người trên thế giới, đồng thời cũng là chủ đề được yêu thích trong rất nhiều bộ phim và tiểu thuyết nổi tiếng.

Một số nhà khoa học đã hướng đến giả thiết rằng mọi người bị ám ảnh quá nhiều bởi nó, nỗi sợ này như một kiểu “tự kỉ ám thị” vậy. Lời khuyên tốt nhất được đưa ra là vào những ngày này, chúng ta nên hướng những suy nghĩ tiêu cực sang tích cực để giảm bớt căng thẳng và phòng tránh tai nạn (H9). (sưu tầm: Internet)

CUNG HOÀNG ĐẠO LÀ GÌ ?

Hoàng Đạo được tạo ra bởi các nhà chiêm tinh học Babylon cổ đại từ những năm 1645 trước Công nguyên. Vòng tròn 12 Cung Hoàng Đạo hoàn hảo với 12 cung tương xứng với bốn Mùa và 12 tháng.

Theo các nhà thiên văn học thời cổ đại, trong khoảng thời gian chừng 30 – 31 ngày, Mặt Trời sẽ đi qua một trong mười hai chòm sao đặc biệt. 9 Hoang dao 1Ai sinh ra trong thời gian Mặt Trời đi qua chòm sao nào thì họ sẽ được chòm sao đó chiếu mệnh và tính cách của họ cũng bị chòm sao ảnh hưởng nhiều. 12 chòm sao tạo thành 12 cung trong vòng tròn Hoàng đạo, có nghĩa “Đường đi của mặt trời”. Theo phương Tây, vòng tròn này tên là Horoscope. Tiếng Hy Lạp là Zodiakus Kyklos (ζωδιακός κύκλος) – “Vòng tròn của các linh vật.”

Vòng tròn Hoàng đạo chia thành 12 cung, phân ra 4 nguyên tố đã tạo ra của thế giới theo quan niệm phương Tây : đất, lửa, nước, khí. Cứ ba cung là được xếp vào một nhóm nguyên tố, những cung cùng chung nhóm luôn tương hợp nhau nhất. Tuy nhiên, không phải hai cung khác nhóm lúc nào cũng kị nhau. Điển hình là nhóm Đất có thể kết hợp hài hòa cùng nhóm Nước và nhóm Lửa tương đối thích hợp với nhóm Khí.

– Nguyên tố đất : Nam Dương, Xử Nữ, Kim Ngưu. Những người nhóm đất rất chung thủy, cần cù, ôn hòa và khoan thai.

– Nguyên tố lửa : Bạch Dương, Hải Sư, Nhân Mã. Tính cách người nhóm lửa đặc biệt9 Hoang dao 2 nồng cháy, đam mê, nông nổi nhưng rất gan dạ.

– Nguyên tố nước : Song Ngư, Bắc Giải, Hổ Cáp. Người nhóm nước thường nhạy cảm, dễ bị tổn thương, có thiên hướng nghệ thuật.

– Nguyên tố khí (gió) : Song Nam, Thiên Xứng, Bảo Bình. Đặc điểm: Họ yêu tự do, thông minh, tính tình phóng khoáng, tư tưởng cấp tiến.

Mỗi nhóm nguyên tố này thường có một cung có tính chất của người thủ lĩnh. Đó là cung Bạch Dương (thủ lĩnh nhóm lửa), cung Nam Dương (thủ lĩnh nhóm đất), cung Bắc Giải (thủ lĩnh nhóm nước) và cung Bảo Bình (thủ lĩnh nhóm khí).

Bạn là sao gì ?

1/- Aquarius – Bảo Bình, hay Thủy Bình tương ứng với chòm sao Bảo Bình, tức người mang nước (20/1 – 18/2)

2.- Pisces – Song Ngư, tương ứng với chòm sao Song Ngư, hai con cá bơi ngược Logo Tay Phuong 1chiều (19/2 –> 20/3)

3/- Aries – Dương Cưu hay Bạch Dương, tương ứng với chòm sao Bạch Dương, tức con cừu đực (từ ngày 21/3 – 19/4)

4/- Taurus – Kim Ngưu, tương ứng với chòm sao Kim Ngưu, tức con bò đực (từ ngày 20/4 – 20/5)

5/- Gemini – Song Tử hay Song Nam, tương ứng với chòm sao Song Tử, tức hai cậu bé song sinh (từ ngày 21/5 – 21/6)

Logo Tay Phuong 26/- Cancer – Cự Giải hay Bắc Giải, tương ứng với chòm sao Cự Giải, tức con cua (từ ngày 22/6 – 22/7)

7/- Leo – Sư Tử hay Hải Sư tương ứng với chòm sao Hải Sư, tức con sư tử (từ ngày 23/7 –> 22/8)

8/- Virgo – Xử Nữ hay Trinh Nữ, Thất Nữ, tương ứng với chòm sao Thất Nữ, (từ ngày 23/8 – 22/9)

9/- Libra – Thiên Bình hoặc Thiên Xứng, tương ứng với chòm sao Thiên Xứng, tức cái cân (từ ngày 23/9 – 23/10)

10/- Scorpio – Hổ Cáp hoặc Thần Nông, Thiên Yết, Thiên Hạt, tương ứng với chòm sao Thiên Hạt, Logo Tay Phuong 3mang hình dáng con bọ cạp, (từ ngày 24/10 –> 21/11)

11/- Sagittarius – Nhân Mã hoặc Xạ Thủ, Cung Thủ, tương ứng với chòm sao Nhân Mã, (từ ngày 22/11 – 21/12)

12/- Capricornus – Ma Kết hay Nam Dương tương ứng với chòm sao Nam Dương, tức con dê có đuôi cá (từ ngày 22/12 – 19/1)

Tr linh muc 610 HIN TƯNG TÔN GIÁO

BÍ ẨN NHT TRONG LỊCH S

Mọi tôn giáo trên thế giới đều có những câu chuyện kì lạ, những sự kiện và hiện tượng huyền bí dường như vượt xa các quy luật của tự nhiên…

Với sự vượt bậc của khoa học, rất nhiều trong số các điều kì lạ đều đã được đưa ra những lời giải thích mang tính khoa học. Tuy nhiên, dù cho khoa học phát triển mạnh đến trình độ nào, vẫn còn rất nhiều sự kiện phi thường vẫn chưa thể có được câu trả lời, và niềm tin vào sự kiện huyền bí vẫn tiếp tục…

Dưới đây là một số hiện tượng Thiên Chúa bí ẩn khó giải thích nhất trong lịch sử:

01/. Tấm vải liệm Turin : Tấm vải liệm Turin là một trong những di vật nổi tiếng nhất trong lịch sử. 9 Hien tuong 1Tấm vải liệm này được cho là vật chôn cất của Chúa Jesus, và có in hình khuôn mặt của Chúa. Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng một vài phần của tấm vải liệm có từ thời Trung Cổ, điều đó có nghĩa là đây chỉ là giả mạo. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu gần đây, tấm vải liệm này có trong khoảng thời gian giữa năm 280 trước Công Nguyên và năm 220 sau Công Nguyên và cũng chính là khoảng thời gian sống của Chúa.

02/. Cơ thể không bị thối rữa : Rất nhiều các vị thánh sau khi chết, cơ thể đều không những không bị thối rữa mà còn tỏa ra một mùi hương cây cỏ rất ngọt dịu, và đây được cho là dấu hiệu của sự linh thiêng. Điển hình, Thánh Bernadette Soubirous, mất năm 1879 đến năm 1909, một vị giám mục đã khai quật xác của bà, và phát hiện rằng cơ thể của vị thánh này hoàn toàn không bị thối rữa. 9 Hien tuong 2Hiện nay, Thánh Bernadette Soubirous đang được trưng bày tại nhà thờ St. Bernadette ở Pháp

03/. Đức Mẹ Đồng Trinh Mary : Năm 1988, những người dân ở quận Zeitoun (Cairo, Ai Cập) đã trông thấy hình bóng chói lòa một người phụ nữ đang đi trên mái nhà thờ. Nhiều người đã cho rằng đây chính là sự hiện diện của Đức Mẹ Mary. Sự kiện này thậm chí còn được người xem chụp lại. Và đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy bằng chứng chứng minh rằng những bức ảnh này đã được chỉnh sửa.

04/. Những bức tượng biết khóc : Năm 1973, một bức tượng nhỏ trong nhà thờ Akita (Nhật Bản) đã chảy máu ngay sau khi nữ tu sĩ Agnes Sasagawa trong nhà thờ nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Mẹ Đồng Trinh. Bức tượng này tiếp tục đổ mồ hôi và chảy máu trong một vài năm sau đó, 9 Hien tuong 3và thậm chí còn được đưa trên truyền hình.

Nữ tu sĩ Agnes vốn bị điếc, 10 năm sau khi được gặp Đức Mẹ Đồng Trinh đã hoàn toàn có thể nghe thấy được như người bình thường.

Hiện tượng kì lạ này không chỉ xuất hiện ở Nhật Bản. Một bức vẽ chúa Jesus tại nhà thờ ở Bethlehem (Palestine), nơi đã sinh ra Chúa, thường xuyên khóc ra máu.

05/. Vết thương bí ẩn : Rất nhiều người trong hàng trăm năm qua đều khẳng định rằng họ đã được khắc dấu Chúa (dấu tựa dấu đóng đinh của Chúa mà người sùng đạo cho là hiện lên trên mình một số vị thánh). Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện từ thời kì của thánh Francis (1186 – 1226), và kể từ đó rất nhiều các vị thánh khác đã được khắc dấu Chúa. Điển hình là trường hợp máu chảy trên bàn tay của thánh Pio (1887 – 1968),9 Hien tuong 4 tuy nhiên, nhiều người cho rằng thánh Pio đã tự làm bị thương chính mình bằng axit.

06/. Trạng thái lơ lửng trên không : Chuyện kể lại rằng vào những năm 1600, thánh Joseph đã nhiều lần rơi vào trạng thái hôn mê và nằm lơ lửng trên không kể cả những lúc đông người. Ông đã trải nghiệm trạng thái này một lần ngay trước mặt giáo hoàng Urban VIII. Chính vì vậy, nhân vật huyền bí này trở thành thần bảo hộ cho các phi công, phi hành gia, và những người khách du lịch bằng đường không nói chung. Tuy nhiên, bây giờ khoa học cho rằng trạng thái lơ lửng trên không của thánh Joseph chẳng qua chỉ là ảo giác của con người.

07/. Lọ máu thần : Nhà thờ Napoli (Ý) có cất giấu một lọ máu từ thời thánh Januarius. Máu của thánh Januarius được một người phụ nữ có tên Eusebia giữ lại sau khi ông qua đời. Máu trong lọ hầu như khô suốt cả năm. Tuy nhiên, vào ba ngày: 19/9, 16/12 v9 Hien tuong 5à ngày thứ bảy trước ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 5 (đều là những ngày tưởng niệm về cuộc đời của thánh Januarius), máu trong lọ tự chuyển thành chất lỏng một cách bí ẩn.

08/. Bức vẽ Đức Mẹ Mary : Vào năm 1531, một người nông dân có tên Juan Diego khẳng định đã trông thấy Đức Mẹ Đồng Trinh Mary trên một cánh đồng gần Mexico City, yêu cầu anh ta xây một nhà thờ Đức Mẹ và hái hoa trên sườn đồi.

Người đàn ông này đã làm theo lời căn dặn, hái hoa và cho vào áo khoác ngoài. Về sau, chiếc áo choàng này được phát hiện có cất giấu dấu ấn của Đức Mẹ Mary. Điều kì lạ là chưa một ai giải thích được bức hình trong áo được sơn hay được vẽ bằng vật liệu nào khác, bởi đến tận bây giờ, bức vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh vẫn còn nguyên vẹn và không hề bị phai.

09/. Sự kiện mặt trời năm 1917 : Năm 1917, những đứa trẻ chăn cừu ở Fatima (Bồ Đào Nha) kể lại rằng Đức Mẹ Đồng Trinh Mary đã xuất hiện và bảo với chúng rằng một sự kiện kì lạ sẽ xảy ra vào hôm 13/10 năm đó. 9 Hien tuong 6Hàng ngàn người đã đến xem, và các báo đài thời điểm đó cũng đã đăng tin rất nhiều về hiện tượng này. Vào khoảng giữa trưa của một ngày mưa, mặt trời đã xuất hiện dưới dạng một cái đĩa, và quay thẳng theo kiểu hình xoắn ốc về phía trái đất.

Đến 1930, hội nhà thờ đã chính thức công nhận sự kiện mặt trời năm 1917 là một hiện tượng linh thiêng. Tuy nhiên, các nhà khoa học hoài nghi luôn cho rằng đó chỉ là một luồng ánh sáng thường xuất hiện quanh mặt trời, và chỉ ra rằng không phải tất cả mọi người ngày hôm đó đều nhìn thấy được hiện tượng này.

10/. Khải huyền : Vào năm 1981, tại một thị trấn nhỏ có tên Medjugorje, nằm ở khu vực nay thuộc Bosnia, 6 đứa trẻ được cho là đã nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Mẹ Đồng Trinh Mary. Trong suốt rất nhiều năm sau đó, hàng ngày tất cả họ đều nhận được các thông điệp kì lạ, và cho đến bây giờ, họ đã nhận được hàng ngàn lời tiên tri.

Một trong những tiên đoán nói rằng “Có 10 điều bí mật sẽ tiết lộ được ngày tận thế”. Năm 2010, tòa thánh Vatican đã phải mở một cuộc điều tra về chuyện này, nhưng đến thời điểm hiện tại, kết quả của cuộc điều

Xuân Mai chuyển tiếp

Lịch Vạn Sự Tháng 7/2015 (Kỳ 2)

Logo Lichvan su

Từ ngày 16/7/2015 đến ngày 31/7/2015

NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến QUÝ MÙI – Tiết TIỂU THỬ (thuộc tháng sáu ÂL, thiếu)

Ngày vào tiết Tiểu Thử : 7/7/2015 (tức ngày 22 tháng 5 ÂL)

Ngày vào khí Đại Thử : 23/7/2015 (tức ngày 8 tháng 6 ÂL)

Hành : MỘC (Dương Liễu Mộc – Cây dương liễu) – Sao : TRƯƠNG

DL & AL Wordpr T7-15

D6 Tuoi RanThứ năm – Ngày QUÝ TỴ 16/7 – tức 1/6 AL (T)

Hành THỦY – Sao Đẩu – Trực KHAI

Khắc tuổi Can : Đinh Mão, Đinh Hợi – Khắc tuổi Chi : Đinh Hợi, Ất Hợi

TỐT : Sinh khí, Thiên thành, Phúc sinh, Dịch mã, Phúc hậu, Đại hồng sa, Trực tinh. Hoàng đạo : Ngọc đường

Nên : mọi việc đều tốt

XẤU : Sát chủ, Thiên tặc, Nguyệt yếm, Ly sào, Kim thần thất sát, Cửu thổ quỷ.

C: xuất hành, khai trương, dọn nhà, động thổ

Giờ hoàng đạo : Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

D7 Tuoi NgoThứ sáu – Ngày GIÁP NGỌ 17/7 – tức 2/6 AL (T)

Hành KIM – Sao Ngưu – Trực Bế

Khắc tuổi Can : Canh Dần, Canh Thân – Tự hình : Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ – Khắc tuổi Chi : Mậu Tý, Nhâm Tý.

TỐT : Thiên đức, Nguyệt đức, Minh tinh, Cát khánh, Lục hợp, Bất tương

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Vãng vong, Thiên lại, Nguyệt kiến, Cửu thổ quỷ, Thiên lao, Huyết chi.

Cử : mọi việc đều xấu

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi

D8 Tuoi MuiThứ bảy – Ngày ẤT MÙI 18/7 – tức 3/6 AL (T)

Hành KIM – Sao Nữ – Trực KIẾN

Khắc tuổi Can : Tân Mão, Tân Dậu – Khắc tuổi Chi : Kỷ Sửu, Quý Sửu.

TỐT : Thánh tâm, Bất tương

Nên : cúng tế, cầu phước,chữa b ệnh

XẤU : Thổ phù, Thần cách, Phủ đầu dát, Tam tang, Không phòng. Hắc đạo : Huyền vũ. Ngày Tam nương

Cử : mọi việc đều xấu

Giờ hoàng đạo : Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

D9 Tuoi ThanChủ nhật – Ngày BÍNH THÂN 19/7 – tức 4/6 AL (T)

Hành HỎA – Sao Hư – Trực TRỪ

Khắc tuổi Can : Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn – Khắc tuổi Chi : Giáp Dần, Nhâm Dần

TỐT : Thiên quý, Thiên quan, U vi, Tuế hợp, Ích hậu, Tư mệnh, Nhân chuyên

Nên : đính hôn, vào đơn, cúng tế, dọn nhà

XẤU : Kiếp sát, Hoang vu, Địa tặc, Ngũ quỷ, Đại mộ.

Cử : xuất hành, đi xa, động thổ

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

D10 Tuoi DauThứ hai – Ngày ĐINH DẬU 207 – tức 5/6 AL (T)

Hành HỎA – Sao Nguy – Trực MÃN

Khắc tuổi Can : Quý Tỵ, Quý Dậu, Quý Hợi – Khắc tuổi Chi : Ất Mão, Quý Mão.

TỐT : Thiên quý, Thiên phú,Lộc khố, Tục thế, Thời đức

Nên : mọi việc đều tốt

XẤU : Thổ ôn, Hỏa tai, Tai sát, Quả tú, Huyết kỵ. Hắc đạo : Câu trận. Ngày Nguyệt kỵ

Cử : xây bếp, làm cửa nhà, dọn nhà, khai trương

Giờ hoàng đạo : Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

D11 Tuoi TuatThứ ba – Ngày MẬU TUẤT – 21/7 – tức 6/6 AL (T)

Hành MỘC – Sao Thất – Trực BÌNHI

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Canh Thìn, Bính Thìn.

TỐT : Nguyệt giải, Yếu yên . Hoàng đạo : Thanh long

Nên : mọi việc đều tốt

XẤU : Sát chủ, Tiểu hao, Nguyệt hư, Băng tiêu, Hà khôi, Thổ cấm, Quỷ khốc, Ly sào, Trùng phục.

Cử : nhóm họp, cầu tài, giao dịch, đi sông nước, đính hôn

Giờ hoàng đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

D12 Tuoi HoiThứ tư – Ngày KỶ HỢI – 22/7 – tức 7/6 AL (T)

Hành MỘC – Sao Bích – Trực ĐỊNH

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Tân Tỵ, Đinh Tỵ.

TỐT : Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Âm đức, Mãn đức, Tam hợp. Hoàng đạo : Minh đường

Nên : mọi việc đều tốt

XẤU : Đại hao, Nhân cách, Lôi công, Trùng tang, Hỏa tinh. Ngày Tam nương

Cử : động thổ, gác đòn dông, lợp mái nhà, xây bếp, làm cửa

Giờ hoàng đạo : Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

D1 Tuoi TyThứ năm – Ngày CANH TÝ – 23/7 – tức 8/6 AL (T)

Hành THỔ – Sao Khuê – Trực Chấp

Khắc tuổi Can : Giáp Dần, Giáp Thân – Khắc tuổi Chi : Nhâm Ngọ, Bính Ngọ.

TỐT : Tuế đức, Nguyệt không, Giải thần

Nên : lợp mái nhà, làm cửa, chữa bệnh, cầu phước

XẤU : Thiên ôn, Thiên hình, Hoang vu, Cửu không, Nguyệt hỏa, Hoàng sa, Khô tiêu.

Cử : mọi việc đều xấu

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi

D2 Tuoi SuuThứ sáu – Ngày TÂN SỬU – 24/7 – tức 9/6 AL (T)

Hành THỔ – Sao LÂU – Trực Phá

Khắc tuổi Can : Ất Dậu, Ất Mão – Khắc tuổi Chi : Đinh Mùi, Quý Mùi.

TỐT : Thiên ân, Nguyệt ân, Sát cống

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Nguyệt phá, Lục bất thành, Nguyệt hình, Ly sào, Cửu thổ quỷ. Hắc đạo : Chu tước.

Cử : mọi việc đều xấu

Giờ hoàng đạo : Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

D3 Tuoi DanThứ bảy – Ngày NHÂM DẦN 25/7 – tức 10/6 AL (T)

Hành KIM – Sao Vị – Trực Nguy

Khắc tuổi Can : Bính Dần, Bính Thân – Khắc tuổi Chi : Canh Thân, Bính Thân.

TỐT : Thiên tài, Ngũ phú, Hoạt diệu, Mẫu thương, Trực tinh, Kim quỹ

Nên : thay đổi, nhóm họp, cầu tài, đi xa, vào đơn, chữa bệnh

XẤU : Sát chủ, Tội chí, Ly sàng, Cô quả, Đao chiêm sát, Cửu thổ quỷ.

Cử : mọi việc đều xấu

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

D4 Tuoi MaoChủ nhật – Ngày QUÝ MÃO – 26/7 – tức 11/6 AL (T)

Hành KIM – Sao Mão – Trực THÀNH

Khắc tuổi Can : Đinh Mão, Đinh Dậu – Khắc tuổi Chi : Tân Dậu, Đinh Dậu.

TỐT : Thiên hỉ, Kính tâm, Tam hợp, Mẫu thương, Hoàng ân. Hoàng đạo : Kim đường

Nên : mọi việc đều tốt

XẤU : Thiên hỏa, Cô thần, Lỗ ban sát, Đao chiêm sát, Phi liêm đại sát.

Cử : gác đồn dông, lợp mái nhà, đính hôn, làm cửa

Giờ hoàng đạo : Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

D5 Tuoi ThinThứ hai – Ngày GIÁP THÌN – 27/7 – tức 12/6 AL (T)

Hành HỎA – Sao TẤT – Trực THÂU

Khắc tuổi Can : Canh Thìn, Canh Tuất – Tự hình : Nhâm Thìn – Khắc tuổi Chi : Nhâm Tuất, Canh Tuất.

TỐT : Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên mã, Phổ hộ, Đại hồng sa

Nên : đi xa, thay đổi, giao dịch, cầu tài, cầu phước, xuất hành

XẤU : Thiên cương, Địa phá, Hoang vu, Ngũ hư, Cô quả, Bát phong. Hắc đạo : Bạch hổ.,

Cử : mọi việc đều xấu

Giờ hoàng đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

D6 Tuoi RanThứ ba – Ngày ẤT TỴ – 28/7 – tức 13/6 AL (T)

Hành HỎA – Sao Chủy – Trực KHAI

Khắc tuổi Can : Tân Tỵ, Tân Hợi – Khắc tuổi Chi : Quý Hợi, Tân Hợi.

TỐT : Sinh khí, Thiên thành, Phúc sinh, Dịch mã, Phúc hậu, Đại hồng sa, Nhân chuyên . Hoàng đạo : Ngọc đường.

Nên : mọi việc đều tốt

XẤU : Sát chủ, Thiên tặc, Kim thần thất sát. Nguyệt yếm. Ngày Tam nương

Cử : khai trương, động thổ, xuất hành, dọn nhà, đi xa

Giờ hoàng đạo : Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

D7 Tuoi NgoThứ tư – Ngày BÍNH NGỌ – 29/7 – tức 14/6 AL (T)

Hành THỦY – Sao Sâm – Trực Bế

Khắc tuổi Can : Không có – Tự hình : Canh Ngọ, Mậu Ngọ – Khắc tuổi Chi : Mậu Tý, Canh Tý.

TỐT : Thiên quý, Minh tinh, Cát khánh, Lục hợp

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Thọ tử, Vãng vong, Thiên lại, Thiên lao, Nguyệt kiến, Huyết chi, Ngày Nguyệt kỵ

Cử : mọi việc đều xấu

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi

D8 Tuoi MuiThứ năm – Ngày ĐINH MÙI – 30/7 – tức 15/6 AL (T)

Hành THỦY – Sao Tỉnh – Trực KIẾN

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Kỷ Sửu, Tân Sửu.

TỐT : Thiên quý, Thánh tâm

Nên : cúng tế, cầu phước

XẤU : Thổ phù, Thần cách, Phủ đầu dát, Tam tang, Không phòng, Dương thác. Hắc đạo : Huyền vũ.

Cử : mọi việc đều xấu

Giờ hoàng đạo : Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

D9 Tuoi ThanThứ sáu – Ngày MẬU THÂN – 31/7 – tức 16/6 AL (T)

Hành THỔ – Sao Quỷ – Trực TRỪ

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Canh Dần, Giáp Dần.

TỐT : Thiên quan, U vi, Tuế hợp, Ích hậu, Tư mệnh

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Kiếp sát, Hoang vu, Địa tặc, Ngũ quỷ, Trùng phục, Ly sào, Hỏa tinh.

Cử : xuất hành, gả cưới, động thổ, dọn nhà

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

NHỮNG NGÀY LỄ – KỶ NIỆM THÁNG 7 DƯƠNG LỊCH

25/7/1948 : Ngày thành lập Hội Văn Nghệ VN

27/7/1947 : Ngày Thương Binh Liệt Sĩ

28/7/1929 :Ngày Thành lập TLĐ Lao Động Việt Nam – 1995: VN gia nhập Hiệp hội các nước ĐNA (Asean)

NHỮNG NGÀY LỄ – KỶ NIỆM THÁNG 6 ÂM LỊCH

3/6 : Hội Trà Cổ, Hải Ninh, Quảng Ninh

10-20/6 : Hội Quan Lạn (hội đua bơi) Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh (lễ chính 11/6)

16/6 : Hội Vàm Láng (Hội nghinh ông), Kiểng Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang.

Thiên Việt

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

ĐI TÌM CÁC SAO “ĐÀO HỒNG HỶ”

Logo TG tam linh

Tr cau hoi 2TÌM KIẾM

CON NGƯỜI THẬT CỦA BẠN ?

Hãy nhìn xuống bàn tay ngay nào !

Đôi khi chính bản thân bạn không biết rõ được con người mình như thế nào, hay chí ít là cái nhìn của mọi người về mình như thế nào, và có khi bạn chưa bao giờ được nghe những lời nhận xét về mình. Hình dạng móng tay có thể nói lên nhiều điều về con người bạn đấy. Tôi đã thử nghiệm và thấy khá đúng với bản thân.

Nào, dẹp máy tính, điện thoại sang một bên, hãy nhìn xem móng tay mình có dạng gì, so sánh kết quả và đi tìm kết luận thôi ! 8 Mong tay 1Nếu như bạn không nhìn thấy hình phù hợp với bàn tay mình trong những hình dưới đây thì bạn hãy chọn kiểu gần giống với móng tay của bạn nhất hoặc chọn kiểu móng tay mà bạn mong muốn có nhất nhé !

1/. Kiểu móng tay dài và hình chữ nhật : Nếu móng tay của bạn dài và có hình chữ nhật, bạn là một người cực hoà đồng và sôi nổi dù có phải tiếp xúc với những con người mới, những sự kiện mới. Bạn yêu thích những trải nghiệm và mở rộng thế giới của riêng mình.

Khi bàn đến công việc, phương châm của bạn là: “Suy nghĩ 2 lần, thực hiện 1 lần”, bạn khá tỉ mỉ và chi tiết. Bạn kiểm tra các tình huống và các vấn đề từ mọi góc độ, và bạn luôn cố gắng để hạn chế sai lầm đến mức thấp nhất.

2/. Kiểu móng tay rộng: Bạn là người phân tích sự việc khá rõ ràng, luôn luôn cẩn thận trước khi phát ngôn, 8 Mong tay 2mọi người tìm đến bạn để được nghe lời khuyên, lời tư vấn. Bạn là người có thể nhìn thấu đáo được bản chất sự việc, con người, là chỗ dựa cho người khác.

Bạn ham học hỏi, thích tạo ra những điều mới mẻ vì thế bạn khá hợp với ngành kiến trúc hoặc những ngành đòi hỏi tính sáng tạo, bạn luôn nghĩ ra những giải pháp thông minh để giải quyết các vấn đề khó khăn.

3/. Kiểu móng tay ngắn và tròn: Bạn là một người sáng tạo với sự tinh tế cực kì ấn tượng, bạn tràn đầy năng lượng, toả ra niềm vui và sự hứng khởi cho mọi người. Bạn là một người chân thành, bạn sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ những người mà bạn yêu thương.

Bạn thích thử thách. Mạo hiểm, táo bạo và không sợ hãi chính là bạn đó. Khi đã đặt tâm trí vào việc gì đó, tuyệt đối bạn sẽ không lùi bước. 8 Mong tay 3Một số người sẽ cho rằng bạn liều lĩnh nhưng nếu điều đó là điều bạn muốn thì bạn không thể dừng lại được.

4/. Kiểu móng tay ngắn và không đồng đều : Bạn là một người biết đồng cảm, biết sẻ chia, tâm hồn của bạn rất chân thành, “nghĩ gì nói đấy”. Bạn trân trọng từng người bạn quen biết nhưng mà cũng nên cẩn thận khi kết bạn mới nhé.

Nhìn bình thường bạn khá điềm tĩnh, nhưng cảm xúc của bạn lúc nào cũng cuồn cuộn, bạn có một khả năng tuyệt vời là lôi kéo được sự chú ý của người khác, những điều bạn nói ra đều được người khác chú tâm lắng nghe.

5/. Kiểu móng tay hình vuông : Bạn là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, bạn gánh vác những trọng trách nặng nề, mọi người đều biết là họ có thể tin cậy vào bạn. Khi bạn làm bất cứ điều gì, sai lầm là điều cực kì hiếm xảy ra.

Đam mê công việc, bạn luôn tìm ra việc để làm, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không biết cách thư giãn. Nếu so sánh thì bạn giống như một chú ngựa tham công tiếc việc, nhưng luôn tràn đầy niềm vui bên cạnh những người mà bạn yêu thương.

6/. Kiểu móng tay hình tam giác : Bạn là một người luôn có những quyết định táo bạo, bạn biết chính xác những gì bạn muốn. Bạn đam mê và cứng đầu, do đó một số người sẽ xem bạn như một khúc củi cháy dở, nhưng bạn xem đó là một lời khen ngợi. Bạn biết những gì bạn muốn và không ngại chiến đấu để đạt được nó.

Mong tayKhi đề cập đến công việc, phương châm của bạn là: “Làm việc thông minh, không khó”. Vì vậy, bạn có xu hướng suy nghĩ những việc có thể xảy ra trước khi bắt tay vào một nhiệm vụ nào đó và sau đó là “cháy” hết mình.

7/. Kiểu móng tay hình bầu dục và dài : Bạn là người cực kì sáng tạo, cảm hứng của bạn lấy từ thế giới tự nhiên. Bạn giàu trí tưởng tượng và yêu cái đẹp. Những người xung quanh bạn, họ thích tìm đến bạn khi mệt mỏi với cuộc sống bận rộn, quay cuồng, vì bạn nhẹ nhàng và thấu hiểu.

Bạn thích làm những việc có ích cho xã hội, bạn thích tình yêu và bạn luôn đối xử với người khác bằng tất cả trái tim của mình. 8 Mong tay 4Khi làm việc gì đó, bạn sẽ dồn hết tâm tư vào việc đó, nói chung bạn là một người sống hết mình.

8/. Kiểu móng tay hình dạng độc đáo : Khi nói đến thế giới của bạn, quần áo của bạn, ngôi nhà của bạn, ngay cả vị giác của bạn….thì “bình thường” là 1 từ hoàn toàn không có trong từ điển của bạn. Con người bạn là cả một kho tàng, bạn đầy màu sắc và sôi động, bạn mới mẻ và vượt mọi giới hạn.

Phương châm sống của bạn chính là “Làm hết sức, chơi hết mình”, bạn luôn cố gắng làm công việc của mình trở nên thú vị, vì vậy mà đối với bạn không có gì bạn làm là nhàm chán cả. Bạn giống như 1 loại vitamin vui vẻ cho mọi người, cho cuộc đời vậy.

Còn bạn thì sao? Nếu thấy đúng hãy chia sẻ để nhiều người cùng đọc nhé! (theo: littlethings.com)

Lan Hương chuyển tiếp

Logo gioi thieu

9 Sach tu viHÔN NHÂN QUA CÁC SAO :

ĐÀO HOA, HỒNG LOAN

VÀ THIÊN HỶ

Trong cuốn “Điềm Báo và Kiêng Kỵ Trong Dân Gian”, xuất bản năm 2006, người viết đã giới thiệu thuật tránh muộn vợ muộn chồng theo kinh nghiệm dân gian để hóa giải việc “trai già gái ế”, tưởng là đơn giản (với nhiều người) nhưng lại khó khăn, “nan giải” (với một số người) trong việc tìm kiếm cơ duyên cho cuộc sống lứa đôi.

Bài viết “Kích Hoạt Vận Hôn Nhân Qua Các Sao Đào Hoa, Hồng Loan và Thiên Hỷ” này, cũng bàn về vấn đề “trai muộn, gái muộn”, nhưng viết theo góc nhìn và cách “hóa giải” của khoa Tử Vi. Hy vọng bài viết ít nhiều sẽ có ích với những ai biết số, muốn lựa theo số để tình duyên và hôn nhân được cải thiện.

A/. Tìm hướng lợi và thời gian vượng nhất của các sao hỷ sự : Các sao chủ sự cưới hỏi (hỷ sự) trong Tử Vi khá nhiều nhưng chỉ cần tìm hướng lợi và thời gian vượng nhất của các sao : Đào Hoa, Hồng Loan và Thiên Hỷ (là 3 sao quan trọng) để kích hoạt vận đào hoa sẽ đem lại may mắn cho hỷ sự.

a/. Bước 1: Kích hoạt sao Đào Hoa: Sao Đào hoa tượng trưng cho quan hệ trai gái và đời sống tình dục mạnh mẽ, phong phú của đương số. Đặc điểm của Đào Hoa là cuộc sống tính dục dồi dào, mãnh liệt, nhưng thiên về ham muốn quan hệ xác thịt mà ít khi (thậm chí không hề) có hương vị tình yêu. Còn sao Hồng loan là sao tượng trưng cho sự thủy chung, hiền thục và cuộc sống hôn nhân hài hòa, viên mãn. Vì thế, muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc rất cần xác định vị trí cung mà hai sao Đào Hoa và Hồng Loan trú ngụ để kích hoạt vận đào hoa cho hạnh phúc lứa đôi.

Căn cứ theo tuổi âm lịch sẽ biết được sao Đào hoa lợi hướng nào và thời gian nào vượng nhất để kích hoạt vận đào hoa. Cụ thể:

Tr tinh nhan 4– Tuổi Tý: Đào Hoa vượng tại Dậu

– Tuổi Sửu: Đào Hoa vượng tại Ngọ

– Tuổi Dần: Đào Hoa vượng tại Mão

– Tuổi Mão: Đào Hoa vượng tại Tý

– Tuổi Thìn: Đào Hoa vượng tại Dậu

– Tuổi Tỵ: Đào Hoa vượng tại Ngọ

– Tuổi Ngọ: Đào Hoa vượng tại Mão

– Tuổi Mùi: Đào Hoa vượng tại Tý

– Tuổi Thân: Đào Hoa vượng tại Dậu

– Tuổi Dậu: Đào Hoa vượng tại Ngọ

– Tuổi Tuất: Đào Hoa vượng tại Mão

– Tuổi Hợi: Đào Hoa vượng tại Tý

Thí dụ:

– Tuổi Tỵ sao Đào hoa ở Ngọ, vậy thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ (giờ Ngọ) là vượng nhất, không gian ở phía Nam, phòng ngủ ở chính Nam là lợi nhất. Đồng thời, năm Ngọ, tháng Ngọ, ngày Ngọ, giờ Ngọ là những thời gian lợi nhất để kích hoạt vận đào hoa cho tình duyên và hỷ sự.

– Tuổi Ngọ sao Đào hoa ở Mão, vậy thời gian từ 05 giờ đến 07 giờ (giờ Mão) là vượng nhất, không gian ở phía Đông, phòng ngủ ở chính Đông là lợi nhất. Đồng thời, năm Mão, tháng Mão, ngày Mão, giờ Mão là những thời gian lợi nhất để kích hoạt vận đào hoa cho tình duyên và hỷ sự.

Tr Tinh nhan 7– Tuổi Mùi sao Đào hoa ở Tý, vậy thời gian từ 23 giờ đến 01 giờ (giờ Tý) là vượng nhất, không gian ở phía Bắc, phòng ngủ ở chính Bắc là lợi nhất. Đồng thời, năm Tý, tháng Tý, ngày Tý, giờ Tý là những thời gian lợi nhất để kích hoạt vận đào hoa cho tình duyên và hỷ sự.

– Tuổi Thân sao Đào hoa ở Dậu, vậy thời gian từ 17 giờ đến 19 giờ (giờ Dậu) là vượng nhất, không gian ở phía Tây, phòng ngủ ở chính Tây là lợi nhất. Đồng thời, năm Dậu, tháng Dậu, ngày Dậu, giờ Dậu là những thời gian lợi nhất để kích hoạt vận đào hoa cho tình duyên và hỷ sự.

Các tuổi khác, căn cứ vào vị trí Đào Hoa của tuổi mà suy luận tương tự.

b/. Bước 2: Dùng bình hoa và số lượng bông hoa để kích hoạt vận tình duyên: Sau khi tìm được vị trí sao Đào Hoa, cần chuẩn bị bình hoa (quan trọng là màu sắc của bình) và số lượng hoa theo quy ước:

Tr Tinh nhan 3Người tuổi Tý: Dùng bình hoa màu xanh lam – Số lượng hoa: 1 bông.

Người tuổi Sửu: Dùng bình hoa màu  vàng – Số lượng hoa:  5 bông.

Người tuổi Dần: Dùng bình hoa màu xanh lá cây – Số lượng hoa: 4 bông.

Người tuổi Mão: Dùng bình hoa màu xanh lá cây – Số lượng hoa: 4 bông.

Người tuổi Thìn: Dùng bình hoa màu vàng – Số lượng hoa: 5 bông.

Người tuổi Tỵ: Dùng bình hoa màu đỏ – Số lượng hoa sử dụng: 9 bông.

Người tuổi Ngọ: Dùng bình hoa màu đỏ – Số lượng hoa: 9 bông.

Người tuổi Mùi: Dùng bình hoa màu vàng – Số lượng hoa: 5 bông.

Tr tinh nhan 2Người tuổi Thân: Dùng bình hoa màu trắng – Số lượng hoa: 7 bông.

Người tuổi Dậu: Dùng bình hoa màu trắng – Số lượng hoa: 7 bông.

Người tuổi Tuất: Dùng bình hoa màu vàng – Số lượng hoa: 5 bông.

Người tuổi Hợi: Dùng bình hoa màu xanh lam – Số lượng hoa: 1 bông.

Hoa dùng kích hoạt phải tươi, không được khô héo, úa rũ. Màu sắc hoa phải tươi tắn, như đỏ, vàng, hồng, tím… làm màu sắc chủ đạo. Không dùng hoa có màu sắc đen hoặc tối, sẫm để kích hoạt vận đào hoa. Đặt bình hoa (đã cắm số lượng bông hoa như quy ước) vào vị trí (hướng) sao Đào Hoa của bản Mệnh sẽ vượng nhất.

c/. Bước 3: Kích hoạt sao Hồng Loan, Thiên Hỷ: Sau khi xác định được hướng vượng, thời gian vượng nhất của sao Đào Hoa và đã kích hoạt sao Đào Hoa, tiếp tục xác định hướng lợi (lấy hướng lợi của sao Đào Hoa) Tr tinh nhan 8và thời gian vượng nhất (năm tốt nhất, lợi nhất cho việc cưới hỏi) của hai sao Hồng Loan và Thiên Hỷ để kích hoạt vận hôn nhân sớm thành.

(Lưu ý: Nếu chỉ kích hoạt sao Đào Hoa mà không kích hoạt sao Hồng Loan hoặc sao Thiên Hỷ thì đương số tuy đã có đời sống ái tình sung mãn, đã “thoát” cảnh “ế ẩm tơ duyên”  nhưng hỷ sự vẫn rất khó thành.)

Dựa vào tuổi âm lịch để tìm vị trí của sao Hồng Loan và sao Thiên Hỷ. Năm gặp sao Hồng Loan là năm được lợi về hôn nhân, năm gặp sao Thiên Hỷ là năm được tốt đẹp cho việc cưới hỏi. Cụ thể:

Tr tin mung 5Tuổi Tý: Hồng Loan vượng tại Mão – Thiên Hỷ vượng tại Dậu.

Tuổi Sửu: Hồng Loan vượng tại Dần – Thiên Hỷ vượng tại Thân.

Tuổi Dần: Hồng Loan vượng tại Sửu – Thiên Hỷ vượng tại Mùi.

Tuổi Mão: Hồng Loan vượng tại Tý – Thiên Hỷ vượng tại Ngọ.

Tuổi Thìn: Hồng Loan vượng tại Hợi – Thiên Hỷ vượng tại Tỵ.

Tuổi Tỵ: Hồng Loan vượng tại Tuất – Thiên Hỷ vượng tại Thìn.

Tr ga cuoi 1Tuổi Ngọ: Hồng Loan vượng tại Dậu – Thiên Hỷ vượng tại Mão.

Tuổi Mùi: Hồng Loan vượng tại Thân – Thiên Hỷ vượng tại Dần.

Tuổi Thân: Hồng Loan vượng tại Mùi – Thiên Hỷ vượng tại Sửu.

Tuổi Dậu: Hồng Loan vượng tại Ngọ – Thiên Hỷ vượng tại Tý.

Tuổi Tuất: Hồng Loan vượng tại Tỵ – Thiên Hỷ vượng tại Hợi.

Tuổi Hợi: Hồng Loan vượng tại Thìn – Thiên Hỷ vượng tại Tuất.

Sau khi đã xác định được vị trí (hướng lợi và thời gian vượng nhất) của hai sao Hồng Loan, Thiên Hỷ, thì tùy theo ý muốn (nên căn cứ vào lá số, coi hạn lập gia đình để chọn thời điểm thích hợp) mà đặt bình hoa (màu sắc) và số lượng hoa như đã làm với sao Đào Hoa để kích hoạt sao Hồng Loan hoặc sao Thiên Hỷ đem lại may mắn cho hỷ sự.

Tr tin mung 6Thí dụ:

– Tuổi Tỵ sao Hồng Loan vượng tại Tuất, sao Thiên Hỷ vượng tại Thìn thì chọn tháng Ngọ, ngày Ngọ, giờ Ngọ năm Tuất hoặc năm Thìn đặt bình hoa màu đỏ, cắm 9 bông hoa ở không gian phía Nam hoặc đặt ở phía Nam của phòng ngủ để kích hoạt vận đào hoa cho tình duyên và hỷ sự.

– Tuổi Ngọ sao Hồng Loan vượng tại Dậu, sao Thiên Hỷ vượng tại Mão thì chọn tháng Mão, ngày Mão, giờ Mão năm Dậu hoặc năm Mão đặt bình hoa màu đỏ, cắm 9 bông hoa ở không gian phía Đông hoặc đặt ở phía Đông của phòng ngủ để kích hoạt vận đào hoa cho tình duyên và hỷ sự.

– Tuổi Mùi sao Hồng Loan vượng tại Thân, sao Thiên Hỷ vượng tại Dần thì chọn tháng Tý, ngày Tý, giờ Tý năm Thân hoặc năm Dần đặt bình hoa màu vàng, cắm 5 bông hoa ở không gian phía Bắc hoặc đặt ở phía Bắc của phòng ngủ để kích hoạt vận đào hoa cho tình duyên và hỷ sự.

– Tuổi Thân sao Hồng Loan vượng tại Mùi, sao Thiên Hỷ vượng tại Sửu thì chọn tháng Dậu, ngày Dậu, giờ Dậu năm Mùi hoặc năm Sửu đặt bình hoa màu trắng, cắm 7 bông hoa ở không gian phía Tây hoặc đặt ở phía Tây của phòng ngủ để kích hoạt vận đào hoa cho tình duyên và hỷ sự.

Các tuổi khác, căn cứ vào vị trí Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ của tuổi mà suy luận tương tự.

B/. Những lưu ý cần biết khi tiến hành kích hoạt vận đào hoa : Khi tiến hành kích hoạt vận đào hoa, người viết lưu ý bạn đọc mấy điều cẩn trọng:

1/. Tại vị trí (phòng, hướng) vượng của các sao Đào Hoa, Hồng Loan và Thiên Hỷ, không được đặt các linh vật thúc đẩy tài vận khác như nghê đồng, tỳ hưu, chó đá… sẽ làm cản trở việc kích hoạt vận đào hoa.

Tr thanh nien 12/. Kích hoạt vận đào hoa chỉ dành cho những người cô đơn, lẻ bóng, còn những người đã có gia đình hoặc đang có tình yêu “thuận buồm xuôi gió” thì tuyệt đối không được áp dụng. Trường hợp này, nếu dùng biện pháo kích hoạt, tăng vận đào hoa không những không có lợi cho hạnh phúc đôi lứa, ngược lại còn có hại, vì vô tình sẽ đẩy người bạn đời (người yêu) vào tay kẻ khác, hoặc tự chuốc lấy những rắc rối, phiền muộn về tình cảm cho bản thân.

3/. Những người thuộc diện “yêu và được yêu” như mọi người nhưng mãi không thể tiến tới hôn nhân được, thì không nên kích hoạt sao Đào Hoa mà chỉ kích hoạt sao Hồng Loan hoặc sao Thiên Hỷ để hỷ sự sớm thành.

4/. Những người có số giang hồ lãng tử hoặc thuộc diện là người phong tình cách (xem “Nhận biết một số hạng người qua lá số tử vi” trong Tử Vi Kiến Giải của cùng tác giả, xuất bản Quý I năm 2009) thì chỉ cần kích hoạt vận đào hoa qua sao Hồng Loan hoặc sao Thiên Hỷ, không nên kích hoạt vận đào hoa với sao Đào Hoa, vì nếu kích hoạt sao Đào Hoa sẽ khiến dâm tính của đương số thêm hoang đàng, đĩ điếm.

5/. Những người có số tu hành, số không vợ không chồng (xem “Nhận biết một số hạng người qua lá số tử vi” trong Tử Vi Kiến Giải) thì tuyệt đối không nên kích hoạt, tăng vận đào hoa với bất kỳ sao nào, biện pháp nào vì chỉ khiến cho đời sống tình dục của đương số thêm hoang dâm, nghịch cảnh.

Tr thanh nien6/. Những người thuộc diện “đồng cô bóng cậu” (xem “Nhận biết một số hạng người qua lá số tử vi” rong Tử Vi Kiến Giải) cũng không tùy tiện dùng biện pháp tăng vận đào hoa vì vốn dĩ người “đồng cô bóng cậu” không mấy “mặn mà” chuyện quan hệ xác thịt nam nữ nên việc kích hoạt vận đào hoa với những người này không khác gì hành động “lửa đổ thêm dầu” cho nhân duyên thêm nghịch cảnh. Trường hợp này, có chăng, chỉ là với những người “đồng cô bóng cậu” vẫn có ham muốn luyến ái (quan hệ xác thịt) nam nữ (dù không nhiều) thì việc dùng biện pháp tăng vận đào hoa mới nên áp dụng (xem thêm “Sao Tình Dục Trong Tử Vi trong sđd).

7/. Trong thời gian kích hoạt tăng vận đào hoa với các sao Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ, nếu chưa thấy hiệu nghiệm cũng không nên dùng các biện pháp tăng vận đào hoa khác để thúc đẩy hạn cưới hỏi nhanh đến, vì làm vậy chỉ đẩy đời sống tình dục và cơ duyên hôn nhân của đương số thêm bế tắc.

Lời kết: Không ai muốn mình hoặc người thân rơi vào tình trạng “trai già gái muộn”, nhất là những người không phạm vào “căn số” cả đời không được hưởng cuộc sống vợ chồng, nhưng chỉ vì sức ép của cuộc sống hiện đại và sự đấu tranh đòi bình quyền của giới nữ ngày càng cao, đã khiến nhân duyên của họ bị “ế ẩm”, và nguy cơ “đe dọa” họ sẽ trở thành “hộ gia đình độc thân” đến hết đời thì “nhu cầu” cần được “hóa giải” tình trạng độc thân để có cuộc sống hôn nhân trở nên khẩn thiết. Rat tot 2Tình trạng đó đang có chiều hướng gia tăng trong xã hội hiện đại, trở thành nỗi phiền muộn không phải của một, hai hay ba, bốn người.

Bài Kích Hoạt Vận Hôn Nhân Qua Các Sao Đào Hoa, Hồng Loan và Thiên Hỷ” bàn về tình trạng “trai già, gái ế” theo cách tiếp cận của khoa Tử Vi, không nhằm mục đích cải số (vì đó là chuyện không tưởng) mà chỉ với mong muốn nho nhỏ là giúp bạn đọc khi đã biết được số của mình thì lựa theo số mà khắc phục phần nào sự trớ trêu của số phận (ở một chừng mực tạo hóa cho phép) để duyên tình và hôn nhân thuận hơn, dễ chịu hơn.

Để kết thúc bài viết này, người viết lần nữa lưu ý bạn đọc: Kích hoạt sao Đào Hoa để tăng vận đào hoa cho các cuộc tình, còn kích hoạt sao Hồng Loan, sao Thiên Hỷ để tăng vận may cho hỷ sự. Tùy theo “nhu cầu” mà điều chinh thời gian (năm) vượng nhất của Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ để thực hành. Mong và chúc bạn đọc có được tình duyên và đời sống hôn nhân viên mãn! (Trích trong “Tử Vi Vấn Đáp” của Đặng Xuân Xuyến)

Tác giả giới thiệu

NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ LUÂN HỒI

Logo TG tam linh

9 Luan hoi 1NHỮNG CHUYỆN CÓ THẬT

VỀ “KIẾP LUÂN HỒI”

Khái niệm “đầu thai”, “kiếp luân hồi” tưởng chỉ có trong triết lý đạo Phật nhưng lại được nhiều nhân chứng xác nhận xảy ra ngoài đời thực ở nhiều nơi trên thế giới. Hãy cùng xem!

1/. Mẹ “đầu thai” qua con gái : Tại 1 tỉnh nghèo ở Thái Lan, một bà lão trước khi chết đã trăn trối với con gái của mình nguyện vọng kiếp sau sẽ được đầu thai thành một cậu bé. Cô con gái đã nhúng ngón tay vào hồ trắng, đánh một dấu lên sau cổ của bà.

Thật bất ngờ, không lâu sau cô đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh với… một vết trắng sau cổ, chính xác với vết hồ trắng cô đánh dấu cho mẹ trước lúc bà qua đời. Phong tục làm dấu người chết với nhọ nồi hoặc hồ dán để nhận ra người quen khi họ đầu thai. 9 Luan hoi 2Khi cậu bé biết nói, cậu luôn đòi sử dụng những món đồ của bà ngoại và khẳng định chúng là đồ của mình.

Tại Đại học Virginia, hai nhà khoa học Tim Tucke và Ian Steveson cũng kể lại trong cuốn sách nổi tiếng có tên “Trở lại nhân gian”, rằng có những đứa trẻ có khả năng… nhớ chuyện kiếp trước !

2/. “Kiếp trước” của cậu bé 5 tuổi : Ryan Hammons ở Muskogee, tiểu bang Oklahoma, Mỹ đã khiến cuộc sống của mẹ mình đảo lộn khi cậu bé nói rằng cậu là 1 người khác. “Mẹ, con có một điều muốn nói với mẹ. Con đã từng là một diễn viên Hollywood và con đã đầu thai” – câu nói của Ryan đã khiến mẹ cậu “choáng váng”.

Năm lên 4 tuổi, cậu bé thường xuyên mơ thấy những cơn ác mộng vào ban đêm với 9 Luan hoi 3Anhững cảnh săn đuổi như thật. Và phải đến 1 năm sau, cậu bé mới quyết định chia sẻ bí mật này với mẹ.

Chia sẻ với cộng đồng mạng, mẹ của Ryan, cô Cindy cho biết : “Con trai của tôi nói với tôi rằng, thực chất thằng bé là một người khác”. Cô Cindy không thể tưởng tượng nổi khi cậu bé có thể nhớ kĩ đến từng chi tiết cuộc sống ở trong kiếp trước của mình, từ việc đi du lịch vòng quanh thế giới, hợp tác với ngôi sao Ritay Hayworth…

Cô khẳng định : “Câu chuyện của thằng bé rất chi tiết và chân thực, thậm chí tôi còn nghĩ rằng câu chuyện này hiện thực đến mức đứa trẻ 5 tuổi khó có thể nghĩ ra”.

Trong một cuốn sách tưởng nhớ các ngôi sao Holywood có 1 bức chụp lại một khoảnh khắc trong bộ phim mang tên “Night After Night”vào năm 1932. Ngay khi cuốn sách được lật đến hình nam diễn viên Marty Martyn, 9 Luan hoi 3Bcậu bé Ryan Hammons đã chỉ vào bức hình và nói với mẹ mình: “Đây là con. Người này đã từng là con”.

Jim Tucker, một giáo sư về khoa tâm thần học ở Đại học Virginia, nói ông không thể giải thích hay đưa ra bất cứ phỏng đoán nào về trường hợp kỳ lạ của Ryan. Giáo sư ngạc nhiên vì : “Chỉ cần nhìn vào bức ảnh nam diễn viên không có lời thoại trong phim, Ryan đoán được anh ta có cuộc sống như thế nào và những chi tiết mà Ryan đưa ra lại rất khớp với cuộc đời của Marty”.

3/. Cậu bé nhớ kẻ sát nhân ở… “kiếp trước” : Ngày 9/5/1958 ở làng Hatun Köy, Thổ Nhĩ Kỳ, Selim Fesli được tìm thấy đã chết trên một cánh đồng. Anh đã bị bắn vào mặt và tai phải. Thủ phạm Isa Dirbekli, hàng xóm của Fesli, thừa nhận rằng anh ta đã bắn chết Fesli nhưng nói dối rằng Fesli bị tai nạn qua đời.

Ngay tại thời điểm đó, ở làng Sarkonak lân cận, bà Karanfil Tutusmus – mẹ của cậu bé sau này có tên Semih – đang mang thai. 9 Luan hoi 4Bà Tutusmus đã mơ một giấc mơ kỳ lạ về một người đàn ông tự nhận là Selim Fesli xuất hiện với một gương mặt đầy máu.

Đứa bé của Tutusmus, sau này được đặt tên là Semih, sinh ra với cái tai phải nhỏ và biến dạng, trùng khớp với vết thương đã khiến Fesli tử nạn. Khi biết nói, Semih cứ nhất kiên quyết nói tên của mình là Selim Fesli, thay vì tên Semih Tutusmus mà bố mẹ đặt cho cậu. Cậu kể cho bố mẹ nhiều câu chuyện quá khứ của Fesli, cũng như nhiều cái tên có liên quan đến Fesli.

Đến khi Semih được 4 tuổi, bố mẹ cậu đưa con trai đến nơi mà cậu khẳng định là nhà của mình: nhà của Fesli. Tại đây, khi gặp “vợ trong kiếp trước” của mình, cậu bé nói: “Anh là Selim Fesli, em là vợ anh, Katibe ạ” ! Cậu đã kể lại hết nhưng chi tiết riêng tư mà chỉ cậu với vợ mới có thể biết, và tất cả đều được vợ của Fesli thừa nhận là hoàn toàn đúng. (theo Đại Lộ)

4/- Dấu bớt chuyển sinh : Một cậu bé Ấn Độ hai tuổi kể với bố, mẹ rằng em chết vì tai nạn giao thông trong kiếp trước. Khi người bố điều tra, ông thấy những tình tiết trong câu chuyện của em đều đúng.

Ở một số vùng thuộc châu Á, người dân thường dùng muội than đánh dấu lên thi thể người chết với hy vọng linh hồn người đó sẽ đầu thai vào gia đình cũ. Theo họ, những vết đánh dấu ấy sẽ trở thành vết bớt khi người ta đầu thai sang kiếp khác. Vì thế, họ cho rằng các vết bớt trên cơ thể người là bằng chứng của thuyết luân hồi.

9 Luan hoi 5Năm 2012, Jim Tucker, một bác sĩ tâm thần kiêm giáo sư tại trường Đại học Y bang Virginia, Mỹ, và Jurgen Keil, nhà tâm lý học, cựu giáo sư Đại học Tasmania, Australia, gửi một bài báo đến tạp chí Scientific Exploration. Trong bài báo, hai ông miêu tả chi tiết quá trình nghiên cứu những đứa trẻ có bớt ở vị trí tương ứng với dấuvết trên thi thể người thân của chúng.

Cậu bé có tên viết tắt K. H. ở Myanmar là trường hợp nổi bật nhất trong nghiên cứu của Jim Tucker và Jurgen Keil. Em mang một vết bớt trên cánh tay trái, trùng với vị trí mà người hàng xóm đã dùng muội than để đánh dấu lên thi thể ông cậu, người qua đời 11 tháng trước khi K. H. chào đời. Các thành viên trong gia đình và nhiều người khác xác nhận về sự trùng hợp của vết bớt.

Khi hơn hai tuổi, K. H. gọi bà là “Ma Tin Shwe”, cách gọi riêng của người ông quá cố. Những người con của bà cụ đều gọi bà là “mẹ”, còn những người khác thì gọi là “Daw Lay” hoặc “dì”. K. H. gọi mẹ cậu là “War War Khine” giống cách người ông gọi thay vì gọi “Ma War”.

Mẹ của K. H. kể rằng vào thời kỳ mang thai cậu bé, cô từng mơ thấy cha. Ông nói: “Cha muốn sống với con”. Vết bớt trên cơ thể K. H. cùng cách cậu bé gọi người thân khiến những người trong gia đình cho rằng giấc mơ của cô đã thành sự thật.

9 Luan hoi 65/- Cậu bé chào đời với dị tật bẩm sinh giống vết đạn bắn : Ian Stevenson, một giáo sư ngành tâm thần học tại trường Đại học Virginia, chỉ tập trung nghiên cứu thuyết luân hồi. Năm 1993, tạp chí Scientific Exploration đăng một bài nghiên cứu của ông về các vết bớt hoặc dị tật bẩm sinh liên quan đến kiếp trước. Ông phát hiện người ta không rõ nguyên nhân hình thành của hầu hết các dị tật bẩm sinh.

Nghiên cứu của giáo sư Stevenson cũng đề cập đến trường hợp một cậu bé ở Thổ Nhĩ Kỳ, người nhớ về cuộc sống của một người đàn ông từng qua đời bởi súng của kẻ khác. Theo hồ sơ ở bệnh viện, viên đạn găm vào hộp sọ bên phải của người đàn ông. Cậu bé Thổ Nhĩ Kỳ mắc tật microtia khiến tai ngoài nhỏ và nửa mặt bên phải của nhỏ hơn nửa kia. Tật microtia xuất hiện với tỷ lệ 1/6.000 trẻ, trong khi người ta ước tính 1/3.500 đứa trẻ mắc tật nửa mặt nhỏ, Boston Children’s Hospital cho hay.

6/- Cô gái kết hôn với “đứa con cô lỡ giết ở kiếp trước” : Brian Weiss là trưởng khoa tâm thần học tại Trung tâm Y tế Mt. Sinai ở thành phố Miami, bang Florida, Mỹ. Là một bác sĩ tâm lý trị liệu theo phương pháp truyền thống, 9 Luan hoi 7Aông rất kinh ngạc khi phát hiện các bệnh nhân nhớ lại ký ức của kiếp trước. Hiện tại, bác sĩ Weiss là một trong những người đi đầu trong việc áp dụng liệu pháp thôi miên để tìm lại kiếp trước,

Trong cuốn “Thông điệp từ các vị Chúa : Khai thác Sức mạnh của Tình yêu”, ông kể lại câu chuyện của Diane, y tá trưởng tại một trung tâm cấp cứu. Trong một lần thôi miên, Diane khẳng định cô từng là một thiếu nữ chuyển đến định cư ở vùng Bắc Mỹ trong những năm đầu của cuộc xung đột với thổ dân bản địa. Cô nhớ rõ lần ẩn nấp của cô cùng con trai nhỏ khi xung đột xảy ra lúc chồng cô đi vắng.

Diane miêu tả cậu con trai có một vết bớt hình nửa vầng trăng dưới vai phải. Trong khi ẩn nấp, cậu bé đột nhiên khóc thét. Vì lo cho mạng sống của hai người,9 Luan hoi 7B cô lấy tay bịt miệng đứa bé và vỗ về nó. Hành động ấy vô tình khiến bé trai chết vì ngạt thở.

Nhiều tháng sau cuộc trị liệu, Diane đặc biệt chú ý đến một bệnh nhân hen suyễn. Anh ta cũng có cảm giác thân thuộc với cô. Diane rất sửng sốt khi phát hiện anh có một vết bớt nửa vầng trăng ở vai phải. Ngoài ra, bác sĩ Weiss cũng tuyên bố ông từng gặp các bệnh nhân hen suyễn có hồi ức về cái chết do nghẹt thở. Cuối cùng, Diane kết hôn cũng với người bệnh mà cô đoán là đứa con trai trong kiếp trước của cô.

7/- Cậu bé nhớ rõ gia đình và cái chết ở kiếp trước : Câu chuyện của cậu bé 6 tuổi Taranjit Singh sống ở làng Alluna Miana, Ấn Độ, là một trường hợp đáng ngạc nhiên về kiếp luân hồi. Hồi hai tuổi, Taranjit Singh tuyên bố tên thật của cậu là Satnam Singh và cậu chào đời ở làng Chakkchela, thành phố Jalandhar, cách làng Alluna Miana khoảng 60 km.

Taranjit kể Satnam là một học sinh lớp 9, con trai của Jeet Singh, và chết vào ngày 10/9/1992 do vụ va chạm với một người đàn ông lái xe máy khi đang đi xe đạp từ trường về nhà. 9 Luan hoi 8Cậu bé nói thêm những cuốn sách cậu mang theo lúc đó đều thấm máu của cậu. Ngoài ra, Satnam còn có 30 rupee trong ví. Vì  Taranjit một mực khẳng định và câu chuyện quá ly kỳ, ông Ranjit, bố của cậu bé, quyết định tìm hiểu sự thật.

Một giáo viên ở làng Jalandhar nói với Ranjit rằng ông quen Satnam, nam sinh đã chết trong vụ tai nạn và cha cậu đúng là Jeet Singh. Ông tìm đến gia đình Satnam, họ khẳng định tính chân thật của chi tiết những cuốn sách đẫm máu và số tiền trong ví cậu. Khi Taranjit gặp họ, bé có thể chỉ ra Satnam trong ảnh gia đình.

Vikram Raj Chauhan, một bác sĩ pháp y, đọc câu chuyện của Taranjit trên báo và quyết định điều tra thêm. Ông lấy mẫu chữ viết tay của Satnam ra so sánh với chữ viết của Taranjit. Mặc dù cậu bé 6 tuổi chưa thể viết thành thạo, nét chữ của em khá giống với nét chữ của Satnam. Bác sĩ Chauhan kể lại câu chuyện kỳ lạ với các đồng nghiệp. Họ cũng phát hiện những trường hợp tương tự khác. (theo Nguyễn Sương)

9 Thoi mien 1THÔI MIÊN GIẢI MÃ

KIẾP LUÂN HỒI ?

Hãy tưởng tượng bạn sẽ chìm dần vào một dòng âm thanh dễ chịu, điều khiển bánh xe thời gian trở về với con người mình ở kiếp trước.

Đôi khi trong cuộc sống chúng ta gặp phải những vấn đề về tâm lý hoặc sức khoẻ mà không thuốc nào chữa được, rất có thể đó là một vẫn đề còn sót lại từ kiếp trước mà nếu không giải quyết triệt để sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.

Để điều trị bệnh lý này, các nhà thôi miên sẽ đưa bệnh nhân vào trạng thái vô thức để đào sâu vào ký ức, để nhìn ra nguyên nhân của vấn đề, nhưng điều nằm rất sâu trong ý thức của con người.

Ý tưởng này nghe có vẻ điên rồ như những bộ phim giả tưởng về các bác sĩ điên. Tuy nhiên, theo những gì trong Liệu pháp tìm lại kiếp trước – Past Life Regression Therapy của y học, cuộc hành trình vượt thời gian này không những tồn tại mà còn có một sức mạnh kinh khủng để thay đổi cuộc sống hiện tại của bệnh nhân. Theo lý thuyết này, những tổn thương từ cuộc sống ở tiền kiếp có thể được giữ lại trong miền ký ức, chúng ta có thể tiếp xúc và chữa khỏi được bằng thôi miên.

9 Thoi mien 2Sự tồn tại của ký ức tiền kiếp

Flic Everett, nữ phóng viên của Daily Mail đã tìm đến nhà thôi miên Nicolas Aujula để tìm hiểu và nhân tiện giải quyết những vấn đề riêng của mình. Flic cho biết, những cơn mất ngủ kéo dài, sự nóng nảy bộc phát không lý do hoặc những bất đồng trong các mối quan hệ của cô xuất hiện ngày càng nhiều mà không tìm được nguyên nhân.

Nicolas Aujula là một nhà thôi miên chuyên về truy cập vào miền ký ức của kiếp trước, ông hứa sẽ giúp Flic giải quyết được vấn đề và nữ phóng viên đã chấp nhận bị thôi miên để tìm ra được nguyên nhân của các triệu chứng đang xảy ra với mình. Nicolas nói, sẽ đưa Flic vào một trang thái thư giãn sâu sau đó gợi ý để cô nhớ lại những điều đã xảy ra với mình ở cuộc sống đó và làm sáng tỏ các vấn đề hiện tại.

Mặc dù Flic lo sợ có thể nhìn thấy những thứ đau buồn nhưng Nicolas đã trấn an: “Đó chỉ là những hình ảnh trong tâm trí. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, tôi có thể dễ dàng đưa cô trở lại thực tế”. Nicolas tiết lộ, ông đã có nhiều ca điều trị thành công, từ những người có nỗi ám ảnh nào đó, đau nửa đầu hay đau lưng. Tất cả những bệnh nhân này đều đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ kéo dài ở kiếp trước và đã theo họ đến cuộc sống hiện nay.

Giải thích sâu hơn, nhà thôi miên cho biết, có thể những gì bạn nhìn thấy trong trạng thái đó chỉ là sự tưởng tượng, giống như những giấc mơ, nhưng đều dựa trên những gì có sẵn từ trong tiềm thức, điều đó sẽ giúp người bệnh tìm ra được vấn đề cần giải quyết.

Chris French, giáo sư tâm lý học của Đại học Goldsmiths ở London, Anh cũng thừa nhận điều đó. 9 Thoi mien 3Theo ông, ngay cả khi người bệnh không tin về chuyện kiếp trước hay những gì họ nhìn thấy trong khi bị thôi miên thì chúng vẫn có tác dụng với các chứng bệnh ở cuộc sống hiện tại.

Hành trình theo bánh xe thời gian về tiền kiếp

Nằm dài trên ghế, Flic nhắm mắt và thưởng thức âm nhạc du dương và bắt đầu quá trình tìm về miền ký ức trong kiếp trước của mình. Nicolas yêu cầu Flic hít thở sâu, tưởng tượng như toàn thân đang trở nên nặng trĩu.

Tiếp theo đó, nữ phóng viên sẽ hình dung mình đang đứng trước một cầu thang, cô sẽ phải bước xuống và hòa mình vào một làn sương trắng xóa. Ở chân cầu thang có một cánh cửa, khi vượt qua được cánh cửa đó, cô gái sẽ đứng trước tấm bảng ghi ngày tháng có thể xoay chuyển được.

Khi bánh xe dừng lại, Flic thấy hiện lên con số 1877 và cô cảm nhận như đang sống ở thời kỳ đó. Nữ phóng viên nói rằng, khi đó, cô tên Elsa, 17 tuổi và làm trợ giảng, cô yêu công việc của mình nhưng lại có một chút rắc rối với giáo viên chính. Anh ta coi thường Elsa, cho rằng cô không thể trở thành giáo viên. Hắn còn miệt thị và xúc phạm cô gái rất nhiều và không bao giờ cho cô đứng trên bục giảng mặc dù cô có thể đảm nhận nhiệm vụ đó.

Sau đó, đi theo những gợi ý của Nicolas, Flic bắt đầu tìm lại được những ký ức cô không thể ngờ đến. Elsa kết hôn với một người đàn ông tên là Edward, 2 người có một cuộc sống yên ả trong thời kỳ đó nhưng với nữ phóng viên Flic hiện tại, cuộc sống như vậy là kìm hãm sự phát triển của phụ nữ.

9 Thoi mien 4Tới năm 1940, Flic được chứng kiến cái chết của mình trong kiếp trước, có mặt ở đám tang của Elsa nhưng cô đã không đủ dũng cảm để chứng kiến toàn bộ và yêu cầu Nicolas đưa cô thoát khỏi đó.

Bánh xe tiếp tục quay và khi nó dừng lại, Flic thấy mình đang là một sĩ quan thời chiến với bộ quân phục nặng nề trên người. Sau này, khi kiểm tra lại bằng các dữ liệu trên internet cô mới biết rằng đó là đồng phục của quân đội Napoleon. Chính xác từ các dải màu, huy hiệu trên mũ và các loại khuy áo.

Khi đó, Flic là một người đàn ông, tên là Nathaniel và là trung đội trưởng trong quân đội Napoleon. Mặc dù không thích cảnh chiến trường loạn lạc nhưng vì phần nào trách nhiệm, Flic không rời khỏi đoạn ký ức này. Những binh lính dưới sự chỉ đạo của Nathaniel bắt đầu đánh giáp lá cà với quân địch, đạn pháo nổ khắp nơi và có một người bị thương nặng, một người khác bị mất chân.

Flic bị choáng, tuy nhiên, với sự chỉ dẫn của Nicolas, nữ phóng viên đã thoát ra được khung cảnh máu me đó, dẫn đến một sòng sông yên bình hơn. Nicolas liên tục động 9 Thoi mien 1viên Flic, ông nói rằng, những vết thương của những người lính không phải do cô gây ra, họ chỉ làm đúng phận sự của mình và thương vong là điều không thể tránh khỏi trên chiến trường.

Sau đó, nhà thôi miên đưa bệnh nhân của mình trở về thực tại. Cô tỉnh dậy và cảm thấy thoải mái như sau một giấc ngủ sâu, mặc dù những gì vừa được chứng kiến vẫn còn nguyên trong tâm trí của Flic.

Từ 2 cuộc sống của Elsa và Nathaniel, Flic đã hiểu ra được nguyên nhân của các triệu chứng xảy ra với cô hiện nay. Tất cả đều do những nỗi ám ảnh, ức chế tồn tại trong quá khứ, dù không thể can thiệp hay thay đổi những gì đã xảy ra nhưng Flic thừa nhận, nhà thôi miên Nicolas đã giúp cô giải tỏa được hết những vướng mắc hiện tại. (theo Giải Nhi tổng hợp)

Xuân Mai tổng hợp chuyển tiếp

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

TỬ VI TÂY PHƯƠNG THÁNG 7/2015

Logo Tvi TPhuong

VẬN HẠN THÁNG 7/2015 CỦA BẠN

DL & AL Wordpr T7-15

Công việc là điều quan trọng nhất trong tháng này của Kim Ngưu. Còn Bảo Bình sẽ bắt đầu với những cơ hội hiếm có.

H1 Bao binh1/- BẢO BÌNH (20/1 – 18/2)

Tháng này tạo nên một Bảo Bình phóng khoáng nhưng vẫn cầu toàn. Bạn muốn tự do nhưng cũng vẫn gắn kết với người khác. Bảo Bình hãy cố gắng kiềm chế khao khát để tránh mâu thuẫn với mọi người. Vận dụng quan hệ và tài ngoại giao để giải quyết mọi việc bằng sự hợp tác. Gia đình có lẽ Bảo Bình nên được ưu tiên trong giai đoạn này.

Về phương diện sức khỏe tháng này sẽ cực kỳ tốt. Sức khỏe của Bảo Bình tràn trề trong tháng đặc biệt sau ngày 20. Đây cũng là 1 tháng may mắn cho những ai đang tìm việc. Và tình yêu thì sẽ thăng hoa với bất cứ Bảo Bình nào, các bạn đang yêu, đã kết hôn hay đang độc thân. Những Bảo Bình còn độc thân sẽ có một cuộc gặp gỡ lãng mạn, có lẽ bạn cảm thấy nó thật lý tưởng nhưng nhớ suy xét kỹ nhé. Hãy cho trái tim có thời gian.suy nghĩ kỹ nhé

Ngày may mắn: 7, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30, 31

Ngày không may mắn: 3, 4, 12, 17, 18, 22, 24, 25, 28

Ngày cho tình cảm: 8, 9, 10, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 31

Ngày cho tài chính: 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 27, 29, 30, 31

Ngày cho công việc: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 18, 25, 26, 29, 31.

H2 Song ngu2/- SONG NGƯ (19/2 – 20/3)

Công việc của Song Ngư có thể nên giảm tốc đôi chút; vì vậy bạn nên tập trung vào những vấn đề liên quan đến gia đình và tình cảm. Đây là thời điểm dành phát triển tinh thần hơn là vẻ bên ngoài. Song Ngư luôn là một người của xã hội, và điều này sẽ giúp bạn nhiều trong thời điểm hiện tại. Rèn luyện năng lực bản thân nhiều hơn để đạt được nhiều thành công. Đây cũng là lúc Song Ngư sẽ nhận thấy con người thực sự của mình thông qua cách cư xử với người khác.

Song Ngư cũng cần quan tâm đến sức khỏe trong tháng này. Bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Sức khỏe Song Ngư sẽ được cải thiện sau tuần thứ 4 của tháng. Những Song Ngư đang tìm kiếm công việc hay một nửa thì đây là thời điểm rất thích hợp cho các bạn.

Ngày may mắn: 6, 7, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30

Ngày không may mắn: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 31

Ngày cho tình cảm: 2, 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 30, 31

Ngày cho tài chính: 6, 7, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Ngày cho công việc: 3, 4, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 31

H3 Bach duong3/- BẠCH DƯƠNG (21/3 – 19/4)

Bạch Dương đang trong một giai đoạn phát triển đời sống xã hội rất mạnh mẽ. Điều đó cho thấy “không chỉ có bạn, mà còn có những người xung quanh – mối quan tâm cá nhân của Bạch Dương là quan trọng, nhưng hãy nghĩ về lợi ích chung và đưa năng lượng cuộc sống của bạn về phía những người khác nữa”. Bạch Dương sẽ thu được kết quả khả quan khi nghĩ đến nhu cầu của người khác trước tiên.

Từ ngày giữa tháng trở đi, Bạch Dương theo đuổi các mục tiêu với sự đam mê rõ rệt. Bạn sẽ tập trung vào sự nghiệp và các mục tiêu cùng ước mơ. Các vấn đề gia đình cũng nên được Bạch Dương giải quyết sớm để dồn toàn bộ năng lượng cho sự nghiệp.

Sức khoẻ cần được chú ý nhiều hơn sau ngày 20. Cơ bản thì vẫn là tốt, nhưng đây không phải là một trong những giai đoạn khoẻ mạnh nhất của bạn. Bạch Dương nên nghỉ ngơi và thư giãn hơn. Giác quan thứ 6 của Bạch Dương trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là vào ngày 27 của tháng.

Ngày may mắn: 3, 4, 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 30

Ngày không may mắn: 1, 2, 7, 11, 16, 17, 22, 23, 29, 31

Ngày cho tình cảm: 2, 3, 8, 13, 14, 18, 22, 23, 27, 31

Ngày cho tài chính: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30

Ngày cho công việc: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 24, 29, 30, 31

H4 Kim nguu4/- KIM NGƯU (20/4 – 20/5)

Sự thành công trong công việc sẽ đến với Kim Ngưu, nhưng tháng này mới chỉ là giai đoạn khởi điểm cho những thành công lớn hơn sắp tới. Kim Ngưu nên thiết lập những điều kiện thuận lợi cho công việc đồng thời sắp xếp lại chuyện gia đình, bạn bè cũng như tình cảm một cách trật tự. Năng lực bản thân cùng sự độc lập của Kim Ngưu sẽ ở mức cao nhất. Hãy tận dụng thời điểm này để tạo cho mình một cuộc sống mà bạn hàng mong muốn.

Từ ngày 18 mang đến cho Kim Ngưu sự dồi dào về tài chính. và bạn sẽ có những nguồn thu nhập kha khá đáp ứng nhiều sở thích cá nhân. Vào những ngày của tuần thứ nhất, nếu đang tìm kiếm công việc thì đây chính là lúc các cơ hội gõ cửa với bạn.

Tháng này tình hình sức khỏe của Kim Ngưu rất tốt, tạo điều kiện cho bạn thực hiện được nhiều công việc hơn. Chuyện tình cảm trong tháng này của Kim Ngưu đang ở mức bình thường, do vậy bạn có nhiều năng lượng và nhiệt tình cho những vấn đề xã hội.

Ngày may mắn : 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 31

Ngày không may mắn : 11, 12, 18, 19, 24, 25, 27, 28. 29, 30

Ngày cho tình cảm: 2, 3, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31

Ngày cho tài chính : 6, 7, 11, 12, 20, 21, 29, 30, 31

Ngày thích hợp cho sự nghiệp : 11, 12, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31

H5 Song nam5/- SONG NAM (21/5 – 21/6)

Các Song Nam trở thành trung tâm của các buổi tụ họp và chuyện tình cảm cũng thăng hoa trong tháng 7 này. Có nhiều thay đổi trong công việc, có thể Song Nam sẽ trải nghiệm với công việc mới hoặc là một phần việc khác. Kể từ tuần cuối tháng, hãy cẩn trọng trước khi Song Nam thực hiện một sự thay đổi lớn. Nếu Song Nam muốn thay đổi, hãy làm trước ngày này.

Những kỹ năng xã hội rất quan trọng trong hầu hết lĩnh vực cuộc sống, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Song Nam cần đánh giá tốt từ những người khác. Một quan hệ đối tác hoặc liên doanh sẽ đến, hoặc có cơ hội đến

Giúp đỡ về tài chính cho những người khác, và sự thịnh vượng đến với Song Nam một cách tự nhiên. Sau ngày 20, tốt nhất Song Nam là cắt giảm những gì không cần thiết và lãng phí. Sức khỏe của Song Nam cần phải được chú ý, đặc biệt là cho đến ngày 20. Quan trọng là thư giãn và nghỉ ngơi để giữ mức năng lượng cao.

Ngày may mắn: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30, 31

Ngày không may mắn: 6, 7, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28

Ngày cho tình cảm: 1, 2, 7, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 30, 31

Ngày cho tài chính: 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30

Ngày cho công việc: 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31

H6 Bac giai6/- BẮC GIẢI (22/6 – 22/7)

Công việc của Bắc Giải trong tháng này có vẻ bận rộn, hãy làm bất cứ điều gì cần làm, nhưng vẫn nên quan tâm đến gia đình. Tháng này, tình hình tài chính, thu nhập của Bắc Giải ở giai đoạn “đỉnh cao”. Bạn gặt hái nhiều lợi nhuận, có nhiều cơ hội cho quan hệ đối tác kinh doanh hoặc liên doanh sau ngày 10. Tháng này cũng đem lại cho Bắc Giải nhiều lựa chọn, đặc biệt là sau ngày 22 đến 30.

Trong tháng, Bắc Giải cũng nên tâm tới sức khỏe vì bạn biết sức khỏe tốt sẽ giúp ích cho cuộc sống rất nhiều. Năm nay là một năm tuyệt vời cho tình yêu và Bắc Giải đang chuẩn bị cẩn thận để đón đợi nó. Tình yêu có thể gõ cửa từ ngày 10 đến 20 sau khi Bắc Giải đã theo đuổi được mục tiêu tài chính của mình. Chúc mừng nhé, Bắc Giải sẽ trở nên giàu có cả về vật chất và tinh thần trong tháng này và cả tháng sau.

Ngày may mắn: 6, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 30

Ngày không may mắn: 1, 2, 8, 9, 10, 22, 23, 28, 31

Ngày cho tình cảm: 3, 6, 16, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31

Ngày cho tài chính: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30: 31

Ngày cho công việc: 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 31

H7 Hai su7/- HẢI SƯ (23/7 – 22/8)

Hải Sư sẽ bắt đầu 6 tháng cuốI năm với những cơ hội hiếm có. Bạn trở nên tràn trề năng lượng cá nhân và sự tự do. Hải Sư có sức mạnh để tạo ra những điều kiện tốt cho bản thân và thực hiện nó. Thêm vào đó, sức khỏe của Hải Sư rất tốt. Năng lượng và sức sống thì đang ở mức độ cao, đặc biệt là sau ngày 15, vì thế, sự sáng tạo và tiến bộ cực kỳ ấn tượng.

Tháng này nhu cầu của Hải Sư về công việc có vẻ thấp. Bạn tập trung cho gia đình, nhà cửa và những cảm xúc riêng. Tình yêu sẽ thật sự tuyệt vời trong tháng này. Đến ngày 20, những Hải Sư còn độc thân sẽ tìm thấy tình yêu theo một cách liên quan đến tâm linh. Tình yêu sẽ lý tưởng và thăng hoa. Vấn đề tài chính tháng này rất tốt. Ngày 8 sẽ mang đến sự may mắn về tiền bạc. Gia đình Hải Sư cũng sẽ có những cơ hội bất ngờ về tài chính đấy nhé.

Ngày may mắn: 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 31

Ngày không may mắn: 6, 7, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Ngày cho tình cảm: 11, 12, 13, 14, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31

Ngày cho tài chính: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30, 31

Ngày cho công việc: 6, 7, 11, 12, 20, 21,30, 31

H8 Xu nu8/- XỬ NỮ (23/8 – 22/9)

Tháng này là thời điểm tuyệt vời để Xử Nữ tiến hành những dự án và khai trương các sản phẩm mới. Xử Nữ sẽ độc lập hơn rất nhiều. Đây là lúc bạn tạo ra cuộc sống cho riêng mình, chứ không phải cố sức thích ứng với mọi thứ. Hạnh phúc của Xử Nữ tùy thuộc vào chính bạn.

Sức khỏe Xử Nữ cũng cần được quan tâm hơn trong tháng này, nhất là những ngày giữa tháng. Bạn hãy nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn. Thay vì cứ cắm đầu làm việc – làm việc- làm việc thì hãy là làm việc – làm việc – nghỉ ngơi nhé.

Tình hình tài chính tháng này của Xử Nữ sẽ rất tốt. Và trực giác có thể là người dẫn đường tuyệt nhất của Xử Nữ trong thời gian này. Bạn cống hiến nhiều cho các hoạt động từ thiện trong tháng. Điều này rất tốt cho Xử Nữ vì sự tham gia các tổ chức phi lợi nhuận và sự vị tha có thể mang lại cả tình yêu và cơ hội tài chính.

Ngày may mắn: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 29, 30

Ngày không may mắn: 4, 5, 18, 19, 22, 24, 25, 31

Ngày cho tình cảm: 1, 2, 12, 13, 14, 20, 21, , 24, 25, 29, 30, 31

Ngày cho tài chính: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30, 31

Ngày cho công việc: 3, 4, 5, 13,15, 16, 19, 30, 22, 30, 31

H9 Thien xung9/- THIÊN XỨNG (23/9 – 22/10)

Thiên Xứng có khả năng thiết kế cuộc sống theo những gì bạn mong muốn. Khi hành động một cách quyết đoán, chủ động, bạn sẽ tạo được những bước tiến cũng như thành quả rất lớn. Đây cũng là thời điểm tốt để Thiên Xứng dành trọng tâm vào những mục tiêu sự nghiệp, giao tiếp xã hội và các dự định khác.

Trong các mối quan hệ tình cảm và hôn nhân, Thiên Xứng phải hết sức cẩn thận, tránh né các vấn đề xung đột. Tâm trạng bạn có thể thay đổi nhanh chóng và cực đoan. Ngày 7 đến 14 đem đến những thương vụ liên doanh, hợp tác. Trong vấn đề tài chính, các mối quan hệ xã hội là vô cùng quan trọng. Vào ngày 24, Thiên Xứng hãy thực hiện tất cả các giao dịch mua bán, đầu tư hay ký kết hợp đồng dài hạn vào những ngày trước đó.

Điều đáng mừng là sức khỏe của Thiên Xứng rất tốt và bạn nên cố gắng duy trì bằng cách rèn luyện và giữ gìn để luôn có một thể trạng khoẻ mạnh.

Ngày may mắn: 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 30

Ngày không may mắn: 4, 5, 11, 12, 24, 25, 26, 31

Ngày cho tình cảm: 2, 3, 4, 5, 13, 14, 16, 22, 23, 31

Ngày cho tài chính: 3, 11, 12, 13, 1422, 23, 29, 30, 31

Ngày cho công việc: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 28. 29. 30, 31

H10 Ho cap10/- HỔ CÁP (23/10 – 21/11)

Công việc là điều quan trọng nhất trong tháng 7 của Hổ Cáp. Từ tuần lễ thứ 3 trở đi, sự nghiệp của Hổ Cáp chính thức vươn tới đỉnh cao. Tin tốt lành là gia đình sẽ hỗ trợ, ủng hộ lớn cho Hổ Cáp. Mọi người đều tham vọng hơn vì thế bạn cũng như các thành viên trong gia đình đều đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Kỳ trăng non ngày 23 sẽ làm cho công việc của Hổ Cáp trở nên sáng sủa hơn.

Hổ Cáp đang dành nhiều thời gian để chú ý đến sức khỏe bản thân vì bạn nhận ra rằng không có một sức khỏe tốt thì sự nghiệp của bạn không chỉ trở nên khó khăn hơn mà còn vô nghĩa nếu không có đủ sức hưởng thụ những thành công trong công việc.

Tình hình tài chính của Hổ Cáp khá tốt vào tháng này thậm chí còn có dấu hiệu tích cực đến tận tháng 8. Tình yêu là thứ luôn được thử thách trong năm nay. Tuy nhiên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho Hổ Cáp vào những ngày cuối tháng.

Ngày may mắn: 8, 9, 10, 16, 17, 29, 31

Ngày không may mắn: 6, 7, 20, 21, 27, 28, 30

Ngày cho tình cảm: 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 31

Ngày cho tài chính: 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29, 30

Ngày cho công việc: 6, 7, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31

H11 Nhan ma11/- NHÂN MÃ (22/11 – 21/12)

Nhân Mã bắt đầu năm mới với những dấu hiệu tốt. Có thể nói, đây là một tháng nhiều niềm vui và thành công. Nhân Mã đang ở trong một giai đoạn tiến triển trong sự nghiệp. Hãy tập trung vào những mục tiêu của bạn. Những điều kiện không phù hợp có thể khó thay đổi ngay lúc này, vì vậy Nhân Mã nên cố gắng hết sức thích nghi với chúng.

Sức khỏe và năng lượng tháng này của Nhân Mã ở tình trạng tốt, thậm chí nó còn tốt hơn kể từ sau ngày 15. Các thành viên trong gia đình có thể thay đổi chút ít về tính cách. Vì vậy Nhân Mã nên tinh tế, tế nhị và khôn ngoan hơn khi cư xử và tiếp xúc với mọi người.

Chuyện tình cảm Nhân Mã có thể gặp đôi chút trắc trở sau ngày 15, nhưng điều này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Nhìn chung, chuyện tình cảm của bạn tháng này rất khả quan. Từ ngày 12 đến 15, Nhân Mã sẽ nhận được những tin nhắn cổ vũ tinh thần, có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp. Sự lãng mạn của Nhân Mã cũng sẽ tăng lên tháng này.

Ngày may mắn: 11, 12, 20, 21, 29, 30, 31

Ngày không may mắn: 8, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 28,

Ngày cho tình cảm: 2, 3, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31

Ngày cho tài chính: 4, 5, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 29, 30, 31

Ngày cho công việc: 7, 8, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 30, 31

H12 Nam duong12/- NAM DƯƠNG (22/12 – 19/1)

Nam Dương bắt đầu tháng 7 với nguồn cổ vũ rất lớn đến từ gia đình. Sức mạnh cá nhân và khả năng độc lập của Nam Dương sẽ trở nên tốt đẹp vào thời điểm này. Đây là thời kỳ để bạn gặt hái những kỹ năng về giao tiếp trong các hoạt động xã hội.

Từ ngày 20 đến 24 là thời điểm tốt để Nam Dương lên kế hoạch marketing hay một dự định nâng cao kiến thức mà bạn thích thú. Hãy lên kế hoạch định hướng cho nghề nghiệp, Nam Dương sẽ có được sức mạnh để đạt đến nó một cách tự nhiên nhất. Đây cũng là khoảng thời gian bạn chăm sóc đời sống tinh thần cho chính mình.

Nam Dương đang ở trong một năm tràn ngập hạnh phúc của tình yêu và sự lãng mạn. Cho đến tuần cuối tháng tình yêu của Nam Dương bắt đầu xuất hiện. Từ ngày 12 đến 15 sẽ mang lại sụ lãng mạn cho tình yêu của bạn. Nhưng đừng nôn nóng, hãy để mọi thứ tự nhiên !

Ngày may mắn: 2, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 31

Ngày không may mắn: 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28, 30

Ngày cho tình cảm: 2, 3, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 31

Ngày cho tài chính: 1, 2, 9, 10, 11,12, 13, 14, 20, 23, 29, 30, 31

Ngày cho công việc: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31

Quế Phượng (theo Horoscope)

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 7/2015

Logo Tuvi Dphuong 2

Từ ngày 1/7/2015 đến ngày 31/7/2015

NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến QUÝ MÙI – Tiết TIỂU THỬ (thuộc tháng sáu ÂL, thiếu)

Ngày vào tiết Tiểu Thử : 7/7/2015 (tức ngày 22 tháng 5 ÂL)

Ngày vào khí Đại Thử : 23/7/2015 (tức ngày 8 tháng 6 ÂL)

Hành : MỘC (Dương Liễu Mộc – Cây dương liễu) – Sao : TRƯƠNG

Tháng NĂM âm lịch (kiến NHÂM NGỌ) chỉ ứng từ ngày 1/7/2015 đến hết ngày 6/7/2015 dương lịch. Qua ngày 7/7/2015 DL đã đi vào tiết TIỂU THỬ (ngày 22 tháng 5 AL, lúc 18g30 phút), Tr Tien tri 3tức chính thức vào tháng SÁU âm lịch thuộc kiến TIỂU THỬ như đã nói trên, dù rằng về mặt lịch pháp vẫn tính là tháng 5 AL, nhưng về Tiết Khí đã vào tháng SÁU AL, mà mệnh vận phụ thuộc vào Tiết Khí. Về Ngũ hành vẫn thuộc về ngũ hành DƯƠNG LIỄU MỘC tức “Cây dương liễu”. Nhưng tháng này do sao TRƯƠNG tọa thủ :

TRƯƠNG NGUYỆT LỘC tức con NAI, thuộc Mặt Trăng, nằm hướng Nam, một sao do nhóm sao Chu Tước cai quản. Là một sao mọi việc đều tốt.

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG SÁU ÂL :

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng SÁU (thiếu) – QUÝ MÙI ÂL, mang ngũ hành DƯƠNG LIỄU MỘC (thuộc Âm Mộc), mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau :

A/- Tốt với người mệnh HỎA (sinh nhập – Mộc sinh Hỏa – Kiết) và KIM (khắc xuất – Kim khắc Mộc – thứ kiết)

Tuy là Kiết hay thứ Kiết nhưng cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành nạp âm, vì tương sinh tương khắc trong tháng NĂM – NHÂM NGỌ ÂL, chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như :

Với mệnh HỎA kiết gồm các mệnh Hỏa, trừ Phù Đăng Hỏa chỉ thuộc thứ kiết

Với mệnh KIM với các mệnh : Kiếm Phong Kim, Kim Bạch Kim, Thoa Xuyến Kim. còn các mệnh Kim khác chỉ thuộc thứ kiết

B/- Xấu với người mệnh THỦY (sinh xuất – Thủy sinh Mộc – hung) và THỔ (khắc nhập –Mộc khắc Thổ – thứ hung).

H Dphuong

Với mạng THỦY xấu  gồm các mệnh Thủy

Với mệnh THỔ thứ hung như mạng Lộ Bàng Thổ, Đại Trạch Thổ, Sa Trung Thổ, còn những hành Thổ khác trái lại bán kiết bán hung

C/- Với các mệnh MỘC đều tốt,

Nhưng lưu ý bạn đọc :

Trong Âm Lịch luôn có 2 tháng liên tiếp mang cùng một Ngũ hành, nên việc kiết hung từ đó cũng ảnh hưởng đến vận hạn mà nhiều người cứ nghĩ theo Ngũ Hành Sinh Khắc như nêu trên. Mệnh tốt xấu nặng nhẹ còn do sinh vào âm tuế hay dương tuế và về Ngũ Hành Nạp Âm (nạp âm như đã phân biệt ở phần trên).

Như tháng Nhâm Ngọ (tháng Năm) thuộc Dương, và tháng Quý Mùi (tháng sáu) thuộc Âm, cùng mang một ngũ hành là Dương Liễu Mộc.

Vì vậy trong tháng này những người sinh năm tháng ngày Dương (các năm tháng ngày Dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) sẽ có biến chuyển hay biến động về kiết hung. Và ngược lại, người sinh năm, tháng, ngày Âm (vào các năm tháng ngày Âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý), do là tháng thuộc Lưỡng Âm nên trong tháng SÁU AL sẽ không có biến động về kiết hung.

ẢNH HƯỞNG QUA CÁC TUỔI :

C1 TyTUỔI TÝ :

Bính Tý (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này sẽ có biến động về kiết hung vì là tháng khắc kỵ, nên cẩn thận về tiền bạc đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng tình tiền mà ân hận. Nữ mạng dù có âm phù dương trợ nhưng mọi sự chưa thể hạnh thông, không gặp may mắn trong công việc và tiền bạc. mọi mưu cầu chớ đợi mong, cẩn thận với tật bệnh.

Giáp Tý (Kim, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : mọi công việc và tiền bạc vẫn trong chiều hướng bình thường như tháng đã qua, tuy có biến chuyển nhưng chớ nên manh động trong công việc cũ mới, gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này về mưu sự và tiền bạc được nhưng chưa như ý, đang có vận hội tốt trong công việc, về tình cảm vui vẻ nhưng tránh đi xa mà tổn tài hại sức.

Nhâm Tý (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : nữ mạng đề phòng tháng này, tuy có chuyển biến về mưu sự nhưng tránh đầu tư dàn trải và quá tầm tay, nam mạng có quý nhân trợ giúp mọi sự được như ý, nhưng tránh manh động chờ cho qua khỏi vận xấu. Nữ mạng trong mưu sự và tiền bạc đã có chiều hướng tốt đẹp không còn bế tắc, tình cảm gia đạo tuy còn ưu phiền nhưng sẽ chóng qua.

Canh Tý (Thổ, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng xấu nên mưu sự đang trong chiều hướng không tốt đẹp, vẫn còn bế tắc trắc trở, nam mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng tiền bạc chưa đến, nên theo việc cũ làm cho qua vận hạn. Nữ mạng tháng xấu nên cẩn thận chớ tin người, đề phòng tiền bạc mất mát hay bị tiểu nhân chiếm đoạt, tình cảm gia đạo ưu phiền.

Mậu Tý (Hỏa, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này về cát hung, và mọi mưu sự đã gặp may mắn nhất là về tiền bạc và mưu sự đều được như ý, tuy nhiên nên thận trọng khi tiếp xúc với mọi người cẩn thận trong giao tế. Nữ mạng về tiền bạc tháng này tốt đẹp như ý có nhiều chuyển biến trong mưu cầu nhưng nên theo việc cũ việc nhỏ mà làm, tránh đi xa nhất là miền sông nước

C2 SuuTUỔI SỬU :

Đinh Sửu (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này không có biến động, mọi mưu sự đang trong chiều hướng gặp trắc trở bế tắc, nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, hoặc giao tiếp mọi người cần đề phòng có tai tiếng thị phi hoặc bị lợi dụng. Nữ mạng có quý nhân giúp đỡ, nhưng mọi sự không như ý nhất là về tiền bạc gặp bế tắc, công việc thì trắc trở. Tình cảm ở tuổi nữ 19, nên cẩn thận khi giao tiếp với người khác phái, đề phòng gặp phải tiểu nhân lợi dụng.

Ất Sửu (Kim, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự, nhưng công việc và tiền bạc chỉ diễn biến bình thường, nam nữ còn trong vận xấu không nên đầu tư việc mới, trong tình cảm còn tiểu nhân gây ưu phiền. Riêng nữ mạng có thể thực hiện dự tính nhưng chớ manh động tự mãn mà làm vượt quá tầm tay, tiền bạc bình thường, tình cảm vui vẻ.

Quý Sửu (Mộc, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này không có biến chuyển về kiết hung nhưng trong chiều hướng tốt đẹp, tuy nhiên nam mạng nên cẩn thận trong công việc, do vận xấu, về tiền bạc nên đề phòng tiểu nhân đang dòm ngó tranh phản, tâm trạng ưu phiền. Nữ mạng tuy có quý nhận phù trợ đạt mưu sự như mong đợi, nhưng vận hội chưa đến nên về tiền bạc chưa như ý, tình cảm gia đạo trong chiều hướng bình thường.

Tân Sửu (Thổ, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này còn xấu, chưa nên thực hiện dự tính mới sẽ không đạt kết quả như mong đợi, nam mạng nên thận trọng trong mưu sự chớ quá tự mãn để tránh gặp tai tiếng và tán tài, tình cảm gia đạo có tin. Nữ mạng tuy có chuyển biến trong tháng này nhưng không được tốt đẹp, về tiền bạc và công việc đều không như ý. Tình cảm gia đạo có tin xa.

Kỷ Sửu (Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu, tuy tháng này không có chuyển biến trong mưu sự nhưng về công việc và tiền bạc còn trong chiều hướng gặp may mắn, nam nữ đề phòng còn gặp tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Nữ mạng có âm phù dương trợ nhưng chớ tin người, cẩn thận trong giao tế kẽo bị lợi dụng về tiền bạc, nên làm việc cũ là tốt đẹp.

C3 DanTUỔI DẦN :

Mậu Dần (Thổ, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này có biến chuyển về kiết hung nhưng còn trong chiều hướng may ít rủi nhiều và mọi mưu cầu không mấy tốt đẹp, tâm tư còn lo lắng ưu phiền, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng mọi mưu sự tháng này không như ý,nhất là tuổi 78, nên nhẫn nại qua tháng mới tiền bạc sẽ hết bế tắc. Cẩn thận trong di chuyển.

Bính Dần (Hỏa, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Tháng này về mưu sự đã có chiều hướng biến chuyển tốt đẹp, công việc đang gặp may mắn, tài lộc vui vẻ và có hoạnh tài, tình cảm được nhiều tin vui. Nữ mạng nếu có cơ hội nên thay đổi công việc sẽ được như ý, trong giao thiệp chớ tin người vì còn tiểu nhân muốn lợi dụng. Tình cảm vui vẻ. Đi xa tốt nhưng tránh về miền sông nước.

Giáp Dần (Thủy, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tuy có biến động nhưng còn trong chiều hướng lành ít rủi nhiều, nam mạng chưa nên thực hiện dự tính mới chờ qua tháng mới, tiền bạc còn gặp bế tắc. Nữ mạng tháng này vẫn chưa có cơ hội thay đổi mọi mưu sự, tiền bạc còn đang trắc trở bế tắc, tình cảm gia đạo có buồn lo, cẩn thận khi di chuyển, hay tật bệnh.

Nhâm Dần (Kim, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này có chuyển biến về mưu sự và trong chiều hướng tốt đẹp, công việc sẽ đem đến thành công về tiền bạc, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng tháng này chưa nên đầu tư việc mới do còn vận hạn xấu không nên làm công việc quá tầm tay, tiền bạc tốt đẹp, tình cảm gia đạo an vui.

Canh Dần (Mộc, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này trong mưu sự chỉ xảy ra bình thường chưa như mong đợi, nam mạng không nên thay đổi công việc, về tiền bạc tuy đã hết bế tắc nhưng chớ tự mãn, tình cảm có tin xa. Nữ mạng nên làm những việc cũ để chờ vận hội mới, tiền bạc như ý nhưng không nhiều, cẩn thận tật bệnh, tình cảm gia đạo chút lo lắng ưu phiền.

C4 MaoTUỔI MÃO : cuối Tam Tai

Kỷ Mão (Thổ, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch – 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này vẫn còn trong chiều hướng xấu tuy không nhiều biến động về kiết hung nhưng vẫn trong điềm may ít rủi nhiều, có tật bệnh kéo dài làm tổn tài, mưu sự không tốt đẹp, tiền bạc bế tắc. Nữ mạng tuổi lớn nhỏ về công việc và tiền bạc tuy có tin vui nhưng chưa như ý, nhưng vận xấu nên đề phòng gặp tiểu nhân dòm ng ó tranh phản, nên cẩn thận về tiền bạc hoặc tật bệnh.

Đinh Mão (Hỏa, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này còn trong chiều hướng tốt đẹp dù không có biến chuyển mới về mưu sự lẫn tiền bạc; nam mạng công việc như ý, trong tình cảm có gặp gỡ nếu còn độc thân dễ dàng đi tiếp. Nữ mạng tháng tốt nhưng cần đề phòng tiểu nhân lợi dụng có thể làm tổn tài hại của, riêng công việc và tiền bạc được như ý nhưng không lớn, tình cảm có tin vui nhưng tránh đi xa.

Ất Mão (Thủy, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : công việc và tiền bạc trong tháng này không như ý còn bế tắc trắc trở chưa được hạnh thông, cũng chưa nên thực hiện công việc mới dù có quý nhân phù trợ, trong tình cảm gặp ưu phiền. Nữ mạng công việc gặp khó khăn bế tắc, còn tiền bạc trắc trở. Nên đi xa có thể đem đến may mắn nhưng cẩn thận chớ tin người mà ân hận về sau.

Quý Mão (Kim, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này tuy không có biến chuyển về mưu sự, nhưng trong công việc đã tốt đẹp mọi sự như ý; tiền bạc không còn trắc trở có cả hoạnh tài, vì vận hội đã đến, nên làm những việc mới theo như dự tính nếu có. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự diễn tiến có biến chuyển như mong đợi, công việc và tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo an vui.

Tân Mão (Mộc, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này còn trong chiều hướng may mắn nhưng kém tháng rồi do “Lưỡng Âm bất tương” nên đời sống chỉ diễn ra bình thường, nam mạng mọi mưu sự và tiền bạc đều suông sẻ. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu, do còn trong Tam tai nên tránh manh động trong đầu tư, cẩn thận trong giao dịch và chớ tin người, công việc, tiền bạc và tình cảm gia đạo vui vẻ như ý.

C5 ThinTUỔI THÌN :

Canh Thìn (Kim, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương – 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu dù có chuyển biến trong mưu sự nhưng chớ vui mừng tự mãn, không nên manh động sẽ gặp rủi ro về tiền bạc, đề phòng còn tiểu nhân lợi dụng, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có âm phù dương trợ công việc tuy chưa hạnh thông nhưng tiền bạc bớt gặp khó khăn, nên nhẫn nại khi gặp tai tiếng nên tránh tranh cãi, Tránh đi xa về miền sông nước.

Mậu Thìn (Mộc, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Vận xấu v ẫn c òn, tháng này tuy có chuyển biến về mưu sự trong may mắn, công việc có kết quả thành công như ý, nhưng cẩn thận với sao hạn La Hầu vì thế cứ theo việc cũ việc nhỏ làm sẽ đạt kết quả về tiền bạc. Nữ mạng tháng này trong mưu sự có chiều hướng hạnh thông tốt đẹp, nhưng không nên manh động đầu tư việc mới mà tổn tài mất của, có quý nhân trợ giúp nên tình cảm vui vẻ.

Bính Thìn (Thổ, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này trong công việc vẫn còn trắc trở, tiền bạc gặp bế tắc, vận hạn xấu vì vậy ráng nhẫn nhịn cho hết tháng này và nên đề phòng về tiền bạc hoặc tai tiếng, nam mạng tránh đi xa, cẩn thận trong di chuyển. Nữ mạng công việc, tài lộc còn trong vận xấu đeo bám đến cuối tháng, nên thận trọng trong giao dịch giữ gìn vật có giá trị, tránh tranh cãi, chớ tin người. tình cảm có tin buồn đưa đến.

Giáp Thìn (Hỏa, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có biến chuyển tốt đẹp, nam mạng tháng tốt nhưng mệnh xấu nên trong mưu sự thường trắc trở bế tắc, đề phòng trong đầu tư dù thấy có cơ hội tốt đến tay, nên theo việc cũ sẽ có kết quả như ý về tiền bạc, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt tuy có quý nhân trợ giùp nhưng tránh bôn ba chưa thể thay đổi mưu sự, ráng chờ qua tháng sẽ có kết quả, tháng này đi xa tốt cho công việc. Mưu sự và tiền bạc như ý.

Nhâm Thìn (Thủy, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này có biến động về kiết hung và trong chiều hướng không may mắn nhất là nam giới trong công việc. về tài lộc gặp bế tắc, còn tiểu nhân tranh phản, tình cảm gặp tai tiếng. Nữ mạng hãy còn trong vận xấu Kế Đô, chớ nên đầu tư dù có quý nhân phù trợ và chớ tin người thái quá. Tình cảm gia đạo ưu phiền, tiền bạc không như mong muốn

C6 RanTUỔI TỴ :

Kỷ Tỵ (Mộc, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này không có chuyển biến về mưu sự nhưng vẫn may mắn, nam mạng có thể đầu tư việc mới, về tiền bạc như ý, tình cảm có tin vui hay có gặp gỡ bất ngờ. Nữ mạng tháng này đã có cơ hội để thay đổi công việc nhưng nên làm việc nhỏ chờ vận hội tốt đừng vọng động mà ân hận. Tiền bạc và tình cảm đều đến trong tốt đẹp, vui vẻ.

Đinh Tỵ (Thổ, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : mưu sự và tiền bạc trong tháng này vẫn chưa có báo hiệu tốt đẹp, chớ manh động trong đầu tư, tình cảm và tài lộc còn bế tắc ưu phiền. Nữ mạng tháng này tuy không có biến chuyển trong mưu sự nhưng mọi sự vẫn chưa tốt đẹp. Tiền bạc gặp bế tắc, tản tài, tình cảm ưu phiền. Tránh đi về miền sông nước

Ất Tỵ (Hỏa, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này về kiết hung trong chiều hướng gặp may mắn hạnh thông, công việc nhiều thuận lợi, tiền bạc đến trong vui vẻ, trong gia đạo có tin vui. Nữ mạng tình cảm, công việc mọi sự như ý, tiền bạc đến và có hoạnh tài, cẩn thận tiểu nhân dòm ngó tranh phản chớ tranh đua mà tổn tài, Cẩn thận với bệnh tật hoặc trong di chuyển..

Quý Tỵ (Thủy, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này tuy không có biến chuyển trong công việc, và còn chiều hướng lành ít rủi nhiều, không nên bắt tay vào các dự tính mới, tiền bạc không như mong đợi, tình cảm ưu phiền. Nữ mạng tình cảm gia đạo còn gặp ưu phiền, về công việc đang gặp bất trắc gây thêm tai tiếng. Mưu sự không đem đến tiền bạc như mong đợi, Cẩn thận chớ đi xa nhà.

Tân Tỵ (Kim, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tiền bạc đang trong chiều hướng được thuận lợi như ý, mưu sự không còn bế tắc vì đã có cơ hội tốt đã đem đến sự hạnh thông, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng đã hết khó khăn trong tiền bạc, mọi mưu cầu đều như ý, tránh các ngày giờ và người mang mệnh Hỏa, đề phòng hao tài tốn của.

C7 NgoTUỔI NGỌ :

Canh Ngọ (Thổ, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này có chuyển biến về mưu sự, nhưng còn trong chiều hướng bế tắc, nam mạng chớ manh động đầu tư dù có quý nhân trợ giúp mà vẫn tản tài, tình cảm nam nữ nên cẩn thận với mọi người xung quanh vì có tiểu nhân muốn lợi dụng. Nữ mạng tháng này cũng đang bế tắc như nam mạng, tâm tư gặp lo lắng ưu phiền, thận trọng trong tình cảm nam nữ kẽo ân hận, tiền bạc không như ý dự báo tật bệnh thêm tản tài.

Mậu Ngọ (Hỏa, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có biến chuyển, về công việc đã hạnh thông, mọi mưu sự đều như ý, nam mạng có âm phù dương trợ nên thực hiện ngay cơ hội này với các dự tính đã thành, tiền bạc cũng đang có vận hội tốt, có của hoạnh tài đưa đến. Nữ mạng tháng tốt, nhưng nên cẩn thận về giấy tờ và vật có giá trị, tháng này có thể thay đổi công việc, tiền bạc đến như ý, tình cảm an vui. Người còn độc thân có tin vui.

Bính Ngọ (Thủy, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này vẫn không nhiều thuận lợi trong mọi công việc, về tiền bạc tuy hết trắc trở nhưng thu chưa đủ bù chi, tình cảm gia đạo có ưu phiền. Nữ mạng có biến chuyển về kiết hung nhưng là một tháng không được tốt đẹp vì may ít rủi nhiều, mọi mưu sự còn gặp trắc trở nhất là tiền bạc gặp bế tắc. tình cảm gia đạo ưu phiền.

Giáp Ngọ (Kim, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này tuy có biến động về cát hung, nhưng trong chiều hướng bình thường về công việc và tiền bạc, tình cảm gia đạo vui vẻ, có tin đưa đến. Nữ mạng mọi tính toán trong mưu sự đều đạt sự như ý, gia đạo an khang, tiền bạc may mắn và có hoạnh tài, nhưng có sao Thái Bạch chiếu mạng nên đề phòng tật bệnh về xương cốt, cẩn thận trong di chuyển. kẽo gặp hao tài.

Nhâm Ngọ (Mộc, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này từ tiền bạc đến công việc đều đã hạnh thông không còn trắc trở bế tắc, nam mạng có quý nhân trợ giúp nhưng cũng chớ manh động khoa trương kẻo phải ân hận, gia đạo an vui. Nữ mạng tháng tốt nhưng cẩn thận về tiền bạc và các giấy tờ và đồ vật có giá trị, dự báo gặp mất mát hay tản tài, chớ quá tin người. Gia đạo an khang.

C8 MuiTUỔI MÙI : cuối Tam Tai

Tân Mùi (Thổ, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này tuy không có chuyển biến về mưu sự nhưng vẫn trong chiều hướng còn gặp thất lợi, nam mạng còn có sao Kế Đô chiếu nên cẩn thận đề phòng trong các giao dịch về tiền bạc, miệng tiếng, giữ gìn giấy tờ vật có giá do còn tiểu nhân dòm ngó, tình cảm gặp ưu phiền. Nữ mạng tháng này chưa nên thực hiện mưu sự vì thời cơ chưa đến, tránh tụ họp nơi đông người, chớ vọng động về tình cảm sẽ phải ưu phiền, tiền bạc trắc trở chưa như ý.

Kỷ Mùi (Hỏa, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này còn tốt đẹp dù gặp năm vận xấu, nhưng trong giao tế nam mạng chớ tự mãn mà gặp tai tiếng, nên thực hiện mưu sự mới sẽ có kết quả như ý, trong tình cảm vui vẻ, tiền bạc có hoạnh tài. Nữ mạng tháng này cũng đã có vận hội tốt nên thực hiện mưu sự mới nếu có, có quý nhân trợ giúp sẽ mau đạt kết quả, tình cảm gia đạo an khang.

Đinh Mùi (Thủy, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng gặp tháng kỵ cùng vận xấu, tháng này dù không có biến chuyển trong mưu sự nhưng mọi việc vẫn bế tắc, nhẫn nhịn làm việc nhỏ, việc cũ chờ bước qua tháng mới, tiền bạc còn bế tắc. Tình cảm, gia đạo ưu phiền. Nữ mạng không gặp may mắn trong công việc và tiền bạc, còn tiểu nhân dòm ngó lợi dụng hoặc gặp tai tiếng thị phi tránh tranh cãi, tình cảm chớ tin người.

Ất Mùi (Kim, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : nam mạng tháng này tốt đẹp dù mưu sự không có chuyển biến, nhưng tiền bạc đến tay như ý, tuy nhiên do sao hạn mà nên cẩn thận trong giao tiếp chớ nên tin người. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự tốt đẹp, có âm phù dương trợ nên về tiền bạc như ý. tình cảm gia đạo an vui. Dự báo gặp tật bệnh về xương khớp hoặc máu huyết

Quý Mùi (Mộc, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này không có chuyển biến về kiết hung, nhưng mưu sự sẽ gặt hái kết quả như ý, nam mạng nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói kẻo gặp tai tiếng, tài lộc đến tay, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có quý nhân giúp đỡ không còn khó khăn về tài lộc, công việc cũng được quý nhân trợ thủ nên suông sẻ hạnh thông, tránh di chuyển nhiều và tránh đi xa, cẩn thận tật bệnh về xương khớp.

C9 ThanTUỔI THÂN :

Nhâm Thân (Kim, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này có biến chuyển và gặp nhiều may mắn về mưu sự lẫn tiền bạc, nhưng còn hạn cuối Tam Tai chớ nên manh động, nên kiên nhẫn chờ cho qua năm mới sắp đến, trong tình cảm có gặp gỡ bất tay, tình cảm vui vẻ, cẩn thận trong giao thiệp. Đi xa về miền sơn lâm gặp của hoạnh tài

Canh Thân (Mộc, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này công việc, tài lộc tuy không còn trắc trở nhưng chưa nên đầu tư việc mới, cứ việc cũ làm mà tiền bạc sẽ như ý, trong tình cảm có gặp gỡ đem đến sự phấn chấn trong mưu sự. Nữ mạng chớ manh động trong giao tế và tiền bạc, còn tiểu nhân dòm ngó gieo tai tiếng thị phi, công việc bình thường, tình cảm nên thận trọng tránh chỗ đông người, tránh đi xa với người lạ.

Mậu Thân (Thổ, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này còn rất xấu, và có biến động về kiết hung nên mọi mưu sự sẽ không đạt kết quả, còn gặp trắc trở bế tắc, chớ có thay đổi công việc nên làm những việc cũ chờ vận hội tốt sẽ đến. Nữ mạng trong công việc và tiền bạc không như ý, còn lo lắng ưu phiền. Tình cảm gia đạo không vui vẻ, nhưng có âm phù dương trợ sẽ mau chóng vượt qua các khó khăn trở ngại. Cẩn thận với tật bệnh về xương khớp.

Bính Thân (Hỏa, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng tốt nhưng trong mưu sự tuy không bế tắc có kết quả công việc như ý nhưng chớ vọng động đầu tư việc mới, trong tình cảm chớ tin người còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Nữ mạng trong mưu sự tuy đã có cơ hội thực hiện việc mới nhưng vận xấu rang chờ qua tháng mới hãy bắt tay, còn gặp tiểu nhân tranh phản nhưng chúng bất thành. Đi xa tốt.

Giáp Thân (Thủy, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này tuy có chuyển biến về kiết hung nhưng gặp nhiều bất lợi trong công việc và tài lộc, gia đạo gặp ưu phiền. Nữ mạng mệnh vận tháng nàt còn khắc kỵ, nên các mưu cầu về tiền bạc không được như ý, gia đạo gặp buồn phiền, tránh đi xa, cẩn thận trong di chuyển, có dự báo tật bệnh về xương cốt hoặc máu huyết.

C10 DauTUỔI DẬU :

Quý Dậu (Kim, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này tuy không có biến chuyển nhưng về mưu sự đều được như ý. Tuổi nam mạng đang trong chiều hướng gặp thuận lợi may mắn có thể đầu tư, tiền bạc đến tay và tình cảm trong vui vẻ. Nữ mạng tháng này công việc và tiền bạc cũng đều như ý; tình cảm trong giao tiếp có gặp gỡ vui vẻ phấn chấn, công việc sẽ đem đến thăng tiến tài lộc. Cẩn thận trong di chuyển hoặc tật bệnh phụ nữ.

Tân Dậu (Mộc, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : công việc và tiền bạc đã có biến chuyển nhưng chỉ trong chiều hướng bình thường, trong mưu sự gặt hái kết quả về tiền bạc, tình cảm có tin vui trong gia đạo. Nữ mạng tháng này về mưu sự chưa nên thực hiện việc mới nếu có do còn sao Thái Bạch chiếu, nhưng đã thuận lợi trong lãnh vực công việc và tiền bạc, tình cảm gia đạo an vui, cẩn thận với tật bệnh nên sớm chữa trị kẽo phải hao tài

Kỷ Dậu (Thổ, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này không có biến động về kiết hung nhưng còn gặp trắc trở chưa có lối thoát may ít rủi nhiều, về tiền bạc còn gặp bế tắc, nam mạng chớ manh động kẽo phải tán tài hại của, tình cảm gia đạo gặp ưu phiền. Nữ mạng có tin về tài lộc trong chiều hướng thuận lợi hơn, tuy nhiên còn tiểu nhân tranh phản chớ quá tin người, cẩn thận vật có giá.

Đinh Dậu (Hỏa, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này mọi mưu sự đều tốt đẹp, tiền bạc đến tay vui vẻ, có vận hội tốt nếu có cơ hội nên thay đổi công việc, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này sẽ đem đến nhiều may mắn cho cuộc sống, nên thực hiện dự tính nếu có, tránh tranh cãi và đi xa nhất là vùng song nước. Tiến bạc và tình cảm vui vẻ.

Ất Dậu (Thủy, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này không có chuyển biến về công việc và còn trong chiều hướng kém may, về tiền bạc không như mong đợi. Nam mạng tuy có quý nhân trợ giúp nhưng mọi việc đều không như ý. Tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng mọi công việc chưa có vận hội tốt để thay đổi, vì tháng này còn khắc kỵ trong mưu sự không may mắn. Tình cảm gia đạo ưu phiền và có tin đưa đến.

C11 TuatTUỔI TUẤT :

Giáp Tuất (Hỏa, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng tốt nhưng vận xấu, tháng này tuy có nhiều chuyển biến trong mưu sự nhung diễn tiến chỉ bình thường, tuy vậy tinh thần cũng phấn chấn, tiền bạc đến tay, tình cảm gặp người mới quen nên tìm hiểu cẩn thận kẽo bị tiểu nhân lợi dụng hoặc mang tai tiếng. Nữ mạng có âm phù dương trợ công việc có vận hội tốt nên thay đổi nhưng chưa nên manh động, nên theo việc cũ làm, cẩn thận bị tiểu nhân lợi dụng, tránh đi xa, dự báo gặp tai tiếng thị phi.

Nhâm Tuất (Thủy, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Nam mạng tháng kỵ cùng vận xấu và có chuyển động về kiết hung trong chiều hưóng lành ít dữ nhiều, nên sẽ còn hao tài, cẩn thận giữ gìn tài sản có giá có dự báo gặp tản tài, mọi mưu sự chớ manh động, tài lộc trắc trở, tình cảm buồn phiền. Nữ mạng tuy có quý nhân phù trợ nhưng về công việc còn gặp trắc trở không được như ý, chưa nên thay đổi công việc hãy chờ hết năm, tiền bạc không như ý, tình cảm gia đạo ưu phiền.

Canh Tuất (Kim, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này có biến động về kiết hung, trong mưu sự sẽ gặt hái kết quả may mắn, đề phòng vì còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản cứ nên hẫn nhịn và chúng sẽ thất bại, tiền bạc đến vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu tuy có âm phù dương trợ nhưng mọi công việc chưa hạnh thông như mong muốn, tiền bạc tốt đẹp, tình cảm gia đạo vui vẻ.

Mậu Tuất (Mộc, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng tốt nhưng vận còn xấu, trong mưu sự tuy có chiều hướng biến chuyển nhưng chỉ trong mức độ bình thường, tiền bạc không còn bế tắc nhưng gặp tai tiếng tránh tranh cãi, chờ vận hội mới sẽ mang đến kết quả về tài chánh, tình cảm, gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này không nên thay đổi mưu sự cứ theo việc cũ việc nhỏ làm mà tiền bạc sẽ được như ý. Cẩn thận tránh đi xa về miền sông nước hay sơn lâm.

Bính Tuất (Thổ, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này còn khắc kỵ cùng vận xấu, nên công việc không được thuận lợi và cẩn thận về tiền bạc các vật có giá trị, chớ tin người, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng đề phòng tật bệnh, có âm phù dương trợ nên tài lộc bình thường. Tháng này chưa có cơ hội thực hiện thay đổi dự tính, gia đạo có tin vui đưa đến.

C12 HoiTUỔI HỢI : cuối Tam Tai

Ất Hợi (Hỏa, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy không có chuyển biến về mưu sự và tiền bạc nhưng trong chiều hướng tốt đẹp, các nam nữ có mưu cầu về tài lộc sẽ như ý, công việc thuận lợi may mắn. Nữ mạng nên đề phòng trong giao thiệp, có tiểu nhân dòm ngó để tránh ưu phiền. Mọi mưu cầu và tình cảm đều như ý vui vẻ.

Quý Hợi (Thủy, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này trong chiều hướng mưu sự không gặp thuận lợi về, công việc và tiền bạc gặp trắc trở bế tắc, tình cảm nhiều lo lắng ưu phiền. Nữ mạng trong công việc cũng chưa có chiều hướng tốt đẹp, tiền bạc không như mong đợi, tình cảm chớ tin người mà thất lợi mọi bề, cần đề phòng khi đi xa hoặc di chuyển.

Tân Hợi (Kim, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng tốt đến trong mưu sự mọi việc đã đạt kết quả như ý, nam mạng tháng này có thể thực hiện việc mới nếu có, về tiền bạc gặp may mắn và có hoạnh tài. Nữ mạng mọi mưu sự không còn trở ngại nhưng tránh khoa trương tự mãn nếu không sẽ phải ân hận, và chưa nên thay đổi công việc mà tản tài, về tiền bạc vui vẻ, tình cảm đề phòng có tai tiếng.

Kỷ Hợi (Mộc, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy không có biến động về kiết hung nhưng còn trong chiều hướng tốt đẹp, mọi mưu sự về công việc có kết quả như mong đợi, nên tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có thể đầu tư vào việc mới vì cơ hội tốt đã có sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp về tiền bạc vui vẻ. Gia đạo an khang.

Đinh Hợi (Thổ, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này về công việc và tiền bạc không có biến chuyển nhưng trong chiều hướng bình thường, tình cảm gặp ưu phiền, mọi mưu sự chưa nên manh động cứ theo việc cũ việc nhỏ làm. Nữ mạng trong công việc đã có chiều hướng gặp may mắn nên tiền bạc đến như mong đợi, tình cảm gia đạo an vui, cẩn thận trong di chuyển, có dự báo về tật bệnh nên sớm chữa trị.

KHÔI VIỆT

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 247 other followers