Hs Hồ Ngọc Cẩn còn ai ?

Anh em còn gặp nhau
Anh em còn gặp nhau

HS HỒ NGỌC CẨN P1 năm 61-67 còn ai ?

Thập niên 60 thế kỷ trước, thời TH Đệ nhất, Đệ nhị cấp lớp P.1 trường TH Hồ Ngọc Cẩn (Gia Định), có hơn 50 người. Nhưng nay kẻ còn người mất kẻ xa xứ người ở lại quê hương.

Những người ở lại lâu lâu cùng nhau họp mặt nhằm “ôn cố tri tân”, thằng Giám đốc, thằng Kỷ sư, Bác sĩ… cũng có kẻ làm đủ “bảy nghề”, nhưng mà vui. Có lúc thằng từ bên Mỹ về cũng không quên anh em, mời đi “chén tạc chén thù” đầy vui vẻ.

Số hình trong blog này là anh em thường gặp nhau như đã nói, nhất là những buổi hôn- ma-tương-tế đều có mặt.

Ở Sài Gòn còn thiếu hình của Cầu và Tốt. Ở nước ngoài thiếu Bùi Thạch Trường Sơn, Huỳnh Kim Sơn, Sáng (ở Mỹ), Hóa (ở Pháp) và còn ai nữa ? Hình như còn Cường, Côn hay ai nữa v.v…

Vậy anh em có đọc bài này xin liên hệ địa chỉ khaisang2002@yahoo.com của Nguyễn Việt, để có gì thông báo cho nhau, nhất thiết cho 1 tấm hình và 1địa chỉ email thì còn gì hơn nữa….