Luận tuổi vợ chồng (bài 1)

HIỆP HÔN ĐỊNH CUỘC

– Thiên Việt

Trong bảng “Ngũ Hành hiệp hôn” sau đây (hình 1) tính độ cát hung cho các cung mệnh Ngũ Hành nam nữ khi cưới vợ lấy chồng. Để biết sự Sinh Khắc của Ngũ Hành, xin xem bài “Ngũ Hành và Ngũ mệnh đặc quái”.

Hiep hon bang 1A

Ngoài những cách sinh khắc nói trong biện chứng, Ngũ hành còn có thuyết tuy cùng một hành nhưng có sinh (tương hợp) có khắc (xung, hình, khắc), tuổi nào hợp nhau và cân được hành nào hô trợ để có cách hợp, hay hóa giải cách khắc, như sau :

Tương Sinh

– LƯỠNG KIM thành khí (hợp thành vật dụng)

– LƯỠNG THỔ thành sơn (hợp lại thành núi)

– LƯỠNG MỘC thành lâm (hợp lại thành rừng cây)

– LƯỠNG HỎA thành viên (hợp thành sức nóng)

– LƯỠNG THỦY thành xuyên (hợp lại thành sông)

Tương Khắc

– Lưỡng KIM khuyết (bể mất một)

– Lưỡng MỘC chiết  (gảy mất một)

– Lưỡng THỦY kiệt    (khô cạn hết)

– Lưỡng HỎA diệt (tắt tất cả)

– Lưỡng THỔ liệt (nhảo nát không dùng được)

Nên khi xét biện chứng của ngũ hành, chúng ta nên xét đến yếu tố nạp âm, vì khắc chưa phải đã hung, còn sinh chưa hẳn đã tốt.

Khi luận các cách sinh khắc trên, người xưa đã lây biện chứng đê giải thích :

Nói về HÀNH KIM :

Muốn lưỡng Kim thành khí, mệnh phải thuộc Hải Trung Kim, Sa Trung Kim hoặc Bạch Lạp Kim tức kim loại chưa tinh chế, phải nhờ có Hỏa mới thành khí, nhưng phải là Lư Trung Hỏa hay Phù Đăng Hỏa mới thích hợp.

Những Hỏa khác khắc kỵ với Kim (Hỏa khắc Kim). Như Thoa Xuyến Kim, Kiếm Phong Kim, Kim Bạch Kim gặp Thiên Thượng Hỏa, Tích Lịch Hỏa trở thành Kim khuyết, ví như kim loại mà gặp lửa sẽ bị nóng chảy hay sứt mẻ.

Nói về HÀNH MỘC :

Khi muốn lưỡng Mộc thành lâm, tức phải có nhiều cây chụm lại mới thành rừng, gồm những cây như Tùng Bá Mộc, Dương Liễu Mộc hay Bình Địa Mộc, nhưng phải nhờ Đại Trạch Thổ, Sa Trung Thổ hay Lộ Bàng Thổ thuộc những vùng đất lớn, nên Tùng Bá và Dương Liễu Mộc không khắc Thổ, trái lại phải nhờ Thổ. Còn Đại Lâm Mộc khắc với ba hành Thổ trên (khắc xuất), nhưng gặp Kim sẽ thành Mộc chiết (khắc nhập).

Nói về HÀNH THỦY :

Khi lưỡng Thủy thành xuyên phải là Tuyền Trung Thủy phối hợp với Đại Khê Thủy hay Giang Hà Thủy phối hợp với Trường Lưu Thủy, hoặc cả hai phối hợp với Đại Hải Thủy mới thành sông to, biển lớn. Những hành Thủy này tạo dựng thành công bằng chính bản thân không nhờ ai (như Kim, Mộc), chỉ có Thiên Hà Thủy không phối hợp được với bất cứ mệnh Thủy nào khác.

Thổ chỉ khắc được Thủy làm Thủy kiệt, với các hành như Tuyền Trung Thủy, Đại Khê Thủy, Trường Lưu Thủy, đất bồi làm mất dòng chảy của nước; nhưng không chế ngự được với Giang Hà Thủy, Đại Hải Thủy những sông to biển lớn hay Thiên Hà Thủy nước trên trời.

Nói về HÀNH HỎA :

Để được lưỡng Hỏa thành viên phải có Lư Trung Hỏa phối hợp với Phù Đăng Hỏa, hay Sơn Đầu Hỏa với Sơn Hạ Hỏa, hoặc Tích Lịch Hỏa với Thiên Thượng Hỏa. Về 4 mệnh Hỏa đầu cần có thêm Mộc để đạt đến mục đích lửa to cháy lớn, được sinh nhập (Mộc sinh Hỏa), còn hai hành Hỏa từ trên trời không cần đến Mộc vẫn phát huy được tính cách lưỡng Hỏa thành viên của mình.

Còn Hỏa diệt khi Lư Trung, Phù Đăng, Sơn Đầu, Sơn Hạ Hỏa gặp phải nước (Thủy khắc Hỏa) là khắc nhập. Riêng Tích Lịch Hỏa, Thiên Thượng Hỏa chỉ khắc Thiên Hà Thủy.

Nói về HÀNH THỔ :

Muốn lưỡng Thổ thành sơn, chỉ có Lộ Bàng Thổ, Sa Trung Thổ hay Đại Trạch Thổ phối hợp nhau không cần sự tiếp tay của những hành khác, 3 mệnh Thổ còn lại không thể thành núi vì những Thổ này rời rạc và nhỏ bé, muốn thành núi phải nhờ đến Hỏa tiếp tay diệt Mộc, tức lửa đốt cháy cây để thành đất. 3 mệnh Lộ Bàng, Sa Trung, Đại Trạch Thổ nếu có Hỏa sẽ thêm tốt, công danh sự nghiệp sẽ phất càng cao thêm.

Tính đến Thổ liêt cả lục Thổ đều kỵ Mộc, tức khắc nhập (Mộc khắc Thổ), cây có thể mọc khắp nơi trên mọi loại đất, từ đất nóc nhà, đất bờ tường, đầu thành hay đất đầm lầy, bãi cát, đường lộ; ngoài Mộc nhiêu mệnh Thổ còn đại kỵ khi gặp phải các hành Thủy sau đây, dù là khắc xuất nhưng từ thứ hung sang đại hung :

– Lộ Bàng Thổ và Đại Trạch Thổ gặp Giang Hà Thủy và Trường Lưu Thủy, sẽ làm cho đất lỡ lún.

– Sa Trung Thổ gặp Đại Khê Thủy hay Tuyền Trung Thủy làm cho sói mòn.

– Thành Đầu Thổ, Bích Thượng Thổ và Ốc Thượng Thổ rất sợ Thiên Hà Thủy làm cho đất nhão nhoẹt đến hủy diệt.

Hinh 2 ngu hanhBiện  pháp hóa giải xung khắc

Để thành công qua các cách trên, như lưỡng Kim thành khí phải nhờ có Hỏa, lưỡng Mộc thành lâm phải có Thổ, lưỡng Hỏa thành viên phải có Mộc và lưỡng Thổ thành sơn phải có Hỏa, còn lưỡng Thủy thành xuyên không cần mệnh nào gián tiếp hỗ trợ.

Những hành gián tiếp hỗ trợ được hiểu theo nghĩa đen như sau : trong công việc kinh doanh hai người cùng hợp tác, nếu cùng một mệnh cần thêm người thứ ba phục vụ, hành Kim tìm người mệnh Hỏa, hành Mộc tìm người mệnh Thổ, hành Hỏa tìm người mệnh Mộc, hành Thổ tìm người mệnh Hỏa. Trong đó nên tránh những mệnh tương khắc.

Còn trong hôn sự, cổ nhân thường có câu “nhất gái lớn hai, nhì trai hơn một” qua những điển hình sau.

Thí dụ : trai Kỷ Sửu lấy gái Canh Dần (trai hơn một), hay gái Canh Dần lấy trai Nhâm Thìn (gái lớn hai) sẽ hợp tốt theo câu phú trên.

Tính về sinh khắc : trai Kỷ Sửu mang hành Hỏa (Tích Lịch Hỏa) lấy gái Canh Dần (Tùng Bá Mộc) là Mộc sinh Hỏa, ở cách này người con gái sẽ trở thành nô lệ hơn là vợ chồng hạnh phúc, do gặp cảnh chồng chúa vợ tôi. Hậu quả về sau gia đạo thường bất hòa, trước tốt sau hung.

Còn gái Canh Dần lấy trai Nhâm Thìn (Trường Lưu Thủy) là Thủy sinh Mộc, tức người chồng sẽ lo cho vợ con, gia đình hòa thuận, cùng nhau “tát bể đông cũng cạn”, sẽ mang đến giàu sang phú quý. Bởi lẽ thường người vợ lớn tuổi hơn chồng trước sẽ biết tự lo cho bản thân, sau lo cho chồng con, không thụ động theo cảnh thường thấy ở những đôi vợ chồng. Còn người chồng tuy nhỏ tuổi nhưng lại là gia trưởng cũng biết lo lắng cho gia đình. Cả hai cùng bươn trải xây dựng cơ ngơi, không ai thụ động, nên của cải càng thêm lớn.

Còn vợ chồng đồng mệnh (không theo tuổi tác chỉ tính theo Ngũ Hành nạp âm), nên xem diễn giải sinh khắc đã nói, và sinh con theo tính tương hợp là tốt, còn sinh theo tính tương khắc là xấu. Trong công việc còn có thể thay đổi người thứ ba, với con cái chúng sẽ theo đuổi vận mệnh vợ chồng đến cuối đời.

Trong hôn nhân phần xem tuổi vợ chồng qua Ngũ Hành sinh khắc, nhiều người thường lo lắng như trai mệnh Thổ lấy gái mệnh Mộc (Mộc khắc Thổ) sẽ yểu thọ, vì cây sẽ hút hết chất màu mở của đất v.v…

Tuy nhiên, trong 5 hành đều có tính chất riêng là phần nạp âm, như Thổ có Lộ bàng Thổ, Sa trung Thổ, Đại trạch Thổ v.v… Nên khi gặp khắc mà tốt, còn thấy sinh lại xấu. Sau đây là tính chất sinh khắc của nạp âm :

HÀNH KIM :

Kiếm, Sa Kim phong lưỡng ban kim

Mộc mệnh nhược phòng tức khắc hiềm

Ngoại hữu tứ Kim giải kỵ Hỏa

Kiếm sa vô Hỏa bất thành hình.

Giải thích : Đừng nghĩ Hỏa khắc Kim, nếu mệnh là Kiếm Phong Kim và Sa Trung Kim mà hợp cùng người mệnh Hỏa trong hôn nhân, lại tốt đẹp vô cùng.

Kiếm Phong Kim (vàng trong kiếm) và Sa TrungKim (vàng trong cát), nếu không có lửa (Hỏa) thì không thành vật dụng. Nhưng cả hai khắc với Mộc (Kim khắc Mộc) vì hình kỵ, dù Mộc hao Kim lợi (Kim được khắc xuất, mất phần khắc) nhưng vẫn chịu thế tiền cát hậu hung (trước tốt sau xấu), do Kim chưa tinh chế nên không hại được Mộc vượng, không chém được cây lại thêm tổn hại.

4 hành Kim còn lại là Hải Trung Kim (vàng trong biển), Bạch Lạp Kim (vàng trong sáp), Thoa Xuyến Kim (vàng trang sức) và Kim Bạch Kim (kim loại màu) đều kỵ hành Hỏa.

HÀNH  HỎA :

H Xem ngayPhù Đăng, Lư Trung dữ Sơn Đầu

Tam Hỏa nguyên lai phách Thủy lưu

Thiên Thượng, Tích , Sơn hạ Hỏa

Thủy trung nhất ngô cân vương hâu

Giải thích : Ba loại Phù Đăng Hỏa (lửa đèn dầu), Lư Trung Hỏa (lửa bếp lò) và Sơn Đầu Hỏa (lửa trên núi) gặp hành Thủy sẽ khắc kỵ. Khi gặp nước ba thứ lửa trên sẽ bị dập tắt, đúng nghĩa Thủy khắc Hỏa, thuộc diện khắc nhập mất phần phúc.

Còn Thiên Thượng Hỏa (lửa trên trời) và Tích Lịch Hỏa (lửa sấm sét) lại cần phối hợp với hành Thủy, bởi có nước thì càng phát huy được tính chất, khí âm (thủy) gặp khí dương (hỏa) sẽ gây ra sấm sét.

HÀNH  MỘC :

Bình Địa Mộc trung chỉ nhất sinh

Bất phùng Kim giả bất năng thành

Ngũ ban biệt Mộc kỵ Kim loại

Nhược ngộ đương nhiên bất đắc sinh

Giải thích : Trong Lục Mộc chỉ có Bình Địa Mộc (cây trên đất) không sợ Kim (Kim khắc Mộc), mà còn cần hòa hợp mới thành vật hữu dụng (cưa, búa đẻo gọt cây thành vật để dùng như tủ, bàn, ghế).

Những loại Mộc còn lại như Tù̀ng Bá Mộc (cây tùng già), Dương Liễu Mộc (cây dương liễu), Tang Đố Mộc (cây dâu tằm), Thạch Lựu Mộc (cây mọc trên đá) và Đại Lâm Mộc (cây trong rừng già) đều sợ Kim, nếu phối hợp sẽ tử biệt hay nghèo khổ suốt đời (Hưu Tù Tử). Những loại cây trong rừng (Đại Lâm, Tùng Bá), những cây sống chùm gửi (Thạch Lựu), cây còi (Dương Liễu) rất hay bị đốn chặt, khai quang.

HÀNH  THỦY :

Đại Hải Thủy, Thiên Hà Thủy lưu

Nhị ban bất dữ Thổ vi cửu

Ngoại giả đô lai toàn kỵ Thổ

Phùng chi y lộc tất nan cầu.

Giải thích : Đại Hải Thủy (nước biển), Thiên Hà Thủy (nước trên trời) không sợ gặp Thổ dù Thổ khắc Thủy (Thủy hao Thổ lợi) vì đất không ở biển lớn hay trên trời, cả hai phối hợp cùng Thổ càng mau thành công, nếu thành vợ chồng sẽ dễ hiển đạt đường công danh phú quý.

Còn Trường Lưu Thủy (sông dài), Giang Hà Thủy  (sông cái), Tuyền Trung Thủy (nước suối) và Đại Khê Thủy (nước khe) đều kỵ Thổ, nước chỉ làm lợi cho đất, số sẽ vất vả, nghèo khó, vì nước mất mát cho đất thêm màu mở.

HÀNH  THỔ :

Lộ Bàng, Đại Trạch, Sa Trung Thổ

Đắc Mộc như đạt thanh vân lộ

Ngoại hữu tam ban phách Mộc gia

Phùng chi tất mệnh tu nhập mộ.

Giải thích : Lộ Bàng Thổ (đất đường lộ), Đại Trạch Thổ (đất đầm lầy) và Sa Trung Thổ (đất bãi cát) không sợ Mộc, vì cây không sống giữa đường cái quan hay trên bãi cát, đầm lầy. Cả ba hành Thổ này nếu gặp Mộc không khắc dù Mộc khắc Thổ, Thổ hao Mộc lợi, trái lại còn có đường công danh, tài lộc thăng tiến không ngừng.

Thành Đầu Thổ (đất bờ thành), Bích Thượng Thổ (đất trên tường) và Ốc Thượng Thổ (đất nóc nhà) đều sợ Mộc, nhất là Tang Đố Mộc, Thạch Lựu Mộc, như thân tự chôn xuống mộ. 3 hành Thổ này tuy không sợ Bình Địa Mộc, Đại Lâm Mộc, Tùng Bá Mộc nhưng không bền vững vì hình kỵ.

(Xem trong cuốn “Tướng mệnh và Hạnh phúc lứa đôi” của Thiên Việt, do nhà sách Văn Chương tổng phát hành toàn quốc, đầy đủ các bài xem về hôn nhân)

Thiên Việt

375 phản hồi

 1. Toi muon mua sach “Tướng mệnh và Hạnh phúc lứa đôi”, xin hoi tim mua o dau. TP HCM co khonga

 2. chao chu
  cho con hoi
  con sinh Nam (ngay tay) 15/6/1980
  ban con Nu (ngay tay) 2/8/1985

  con xem 1 so sach tu vi
  nhung viet khac nhau
  co sach noi tot: nhat phu quy
  nhung co sach noi khong tot
  con cung khong biet cai nao dung
  xin chu xem dum con
  chu tra loi vao dia chi mail nhe
  cam on chu

  • Xem bài Luận tuổi vợ chồng

   • cu lay khac la co con ma yen tam con nhe

   • chao chu chau ten ha,chau sinh ngay 30/7/1985,hien co 2 nguoi hoi cuoi chau, 1 nguoi sinh ngay 11/5/1984 va mot nguoi sinh ngay 4/6/1989,chu cho chau hoi tuoi nao thi tot.chau cam on chu rat nhieu.chu tra loi vao mail giup chau nhe

   • cháu chào bác ạ.cháu thật sự không biết hỏi ở đâu để bác giải đáp thắc mắc này cho cháu cái ạ.cháu sinh năm 92(nữ) người yêu cháu sinh năm 89(nam).đọc bài trên của bác thì cháu là kiếm phong kim, chưa tinh chế không khắc được mộc. nhưng anh ấy lại là gỗ trong rừng già thì sợ kim, lấy nhau sẽ không yên ổn được. cho cháu hỏi là như thế là sao ạ?
    cháu có biết rằng nếu sinh con mệnh thủy thì sẽ hóa giải được, nhưng phải tới 2026 mới có mệnh thủy? vậy có cách nào hóa giải không ạ?
    cháu cảm ơn bác nhiều

   • Thưa chú. Chồng con sinh năm 1975, con sinh năm 1984.. Đi xem ở đâu cung bảo thuộc cung Tuyệt mệnh.. COn lo lắng quá.. k biết làm thế nào?

  • Bài viết rất hay, con muốn nhờ Thầy xem hộ tuổi Nam(dương lịc17-3-1969) có thể lấy được Nữ(dương lịc 02-2-11-1972), cảm ơn Thầy.

   • Chú cho con hỏi ;
    1/ con sinh 22/12/1981 vợ con sinh 30/4/1985 tính theo dương lịch. chú thấy có hợp không, nếu không thì có cách nào hóa giải không?
    2/ tuổi con trong đường công danh hay làm ăn có thành công không?
    3/ nếu có gì góp ý khác thì cho con biết thêm
    con cam ơn Chú trước!!!

  • chú ơi cho con hỏi
   con trai sn 80 con gái sn 87 (đều là ngày dương lịch ah)
   chú làm ơn xem giúp con ah . con cảm ơn chú ah

  • Cháu chào chú!
   Chú cho hỏi về tuổi của 2 vợ chồng cháu với ạ
   Cháu sinh năm (25/10/1983) vào lúc 5h chiều
   Chồng cháu sinh năm (22/10/1982) vào lúc 9h tối

   Chú xem hộ cháu tuổi 2 vợ chồng cháu có thuộc vào cung ngũ quỷ không chú. Cháu chưa có kiến thức gì cả nhưng nghe thấy 1 vài người nói vậy nên cháu thấy lo quá.

   Hiện tại cháu đang có em bé và dự kiến sẽ sinh vào cuối năm Tân Mão (2011)

   Xin chú xem và giải thích giúp cháu. Chú gửi hộ cháu câu trả lời qua email chú nhé.

   Cháu cảm ơn chú nhiều

 3. cháu chào chú!
  mệnh cháu là đại lâm mộc
  chồng cháu là sa trung thổ
  vậy theo lý giải của chú như trên thì để hóa giải mệnh thì chúng cháu có con mệnh kim ạ?
  theo chú lý giải thì sa trung thổ không sợ đại lâm mộc mặc dù hai mộc khắc thổ! chú có thể giải thích thêm giúp cháu được k ạ!
  cháu cảm ơn chú
  chúc chú mọi điều tốt lành!

 4. chau tuoi tan hoi 1971 chong chau tuoi quy mao 1963 con chau 1997 va 1999. chu xem cho chau co hop khong sau nay co tot khong . cam on chu nhieu

 5. Cháu muốn hỏi chú: Cháu là nữ sinh năm 1980, bạn cháu sinh năm 1976. Vậy có khắc nhau k? Cháu muốn sinh con mệnh Mộc nữa được không ạ?

 6. chao chu , cho chau hoi 1 dieu : chau sinh nam 1989 , ban chau sinh nam 1988 zay co hop nhau ko? va sau nay lam an co thanh cong ko? chau cam on nhieu !

 7. chào chú cho chau hỏi câu này ?
  như chú nói đại lâm mộc sợ kim nếu phối hợp sẽ tử biệt hay nghèo khổ suốt đời vậy cháu là hải trung kim bạn gái cháu la đại lâm mộc có thể kết hợp được ko.chú có thể giải thích thêm giup chau :cháu thuộc cung ly,trực kiên.mệnh cự mon , thân thiên tướng.con nhà bạch đế ông quan đế đo mạng.xương con trâu tướng tinh con chó có ý nghia ra sao vậy chú?
  chấu xin chân thành cảm ơn chú!

  • Chào chú!
   Cháu sinh năm 28/05/1987 và bạn gái cháu 15/04/1992. không hiểu sao gia đình cháu lại ngăn cấm vì chuyện tuổi của 2 đứa. Móng chú giải thích giúp cháu được không ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn chú!

 8. Cháu đọc mà thấy có mẫu thuẫn quá bác ạ. Trong đoạn này:
  “Nói về HÀNH KIM :

  Muốn lưỡng Kim thành khí, mệnh phải thuộc Hải Trung Kim, Sa Trung Kim hoặc Bạch Lạp Kim tức kim loại chưa tinh chế, phải nhờ có Hỏa mới thành khí, nhưng phải là Lư Trung Hỏa hay Phù Đăng Hỏa mới thích hợp.
  ……
  4 hành Kim còn lại là Hải Trung Kim (vàng trong biển), Bạch Lạp Kim (vàng trong sáp), Thoa Xuyến Kim (vàng trang sức) và Kim Bạch Kim (kim loại màu) đều kỵ hành Hỏa.”

  Như vậy thì Hải Trung Kim có hợp hay khắc với Hỏa ạ???
  Mong được bác phúc đáp

  • Lưỡng Kim thành khí thì phải kết hợp cả 2 mệnh kim và để được tốt đẹp phải có một mệnh trung gian là Hỏa như trong bài. Còn nếu đơn lẻ thì vẫn kỵ Hỏa

   • vậy cháu sinh năm 85 ..mạng Hải trung Kim , có thể lấy chồng 87 Luu Trung Hỏa được không chú ?? vì đúng theo câu gái hơn 2 ,mẹ cháu cũng thuộc Sa Trung Kim …có phải trường hợp Lưỡng Kim cần có Hỏa không 🙂 nhưng chú lại nói đơn lẻ thì Kim kỵ Hỏa , nhưng neu vợ chồng thi phải đơn lẻ chứ đâu phải kinh doanh..mong chú có thể giúp cháu gở bỏ thắc mắc này 🙂

   • Bác kiểm tra giúp phần luận mạng Kim (chữ đỏ) nói: “Muốn lưỡng Kim thành khí, mệnh phải thuộc Hải Trung Kim, Sa Trung Kim hoặc Bạch Lạp Kim tức kim loại chưa tinh chế, phải nhờ có Hỏa mới thành khí, nhưng phải là Lư Trung Hỏa hay Phù Đăng Hỏa mới thích hợp.”
    Còn ở phần chữ xanh nói:” Kiếm Phong Kim (vàng trong kiếm) và Sa TrungKim (vàng trong cát), nếu không có lửa (Hỏa) thì không thành vật dụng. ” —> Hai cái này cái nào chính xác ạ? Có phải bị lỗi đánh máy ko chú? Vợ chồng mạng Hải Trung Kim thì có tốt ko ạ?

    .

 9. Cháu chào chú a!
  Cháu sinh năm 1982 tuổi Nhâm Tuất, bạn trai cháu sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi.Mọi người đều nói tuổi của 2 chúng cháu rất kỵ nhau,nếu lấy nhau sẽ rất xấu.Vì vậy nên gia đình cháu kịch liệt phản đối.Cháu yêu người tuổi Kỷ Mùi này là người thứ 2.Lần trước cháu cũng yêu 1 anh tuổi Kỷ Mùi này nhưng đã chia tay.Lần này cũng lại Kỷ Mùi. Liệu có phải số cháu có muốn tránh cũng ko được hả chú?Có cách nào hoá giải ko ạ? Cháu mong chú trả lời cho cháu biết để cháu đỡ hoang mang vì ko biết như thế nào chú ạ.
  Cháu cảm ơn chú nhiều !

  • tốt , thiên thuợng hoả cần thuỷ mà,thuỷ biển cả sẽ làm cho thiên thuợng hoả vuợng, liên lạc theo 0934441400 để đc giải đáp

 10. chau chao chu a, chau thuc su dang rat lo lang va be tac, chau chang biet phai tinh sao bay gio, nguoi yeu chau tuoi chuot sinh nam 1984 tuc la hai trung kim, chau sinh nam 1987 tuoi meo, lu trung hoa, chau tim hieu cac noi thi thay deu noi khong hop tuoi, chu co the xem cho chau duoc khong? va co cach nao de giai tru` khong a? chau cam on chu rat nhieu, chu da giup cuoc doi chau!

 11. Chau chao chu a. Chau sinh nam 1988, ng yeu sinh nam 1984 la Hai Trung Kim. Gia dinh nuoi yeu chau noi la Dai Lam Moc va Hai Trung Kim khac nhau lam, nen khong cho den voi nhau. Ve tuoi la Ty voi Thin hop nhung menh lai khac nhau. chau rat lo lang! hai tuoi day lay nhau co khac nhau lam khong a? Co cach nao hoa giai khong a, nhu sinh con nam nao chang han?
  Chau rat mong chu giup do, cam on chu nhieu a.

 12. hello chu.

  con sinh nam 1982 ban gai con sinh nam 1988. nhu vay hai dua con co hop nhau ko a, con nghe noi hai tuoi nay rat xung, mong chu cho loi khuyen
  cam on chu

 13. Chao Chu , xin chu giai dap dum chau .Chau thuong nam mo thay ngoi da than da chet la diem gi.Thinh thoang chau cung mo thay anh sang rat nhieu mau dep di kem voi nhung lau dai hay nha gi do tuonhg tu,nguoi ta noi ngay nghi dem nam mo ,nhung giac mo nay hoan toan den bat ngo ,ban ngay chau khon he nghi toi .cam on chu

 14. Chào chú!
  Cháu sinh 17h ngày 1/2/1984 (âm lịch), bạn gái cháu sinh ngày 13/10/1983 (âm lịch),. vậy 2 đứa nếu lấy nhau có hợp không. và nếu lấy trong năm 2009 thì khi nào đẹp nhất. sau này tương lai sẽ ra sao?
  Cháu cảm ơn chú.
  Rất mong được sự chia sẻ của chú

 15. Trong bai viet nay chau thay co hai van de chua duoc ro mong Bac giai giang giup chau:
  Vi sao trong phan “noi ve hanh Kim” thi Hai Trung Kim hop voi hỏa [Muốn lưỡng Kim thành khí, mệnh phải thuộc Hải Trung Kim, Sa Trung Kim hoặc Bạch Lạp Kim tức kim loại chưa tinh chế, phải nhờ có Hỏa mới thành khí, nhưng phải là Lư Trung Hỏa hay Phù Đăng Hỏa mới thích hợp] nhung trong phan “hành Kim” lai noi Hai Trung Kim khong hop voi Hỏa [Kiếm Phong Kim (vàng trong kiếm) và Sa TrungKim (vàng trong cát), nếu không có lửa (Hỏa) thì không thành vật dụng. Nhưng cả hai khắc với Mộc (Kim khắc Mộc) vì hình kỵ, dù Mộc hao Kim lợi (Kim được khắc xuất, mất phần khắc) nhưng vẫn chịu thế tiền cát hậu hung (trước tốt sau xấu), do Kim chưa tinh chế nên không hại được Mộc vượng, không chém được cây lại thêm tổn hại.4 hành Kim còn lại là Hải Trung Kim (vàng trong biển), Bạch Lạp Kim (vàng trong sáp), Thoa Xuyến Kim (vàng trang sức) và Kim Bạch Kim (kim loại màu) đều kỵ hành Hỏa.]

  • Trong Hải Trung Kim còn có Ấu – Tráng – Lão, nếu thuộc Ấu thì khắc Hỏa, còn Tráng và Lão thì cần Hỏa để thành khí

   • chau chao chu’. chau’ cung sinh 87 va` ng` iu chau la’ nam sinh 84. chau’ muon hoi the’ nao` la` Au’ _trang_lao~ a? de xem bon chau’ co lay nhau duoc ko? mong chu’ tra loi’ chau. cam on chu

   • chau chao chu’. chau’ cung sinh 87 va` ng` iu chau la’ nam sinh 84. chau’ muon hoi the’ nao` la` Au’ _trang_lao~ a? de xem bon chau’ co lay nhau duoc ko? mong chu’ tra loi’ chau. cam on chu. ma` chu oi,anh ay sinh ngay 26/11/84 am lich thi’ thuoc gj’ a?

   • Chau sinh 9/3/1985 ( AL) kim mang, lam sao de biet chau thuc : Au – Trang – Hay Lao ak> xin cho chau cau tra loi qua email: hungcoi19@yahoo.com : chau cam on ah

   • Chào chú! chú cho con hỏi: Làm sao để biết được: Hải trung kim thuộc Ấu hay thuộc Tráng hay thuộc Lão? chú giải thích cho con được rõ, chú nhé! Qua đó, chú coi giúp con: Con là nữ Bính Dần sinh 14/10/1986 (AL) và chồng sắp cưới của con là Ất Sửu sinh ngày 15/08/1985 (AL) có hợp tuổi và hạnh phúc không? Hiện tại, vì gia đình đi xem tuổi thầy bói nói phạm biệt ly, nên hủy hôn. Con rất đau buồn. Xin chú giảng rõ để con được rõ. Chân thành cảm ơn chú!

   • Xin cho cháu hỏi: Làm sao để biết được, trong Hải Trung Kim thuộc Ấu hay thuộc Tráng hay thuộc Lão? điều này rất quan trọng đối với cháu, kính xin chú giải thích kỹ. Cháu rất cám ơn! Mong chú hồi âm sớm.

 16. chú ơi. làm sao biết là Ấu – Tráng hay Lão hả chú? Người yêu chau sinh năm 1985 là thuộc cái nào? cháu sinh năm 1986, nữ Bính Dần. Hiện tại gia đình cháu đang kịch liệt phản đối dù 2 đứa cháu đã yêu nhau được 3 năm. Cháu đang rất hoang mang. Mong chú chia sẻ giúp cháu!

  • Xem trong bài Ngũ mệnh đặc quái

   • Cháu chào Chú!
    Chú cho cháu hỏi: cháu sinh âm lịch 18/12/1981 (Tân Dậu), bạn trai cháu sinh 07/02/1978 (Mậu Ngọ), tuổi hai cháu lấy nhau được không Chú? Nhiều sách nói tuổi hai cháu kỵ nhau, không được lấy nhau. Gia đình phản đối hai đứa lấy nhau. Tụi cháu rất lo lắng. Chúng cháu quen nhau 2 năm rồi. Chú xem dùm cháu và bạn trai cháu lấy nhau được không? Có cách nào hóa giải không Chú? Nếu lấy nhau thì nên lấy vào năm nào?
    Cháu cám ơn Chú nhiều lắm!
    Cháu chúc Chú vui vẻ, khỏe mạnh!

 17. Chu xem ho chau voi. Chau sinh nam 1980, ban gai sinh nam 1984. Bon chau dang tim hieu nhau. Chu cho chau hoi bon chau lay nhau thi the nao ha chu? Tot nhieu hon hay xau hon? Co nhung gi can phai can than trong cuoc song nhu cong viec, tinh cam…

 18. Chú xem giúp cháu với. Bạn trai cháu sinh năm 1977, cháu sinh năm 1983. Nếu chúng cháu lấy nhau có dẫn đến tuyệt mệnh hay đường con cái xấu không ạ. Hơn nữa, khi xem bói tay của cả 2 người, thầy còn nói là ông bà gia tiên không ủng hộ nên cháu rất lo lắng và mong chú giúp cho.
  Cháu cảm ơn chú nhiều.

 19. Chú ơi!cháu tuổi kỷ tỵ còn bạn trai cháu tuổi bính dần thì liệu có lấy được nhau không.Cháu thấy gia đình bạn trai cháu phản đối ghê quá,nói chúng cháu lấy nhau sẽ có 1 người chết.Chú giải thích giúp cháu với cháu thấy lo lắng quá.Cảm ơn chú nhiều ạ.

 20. Thua thay,
  Chau dang o Hoa Kỳ
  Cháu sinh tại miền nam VN ngay 28 tháng 4 nam 1975 duong lich khỏang 5 gio chiều – trong tử vi bảo cháu có cung Triệt va Vũ khúc o cung Thê se bị nhiều hình khắc chia ly …thua thay co phai vay . Cháu
  phải làm sao ?
  Cháu chưa lập gia đình …Ba má cháu gioi thieu cháu voi cô gái tuoi Mậu Ngọ 1978 – sinh vào tháng 10 Âm Lich – Co bạn này cung hiền lành có học và dễ mến, Chau co nen tiến tới hôn nhân voi cô này không – Co ay mạng Hỏa va cháu thi mạng Thủy …Hai tuoi nay hợp voi nhau không va nen kết duyen chồng vợ duoc không – co duoc hạnh phúc va duong công danh, con cái co tốt không ?
  Sao xem tuoi có thầy bảo cháu la 17 âm lich , nguoi lại xem la 18 âm
  lich – Kinh nhờ thầy giup xem gium chau – thầy co the goi vao email
  tranmaytim@yahoo.com
  Kinh đa tạ
  Chau Nguyen

 21. Kinh nho thay Thien Viet xem giup cho Thu cua Nguyen o tren
  Xin da ta

 22. Thua thay,
  Chau dang o Hoa Kỳ
  Cháu sinh tại miền nam VN ngay 28 tháng 4 nam 1975 duong lich khỏang 5 gio chiều – trong tử vi bảo cháu có cung Triệt va Vũ khúc o cung Thê se bị nhiều hình khắc chia ly …thua thay co phai vay . Cháu
  phải làm sao ?
  Cháu chưa lập gia đình …Ba má cháu gioi thieu cháu voi cô gái tuoi Mậu Ngọ 1978 – sinh vào tháng 10 Âm Lich – Co bạn này cung hiền lành có học và dễ mến, Chau co nen tiến tới hôn nhân voi cô này không – Co ay mạng Hỏa va cháu thi mạng Thủy …Hai tuoi nay hợp voi nhau không va nen kết duyen chồng vợ duoc không – co duoc hạnh phúc va duong công danh, con cái co tốt không ?
  Sao xem tuoi có thầy bảo cháu la 17 âm lich , nguoi lại xem la 18 âm
  lich – Kinh nhờ thầy giup xem gium chau – thầy co the goi vao email
  tranmaytim@yahoo.com
  Kinh đa tạ
  Chau Nguyen

 23. Kinhnhothayxemgiup cho chau Nguyen (above)

 24. Thua Thay, cho chau hoi tuoi giap ty co hop voi tuoi giap ty khong? ma chau noi la luong kim kim khuyet. chao khong biet lam so. Sin cam on thay.

 25. Chao chu !
  Con tuoi At Suu, chong tuoi Giap Ty, moi nguoi noi hai tuoi nay khong hop, cuoi nhau lam an khong duoc vay co cach nao giai ko

  • Nhất gái lớn hai nhì trai hơn một sao lại không hợp ? Chỉ trừ có một tuổi không thật

 26. Chào chú!
  Cháu sinh năm 1981, bạn gái cháu sinh năm 1987. Cháu thấy người thì nói xung, người thì nói hợp. Chú xem giúp cho cháu nhé. Cảm ơn chú.

  • Mời xem kính báo

  • Bạn ơi,

   Nói về tuổi tác hợp hay không hợp là không đúng. Mà là do quá trình sinh trưởng, 2 người thụ hưởng 2 phong cách có hòa hợp nhau hay không mà thôi.
   Ví như bên Tây, họ có coi tuổi coi thầy bà gì không? Có cặp hạnh phúc, có cặp ly dị là chuyện bình thường.
   Vậy hóa giải sao đây? Cúng bái, cho tiền thầy bà nhờ phù phép à? Tất cả đều không phải, chỉ tốn tiền mà chẳng được gì.
   Cách hóa giải tốt nhứt là dành thời gian thật là nhiều cho nhau. Cùng nhau tham gia giải quyết càng nhiều tình huống trong cuộc sống. Cùng chia sẽ suy nghĩ, thói quen, tính tốt và cả tính xấu. Tuyệt đối không dấu giếm sự thật, tăng cường đối thoại trên tinh thần cởi mở. Qua đó chính là sự tìm hiểu coi có chấp nhận lối suy nghĩ và sống lâu dài với nhau được hay không. Nếu tìm hiểu chưa kỹ mà vội cưới thì ráng chịu vậy!

   Mến chúc bạn hạnh phúc nhé!

   • Bạn nói đúng rồi đó , chuyện xem tuổi tác chi là cho vui thôi chứ thực sự để hiểu, yêu, và sống trọn vẹn với nhau cả đời đâu phải do tuổi hợp hay kỵ đâu, mà do tình cảm và thái độ chúng ta dành cho nhau có chân thực như ta đối xử với chính mình vậy đó.

   • Có thờ có kiêng, có kiêng có lành! Dù mình không tin thì cũng nên tôn trọng người viết. 🙂 Tất nhiên những gì bạn nói trên đều có lý và cũng nên lạc quan như vậy.

 27. Cháu sinh vào tháng 10/1983 trong các tuổi sau: 90, 89, 83, 87. Tuổi nào cháu lấy làm vợ sẽ tốt, tuổi 90 có được ko bác.

  • Xin xem kính báo. Cám ơn

  • chau sinh nam 1983 ma lay vo 83 thi cung kha tot,boi cac cu co cau bang tuoi nam duoi ma an,con cac tuoi kia thi tuoi 90 cung tam duoc
   89 cung duoc, vo chong song voi nhau ca doi cot la hieu nhau,chu xem tuoi ma ko hieu nhau va ko biet ton trong lan nhau thi chau co xem tuoi the chu nua cung ko an thua gi dau,quan trong la minh song voi nhau nhu the nao thoi

 28. bác cho cháu hỏi ?cháu sinh năm 85 thì trong các tuổi 90,91,89,86,88 thì tuổi nào lấy làm vợ thì đẹp .cảm ơn bác

 29. cháu chào bác. bác ơi tuổi 85 vơi 87 kết hôn có hợp ko ạ. cháu cũng xem nhưng ko hiểu rõ lắm , bác giải thích dùm cháu với nhé .cháu cảm ơn

 30. nam ất Sửu(1985) nữ mậu Thìn (1988) cuoi nhau duoc hong?

  • Xem Kính báo, cám ơn

   • bac oi chau sinh ngay 2.5.1975 vo sap cuoi cua chau 29.7.1977 nam nau chung chau cuoi nhaud c ko va co hop ko co pham gi ko chu neu co lam sao de hoa giai xin bac chi giup chau
    cam on bac nhieu

 31. Bac oi, chau voi ban trai chau sinh cung nam 1985 chau la 20/04/1985, ban trai chau la 20/10/1985, Bac coi dum tui chau, 2 tuoi nay, nam nao cuoi thi hop vay Bac

 32. Cháu chào bác! Cháu sinh năm 1986, bạn trai cháu sinh năm 1974. Chúng cháu có dự định sang tháng 2 âm lịch năm 2010 sẽ tổ chức lễ cưới. Bác làm ơn cho cháu hỏi: 2 tuối này có hợp nhau không? Cưới vào tháng 2 có tốt kho ạ? Cháu cảm ơn bác. Đợi hồi âm của bác!

 33. Thua chu,
  Chau rat tam dac khi doc duoc bai viet nay cua chu. Chau hien da lap gia dinh, ong xa sinh nam 1969, mang Tho,”Dai trach tho”, con chau sinh nam 1981 mang moc, “thach luu da”. May qua, mang cua chau khong lan at mang ong xa nhu nhung nguoi da tung xem tu vi cho chau noi. Chau sinh duoc 1 be trai dau long mang hoa “tich lich hoa” chu a. Chau du dinh se sinh them be nua vao nam 2012 hoac 2013, tuy nhien chau van chua linh hoi het duoc noi dung trong bai viet cua chu. Chau se rat cam kich va mong muon duoc chu tham van cho chau neu chau sinh em be nua vao mot trong hai nam nay lieu co tao ra nhung ngu hanh tuong khac nghiem trong khong? Mong duoc nhan thu hoi dap cua chu.

 34. Chào chú, xin chú giúp cháu:
  1/ Với tuổi chồng 1974 và vợ 1981 cháu xem trong sách tử vi là phạm đại kỵ. Nếu đúng thế có cách nào giải không hả chú?
  2/ Chào Chú, xin chú giúp cháu việc sinh con thư 2 năm nào cho hợp tuổi. Cháu tuổi Tân Dậu 20/04/1981DL, Ông xã tuổi Giáp Dần 13/13/1974 DL, Cháu sinh cháu đầu sinh năm Bính Tuất 30/06/206DL. chau đang do dự kg biết sanh con năm Tân Mão hợp với tuổi vợ chông cháu không? nếu hợp thì sinh tháng mấy thì tốt hả chú.
  Cháu có xem trên 1 diễn đàn nếu sinh năm 2011 với kết quả như sau:
  Địa chi con là Mão, bố là Dần, mẹ là Dậu, như vậy:
  Địa chi con và địa chi mẹ phạm Lục xung, đại hung.
  Địa chi con và địa chi mẹ phạm Tứ hành xung, đại hung
  Mong chú giải thích thêm với nội dung trên nếu sinh vào năm 2011 sẽ xảy ra như thế nào trong tương lai hả Chú? cháu cảm ơn chú nhiều.
  Xin chú giúp cháu với nhé. Mong chờ tin Chú.
  Gia đình xin cảm ơn Chú nhiều. chào chú.

  • Xin bạn xem bài kính báo, cám ơn

   • thưa chú, cháu cảm thấy rất may mắn khi đọc được bài viết này của chú. nhưng có chuyện cháu rất mong được chú giúp xem gium cháu vì chúng cháu yêu nhau 4 năm rồi, muốn đi dếnd kết hôn nhưng 2 gia dình phản đối vì tuổi khắc nhau sợ sẽ có 1 người mất sớm. người yêu cháu sinh nhâm tuất, 14/09/1982, và cháu sinh 17/07/1991 là tân mùi. người yêu cháu sinh khoảng sáng lúc 6h, cháu sinh lúc 8h45p sáng. chú làm ơn giải họ cháu xem chúng cháu có xung khắc k và có đến dược với nhau không được không ạ, cháu rất biết ơn chú. mail của cháu là huongthaok54ctxh@gmail.com. cháu cảm ơn chú và chúc chú sức khoẻ ạh

 35. Chú ơi xem bài kính báo là thế nào ha chú? cháu tìm trên trang web k thấy chú ah. Mong chú hướng dẫn cháu. Chá cảm ơn Chú nhiều, chúc chú manh khỏe.

  • Ở mục Trang có bài “Kính báo bạn đọc bốn phương”

  • Xem kính báo tức là nhắc nhở bạn hỏi thì phải trả tiền đó.
   Lòng vòng chi không biết. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là làm tiền và phun tùm lum.
   Đại kỵ hay không thì coi 2 bạn có chấp nhận đủ với nhau hay chưa. 2 gia đình có qua lại, xây đắp 2 đứa không? và quan trọng là 2 trái tim có chân thành hay không thôi.
   Phật tại tâm mà. Ở hiền gặp lành bạn ạ. Đừng dại gì nghe 1 người phàm phán cái mà bạn không biết ( bị tung hỏa mù) rồi răm rắp làm theo.
   Hãy vận dụng tư duy theo cách bạn được ăn học để mưu cầu hạnh phúc cho chính mình.

   • Tôi đã trả lời trước đây, không có thì giờ giải đáp tư vấn cá nhân

   • Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình.

 36. bai viet hay qua

 37. Chao Chu,
  Con tuoi Tan Dau, nguoi yeu con tuoi Dinh Meo Vay 2 tuoi nay co the cuoi nhau hay khong a?

 38. Tuoi chau’ 1980. nguoi ay 1977 khong biet hai dua co’ nen ket hop luong duyen kg??

 39. Cháu mạng mộc (30t) cùng tuổi vợ cháu, (thạch lựu mộc) không biết có kỵ gì không mà vợ chồng cháu cự cãi nhau tối ngày, mong chú chỉ điểm dùm

 40. Cháu là Thạch Lựu Mộc, như bác đã nói, là khắc với Kim (do bị chặt chém). Nhưng ông xã cháu là Hoa Xuyến Kim (vàng trang sức) thì làm sao “chặt chém” được cây ạ?
  Trường hợp này thì giải thích thế nào ạ? (ông xã sinh năm 1971, cháu sinh 1981)

 41. Con sinh ngày 04/04/1986, bạn trai con sinh ngày 02/09/1981. Con dự định năm nay kết hôn và năm sau có con.
  Nhờ chú xem dùm con tuổi tụi con như vậy hợp không, nếu làm theo dự định thì có tốt không ạ?
  Con cám ơn chú.

 42. Chao chu, con nho chu xem dum con ban trai con tuoi canh Tuat 41t, con tuoi Mau Ngo 33t, hai tuoi nay co the thanh vo chong duoc khong chu.
  Vi anh ay mang Kim, con con mang Hoa, nen khong biet the nao. Mong chu giup con , cam on chu

 43. Thua Thay,
  Con tuổi Kỹ Mùi (nam). Bạn con tuổi Canh Ngọ.Xin Thay xem dùm nam 2010,2011,2012 năm nào tụi con làm đám thì tốt. Con định năm sau bạn gái con tốt nghiệp sẽ làm đám, nhưng lại là năm con 33t (mẹ nói là 33t thì kỵ cưới xin). Con lại nghĩ làm sớm trong năm nay, nhưng lại nghe bạn bè nói la “tuổi mùi kỵ cười năm Dần”. Quay sang nam 2012 thì bạn gái con bị sao La Hầu. Tụi con đang bối rối quá, không biết phai tính làm sao. Kính mong Thấy giải giúp cho. Cam on Thay.

 44. Thầy cho con hỏi con sinh năm 84 (mệnh Hải Trung Kim) và người yêu con sinh năm 1968 (mệnh Đại Dịch Thổ) liệu có lấy nhau được không ạ?gia đình ảnh tính năm nay qua nhà con xin cưới ạ.Con không biết tụi con cưới tháng nào thì tốt ạ?Và sinh nh con đầu lòng luôn năm Tân Mão thì có tốt k ạ?Con cảm ơn thầy

 45. bạn trai con sinh ngày 23/7/86 còn con sinh ngày 18/12/89 , mọi người đều nói không hợp tuổi nhưng trong cuộc sống con thấy 2 người rất hợp nhau, cũng có lúc tranh luận nhưng luôn nhường nhịn nhau, con muốn nhờ chú coi tuổi giùm con để có thể giải thích cho gia đình hiểu, cảm ơn chú nhiều!

 46. Chau chao chu Chau cam phien chu xem giup chau
  Tuoi chau va ban chau co nen ket hon khong ah

  Chau tuoi nham ty (72) va ban trai chau tuoi canh tuat (70)

  Chau cam on chu , mong chu giup chau som ah

 47. Xin chào chú!
  Con sinh năm 1984 (Giáp Tý) và chồng sinh năm 1983 (Quý Hợi), sinh được bé trai tuổi Mậu Tý. Chú cho con hỏi cả gia đình tuổi như vậy có tương khắc không? Mẹ chồng con tuổi Giáp Ngọ, mẹ chồng con nói từ khi sinh bé ra cả nhà làm ăn lụng bại và vợ chồng con bị xào xáo không hạnh phúc.

 48. Chào Chú! Bài chú viết hay và dễ hiểu , rất bổ ít cho chúng cháu ,đúng ra là cá nhân cháu ạ! Cháu chúc Chú nhiều sức khỏe và mau lành bệnh!

 49. Chao chu’
  Con muon lap gia dinh chu lam on cho con biet hai tuoi nay co hap nhau khong
  Nu sinh 12-12-1973
  Nam sinh 28-4-1959
  Con cam on chu nhieu

 50. Chao chu! cho con hoi
  Chau tuoi quy Hoi ( sinh ngay am lich 9/9/1983) chau co yeu mot nguoi con gai tuoi binh dan ( sinh ngay am lich 8/9/1986), gia dinh chau khong phan doi chuyen tuoi tac gi ca mien la chung chau yeu nhau, nhung nguoc lai gia dinh co ay phan doi kich liet vi noi chung chau khong hop tuoi.
  Chau da xem, tim hieu ve coi tuoi vo chong?
  Dan – Hoi: hop nhau.
  Mang thuy – mang hoa( nhung theo ong ba ngay xua noi: chong khac vo thi cung xem nhu la duoc.
  Can – kham: ngu qui.
  Chau khong biet giai thich sao cho gia dinh ban gai chau hieu nhu the nao?
  Tinh yeu la chinh, cuoc song la do hai dua tao ra.
  Mong chuc cho loi giai thich hu the nao cho gia ban gai.

 51. Chao chu! cho con hoi
  Chau tuoi quy Hoi ( sinh ngay am lich 9/9/1983) chau co yeu mot nguoi con gai tuoi binh dan ( sinh ngay am lich 8/9/1986), gia dinh chau khong phan doi chuyen tuoi tac gi ca mien la chung chau yeu nhau, nhung nguoc lai gia dinh co ay phan doi kich liet vi noi chung chau khong hop tuoi.
  Chau da xem, tim hieu ve coi tuoi vo chong?
  Dan – Hoi: hop nhau.
  Mang thuy – mang hoa( nhung theo ong ba ngay xua noi: chong khac vo thi cung xem nhu la duoc.
  Can – kham: ngu qui.
  Chau khong biet giai thich sao cho gia dinh ban gai chau hieu nhu the nao?
  Tinh yeu la chinh, cuoc song la do hai dua tao ra.
  Mong chu cho chau loi giai thich nhu the nao cho gia ban gai.

  • TRẢ LỜI CHUNG : xin vào xem bài viết cố định “kính báo cùng bạn đọc bốn phương”

  • tuổi và mệnh thì tạm ổn,nhưng cung thì xấu wa,cung 5 quỷ là cung xấu nhất trong 8 cung,bạn nên tìm cách hóa giải,chứ nếu k thì mình nghĩ là k ổn đâu,họa liên miên 😦

 52. Con chào chú Thiên Việt,

  Cháu nhờ chú bình giải dùm 2 tuổi vợ chồng cháu sau đây, cháu xin cám ơn chú rất nhiều.

  Cháu sinh lúc 22h, 02/12/1969 (DL)
  Vợ cháu sinh lúc 6h, 20/10/1974 (DL).

  Nếu tụi cháu sinh con năm 2010, thì có tốt khơng vậy chú?
  Nếu có thể, chú gửi lời bình giải về địa chỉ e-mail của cháu nhé: huu_tri1969@yahoo.com

  Chân thành cám ơn chú
  Chúc chú dồi dào sức khỏe

 53. chào chú!
  cháu tuổi kỹ tỵ và chau xem trên mạng bảo rằng Tuổi Kỹ Tỵ, cung Cấn, mạng Ðại Lâm Mộc(cây lớn trong rừng), xương con rắn, tướng tinh con khỉ, khắc Ðại Trạch Thổ, con nhà Thanh Ðế- Trường mạng. bạn trai cháu là Tuổi Ðinh Mẹo, cung Càn , mạng Lư Trung Hoả(lửa trong lư), xương con thỏ, tướng tinh con gà, khắc Kiếm Phong Kim, con nhà Xích Ðế-cô bần.
  xin chú giải thích giúp cháu.
  tuổi cháu va tuổi bạn trai có hợp k? và có được thành đôi k chú?
  mong chú giải đáp giúp cháu vào email của cháu, cháu cảm ơn chú thật nhiều.

 54. chao chu.xin chu vui long cho con hoi.con sanh thang 2 nam 1974,vo con sinh thang 6 nam 1979, con gai chung con sanh thang 2 nam 2008 luc 11h 45 trua, nha con o huong tay nam, xin chu vui long coi dum bon mang ca nha con co hop voi nhau khong va vi tri huong nha dang o co tot khong vay chu,con xin cam on chu rat nhieu

 55. Cháu chào chú. Chú làm ơn cho cháu biết cháu sinh 03 tháng 06 năm 1976 kết duyên với 10 tháng 03 năm 1981 có được không ạ. Nếu không được có cách nào giải chú chỉ giúp cháu ạ Cháu cảm ơn Chú nhiếu!

 56. Chào chú!
  Cháu nhờ chú xem hộ: Chống cháu tuổi Giáp Dần (mệnh Đại Khê Thủy), cháu tuổi Đinh Tỵ (mệnh Sa Trung Thổ), con cháu tuổi Nhâm Ngọ (mệnh Dương liễu mộc). Cháu nhờ chú bình giải giúp. Giải xung khắc bằng cách nào? Nếu cháu sinh con thú hai tuổi Tân Mão có được không?

 57. Chào chú
  Cháu nhờ chú xem tử vi cho cháu hoặc giưói thiệu cho cháu địa chỉ (ở Hà Nội) để cháu đến xem tử vi:
  Họ tên cháu: Vũ Văn Thú, sinh vào lúc 10 giờ 45 phút (buổi sáng) ngày 29 tháng 07 năm 1971
  Mọi chi phí cháu sẽ tìm cáh gửi chú
  Cháu cảm ơn chú trước.
  Cháu Thú

  • Chú ở Sài Gòn nên đâu rành Hà Nội

   • hi, cho cháu hỏi là cháu sinh ngày 18/12/1985 al (nữ mạng) còn chồng sắp cưới là 20/04/1985 al(nam mạng).
    Cho cháu hỏi 2 tuổi này nếu cưới nhau có đặng tốt không ạ. Cho cháu hỏi nên cưới ngáy mấy tháng mấy thì tôt. Và năm nào thì sinh con được.

    Gửi dùm cháu lời khuyên qua email: anhdung.hxcorp@gmail.com

 58. chau tuoi dau 30 t chong chau tuoi than 31t ,de ra con tuoi dau 4t ,gio con muon nam thin con de them 1 dua nua co hop khong va lam an co bi anh huong gi khong chu .cam on chu rat nhieu?

 59. chào chú, chồng cháu sinh ngày 11 tháng 10 năm 1978

 60. chào chú , chú có thể giúp cháu???
  chồng cháu sinh 11 tháng 10 năm 1978
  cháu sinh 4 tháng 7 năm 1985
  bé gái đầu sinh 4 tháng 6 năm 2009
  cháu định sinh đứa nữa, nhưng không biết năm nào tốt cho chúng cháu. hiện giờ công việc làm ăn tụi cháu bế tắt quá, và cuộc sống vợ chồng lại lục đục.
  Xin chú giúp cháu
  cám ơn chú
  Xin chú gửi vô email dùm cháu snoopy219311@yahoo.com

 61. Cháu sinh ngày 22/12/1982 , bạn trai cháu sinh ngày 21/11/1964 điều là ngày âm lịch. chúng cháu quyết định năm nay cưới bác xem giúp cháu ngày tốt nhé. Cháu thánh thật cảm ơn

 62. chau sinh nam 81 ban chau sinh nam 85 chu xem dum chau cam on chu nhieu

 63. Chào chú , chú có thể giúp cháu?
  Cháu sinh năm 1975 mệnh đại khê thủy, vợ cháu sinh 1976 sa trung thổ, như thê là khắc. Xin chú bày cho cháu cách hóa giải được không?
  Xin chân thành cảm ơn.

 64. Chu xem giup chau tuoi chau va ban trai chau co hop tuoi ko ?
  Chau sinh nam 1984
  Ban trai chau sinh nam 1972
  chau nghe noi ko hop tuoi phai ko chu?
  Nho chu xem dum chau va gui ve dia chi mail chau’ minh.nguyenthi@gmail.com
  Xin chan thanh cam on chu!

 65. Chao chu,
  Chau sinh nam at mao, chong chau cung at mao, con trai lon sinh nham ngo, con trai ut sinh nam mau ty.
  Chau nghe noi giau con ut, kho con ut. Nhung con trai ut sinh mau ty thi khac voi ca bo va me.
  Vay chau can lam gi de hoa giai ? co can sinh them chau thu ba de hoa giai khong chu? Neu sinh thi nam nao hop voi bo me?
  Cam on chu nhieu

 66. chào chú cháu mạng thổ (kỷ dậu 1969) , Ong Xã cháu mạng mộc (nhâm tý 1972). Vo chồng cháu có tiền hung hậu kiếp khộng Xin Chú xem Giup’ & có cách nào cúng giải hạn không
  Cháu cám o8n chú & chúc chú nhiều niềm vui & mayma(‘n
  Than Ai
  dawson mai

 67. Kinh gửi chú,

  Chồng cháu tuổi Ngựa 33, cháu tuổi Mùi 32. chưa có con, hai vợ chồng cháu đang rất buồn, mùng 9 tháng 1AL vừa qua cháu bị hư thai. đến giờ tụi cháu rất mong có thai lại nhưng vẫn chưa thấy gì. Cháu cố gắng có con trong năm Dần này vì sang năm Mẹo thì sẽ khắc với tuổi chồng. Chú có cách gì chỉ giúp cháu không.
  Cảm ơn Chú nhiều.

 68. chú ơi, hiện nay cháu rất hoang mang cháu muốn chú xem giúp cháu một việc.
  Cháu (sn: 1974), chồng cháu (sn:1976) cháu đã có 1 cháu trai đầu (sn: 2006). Hiện nay cháu đang mang thai (ngoài ý muốn) được hơn 6 tuần, cháu cũng muốn sinh con nhưng lại sợ không hợp tuổi với bố, cháu xin chú xem giúp cho cháu liệu cháu đẻ năm 2010 có hợp với tuổi 2 vợ chồng không, có thuận cho gia đạo sau này không? Mong chú giúp cháu và hồi âm sớm.Cháu xin chân thành cảm ơn

 69. chú ơi cho con hỏi con thuộc mạng mộc Kỷ Tỵ ( sinh ngày 8/8/1989 âm lịch là 8/7/1989 sinh vào 7h sáng .con có hợp với bạn thuộc mạng Kim Nhâm THân ( 19/04/1992 ) lấy tuổi này có hợp hok ạ .nếu lấy thì sẽ như thế nào ạ
  CHú gửi vô mail cho con với ạ

 70. bac cho chau hoi dai gai thuy va hai trung kim neu hop menh thi da danh. nhung hang chi khac nhau thi co lay duoc ko bac. co nhieu thay cho rang nhu the ko con va rat vat va. chau khong hieu xem tuoi vo chong nen xem nhu the nao duoc coi la day du. rat mong bac tra loi giup chau

 71. vi ban trai chau sinh 14.2.1982 am lich. cahu sinh 23.06.1985 bac xem giup chung chau voi ah

 72. Chu cho con hoi, con sinh ngay AL la 21/06/1987, ban con sinh AL la 05/02/1985. Tuoi cua chung con co hop ko ha chu? Con nghe gia dinh ben anh ay noi chung con xung khac, ko song tron doi voi nhau duoc, hay cai nhau. Neu co that nhu vay thi co cach nao giam nhe nhung xung khac do ko chu? Con thay lo lang lam.
  Nho chu cho con cau tra loi, con rat cam on.

 73. Chao chu! Chu cho chau hoi: Nam tuoi Mau Ngo sinh 19/01/1979 (21/12 AL), Nu tuoi Tan Dau sinh 14/05/1981 (11/4 AL), chau duoc biet 2 tuoi nay ky nhau lam vay hai tuoi nay co cuoi nhau duoc khong chu, neu ky qua thi co cach nao hoa giai khong? Cam on chu rat nhieu!

 74. chao chu !
  con co ban trai la Mau Ngo, tuoi con la Nham tuat vay hoi chung con co phu hop de cac con cuoi nhau duoc ko vay chu, sau nay co lam an toi ko ?sinh con de cai co duoc ko ,ma chung con neu cuoi thi sinh tuoi gi hop voi chung con vay ha chu

 75. chu oi!
  con la tuoi con mau thin ,ban trai con la tuoi mau ngo, xin cho con hoi chu la chung con co hop voi cuoc song va lam an voi nhau hay ko?

 76. Cháu sinh năm 1984 Mệnh Kim. Chồng cháu sinh năm 1975 – Mệnh Hỏa. Vậy cháu nên sinh con tuổi nào thì tốt.
  Cám ơn chú nhiều.

 77. Cháu sinh năm 1984 Mệnh Kim. Chồng cháu sinh năm 1975 – Mệnh THủy
  Vậy cháu nên sinh con tuổi nào thì tốt.
  Cám ơn chú nhiều.

 78. Chú cho con hỏi rõ – con mạng Thiên Thượng Hỏa, nhà con mạng Sa Trung Kim.

  Chú giải thích rằng Sa Trung Kim cần có Phù Đăng Hỏa hoặc Tích Lịch Hỏa mới thành khí, còn các Hỏa khác không hợp. Nhưng ở phần mạng Kim chú nói rằng người mạng Sa Trung Kim kết hôn với người mạng Hỏa tốt đẹp. Vậy trường hợp tụi con thế nào con không hiểu rõ.

  Mong chú tư vấn ạ. Cảm ơn chú nhiều.

 79. Chồng cháu tuổi Đinh Mùi (1967) trước đây đã có 1 đời vợ, sau li dị thì gặp cháu tuổi Tân Hợi (1971) – bé trai tuổi Đinh Hợi (2007).
  Chú cho cháu hỏi: hai vợ chồng cháu có hợp tuổi ko? vì hiện nay thì thấy rất khắc khẩu ạ.
  Cảm ơn chú

 80. Cháu xin nhờ các Bác tư vấn giúp, hiên cháu rất băn khoăn, không biết nên làm gì.

  Cháu sinh 02/05/1981 (âm:28/03/1981) còn anh ấy sinh 19/10/1971 (âm: 01/09/1971). Chúng cháu yêu nhau và định làm đám cưới. Cả 2 bên đều đồng ý và ủng hộ, còn vun vén vào cho 2 đứa. Nhưng không ai biết trước được chữ ngờ, bên nhà anh ấy đi coi ngày cưới và kết hợp coi xem 2 đứa có hợp nhau không, kết quả bên nhà anh ấy nói anh ấy với cháu khắc mạng, kim khắc mộc. Nghiêm trong hơn nữa là thầy bói còn nói nếu lấy nhau về, anh ấy sẽ chêt rất sớm, có nghĩa là cháu sát chồng ư? Nhà anh ấy có 1 người con trai, còn lại là 6 chị gái nên họ phản đối kịch liệt, hơn nữa ba anh ấy trước đây củng là thầy xem tướng (giờ đã rất già và lẫn nên không làm nghề này nữa) nên hầu hết cả nhà anh ấy đều tin vào lời thầy bói nói.

  Cháu nghỉ cho dù anh ấy có thương cháu đến mấy mà nghe như vậy củng phải lưỡng lự và tư tưởng ko thể vững được. Cháu thì lỡ thương anh ấy rồi nên rất buồn. Cháu không tin chuyện anh ấy chết sớm chút nào, vì nếu nói kim khắc mộc thì anh ấy khắc cháu chứ cháu đâu có khắc anh ấy đâu, cháu củng có xem về thuyết ngủ hành khắc nhau nếu chồng khắc vợ thì không đáng sợ bằng vợ khắc chồng và hơn nữa tuổi của 2 người rất hợp nhau đều là âm nam và âm nữ nên về ngủ hành có khắc nhau nhưng không đến mức thiệt mạng như bên nhà anh ấy nói phải không ạ?

  Mong Pác giúp cháu vơi, luận rõ tuổi 2 bọn cháu như thế nào, và cho cháu 1 lời khuyên trong trường hợp này?

 81. cháu tuổi Đinh mẹo( 13/02/1987) còn bạn trai cháu tuổi Mậu Thìn (26/09/1988), nhờ chú xem giúp cháu hai tuổi này có cưới nhau được không? cưới nhau có được tuổi làm ăn không?
  Cảm ơn chú nhiều!

 82. Chú cho con hỏi rõ –

  Chú giải thích rằng Sa Trung Kim cần có Phù Đăng Hỏa hoặc Tích Lịch Hỏa mới thành khí, còn các Hỏa khác không hợp. Nhưng ở phần mạng Kim chú nói rằng người mạng Sa Trung Kim kết hôn với người mạng Hỏa tốt đẹp. Vậy trường hợp mạng Thiên Thượng Hỏa và mạng Sa Trung Kim thế nào con không hiểu rõ.

  Mong chú tư vấn ạ. Cảm ơn chú nhiều.

 83. Chú cho con hỏi: Con sinh ngày 28/06/1983 Âm lịch, bạn gái con sinh ngày 01/08/1985 Âm lịch. Con xem thầy thì nơi nói hợp, nơi nói ko hợp. Chú xem giùm con là con và bạn con cưới nhau có hợp ko? Con cám ơn chú nhiều. Chúc chú sức khỏe!

 84. nữ tuồi Canh Ngọ mạng lộ bàng thổ nam tuổi Mậu Thìn mạng Đại lâm mộc có hạp nhau không. sao tụi con lúc này lúc khác àh ko hiểu sao nữa. coi dùm con coi tụi con có hợp nhau không nha .. thanks

 85. Thưa chú, con sinh 02/04/1983, vợ chưa cưới của con sinh : 16/03/1983, chúng con đều là Đại Hải Thủy, con cũng chưa hiểu được nếu 2 Đại Hải Thủy gặp nhau liệu có tốt không. Con mong chú giúp con tìm được câu trả lời để con yên tâm. Rất cám ơn chú.

 86. Cháu sinh ngày 15/11/1986 anh ý sinh ngày 2/5/1985 mẹ anh ý nói k được lấy người sinh năm con hổ, mạng hỏa, nưng mà cháu xem trên kia, chú nói Hải Trung Kim gặp Lư Trung Hỏa rất tốt, nhưng mà chuyện tình cảm của bọn cháu cứ lận đận mãi, cháu buồn lắm, mẹ anh ý còn theo 1 thầy phù thủy, anh ý sợ mẹ anh ý làm hại cháu, cháu k biết thế nào

  • Phương Anh ơi! Mình tên là Linh( là nữ nhé). Mình cũng sn 86 và ng yêu mình sn 85 chuyện tình cảm của bon mình cũng đang bị mẹ anh ấy không đồng ý lắm. Giờ mình thấy buồn quá. Bạn đã đc chú gởi mail trả lời chưa? Chia sẻ cùng mình theo địa chỉ gmail: quachhailinh@gmail.com nhé. Mong bạn hồi âm

 87. chao Chú,

  Xin chú xem giúp hai tuổi này lấy nhau tốt xấu thế nào?
  Nữ : sinh 8/01/1978 (dương lịch, sinh ban đêm khoảng 22~23h, không nhớ ngày âm lịch)
  Nam: sinh 3/11/1971 (âm lịch, không nhớ giờ sinh)

  năm nào là năm tốt để cưới nhau?

  mong hồi âm của Chú sớm,

  cảm ơn chú

  Phương

 88. Cháu chào chú!
  Cháu nhờ chú xem cho nhà cháu một quẻ với ạ.
  Cháu sinh ngày 9.9.1983( DL)
  Chồng cháu 10.1.1980( DL)
  Con trai cháu 9.3.2010( DL)
  Xin chú trả lời về địa chỉ email của cháu là tonhu10984@yahoo.com
  Cháu cảm ơn chú nhiều ạ!

 89. Cháu chào chúc!
  Cháu nhờ chú xem giúp cháu một quẻ với ạ.
  Cháu sinh ngày 19.05.1975(DL)
  Chồng cháu sinh ngày 04.03.1972 (AL)
  Con Gái cháu 04.04.2004(DL)
  Con Trai cháu 25.05.2008(AL)
  Cháu nhờ chú giúp cháu xem gia đinh cháu có hợp với nhau không ạ, và cháu muốn sinh em bé nữa thì sinh vào năm nào là tốt ạ. Chaua cảm ơn chú nhiều. Xin chú tar lời về địa chỉ email của cháu là Phuonganh_tcqn@ yahoo. com

 90. cho con hoi .con la nam sinh 3-2 1990 am lich.ng yeu con sinh 7-1-1990.chung con co hop nhau ko ah

 91. Cháu chào thầy!
  Thầy cho cháu hỏi: chồng tuổi Tân Hợi (5.12.1971-dương lịch), vợ tuổi Đinh Tỵ (27.11.1977-âm lịch), lấy nhau có khắc gì không. Cháu nghe nói đây là hai tuổi tứ hành xung, có cung tuyệt mệnh phải không ạ? Vậy nếu muốn hoá giải thì làm thế nào?
  Chúng cháu có hai con trai, con lớn sinh 22.2.2002 (AL), cháu bé sinh 2.6.2007 (AL).
  Cháu cám ơn thầy!

 92. Chao chu. Chau va nguoi yeu deu menh dai hai thuy vay co thich hop ko a? sinh con menh gi thi hop a? Chau rat mong nhan cau tra loi. Chau cam on chu rat nhieu

  • chào chú
   cháu và bạ gái đều sinh năm 1988
   như vậy cháu và bạn đều cùng hành mộc
   Con nhờ chú xem giúp nêu tụi cháu đi đến hôn nhân thì có được không
   Chân thành cảm ơn chú

 93. TAN HOI / Xoa Xuyen Kim , hop voi tuoi gi?, lam an mau thinh vuong , hay g/d em am hanh phuc,

  cau hoi thu 2: NU: Tuoi Qui Hoi Hoac Giap Ty, 2 tuoi nay tuoi nao hop, con co tuoi thu 3 nao de hop voi tan hoi ko ?
  CAU HOI THU 3: Neu noi qui hoi hop voi tan hoi , thi thu hoi kim nay chi la vang trang xuat, ma hoi nay la dai hay thuy , thuong co cau mo kim day bien , sau lai hop- lay vang bo vo dai duong lam sau tim ra ,,,?
  xin vui long tra loi nhung cau hoi ma toi da neu , thanh that cam on – thank very much……..

 94. Chú cho Con hỏi: Con sinh ngày 25/11/1984 âm lịch (15/01/1985 dương lịch), người yêu của con sinh ngày 02/12/1975 dương lịch (30/10/1975 dương lịch), chú phân tích giúp con về tuổi 2 người, hợp và không hợp.

  • nữ sanh năm 1984 được 28 tuổi mạng la Hải trung Kim, cung sanh là cung chân (đông mạng), cung phi là cung Cấn (tây mạng); nam sinh năm 1975 được 37 tuổi mạng là Địa khê thủy, cung sanh là cung ly (đông mạng), cung phi là cung Cấn (Tây mạng).
   về vấn đề âm dương: tuổi 28 (nữ) Giáp Tý (Giáp (+), Tý (-)), Nam 37 tuổi Ất Mão (Ất (-), Mão (+)
   Như vậy 2 tuổi này hợp nhau

 95. chào chú. cháu sinh năm 1989 (tưc đại lâm mộc)người yêu cháu sinh nam 1992(mệnh kiếm phong kim) chau đọc trên mang co người viết là (Tùng Bá Mộc, Dương Liễu Mộc, Tăng Đố Mộc, Thạch Lựu Mộc đều kị Kim nhất là Kiếm Phong Kim, chỉ có Bình Địa Mộc và Đại Lâm Mộc là không sợ Kim vì phải nhờ Kim đao mới được thành gia dụng) nhưng theo chú viết thi mệnh cua tụi cháu lại khắc nhau mong chú có thể giải thích thêm cho cho cháu được rõ hơn được không ?

 96. Chào chú, cháu sinh ngày 3/9/1985 dương lịch, sinh vào giờ thin. Người yêu cháu sinh ngày 31/10/1985 dương lịch, sinh vào giờ dậu. chú xem giúp cháu xem có hợp hay không, nếu cưới thì có những ngày nào đẹp có thể cưới hỏi được (cho đến tháng 5 âm lịch năm 2011). Mong nhận được tin của chú

 97. CHú ơi cho cháu hỏi. Cháu sinh năm 1988 mạng Đại Lâm Mộc có hợp với tuổi 1992,1993 ko ạ (mạng Kiếm Phong Kim)
  Còn về làm ăn cháu có hơp làm ăn với tuổi 1978,1982,1983 ko ạ.
  Cháu cám ơn chú ạ !

 98. Cháu chào chú, chó cho cháu hỏi, cháu sinh lúc 11h 30p trưa ngày 18/01/1986 (âm lịch) tức 26/02/1986 dương lịch, còn bạn trai cháu sinh vào giờ Dần ngày 04/05/2010 tức ngày 20/03/1980 âm lịch thì có thể lấy được nhau không hả chú. Mẹ cháu đi xem thầy bói bảo không lấy được nhau, sẽ không ra cái gì. Chú xem giúp cháu với, hiện tại chúng cháu đang rất buồn, cháu cảm ơn chú ạ

 99. Cháu chào chú! Chú cho cháu được hỏi về tuổi của vợ chồng cháu. Cháu sinh 1971, chồng cháu sinh 1973. Theo như bài viết trên, thì vợ chồng cháu khắc nhau vì kim khắc mộc. Cháu muốn hỏi chú, vợ chồng cháu sẽ gặp những khó khăn gì trong cuộc sống và cách hóa giải việc xung khắc đó như thế nào để tránh được những rủi ro ?
  Cháu xin trân trọng cảm ơn chú nhiều!

 100. Cháu chào chú. cháu là con gái.
  Cháu sinh lúc 01h30 sáng thứ tư ngày 18/03/1987 (âm lịch) còn bạn cháu sinh 13/11/1985. chú xem hộ cháu xem bọn cháu có hợp không ạ. Vì mọi người nói bọn cháu khắc nhau. Nhưng thực sự bọn cháu muốn cố gắng vượt qua khó khăn đến với nhau chú ạ.
  Chú có thể gửi vào mail giúp cháu với ạ

 101. Cháu chào chú. cháu là con gái.
  Cháu sinh lúc 01h30 sáng thứ tư ngày 18/03/1987 (dương lịch) còn bạn cháu sinh 13/11/1985 (dương lịch). chú xem hộ cháu xem bọn cháu có hợp không ạ. Vì mọi người nói bọn cháu khắc nhau. Nhưng thực sự bọn cháu muốn cố gắng vượt qua khó khăn đến với nhau chú ạ.
  Chú có thể gửi vào mail giúp cháu với ạ

 102. Chao chu a.Chu xem cho con tuoi cua con voi ban gai con voi.Con sinh ngay 13/04/1987 ngay duong lich.ban con sinh 25/6/1992.Me ban gai con ko cho yeu nhau va di den hon nhan.con rat buon vi con va ban gai da yeu nam dc 2nam roi.Me ban gai con noi tuoi con va tuoi ban gai con lay nhau se co 1 trong 2 nguoi se phai chet.chu xem dum` con voi.

 103. Chao chu a.Chu xem cho con tuoi cua con voi ban gai con voi.Con sinh ngay 13/04/1987 ngay duong lich.ban con sinh 25/6/1992.Me ban gai con ko cho yeu nhau va di den hon nhan.con rat buon vi con va ban gai da yeu nam dc 2nam roi.Me ban gai con noi tuoi con va tuoi ban gai con lay nhau se co 1 trong 2 nguoi se phai chet.chu xem dum` con voi.Con dau kho lam chu giup con voi nhe

  Con xin cam on chu,chu gui mail dum cho con ve dia chi nhuanld_aia@yahoo.com

 104. bác cho cháu hỏi cháu là nữ canh ngọ sinh vào tầm 4h-5h30 sáng 21/6/1990 (âm lịch) và bạn cháu sinh vào chập choạng tối 3/31989 co hop nhau ko ah. me cháu nói 2 tuổi này là đại kỵ. lấy nhau về thì chỉ làm khổ nhau, và nghèo khổ suốt đời. bác có thẻ xem giúp cháu tực hư thế nào không ah.mẹ cháu cứ nói mãi về vấn đè này nên cháu đau đầu lắm. bác xem giúp cháu với , cháu cảm ơn bác nhiều ah

 105. bác gửi tin cho cháu vào địa chỉ hongcam216@gmail.com bác nha

 106. chu cho chau hoi voi ạ!cháu là nữ sinh năm 88,ngày âm là 20/10/1988,dương là 28/11/1988,ngươi yêu cháu sn 85,ngày âm 26/02/1985,ngày dương là 26/03/1985,cháu thấy mọi người nói 2 tuổi này thuộc tứ hành xung,2 mệnh lai ko hợp nhau nữa,chú cho cháu hỏi nếu lấy nhau thi có sao ko ạ?cháu nghe nhiều người nói nếu lấy nhau về thì hoặc vọ hoặc chông sẽ tuyệt mệnh hoặc ko ra sao cả,bọn cháu yêu nhau 4 năm nay rui nhưng bên gd cháu ngăn cản vì ko hợp,cháu cũng lo sau này đến với nhau mà có làm sao thi cũng khổ,chú giúp cháu với và cho cháu lời khuyên với a,cháu cảm ơn chú nhiều

 107. Chào bác,
  Bác xem hộ cho hai vợ chồng cháu:
  Cháu sinh năm 1976, sinh giờ hợi tháng 12, Chồng cháu sinh thángn 4 năm 1975, sinh vào buổi sáng, bọn cháu đã có một em bé gái sinh năm 2009. Cháu đi xem thi họ bảo tuổi vợ chồng cháu không hợp nhau, mà nếu tiếp tục sống thì cháu sẽ khổ. Bọn cháu cũng cãi nhau suốt, và cũng gặp nhiều khó khăn. Cháu không muốn bỏ chồng, chỉ muốn sống yên bình với chồng và con thôi.
  Bác nghiên cứu giúp cháu và cho cháu lời khuyên…
  Cám ơn bác rất nhiều!

 108. CHAO BAC. con nho bac xem vo chong co co song hanh phuc xuot doi hay khong. con tuoi binh ngo nam nay con 44 tuoi , chong con tuoi at ty. 45.hai dua con cung ngay sinh nhat cua duong lich.va so con co lam ra tien va co may man hay khong thua bac .con cam on bac nhieu. con ngoc tran

 109. chào chú chú ơi chú xem giúp cháu cháu sinh ngày 26/1/1991 người yêu cháu sinh ngày 28/1/1990 cháu thấy mọi người nói 2 tuổi này không hợp nhau lấy nhau rồi sẽ khổ.ben gia đình nhà anh ấy cấm .chú giúp cháu với .cho bọn cháu biết với ah bọn cháu yêu nhau lâu rồi chờ ra trường sẽ cưới chú cho cháu lời khuyên cháu cảm ơn ah.

 110. dạ cháu sinh vao sáng sớm khoảng 4h sáng.còn anh ấy sinh vào tầm 5h .bác giúp bọn cháu với nhé.cháu cảm ơn nhiều ah

 111. Bác ơi, cháu biết cháu Canh Ngọ và người yêu cháu Đinh Mão không hợp tuổi nhưng liệu có tuyệt mệnh thật không hả bác? Tại vì cả cung sinh và cung phi đều tuyệt mệnh .Bác có cách nào giúp hóa giải tuyệt mệnh không ạ? Chúng cháu yêu nhau lâu rồi và không muốn chia tay nhưng nhà người yêu cháu cứ gây áp lực bác ạ.Bác ơi, Bác gửi mail vào địa chỉ tinysun_90@yahoo.com. Bác trả lời nhanh giúp cháu nhé. Cháu cảm ơn ạ.

 112. Chào chú Thiên Việt.
  Chú cho cháu hỏi là cháu sinh ngày 23/11/1984 âm lịch và chồng sinh 29/4/1984 âm lịch có hợp nhau không? và chúng cháu sinh con năm 2012 có tốt không? nghĩa là hợp với bố mẹ không ạ?
  Cảm ơn chú.

 113. Con chào bác ạ,

  Bác ơi, bác cho con hỏi, con sinh năm Tân Dậu là Thạch Lựu Mộc, còn vợ con Ất Sửu – Hải Trung Kim. Con thấy ở cung sinh là Càn – Tốn: họa hại (tuyệt thể) còn cung phi là Khảm – Ly: diên niên (phước đức), như vậy có khắc lắm không hả bác? Chúng con định năm Tân Mão sẽ cưới, và năm Thìn sẽ sanh luôn, như vậy sẽ có nhóc mệnh Thủy để Mẹ phù con con, con phù cho bố. Bác xem giùm con như vậy có ổn không ạ?

  Con cảm ơn bác nhiều ạ, mong tin của bác ạ!

 114. Bác ơi. Cho con hỏi. Con sinh năm 1984, mạng Hải Trung Kim,người yêu con sinh 1988, mạng Đại Lâm Mộc cưới nhau “bất sang, tuyệt mạng” hả bác. Mong bác giải thích dùm con.

 115. Cho cháu hỏi Nam Quý Hợi (83) và nữ Bính Dần (86) thì thế nào ạ?

 116. cháo chú,
  chú ơi cho con hỏi là con sinh ngày 03/01/1988, bạn trai con sinh ngày 16/07/1987. vậy tuội con lấy nhau có tốt không ạ. con xin chân thành cảm ơn chú

  • chau gui chu thong tin ve tuoi tac moi nguoi trong gia dinh chau nho chu xem ho cho chau:
   chong : Nham Tuat( 1982)
   vo : Giap Ty(1984)
   con gai: Dinh Hoi(2007)
   Chau muon hoi hai vo chong chau se ntn ah? va be gai dau long co hop voi 2 vo chong khong va du kien nam nao chau sinh E be nua duoc thi tot cho ca gia dinh ah? Chau rat cam on chu

 117. Cháu Chào Chú!
  Cháu xin hỏi chú: Cháo Tuổi Ất Sửu mệnh Kim lấy vợ Đinh Mão mệnh Hoả, chúng cháu biết bọn cháu không hợp mệnh, vậy có cách nào hoá giải hay không?

 118. Chao chu Thien Viet !
  Chu cho con hoi : con Tuoi Dinh Ty 1977, chong con Canh Tuat 1970, con trai Giap Than 2004 – co tot khong ? Con trai co khac tuoi voi 2 vo chong con khong chu ? Neu muon co 1 dua con nua thi nam nao la tot vay chu ! .
  Cam on chu nhieu !

 119. Chào bác, Cháu sinh ngày 04 tháng 02 năm Bính Dần (lịch âm), mạng nữ, mệnh hoả. Hiện nay có một số người theo đuổi cháu, họ đều rất tốt về mọi mặt (theo quan điểm của cháu), cháu không biết mình nên chọn chồng tuổi nào là hợp với cháu. Bác có thể giúp cháu tìm lời giải đáp được không ạ? Cháu cảm ơn bác.

  • Cho cháu hỏi : Cháu la nam sinh năm 1984 sinh 7h30 sáng ( Hải Trung Kim) bạn gái cháu sinh năm 1986 sinh 7h sáng ( Lưu Trung Hỏa) . như vậy cho cháu hỏi : Tuổi , Mệnh , Cung , 2 cháu yêu nhau , vì chuyện gia đình 2 bên đi xem thầy bảo xung lấy nhau thì tan nhà, nên cháu buồn quá , xin bác xem và chỉ dẫn cháu.

 120. thưa thầy! đọc bài viết về ngũ hành sinh – khắc của thầy, con đã bật khóc khi thấy mệnh của ông xã và của con khắc nhau, mà con lại là người khắc anh ấy, con tuổi giáp tý, mạng hải trung kim, còn ông xã tuổi canh thân mạng thạch lựu mộc. con thương xã nhiều lắm, con không thể để có bất cứ việc gì xảy ra với anh ấy, ngay lúc này anh ấy đang bệnh, con lo lắm thầy giúp con với! chúng con định sinh bé vào năm nay và năm thìn có được không vậy thầy??? có cách nào giúp vợ chồng con không thầy? con rối rắm lắm thầy ơi!!

 121. Chồng cháu sinh năm 1979, là mệnh Thiên thượng hỏa, cháu sinh năm 1983 mệnh Đại hải thủy, hai vợ chồng cháu có khắc nhau không? Xin cho hỏi thêm là con trai đầu sinh năm 2009, là mệnh Tích lịch hỏa có sinh ra lưỡng hỏa hỏa diệt không? Và sang năm cháu muốn sinh thêm đứa nữa tuổi Nhâm Thìn mạng Trường lưu thủy thì có lưỡng thủy thụy kiệt không? trong nhà có 2 thủy 2 hỏa thì có tốt không? Mong cho cháu được rõ. Chân thành cảm ơn.

  • Thưa chú Thiên Việt,

   Cháu sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi, mạng Đại Hải Thủy. Chồng cháu sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn, mạng Sa Trung Thổ.
   Sau khi đọc xong phần luận của chú ở trên, cháu có thể hiểu như thế này được không: Mặc dù mạng Thủy khắc Thổ, nhưng ở đây Sa trung Thổ lại không khắc với Đại Hải Thủy, trái lại còn sinh thuận hòa phải không ạ?

   Con trai của cháu sinh năm 2010, tuổi canh dần, mạng Tùng Bá Lộc. Xét ra mạng của con cháu cũng không khắc với mạng cha, trái lại còn sinh thuạn phải không chú?

   Năm nay la năm Tân mão, cháu cũng muốn sanh thêm em bé, nhưng lại ngại là Mộc khắc Thổ nên đang phân vân ạ. Xin nhờ chú tư vấn

 122. con tên nguyễn thị thanh hằng sinh 01/07/1994 ngày âm lịch, chồng con tên nguyễn vũ đức sinh 16/03/1985, như vậy có hợp tuổi không ạ.

 123. bác cho cháu hỏi. cháu sinh ngày 17/5/1989, bạn trai cháu sinh ngày 14/7/184 có hợp nhau không ah? (ngày sinh là ngày âm. cháu cảm ơn bác ah

 124. Chào chú! Con rất thích bàn viết của chú. Chú có thể cho con hỏi chút xíu được không ạ?
  Con sinh lúc 19h kém 15’ngày 11/09/1986(âm lịch)
  Chồng con sinh lúc 02h ngày 17/09/1982 (Dương lịch).
  Vợ chồng con đã có con gái sinh lúc 23h40′ ngày 02/09/2010(Dương lịch). Con nhờ chú xem giúp con: Tuổi của vợ chồng và con gái con như thế có tốt không ạ?
  Con cám ơn chú rất nhiều.

 125. Chào chú! Con rất thích bàn viết của chú. Chú có thể cho con hỏi chút xíu được không ạ?
  Con sinh lúc 19h kém 15′ngày 11/09/1986(âm lịch)
  Chồng con sinh lúc 02h ngày 17/09/1982 (Dương lịch).
  Vợ chồng con đã có con gái sinh lúc 23h40′ ngày 02/09/2010(Dương lịch). Con nhờ chú xem giúp con: Tuổi của vợ chồng và con gái con như thế có tốt không ạ?
  Con cám ơn chú rất nhiều!
  Làm phiền chú có thể trả lời vào địa chỉ email của con được không ạ?
  Địa chỉ: Nguyen_hoan288@yahoo.com

 126. Cháu chào chú,

  Cháu sinh ngày 24/5/1987
  Bạn trai của cháu sinh ngày 13/6/1984
  Chúng cháu định cưới vào ngày 10/6/2011 âm lịch, chú có thể xem giúp cháu ngày này có tốt cho cả hai đứa không ạ? Nếu không tốt chú có thể xem cho bọn cháu ngày nào tốt trong tháng 6 âm kịch được không ạ?
  Cháu cảm ơn chú.

 127. Chau chao chu a!
  Chu lam on cho chau hoi, chau tuoi Canh Ngo, ban trai chau tuoi Mau Thin co hop nhau k a? Chau co hoi mot so noi nhung co nhieu y kien khac nhau, chau rat mong nhan duoc su giup do cua chu!
  Chau cam on chu nhieu a!
  Chuc chu luon manh khoe!

 128. Cháu sinh năm 1985 thì lấy người sinh năm nào thì tốt. Nếu kết hợp với tuổi nào trong số các tuổi sau thì được như 1984, 1977, 1976. Hãy tư vấn cho cháu với xem kết hợp với tuổi nào thì đẹp

 129. chú ơi! cháu sắp cưói chồng, hai đứa đều mệnh đại lâm mộc, người iu cháu sinh 04/05/1988( âm lịch), cháu sinh 10/01/1989. (âm ịch), theo lưỡng mộc thì phải sinh con mệnh kim nhưng con ko rõ là mệnh kim nào là hợp nhất với 2 vợ chồng, ngoài ra còn có thể sinh con mệnh nào là tốt nhất ạ. mong chú giải đáp sớm giúp con

 130. Cháu chào Chú!
  Cháu sinh lúc 2h ngày 14/09/1986 – DL nhằm ngày 11/08/86 – AL.
  Bạn trai của cháu sinh ngày 27/07/1984 – DL nhằm ngày 29/06/84 AL
  Chúng con định cưới vào năm nay. Vậy Cháu nhờ Chú xem ngày lành tháng tốt nào trong năm mà chúng Cháu có thể cưới được. Mong Chú giải đáp sơm giúp Cháu.
  Cháu cảm ơn Chú nhiều. Chúc Chú luôn mạnh khoẻ.
  Chú giúp Cháu trả lời vào Email:
  ntmh_1409@yahoo.com.vn

 131. Cháu chào chú,

  Cháu là Huệ, cháu mới lấy chồng, chồng cháu sinh năm 1979, còn cháu sinh năm 1983. Chúng cháu muốn có con năm mèo, nhưng ko kịp được vì tụi cháu đang phải xa nhau 2 tháng nữa, do công việc đòi hỏi. Cháu hỏi chú, nếu sang năm Thìn cháu sinh em bé có tốt cho chồng cháu không chú. Nếu năm Tỵ thì thế nào ạ? Cháu rất mong nhận được lời tư vấn từ chú. Chân thành cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.

  Thân chào chú,
  Cháu Huệ.

 132. Chao Chu!
  Tuoi nu: 13/10/1989 dl, sinh vao 21-22 gio.
  Tuoi nam: 24/04/1990 dl.
  Con dang phan van khong biet tui con co ket qua tot ve sau khong. Vi con dang dung giu lua chon: (1) tap trung cho duong cong danh o tuong lai con so tinh cam anh huong viec hoc, (2) nhung con va ay cung co tinh cam voi nhau khong biet tinh cam cua tui con co du manh de vuot qua khoang thoi gian xa nhau khong? vi ra ra truong con va ay di hai noi khac nhau.

 133. Cháu chào chú ạ!
  Cháu xin phép được hỏi chú: cháu sinh 2-11-1985 bạn gái cháu sinh 8-11-1988. Chú xem giúp cháu liệu tuổi của 2 đứa có khắc nhau lắm không và có cách gì để giải được không ạ? Cháu cảm ơn chú

 134. Chào bác, bác xem giúp 2 tuổi này có hợp không nha,
  – Nữ tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985
  – Nam tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983.

  Mong tin bác.

 135. chau sn 1991.ban trai chau sn 1983 moi nguoi bao chung chau k hop nhau co phai k chu

 136. Chào bác, xin bác xem giúp cháu 2 tuổi này hợp nhau không ( thiên can, địa chi, mệnh, cung sinh, cung phi, cung phu thê). Mong bác giúp đỡ! cháu cảm ơn!

 137. Chào bác, xin bác xem giúp cháu 2 tuổi này hợp nhau không ( thiên can, địa chi, mệnh, cung sinh, cung phi, cung phu thê). Mong bác giúp đỡ! cháu cảm ơn!
  Nam: 06.05.1990 (âm lịch, tháng 5 sau)
  Nữ : 17.08.1994 (âm ịch)

 138. cháu chào chú!
  chú làm ơn cho con hỏi với ạ. Con mệnh hỏa ( thiên thượng hỏa), ông xã nhà con mệnh thổ ( sa trung thổ), chúng con sinh con năm mộc ( tân mão) được không ạ). con cám ơn chú

 139. Cho hỏi: mình tuổi Đinh Mẹo còn ban trai mình Bính Dần, xem giúp mình 2 tuổi này can chi thế nào, có hạp tuổi với nhau hay ko nha, mong bạn xem kỹ dùm mình chút ha, thanks nha.

 140. chú con tuổi thìn (1988) chồng sắp cưới của con tuổi Dậu (1981) tuổi chúng con xấu tốt như thế nào vậy chú? nếu xấu thì chúng con làm gì để hóa giải? nếu chúng con dự định sinh con thì con của chúng con tuổi gì mới tốt vậy chú?

 141. Chào chú ,
  cháu và ban trai cùng sinh năm 1985 đinh cuối năm nay sẽ kết hôn, nhưng cháu nghe nhiều người nói mạng của chúng cháu khắc nhau(càn -ly) bất sang tuyệt mệnh. Chú cho cháu hỏi tụi cháu có thể kết hôn và sống có hạnh phúc không chú.

 142. mình sinh năm bính dần(1986), bạn mình sinh năm quý dậu(1993) vậy xin hỏi là kết hôn có gặp vấn đề gì không?cảm ơn

 143. Chao Thay ,
  Con tuoi ky hoi ( 1959) lay chong tuoi Giap ngo ( 1954), hai tuoi nay tot khong Thay ? , cam on Thay nhieu

 144. Chao chu,
  Chau la Nguyen,hien nay chau rat boi roi khi me cua ban gai chau noi chung chau khong hop tuoi,lay nhau se tuyet menh,chu co the giup chau lam ro dieu nay duoc khong ? va lieu co cach nao hoa giai de tui chau co the thuyet phuc duoc me ban gai chau khong ?
  Chau sinh ngay 17/05/1987 con ban gai chau la 25/11/1987
  Chau xin cam on chu rat nhieu va chau mong duoc nhan hoi am cua chu som nhat

 145. chao chu!
  chau la sinh ngay 04/11/1984
  ban gai chau sinh ngay 01/10/1989
  chu xem ho chau xem chu chau co hop khong a.
  chau xin cam on!

 146. Cháu kính chào các Bác
  Cho cháu xin hỏi một chút về tuổi vợi chồng cháu
  1.Cháu sinh 15/07/1982 AL
  2. Vợ cháu sinh 20/06/1985 AL
  Khi chuẩn bị kết hôn thì bọn cháu cũng đi xem rất nhiều thầy, nhưng các thầy bảo 2 tuổi này xung lắm, không hợp nhau, sống không hạnh phúc. Tuy cháu không biết nhiều nhưng cháu xem trên mạng thì cháu là mạng “thủy” vợ cháu là mạng “Kim” theo ngũ hành thì “Kịm sinh thủy” rất hợp. Cái này có phải là quyết định số phận không hả bác, chứ tuổi thì xung rồi nhưng tuổi có phải quyết định hay cung mạng quyết định số phận con người.
  “Phật tại tâm, nơi nào có tâm là ở đó có phật.”

 147. chau sinh ngay 23/03/1986(am lich)
  Chong chau sinh ngay 20/04/1983(am lich)
  Chung chau xay dung gia dinh tu 9/12/2010(am lich).Vay chung chau phai sinh con nam nao thi hop ha chu?
  Chung chau cho tin chu.
  Cam on chu nhieu!

 148. chau sinh nam1967,mang thuy. vo chau sinh nam1971,mang kim. vay xin hoi kim tan hoi co sinh duoc thuy dinh mui khong?

 149. chao chu chaumuon hoi tuoi cua chau va chong co hophay khong.Chau tuoi con chuot 16-4-72.Chong chau tuoi cho 17-6-58Chaucamonchu..

 150. Thưa thầy.
  Con sinh ngày 25/8/1984 Bạn gái con sinh 10/2/1988.
  Nhờ thầy xem giúp hai đứa con có hợp nhau không.
  Cám ơn thầy

 151. Chu oi chau nho chu xem giup cho chau voi!
  Hai vo chong chau yeu nhau va da co mot be gai 4 tuoi. nhung cuoc song gia dinh cua chung chau chang bao gio gan gui chia se voi nhau.
  Chong chau sinh nam 1978, con chau sinh nam 1982. Con gai chau sinh nam 2007. Lieu chung chau co hop nhau khong? va gia dinh chau co hanh phuc duoc khong a? Chu giup chau voi nhe! CHAU CAM ON CHU NHIEU A!!

  • nam 34 tuoi (mậu + ngọ-) cung sanh: Tốn, Cung Phi: Tốn, Mang: Thiên Thượng Hỏa,
   nữ vợ 30 tuổi (Nhâm + Tuất -), cung sanh: đoài, Cung Phi: Càn, Mạng Đại Hải Thủy.

   con gái 5 tuổi (2007) cung sanh: Cấn, Cung phi: Tốn, Mạng ốc thượng thổ.

   Tóm lại theo những thông tin trên thì chồng sinh nam 1978 (34t) và vợ sinh 1982 (30t) 2 tuổi này có sự xung khắc cả cung mạnh lẫn cung phi. nên hai người lấy nhau sẽ gấp nhiều trắc trở trong cuộc sống. con gai 5 tuổi thì họp với cha và xung khắc với mẹ.

 152. chau chao chu”chu oi chu giup cho vo chong chau voi..
  vo chong chau lay nhau duoc 6 nam roi va da co 1 con gai 3 tuoi nhung cs vo chong chau luc nao cung bat hoa.chong chau sn 1982 con chau sn 1984 con gai chau sn 2007.chu xem giup chau lieu vo chong chau co ton tai duoc ko a?CHAU RAT MONG CHU CHO CHAU LOI KHUYEN .CHAU CAM ON CHU NHIEU LAM.

 153. Chào chú ạ, cháu nhờ chú giúp, cháu sinh 1 tháng 10 âm lịch năm 1987. Chồng cháu sinh năm 1986, hiện tại cháu muốn sinh con, chú xem hộ cháu là sinh con năm con mèo, năm thìn thì có tốt khống ạ? năm nào thì tốt hơn. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ, mong sớm nhận được tin chú.

 154. Cháu chào chú!!!
  Cháu sn 16/10/1992 (DL), người yêu cháu sn 20/08/1984 (DL), chú làm ơn giúp cháu xem hai tuổi này đến với nhau thì có gì tốt và không tốt ạ?
  Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú luông khoẻ và hạnh phúc.

 155. chào chú!chú giải đáp dùm cho cháu là cháu sinh 15/01/1990 vậy thì cháu và bạn trai của cháu sinh 28/06/1989 sau này 2 cháu kết hôn có hợp nhau và hợp tác làm ăn có được không vậy chú?cháu mong được nhận tin sớm của chú

 156. Chau chao chu,
  Chau co nguoi anh ruot tuoi tan hoi mang kim( thoa xuyen kim) cuoi vo tuoi ky mui mang hoa (thien thuong hoa) me chau xem tuoi khong hop nhung vi anh dong y nen me chau va gia dinh van to chuc cuoi.Vua roi vo chong anh ay sinh be trai tuoi mau ty mang hoa luon va hai anh chi mung ro noi voi gia dinh la sinh be trai nay tot lam, cham tu vi noi chi va dua be trai nay giau co va lam nen su nghiep.Nhung vi hien tai chi nay khong di lam va chi hoc het trung cap va hon nua theo nhu nguy hanh thi dieu nay khong hop ly lam.Vi chau thich nghien cuu ve mon nay nen khi thay tu vi cham nhu the chau khong biet la kien thuc chung ve tuoi hop, xau hoac luc can nhu the nao.
  Chau viet voi muc dich la nghien cuu va tim hieu ve tu vi nay thoi chu khong quan tam ve dung hay sai cua anh chi chau.
  Kinh xin chu giup chau de chau co them kien thuc ve mon chau thich nhé.
  Rat mong nhan duoc hoi am cua chu som nhat.
  Chan thanh cam on chu!

 157. cho minh hoi tuoi giap ty (1984)nu va tuoi nham tuat (1982)nam , co song voi nhau tron doi hay khong ?

 158. Cháu chào chú!
  Cháu sinh ngày 12/06/1985 và bạn trai cháu sinh ngày 04/09/1985, hai cháu định kết hôn nhưng không biết chọn ngày tháng năm nào là tốt, cháu nhờ chú xem giúp.
  Cháu cảm ơn chú nhiều lắm!
  Chúc chú luôn vui khỏe!

 159. Bác ơi. Bác cho cháu hỏi cháu tên là Nguyễn Phương Hoa sinh ngày 29 tháng 8 năm 1993. Cháu muốn kết hôn với anh Lê Xuân Nam sinh ngày 20 tháng 9 năm 1991. Vậy cháu cưới vào ngày tháng nào thì được ạ. Bác làm ơn gọi điện cho cháu vào số này tư vấn giúp cháu được không ạ. 0986831993. Cháu đang rất cần câu trả lời ạ. Cháu cảm ơn bác ạ.

 160. dạ, con chào chú.
  con rất khổ tâm chú ah, con sinh năm Ất Sửu (1985), 10 giờ sáng, ngày 15 tháng 1. còn bạn trai con sinh năm Giáp tý (1984), khoảng 5 giờ chiều, ngày 9 tháng 8.
  Mẹ của con đi coi thầy và nói 2 đứa con không cưới nhau được vì con sẽ chết trước (còn trẻ mà chết).
  Mẹ cấm không cho hai đứa lấy nhau. con rất đau khổ vì 2 đứa con yêu nhau đã 5 năm rồi, nhưng nếu luận tuổi thì Tý và Sửu thì có tốt không vậy chú.
  Nữ tên : Phạm anh thư
  Nam tên : Đặng vân lâu
  Con nhờ chú xem tuổi dùm con, con cám ơn chú rất rất là nhiều luôn ah.

 161. hi, cho cháu hỏi là cháu sinh ngày 18/12/1985 al (nữ mạng) còn chồng sắp cưới là 20/04/1985 al(nam mạng).
  Cho cháu hỏi 2 tuổi này nếu cưới nhau có đặng tốt không ạ. Cho cháu hỏi nên cưới ngáy mấy tháng mấy thì tôt. Và năm nào thì sinh con được.

 162. Bác ơi!
  Bác ơi bác xem dùm cháu tuổi của cháu và người cháu yêu đươch không ạ! Cháu sinh 13/01/1993 (21/12/1992) còn anh áy sinh ngày 04/10/1986 (01/09/1986). Bác xem dùm cháu được không ạ!
  Cháu cảm ơn bác vì đã đọc phản hồ của cháu. Mong bác coi dùm tuổi cho cháu với ạ

 163. Con chào chú! Con muốn hỏi chú xem là chồng con sinh 7/3/1973 và con sinh 18/12/1975 ngày sinh là dương lịch cưới hỏi năm 2001 liệu có ở đặng với nhau không ạ!

 164. Lần trước con có hỏi nhưng chờ mãi mà không thấy hồi âm.Con viết thư này mong bác trả lời giúp con:Chồng con sinh năm 1978(mậu ngọ),vợ sinh năm 1983(quý hợi),cháu gái sinh năm 2009,vậy đứa thứ 2 con định sinh năm 2012 hoặc 2013 thì năm nào tốt hơn?

 165. chau sinh ngay20/4/1980 ban gai chau sinh ngay 05/04/1985 bac xem dum chau voi ban gai co hop nhau ko . chau chan thanh cam on

 166. bác ơi! cho cháu hỏi, cháu sinh ngày 30/07/1991(âm lịch 19/06/1991) ban gái cháu mới quen sinh ngày 25/01/1988, bác xem giúp cháu xem liệu có yêu và đến được với nhau không bác?

 167. bac oi, vuilong cho cho hoi chau sinh ngay 22/02/77 con nguoi chau yeu sinh ngay 04/12/1983, bac xem giup co yeu va den duoc hay khognvay bac?

 168. chú cho con hỏi.con sinh ngày 29.9.1985(15.8al) người yêu con sinh 21.10.1985al ,tụi con có đến được với nhau k ạ.

 169. Cho tôi hỏi tôi sinh 17 giờ ngày 5/11/1977 âm lịch tức 15/12/dương lịch. Chồng tôi sinh ngày 14/7/1976 dương lịch. Tôi có đi coi bói một ông thầy bảo năm sinh của tôi và chồng tôi thì rất hợp nhưng giờ sinh của tôi thì không hợp phạm vào “Cô thần, quả tú” và họ bảo phải làm lễ giải đi . vì làm lễ mất nhiều tiền quá mà không biết có tốt không . Xin cho tôi hỏi tuổi của tôi và chồng tôi có đúng như thầy bói phán không? nếu đúng phải làm lễ như thế nào? Xin chỉ giúp tôi và gửi vào địa chỉ mail giúp tôi.Tôi xin cảm ơn

 170. bac oi! cho chau hoi, chau sinh ngay (16/09/1984 am lich),Ban trai chau sinh ngay(23/11/1980 am lich)bac xem giup chau nam nay chung chau nen cuoi vao ngay thang nao thi tot hon bac

 171. Bác ơi cho cháu hỏi. cháu là nữ : Bùi Thị Khuyên sinh 10/10/86 tầm 17-19h kết hôn Nam có hợp không vậy a?cháu cảm ơn bác a

 172. Cháu chào chú ạ!
  Chú cho cháu hỏi cháu sn 17/10/1986(âm lịch), bạn trai cháu sn 23/6/1985(dương lịch). Chú coi giúp xem chúng cháu hợp nhiều hơn hay khắc nhiều hơn ạ. Cháu xem nhưng nhiều trang nói khác nhau quá, cháu ko biết sao nữa. Mong chú bớt chút thời gian trả lời cho cháu được không ạ. hòm thư của cháu: quachhaillinh@gmail.com. Mong hồi âm của chú. Cảm ơn chú nhiều ạ.

 173. cho mình hỏi nam tân dậu lấy nữ canh ngọ hợp và không hợp đểm nào?

 174. Bác ơi cháu sinh năm 20/5/1987(âm lịch), còn bạn trai cháu sinh ngày 24/11/1984(âm lịch). Nhà cháu có đi xem tuổi thì nói là rất xấu, nếu cưới thì sau này có sự chia ly. Cháu đọc bài của chú có đoạn viết là:Muốn lưỡng Kim thành khí, mệnh phải thuộc Hải Trung Kim, Sa Trung Kim hoặc Bạch Lạp Kim tức kim loại chưa tinh chế, phải nhờ có Hỏa mới thành khí, nhưng phải là Lư Trung Hỏa hay Phù Đăng Hỏa mới thích hợp.
  Nhưng đoạn sau lại viết là:4 hành Kim còn lại là Hải Trung Kim (vàng trong biển), Bạch Lạp Kim (vàng trong sáp), Thoa Xuyến Kim (vàng trang sức) và Kim Bạch Kim (kim loại màu) đều kỵ hành Hỏa.
  Cháu thấy nó hơi đối lập nhau.Cháu nhờ chú giải thích dùm cháu. Cháu đang rất lo lắng về điều này, cháu chờ tin của chú.

 175. Cháu chào chú a.

  Chú cho cháu hỏi : Cháu sinh năm 1984, chồng sinh năm 1979, con trai sinh năm 2007, và con trai sinh năm 2010.
  Cháu đang rất hoang mang vì cháu đọc sách thấy nói vợ chồng khắc nhau, sẽ phải chia lìa, con cái không hợp tuổi bố me.

  Chú làm ơn xem giúp cháu tuổi vơ chồng và con cái với a. CHáu lo lắng và hoang mang quá ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều
  Email của cháu : tienanh2007@gmail.com

 176. Chú ơi, theo như bài của chú thì cháu nữ Bính dần lấy nam Ất sửu là không được rồi. Sinh con năm nào để hóa giải được hả chú? Cháu cảm ơn chú nhiều nhiều.

 177. chao chu, chau la nu, sinh ngay 15 thanhg 2 nam 1985, chong chau sinh ngay 7 thang 12 nam 1978, con chung chau du dinh se chao doi vao thang 12 nam 2001, nhu vay gia dinh chau khac hay hop a? Cam on chu

 178. chau chao chu , chu cho chau hoi ? chau lay chong duoc 3 nam . nhung hai vo chong chau gay nhau hoai . chau sinh ngay 15 thang 8 nam 1988 con chong chau sinh ngay 31 thang 12 nam 1973 , xin cho chau hoi chau va chong co hop ko . cam on chu nhieu
  imail cua chau linh_6789@yahoo.com

 179. Chú ơi,cho con hỏi,con sinh năm 1984,chồng sắp cưới của con sinh năm 1989.GĐ nói tuổi chúng con khăc nhau,nếu kết hợp sẽ sinh ly tử biệt.Xin hỏi có cách nào hóa giải k a?

 180. con chao chu !
  chu cho con hoi tinh theo lich duong
  con sinh 02/04/1981 vo 13/07/1981 con trai 27/11/2011
  thoi ky dau lay nhau chung con lam an khong den noi vat va nhung den nay nam 2011 thi sach bach cua nha, no nan tung thieu, tron no xa que, bi nguoi loi dung mat chuc mat quyen.
  hai vo chong deu co an hoc day du!
  con xin hoi han nay nay thi bao gio con qua khoi va ve sau con kha len duoc khong ah !
  chu cho con dia chi hoac tai khoan de con hau ta va nho loc duoc khong ah !

 181. chào chú,
  cháu đang hoang mang và thắc mắc vì các sách thì viết khác nhau.
  con sn 83 còn bạn gái sn 85.
  nói về cung thì Cấn là Ly: không tốt
  mạng thì mạng Thủy và Kim: tốt, nhưng là nữ (mạng Kim) cầm quyền
  cháu muốn hỏi việc khắc cung có ảnh hưởng lắm không ạ, có cách nào hóa giải được không ạ.
  Cám ơn chú.

 182. chau rat mung khi doc duoc bai viet nay, nhung chu oi chau van chua the hieu het duoc ve tuoi cua chau va chong chau, phien chu giai thich gium chau voi a: chong chau sinh ngay 20/9/1980. chau sinh 6/8/1983. deu lay ngay duong lich theo khai sinh. con gai dau sinh ngay 24/9/2007

 183. toi sinh 17/1/1984 ma vo toi sinh ngay 21/2/1990 xin hoi tuoi toi voi vo co hop hay khong? xin giup do

 184. Chú ơi Chú coi giùm cháu . Cháu sinh năm 1985 ( hẢi trung kim) chồng cháu sinh năm 1981 ( Thạch lưu mộc ) Cháu có con gái sinh năm 2010(Tùng Bá Mộc )Cháu tính sinh bé thứ 2 năm 2012(Trường lưu thủy ) Có Được không . Vợ chồng cháu mệnh tuổi này có làm ăn được không? Sinh êm be như vậy có tôt không ? Rất mong chú trả lời giúp cháu . Cháu cảm ơn nhiều . Chúc chú khỏe mạnh. gmail của cháu nguyen.mien909@gmail.com

 185. Chao thay!
  Thầy cho con hỏi chút a.
  Chồng con sing ngày 1/12/1975,con sinh 19/03/1977.Con trai con sinh 11/08/2000,con gái sinh 03/10/2003.
  Con nghe họ nói là các thành viên trong gia đình không hợp nhau,thậm chí rất xung khắc với nhau. Con lo lắm, mong thầy giúp con với. Con cám ơn thầy rất nhiều.
  Chúc thầy cùng cộng sự nhiều sức khỏe.

 186. cháu chào chú
  cháu sinh 15/11/1984(23/10 AL)
  bạn trai cháu sịnh 20/4/1988
  chú xem giúp cháu có thể cưới nhau được không ạ

 187. chào chú!
  chú cho cháu hỏi, cháu sinh ngày 08/10/1986 (AL) và bạn trai cua cháu sinh ngày 27/3/1986 (AL) tụi cháu lấy nhau thì có hợp ko ah? chú xem giúp cháu từ nay đến đầu sang năm thì chúng cháu có những ngày nào đẹp để tổ chức đám hỏi và cưới. ở tuổi của chúng cháu thì nên có con vào những năm nao?
  xin chân thành cảm ơn chú và mong sự hồi âm sớm.

 188. Cháu chào chú, chú ơi, chú coi hộ con xem con và bạn trai con có hợp tuổi nhau không, chúng con định cưới vào tháng 9/2011 này có được không ạ:
  Con sinh ngày 18/12/1985 âm lịch được sinh vào lúc 5h30 tối
  Bạn trai con sinh ngày 26/11/1983 âm lịch
  Con rất lo lắng, mong chú xem giùm con với.

 189. Con Chao Chu Thien Viet ah! Chu co the cho con hoi, con tuoi Nham Than 1992, nguoi yeu cua con tuoi Quy Hoi 1983! theo nhu tu hanh xung thi hai bon con khac nhau nhung con xem thi thay cung va menh hai dua cung hop! Vay chu co the cho con biet hai chung con co the lay nhau va ket hop lam an duoc ko a? Con dang phan van co nen ket hop hai dua ko? con cam on chu nhieu ah!

 190. chu cho con hoi,con tuoi dinh mui 1967 chong con tuoi dinh dau 1967, chu coi giup con , 2 vo chong con co song doi voi nhau khong

  con cam on chu

 191. chào chú
  Chồng cháu sinh ngày 17/12/1981 (tân dậu) lúc khoảng 6h sáng thuộc mạng mộc(Thạch lựu mộc)
  Cháu sinh ngày 27/111987 (đinh Mão) lúc khoảng 2h:15 trưa thuộc mạng Lư trung hỏa
  Cháu được ngta xem mạng 2 cháu chỉ khắc khẩu còn làm ăn thì lại hạp, chú có thể giải thích thêm cho cháu về 2 mạng này khắc hạp như thế nào được ko?
  Sang năm Quý Tỵ chúng cháu muốn sanh em bé đầu lòng vì hợp tuổi với chồng cháu, nhưng quý tỵ lại thuộc mạng Thủy kị với cháu, Vậy có điều gì không tốt cho cháu hoặc chồng cháu không ạ
  Nhờ chú giúp cháu giải thích để cháu có thể yêu tâm hơn khi đưa ra kế hoạch cho mình. Cám ơn chú nhìêu.

  • Chao ban nhe!
   Minh la nu, cung sn 1987 con nguoi yeu minh cung sinh nam 1981. Bon minh dang yeu nhau nhung minh dang rat lo so vi khong hop tuoi.Hom nay tinh cooc duoc thac mac cua ban tren day, minh co cau hoi muo hoi ban duoc khong?
   Hai ban da cuoi chua?khi nao vay?neu cuoi rui thi ban thay cuoc song hai nguoi the nao?co khac khau nhieu k?
   noi chung minh dang phan van rat nhieu, rat mong kien lac cua ban. nhan tin cho minh theo d/c mail nay nhe: chuquyenbgi@gmail.com

 192. Bác cho cháu hỏi: cháu sinh 27/7/1984 âm lịch, bạn trai sinh 24/1/1972 âm lịch. Nghe nói 2 tuổi chúng chấu không hợp nhau. Mong bác coi dùm cháu cưới được không ạ?

 193. cho hỏi;
  Chồng là Sa Trung Thổ
  vợ là Lâm Đại Mộc
  thì sinh con là Trường Lưu Thủy có ảnh hưởng gì không/

 194. Con chào chú ah,
  COn sinh ngày 9/12/1988 (âm lịch), bạn trai con xinh ngày 21/6/1992 (âm lịch). Bọn con rất yêu nhau nhưng gia đình lại phản đối gay gắt vì con mệnh mộc (Đại Lâm Mộc) còn bạn trai con mệnh Kim (Kiếm Phong Kim). Ai cũng bảo, nếu lấy nhau con sẽ chết rất sớm và nghiêm cấm bọn con. CHú cho con hỏi, có phải nếu lấy nhau thì số mạng của bọn con xấu lắm, đúng không ah? Và có thể có cấch nào giải hạn để giúp chúng con sống hạnh phúc và thọ bên nhau được không ah?
  Con cảm ơn chú rất nhiều! Chúc chú mạnh khỏe ah!

 195. chú ơi! chú cho cháu hỏi:cháu sinh 23/04/1982, chồng cháu 15/05/1983 dương lịch. cháu đã có 1 con gai sinh 01/09/2009. Hiện nay cháu muốn sinh năm 2012, có người thì bảo cháu năm 2014 hãy sinh vì sợ năm 2012 lai mệnh thủy mà nhà có 3 thủy không tốt, có người lại bảo là năm nay vì em bé sẽ là trường lưu thủy tốt cho bố mẹ. Cháu rất phân vân.chú giúp cháu phân tích chú nhé.cáu cảm ơn chú rất nhiều ạ.

 196. Cháu sinh ngày dương lịch 07/06/1980: Canh Thân (âm Lịch)
  Chồng sinh ngày dương lịch T09/1978: Mậu Ngọ (âm Lịch)
  Con tra isinh ngày dương lịch 26/12/2006: Bính Tuất (âm Lịch)
  Mong bác xem hộ có khắc gì không? Nếu khắc thì cách hoá giải như thế nao?
  Cám ơn bác!
  Xin hậu tạ

 197. Đọc trang của bác rất hay và đáng để suy ngẫm! Cháu đã thử luận nhiều rồi nhưng vì kiến thức hạn hẹp nên đành gửi phản hồi lên đây nhờ bác giúp:
  Chồng cháu sinh 5 giờ sáng 30 tết âm lịch năm Tân Dậu, chuẩn bị sang tết Nhâm Tuất đó ạ.
  Cháu sinh 12 giờ trưa mùng 10 tháng 5 âm năm Nhâm Tuất.
  Đã có cháu trai đầu lòng sinh ngày 23g20 ngày 16 tháng 10 năm Đinh Hợi (có lẽ đã sang ngày 17 phải không ạ?)
  Vậy cháu nên sinh bé thứ 2 vào năm nào là tốt nhất ạ?

 198. chau xin hoi chau (nu) sn 8/8/1991(amlich)
  nguoi yeu chau (nam) sn 16/7/1983(am lich)
  bon chau rat yeu nhau nhung gia dinh chau noi rang menh chau (lo bang tho) khac menh anh ay(dai hai thuy)ngoai ra chung chau bi roi vao cung tuyet menh khong the ket hop nen khuyen chau chia tay,2chung chau rat buon nhung khong co y dinh se chia tay theo gia dinh ma muon tim cach hoa giai su tuong khac ay.theo chau doc thi lo bang tho voi dai hai thuy ket hop lai tot,nhung con ve cung tuyet menh nhu nguoi lon noi,chung chau phai lam sao de hoa giai cho tot. chau xin cam on nhieu a

 199. Chào chú, chú cho con hỏi. Con là nữ sinh năm 1988, người yêu con sinh năm 1985. Nếu lấy nhau có hợp không ạ? Nên cưới vào thời điểm nào thì đẹp ạ? Con cảm ơn chú.

 200. cháu sinh năm 1981 vợ cháu sinh năm 1988 con cháu sinh năm 2010 chú xem giúp cháu xem gia đình tương lai như thế nào và con sắp tới nên sinh năm nào . cháu cảm ơn chú nhiều mail của cháu hieupk189@gmail.com

 201. chào chú
  con Sinh năm 1985 bạn gái con sinh năm 1988
  con nhờ chú xem giúp chúng cháu có xung khắc gì ko ạ ?
  cảm ơn chú

 202. chú ơi cho cháu hỏi cháu sn 1988,chồng cháu sn 1977,con trai cháu sn 2009,đứa sắp tới lên sinh năm nào hả chú,Mong chú giúp cháu,cháu cảm Ơn chú nhiều a.

 203. chong giap ty .vo tuoi vo canh ngo xin hoi co o voi nhau duoc ko

 204. bác làm ơn xem hộ cháu hai tuổi này lấy nhau thì đường làm ăn, con cái, vợ chồng sống với nhau có hợp không ạ. cháu sinh ngày 17/10/1988 âm lịch, ban trai cháu sinh ngày 9/5/1987 âm lịch ạ. chú xem hộ cháu sang năm cháu cưới có được không ạ. cháu cảm ơn chú ạ.

 205. dạ thưa chú xin chú xem giúp con, con nữ kỷ tỵ sinh 10/1 a6l, anh ấy sinh 18/2 /1985(al) , xin chú xem giúp con tuổi này lấy vợ chồng dc ko ah, con đi xem ngta bảo là phạm bát san ạ

 206. chú ơi cho con hỏi! mệnh Kiếm phong kim lấy mệnh Kiếm phong kim tốt hay xấu vậy chú? biết rằng 2 đứa con cùng tuổi?
  CẢM ƠN CHÚ TRƯỚC!

 207. con chao chu ! chu cho con hoi con sinh nam 1983 ban gai con sinh nam 1991 lieu bon con co hop nhau ko a ? con cam on chu nhieu .

 208. mình chỉ đọc về hành kim, mình thấy có mâu thuẫn trong chỗ này, mong được giải đáp.
  1 : Muốn lưỡng Kim thành khí, mệnh phải thuộc Hải Trung Kim, Sa Trung Kim hoặc Bạch Lạp Kim tức kim loại chưa tinh chế, phải nhờ có Hỏa mới thành khí, nhưng phải là Lư Trung Hỏa hay Phù Đăng Hỏa mới thích hợp.
  2 : 4 hành Kim còn lại là Hải Trung Kim (vàng trong biển), Bạch Lạp Kim (vàng trong sáp), Thoa Xuyến Kim (vàng trang sức) và Kim Bạch Kim (kim loại màu) đều kỵ hành Hỏa.

 209. chú cho cháu hỏi, cháu sinh năm 1981( thạch lựu mộc) chồng cháu sinh năm 1979 ( thiên thượng hỏa) như vậy có hợp không ạ?

 210. Chào chú Việt, chú cho con hỏi con sinh năm 1981 quen bạn trai sinh năm 1975, cung mạng của 2 tuổi này có khắc nhau không? Cảm ơn chú

 211. Chào chú Việt, chú cho con hỏi về việc : vợ chồng con đều tuổi Bính thìn (1976), vậy con phải hóa giải hoặc nhờ phong thủy như thế nào, để tụi con làm ăn được khấm khá ạ !

  Hiện nay, vợ chồng con thật sự gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. tụi con có 2 đứa con gái : tuổi Gà (6t) và tuổi chuột (4t).

  Xin cám ơn chú, nếu được, chú vui lòng giải đáp qua email : dangvanlap@gmail.com.

  Con cám ơn chú rất nhiều

 212. Chu oi cho con hoi
  Nu : 13/11/1990 (am lich) – Canh Ngo.
  Nam: 13/9/ 1988 (am lich) – Mau Thin`

  2 tuoi nay co duoc ko chu’? Neu chon nam sinh con de “tuong sinh” nhu chu noi tren thi` tuoi nao – mang nao ha chu’?

  Cam on chu nhieu!

 213. gia đình ngăn cấm chúng cháu đến với nhau vì cho rằng không hợp tuổi, lấy nhau người chồng sẽ chết sớm(cháu sinh ngày 18/11/1987 và bạn gái cháu sinh 12/3/1987- dương lịch). Xin chú giúp dùm cháu, làm thế nào để giải thích cho gia đình hiểu và thương tình cảm chúng cháu.

 214. Cháu chào chú Việt .cháu sinh ngày 23-3-1982 (âm lịch ).chồng cháu sinh ngày 30-9-1985.theo con được biết thì tuổi của vợ chồng con thuộc vào tứ hình sung vậy chú có thể giả thích cho con hiểu hơn được không ah? mà nếu đúng thì có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc và cuộc sống của vợ chồng con không ạ?và con nhờ chú có cách nào hóa giải để cho cuộc sống của vợ chồng con được tôt hơn không chú.
  Mong chú giúp con với ạ?.
  Con cám ơn chú nhiều.

 215. chao bac!
  Bác ơi, cháu xin ngay 04 tháng 7 năm 1989 còn bạn gái cháu xin ngày 01 tháng 01 năm 1989, tụi cháu quen nhau và định hướng đến với nhau mà cháu không biết là có hợp hay không. và tụi cháu lấy nhau tốt không bác. Bác xem giúp cháu nha, cháu đang học ở nước ngoài còn bạn gái cháu thì học trong nước. ngày sinh tui cháu là tính theo ngày tây đó bác! bác giúp cháu nha! cháu xin cảm ơn bác nhiều!

 216. Xin trả lời giùm tôi câu hỏi sau:
  Tôi sinh năm Kỷ Mùi (1979) Mệnh Hoả_ cung sinh : Tốn_ cung phi: chấn (nam);
  Vợ tôi Mậu Ngọ (1978) Mệnh Hoả-cung sinh : chấn_ cung phi :khôn (nữ)
  Luận thấy tuổi: thuộc Lục hợp; xét về mạng: cả 2 đều hỏa (hợp)
  Xét về cung sinh: Tốn -Chấn. diên niên (phước đức)
  cung phi:Chấn -Khôn. họa hại (tuyệt thể)
  Con trai tôi: Đinh hợi (2007)
  Hầu hết chúng tôi đều hợp nhau duy chỉ có phần cung phi là không hợp vậy mà tôi thấy vợ chồng cứ mở miệng nói chuyện là cãi nhau. Có thể khắc phục được điều này không?

 217. chào chú, cháu là nữ sinh ngày 9/4/1988 al, chồng cháu sinh 1/6/1986 DL, 2 tuổi này có hợp để cưới nhau ko ạ? chú giúp cháu với ạ! cháu cảm ơn.

 218. kính chào chú!
  thưa chú, cháu sinh 4/11/1984 ( âm lịch) chồng cháu sinh 7/9/1980 ( âm lịch) và chúng cháu định sinh con vào đầu năm 2013 thì có được không ạ, và sự kết duyên của vợ chồng cháu có xấu không ạ?

 219. Bac cho con hoi ! con tuoi at suu lay chong tuoi giap Ty va con co 1 be sinh nam tan mao( 2011). Con nghe noi 2 nay lay nhau thi ngheo lam phai khong a. lam an khong ra dung khong a. Lai sinh con vao nam mao, 2 bo con khac nhau lam. Chong con sinh vao 22/10/1984 vao luc 16h , con sinh 11/12/1985 vao luc 11h trua, con be nha con sinh vao 5/8/2011 vao luc 15h5′. Vay nho bac xem dum con la bon con lay nhau co lam an duoc khong, be nha con sinh vao nam mao co khac voi bo no khong a. cam on bac

 220. Chau chao chu, chau muon hoi chau sinh ngay 29/05/1985 va ban cua chau sinh ngay 31/7/1973, deu la ngay duong lich, tuoi cua tui chau co khac nhau nhieu lam khong a, va co the hoa giai bang cach nao khong? chau xin chan thanh cam on

 221. chau chao Chu !
  Chu cho chau hoi, tuoi chau sinh ngay 25 – 01 – 1982, tuoi ban gai chau sinh ngay 14 – 07 – 1986 co hop khong, thanh vo chong co tot khong. chau cam on Chu nhieu lam !
  Chu goi vao dia chi mail giup chau nha! chau cam on Chu nhieu !

  • chào chú cháu nhờ chú xem giúp tuổi chúng cháu vì tuổi chúng cháu cùng tuổi ất sửu 1985 nghe người ta nói không hợp nhau nên nhờ chú có cách nào hoá giải không ạ. Chân thành cám ơn chú nhiều ạ

 222. chao chu ag.
  chu co the cho chau hoi mot chut duoc khong ag? chau tuoi binh dan, chong chau tuoi nham tuat neu de con tuoi quy ty co duoc khong ha chu ?

 223. chao chu!
  con sinh nam at suu (27 tuoi), ban gai con sinh nam nham than (20 tuoi). hai tuoi nay co hop nhau ve duong tinh duyen? lan ve duong cuoc song vo chong sau nay khong a?
  cam on chu!

 224. Huỳnh Ngọc Thịnh , tuổi kỷ tỵ , sanh vao` khoang 4 đến 5h sáng ngày 12/12/1989 (DL ) Chồng con Lê Húng Tiến , tuổi nhâm tuất , sanh vào khoảng 9h tối ngày 15/06/1982 (DL ). mong chu coi giup cháu công viec làm ăn của vợ chồng cháu thế nào?? và hậu vận ra sao ạ !!! cam ơn chú nhiếu

 225. Chào Bác!
  Xin tư vấn giúp trường hợp này mà gia đình cấm không cho lấy nhau vì kỵ tuổi.
  Nam 1967 Đinh mùi
  Nữ 1982 Nhâm tuất
  Có người cho rằng : Chồng chấn lấy vợ cung đoài (Tuyệt mệnh)…như thế có đúng không?
  Rất mong Bác tư vấn và cho ý kiến giúp về hai tuổi này thực sự có hợp nhau hay không, trong trường hợp xấu thì làm các nào để hóa giải.
  Xin cảm ơn rất nhiều
  Khuong

 226. Cháu kính chào bác.
  Cháu sinh từ 3 đến 5h sáng ngày 23/12/1974 (DL), vợ cháu sinh 21h ngày 12/7/1974 (DL). Chúng cháu nhờ chú xem giúp tử vi với ạ. Cháu muốn hỏi tuổi bọn cháu có sợ tuổi sinh năm 1976 không và sợ nhất là gặp tuổi nào ạ? Chúng cháu cảm ơn bác rất nhiều.

 227. cháu chào chú ah!
  Cháu có chút vấn đề, nhà cháu hay quan niệm về tử vi. cháu đang yêu một người, người đó con trai sinh năm 1991, mệnh lộ bàng thổ, tuổi dê, cháu sinh năm 1990, cũng lộ bàng thổ tuổi ngọ, cháu thấy mẹ cháu bảo là ko hợp tuổi nên ko cho yêu. vậy cháu có xem qua bài viết chú, chau muốn hỏi thêm ý kiến chú . Mong chú giúp đỡ ah
  Chau cảm ơn chú nhiều!
  Lê Phương

 228. chao chu
  chu oi cho con hoi con sinh ngay 1/7/1991 am lich va ban trai con sinh ngay 29/8/1990 thi co hop nhau ko ak? xin chu noi ro gium con

 229. Dạ!
  Bác coi giúp con với!con sinh ngày 21-4-1992.Bạn gái con sinh ngày 12-8-1995(là ngày âm lịch đó bác ạ!). Bác xem giúp con coi con với bạn gái có thể tiếp tục với nhau được không? Có gặp xui xẻo gì không ạ?…nếu có gút mắc gì thì phải hóa giải như thế nào ạ!!!
  bác giúp cháu với bác ạ!

 230. Cháu chào Chú,
  Xin Chú coi giùm tuổi trong gia đình con hợp khắc thế nào nha. Năm sanh chồng con là 2/16/79 Tây con ngày 8/24/80 Tây con đầu lòng 11/19/11 Tây và nếu cuối năm nay sanh con nữa tốt ko? Con đọc nói năm nay sức khoẻ ko tốt. Nhờ Chú xem hộ và gởi vào email của con nha.

 231. Chào chú.Cháu tuổi Kỷ Mùi.Cháu đang yêu 1 cô cũng bằng tuổi (1979).Cả 2 người mệnh Thiên thượng hỏa,đều cung Chấn.Theo chú Lưỡng hỏa này có thành viên không,có tốt không? Mong nhận thư chú.Chúc chú sức khỏe dồi dào.

 232. Chao bac, chau sinh nam 1981 dang tinh tien toi hon nhan voi mot anh sinh nam 1966, tim hieu thi thay hai tuoi nay khong hop, mong bac giup cach hoa giai cho. Va sau nay nen sinh con tuoi gi cho hop, mong bac giai dap giup chau gui vo email cua chau. Cam on bac rat nhieu!

 233. con sinh ngày 28/12/1991 ( dương lịch ) lúc 23h00 người yêu con sinh ngày 22/2/1990 ( dương lịch) lúc 14h05… xin hỏi tụi con có tiến tới hôn nhân không ạ? email của con là beho333@yahoo.com.vn
  Rất mong nhận được hồi âm của bác, con xin chân thành cảm ơn ạ

 234. chú ơi cháu sinh ngày 28/07/1987(âm lịch) lúc 0-1h.
  người yêu cháu sinh ngày 27/11/1984 (dương lịch)
  nếu chúng cháu đến với nhau thì có được không ah?
  email của cháu là binhminhxanh219@yahoo.com
  Chú xem giúp cháu với nhé!

 235. chú ơi cho con hỏi, con là sinh ngày 19/01/1991, chồng con sinh ngày 26/03/1987, bọn con lấy nhau hơn năm nay rồi nhưng chua có con, con đi khám thì 2 vợ chồng con không bị làm sao, đi xem thì người ta bảo tuổi vợ chồng con xung khắc nên không có con, liệu có đúng không chú

 236. Con chào thầy! Con sinh ngày 25/7/Nhâm Tuất (khoảng giờ tý hoặc sửu), tại Mê Linh-Hà Nội. Con rất muốn biết tương lai của mình, đặc biệt con đã phải lòng một cô gái sinh năm 1988. Con xin thầy cho con mấy lời khuyên! Con xin chân thành cảm ơn thầy!

 237. chào chú!con tuổi kỷ tỵ còn người yêu con tuổi bính dần thì chúng con có đến được với nhau không ah?
  cám ơn chú

 238. Cháu chào chú.
  chú cho cháu hỏi. Chồng cháu sinh năm 1967 mệnh thiên hà thủy, cháu sinh năm 1974 mệnh đại khe thủy, con trai cháu sinh năm 2004 mệnh tuyền trung thủy. Cả nhà cháu dều mệnh thủy có tốt không ạ. Cháu nghe mọi người nói cả nhà cháu mệnh thủy là không tốt làm bao nhiêu mất bấy nhiêu có đúng không ạ. Và chồng cháu muốn cháu đẻ em bé năm 2012hoặc 2013 có được không ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều.

 239. Cháu chào chú! cháu sinh ngày 27/04/1986
  người yêu cháu sinh ngày 20/04/ 1990( nữ),
  2 đứa cháu lấy nhau có hợp lắm không, lấy nhau vào năm nào là tốt nhất, sinh em bé vao năm nào là đẹp nhất. Chú giải thích giúp Cháu. Cháu cảm ơn Chú nhiều.

 240. chau sinh nam 91 ban chau sinh nam 84 2 chau co hop nhau ko chu ? chau cam on chu

 241. Toi sinh nam 81 lay vo tuoi gi thi hop

 242. con chao chu ! chu oi ! chu cho con hoi voi a.
  con sinh ngay 30/05/1986 am lich. ban trai con sinh 04/10/1987
  chu xem giup con hai tuoi co hop nhau khong a. ve vo chong, con cai va duong cong danh su nghiep. con cam on chu a.

 243. minh sinh nam 1982 , minh nen chon chong tuoi nao thi tot ve tinh cam vo chong va lam an? minh co the ket hop voi nguoi sinh nam 1967 dc ko va y nghia the nao ? xin vui long chi giup va cho minh hieu nhiue hon vi minh ko hieu ve chuyen tu vi , xin cam on!

 244. Chao chu
  Cho chau hoi chau sinh 1978 va nguoi yeu chau sinh 1967 lay nhau co hop khong? Neu khong hop thi co cach nao hoa giai khong ha chu?Boi vi tui chau dinh tien toi voi nhau.Chau cam on chu nhieu lam.

 245. Con chào chú!
  Chú cho con hỏi, con sinh 25 tháng 11 năm 1987 âm lịch và chồng sắp cưới của con sinh 17 tháng 03 năm 1987 âm lịch nhưng mà giờ tụi cháu không được cưới nhau, bởi vì gia đình 2 bên bảo tụi con lấy nhau không hợp tuổi, bần hàn, khó khăn…..Tụi cháu quen nhau 10 năm rồi ạ, giờ chia tay thì rất khó, mà không nghe lời cha mẹ hai bên càng khó hơn. Chú cho con hỏi tụi con đồng tuổi như vậy lấy nhau được không ạ? Con cảm ơn Chú nhiều lắm.

 246. xin chao chu, va moi nguoi
  con sinh ngay 4-2-85, ban gai con 11-1-91, zay co the di den hon nhan duoc ko chu? la vi co mot so sach noi tot va ko tot, ko biet con nen di theo trai tim hai la theo phong thuy tu vi ha chu? xin chu cho concau tra loi, chuc suc khoe chu va moi nguoi

 247. Mong chú giúp con!
  Con là nữ sinh ngày 2/2/1987 dương lịch, con đã lấy chồng sinh ngày 13/11/1982 dương lịch. Khi yêu nhau con cũng biết là đại khắc, đại kỵ, nhưng vì tình yêu nên chúng con vẫn lấy nhau. Hiện nay chúng con có 1 bé gái sinh 16/9/2011. Vợ chồng con hiện giờ không còn mặn mà như trước nữa, hay mâu thuẫn, cãi vã, khó nói chuyện với nhau, nghi kỵ nhau vì những cái rất không đâu. Tuy lòng con vẫn nặng tình cảm với chồng nhưng quả thực con rất khổ tâm và mệt mỏi chú ơi, con nghĩ phải chăng là do 2 mệnh khắc nhau quá nặng mà thành ra vậy, chú có biết cách nào hóa giải để cứu vãn cuộc hôn nhân của con không ạ? Nhiều lúc con muốn buông xuôi tìm giải thoát để sống cho thanh thản nhưng con thương con gái con, nhỏ còn nhỏ và đáng yêu biết bao, con không muốn nó phải sống cảnh có bố thì không có mẹ hay có mẹ sẽ không có bố.
  CON RẤT MONG SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CHÚ.

 248. chú cho cháu hỏi người nam sinh ngày 5-5-1988 còn người nữa sinh ngày 25-5-1994 thì có lấy được nhau không ạ.cháu cám ơn chú trước ạ

 249. cháu là nữ sinh ngày 20 tháng 04 năm 1984, chồng cháu sinh 03 tháng 08 năm 1982. Hai vợ chồng cháu đã có 1 bé gái sinh năm 2009. Vậy cho cháu hỏi hai vợ chồng cháu nên sinh cháu thứ hai vào năm nào là tốt nhât. Vợ chồng cháu cảm ơn chú nhiều!

 250. Chào chú!
  Cháu là nam, sinh ngày: 24/04/979 (AL: 28/03/kỷ mùi)
  Cháu sẽ chọn vợ tuổi gì cho tốt?
  Mong chú trả lời giúp cháu.
  Cháu cảm ơn chú nhiều.

 251. cháu chào chú . cháu sinh 01/11/1976. (AL 27/9/Bính thìn) vợ cháu sinh 25/02/ 1985. cháu đi xem bói thầy nói 2 vợ chồng cháu không hợp nhau , làm ăn khó , dễ xa cách, cháu cũng thấy lo , xin chú giải thích cho cháu với . cháu củng có 1 bé trai sinh 2009, và cung có dự định sinh thêm cháu nữa thì sinh năm nào đẹp a. cháu cảm ơn chú nhiều.

 252. chào chú!
  cháu SN: 02/09/1980 Dl sanh vào lúc 3h sáng
  Chồng cháu SN: 23/12/1980 DL sanh vào lúc 10h sáng
  Con trai đầu của cháu SN: 30/12/2008 DL sanh vào lúc 10h55 tối
  con thứ hai dự sanh 22/12/2012 DL con gái
  vợ chồng cháu rất khắc khẩu càng ngày càng nhiều mâu thuẫn gia đình rất ngột ngạt, bác giúp cháu có cách nào hóa giải không bác hiện giờ cháu rất mệt mỏi mong bác giúp dùm cháu, cháu cám ơn bác nhiều.

  • Oài, cháu SN: 02/09/1980, thuộc cung Tốn thuộc hành Mộc
   Chồng cháu SN: 23/12/1980 thuộc cung bát tự: Cấn, thuộc hành Thổ Bát trạch là Chấn. Rễ cỏ đâm xuyên lớp đất dày.( Mộc khắc Thổ)
   Từ Cấn biến 7 lần tới Tốn gặp du niênTuyệt mạng tức sao Phá quân (Đại hung tinh). Lại từ Cấn biến 4 lần tới Tốn gặp Lục sát tức sao Văn khúc (thứ hung tinh).
   Xét mặt nào cũng thấy tương khắc.
   Con cái không thể hóa giải sự tương khắc của cha mẹ được
   Nếu có thông tin về nhà cửa, Bác sẽ có cách hóa giải.

 253. Chào Chú!
  Cháu sinh 16 – 01 – 1985 Âm lịch mà giờ gia đình dục lấy vợ nhưng cháu không biết lấy người sinh năm nào để tốt co cuộc sông sau này và cho công việc làm ăn cả.
  Chú có thể chỉ cho cháu được không ạ!

 254. Dạ thưa chú con Sn 19/11/1993 chú xem cho con lấy tuổi sinh năm nào để tốt cho cuộc sống cũng như làm ăn chú giúp con được không ạ !

 255. Chú cho cháu hỏi. Cháu sinh 22/10/1985 vào lúc 5h sáng. Bạn gái cháu sinh 15/08/1989 vào lúc 3h chiều. tuổi chúng cháu như thế thì xét trên mọi bình diện có thể tiến tới hôn nhân đc ko ?

 256. chú lam ơn cho cháu hỏi cháu l sinh ngày 26/5/1988 ban cháu là nam sinh ngày 19/8/1981 hai tuổi này co thành vợ chống được kg hở chú cháu cam on chú

 257. chào chú! cháu sinh 01/06/1987 và bạn trai cháu sinh 15/8/1984 luận về gia đạo và hôn nhân 2 tuổi này có thể sống bình yên không chú?

 258. Chao Chu.
  Chong chau tuoi binh thin ‘ chau tuoi qui suu ,hai con chau1 be trai đưa tuoi dinh hoi ,1 be gai đưa tuoi ky suu
  Chu cho chau hoi gia dinh chau tót khong.?

 259. Chào chú ạ!
  Chú xem giúp con 2 người cùng tuổi mạng hỏa sinh năm bính dần có hợp nhau ko ạ:
  Nam sinh ngày mùng 9 tháng giêng năm 1986
  Nữ sinh ngày 20 tháng chạp năm 1986
  Con xin cảm ơn !

 260. chàuThầy !
  Làm ơn cho cháu phiền 1 tý nhé :Cháu sinh 1984 (Giáp tý) bạn gai sinh năm Canh ngọ(1990) cháu xem các trang Web thì thấy có trang nói là lấy nhau được Tam vinh hiển(Tốt) có trang nói là kị ko được Cháu mong Thầy xem và trả lời giúp cháu : lấy nhau thì tương lai sẽ như thế nào ạ ???Mong Thầy bớt chút thời gian trả lời cháu Xin chân thành cảm ơn Thầy

 261. chau chao chu. chau sinh nam 1981, chong chau sinh nam 1982, nho chu xem giup chau tuong lai se the nao. boi vi moi cuoi may nam ma gia dinh luc duc, tinh cam nhat nheo, vo vi.

 262. Chu con sinh thang 3 am lich mangg thach luu moc thi co hop voi mang kiem phong kim tuoi qdau va tuoi suu ko

 263. chu cho chau hoi chong chau mang lu trung hai con chau mang hai trung kien . vay vo chong chau nen sinh con vao nam nao thi tot . mong nhan duoc hoi am cua chu som

  • chau xin goi chi tiet hon chau sinh 1985 mang hai trung kim chong chau sinh nam 1986 mang lu trung hoa. vo chong chau dinh sinh con nhung ko biet sinh tuoi gi la hop nhat de vo chong chau co cuoc song tot hon

 264. Chào chú,
  Cho con hỏi con mệnh Kiếm phong kim(1993)
  Chồng con mệnh Đại Lâm Mộc (1988)
  Con đầu của con là Sa Trung Kim (2014) vậy thì có hợp hay kỵ với vợ chồng con không? Theo con bít thì 2 mệnh Kim này đều khắc Mộc mà ở nhà mẹ chồng con cũng mệnh Kim vậy sẽ khắc vs chồng con.Chú cho con hỏi có cách nào hóa giải k,nếu sinh con thứ 2 thì nên sinh vào năm nào,mệnh nào là hợp

  • Chào chú !
   Cho con hỏi , chồng cháu sinh 03/10/1981, Duong lịch ,giờ tỵ
   Còn cháu sinh 28/11/1982,Dương lịch , giờ sửu
   Nhờ chú xem giúp cháu tương lai sẽ thế nào?sự nghiệp ?
   Cảm ơn chú!

 265. Dạ thưa chú,
  Vợ chồng con lớn tuổi mà chưa có con. Cho con hỏi con mệnh Thiên Thượng Hỏa (1979), chồng con mệnh Tang Đố Mộc (1973) nếu có con Giáp Ngọ Sa Trung Kim (2014) có phải sẽ hình khắc nhau không? Nếu bị khắc thì có cách hóa giải không?
  Con cám ơn chú rất nhiều!

 266. Chào chú,
  cho con hỏi con nữ mạng sinh ngày 18/12/1985 âm lịch ất sửu, vào lúc 7h. Chồng con sinh năm 11/06/1986 âm lịch bính dần, vào luccs 6h30″. Cho con hỏi vợ chồng con có ở đặng với nhau không ah.

 267. cho toi xin hoi nu tuoi tan hoi va nam tuoi ky mui co song voi nhau dc k? vi mang kim va mang hoa nay co ky nhau k? xin cam on rat nhieu!

 268. Con chào chú!Chú ơi con muốn nhờ chú trả lời giúp con: con sinh năm 1987 Đinh Mão(Lư Trung Hỏa), chồng con sinh năm 1984 Giáp Tý (Hải Trung Kim), con đã sinh 1 bé năm 2012 Nhâm Thìn(Trường Lưu Thủy), vậy con định sinh thêm 1 bé năm 2015 Ất Mùi (Sa Trung Kim). Vậy có phải là Kim Kim gặp hỏa sinh khí thì sẽ tốt không ạ?
  Mong chú trả lời sớm giúp con, Con cảm ơn chú nhiều ạ!

 269. Chào chú,
  Nhờ chú xem giúp tuổi vợ chồng con cái con. Con sinh năm 1980 (Thạch lựu mộc), chồng con sinh năm 1970 (Thoa xuyến kim), đứa con đầu 2011 (Tùng bách mộc), vài tháng tới con sinh con 2014 (Sa Trung Kim). Chú xem giúp con Kim-Mộc có khắc nhau nhiều không ạ?
  Con cảm ơn chú nhiều!

 270. Con sinh nam 1974 và anh ấy sinh năm 1969 có thể lấy nhau được không? chúng con đều là lần 2 nên cần cẩn thận hơn.Chú giup con với.Cảm ơn chú nhiều!

 271. Thầy ơi cho con xin phép hỏi
  con sinh ngay 28/3/1995 âm lịch
  Bạn trai con sinh ngày 7/3/1983 âm lịch
  con mạng hỏa ( lửa trên núi )
  Bạn trai con mạng thủy ( nước dưới biển )
  Thầy cho con hỏi là lửa trên núi và nước dưới biển có khắc nhau không ạ? Và nếu khắc thì có cách nào để giải trừ không ạ ? làm ơn thầy chỉ dùm con với . Vì tụi con dự định sẽ kết hôn với nhau.

  • Mời đọc “Kính báo cùng bạn đọc”

   • cháu chào bác
    cháu xin phép hỏi. cháu sinh 12.7.1989 còn anh ấy sinh 9.9.1980 vậy chúng con kết hôn có bị xung khắc ko ah? có nên lấy nhau ko ah?

 272. Con chào chú ah, chú cho con hỏi là nam 85 và nữ 93 có hợp nhau không ạh. Cám ơn chú nhiều lắm.

 273. Con chào chú ạ. Chú cho cháu xin phép được hỏi chú là cháu sinh ngày 29/8/1995 (dương lịch) và bạn trai cháu sinh ngày 2/12/1985 (dương lịch) thì tuổi của chúng con có hợp nhau không ạ? Vì hiện tại chúng con đang ở xa nhau. liệu cuối cùng chúng con có thể tới với nhau được không ạ? mong chú trả lời giúp con với ạ.con xin cảm ơn chú rất nhiều ạ.

 274. Con sinh ngay09/01/1993 am lich chong con sinh nam 1985 con muon mo cua hang ban gas co duoc khong a.

 275. Chào chú cho con hỏi con sinh ngày 31/3/1994 và con sắp lấy chồng sinh ngày 17/04/1996 . mẹ chồng con đi xem bói bảo 2 con k hợp tuổi 1 mất 1 con . CÓ ĐÚNG K CHÚ VÀ CHÚ CÓ THỂ GIÚP CON ĐƯỢC K Ạ

 276. con sinh năm 1991 lộ bàng thổ muốn lấy vợ sinh năm 1996 giản hạ thủy muốn giải xung khắc thì như thế nào ạ ? Mong chú chỉ giúp con với , cám ơn Chú !

 277. Cháu chào chú.cháu tên Hạnh sinh ngày 8/2/1993 dương và bạn nam sinh ngày 22/8/1993 dương thì 2 tuổi có khắc chế nhau gù không ạ?và chú cho cháu xin lời khuyên hóa giải ạ

 278. Cháu có thắc mắc này muốn chú chỉ giùm? trong tử vi đẩu số Thiên cơ toạ thủ cung Dần là Miếu địa nhưng tại đa số sách khác lại là Hãm Địa nên lá số lấy sẽ không chuẩn. Xin bác chỉ giùm. Rất cám ơn Bác!

 279. Cho con hỏi con sn10/7/1996 người yêu con sn 8/3/1991 cả hai đều là dương lịch thì có lấy nhau được k và nếu k hợp tuổi thì có cách nào hóa giải k ạ.con cảm ơn nhiều ạ

 280. Chú ơi, chú xem dùm cháu: (Nữ) Ất Mão, (Nam) Kỷ Mùi lấy nhau có hạp không chú

 281. Chào chú.
  Vợ con mạng đại hải thủy . Còn chong thì mạng lu Trung hoả.
  Cách hóa giải được ko chú

 282. Cho cháu hỏi người ju cháu là nam 93 kiếm phong kim còn cháu là hỏa trên núi 94. Hỏi bọn cháu có hợp nhau và khi nào thì cưới được ạ

 283. Chào chú
  Chồng sinh năm 1981
  Vợ sinh năm 1988
  Con thứ 1 năm 2013
  Con thứ 2 năm 2017
  Chú xem hộ cháu với ạh

 284. Cháu chào chú THIÊN VIỆT
  Chú cho cháu hỏi, cháu và người yêu đều sinh năm 1989 tức là kỷ tỵ
  vậy tại sao các thầy đều nói mộc với mộc là mộc chiết
  vậy theo kiến thức và kinh nghiệm của chú, chú cho cháu biết rõ hơn được không ạ

 285. Chào chú! Chú cho con hỏi Ất Mão (nữ), Kỷ Mùi (nam) lấy nhau được không chú. Năm nay kết hợp làm ăn, mua xe kinh doanh cho thuê hay chay Uber, Grab, thi duoc khong chú? Cháu coi thông tin trên mạng, thấy 2 tuổi này lấy nhau sẽ bị Tuyệt Mạng, có cách nào hóa giải không chú?

 286. Dạ xin cháo ạ cho con hỏi gái 27 07 ất hợi tức 22 08 1995 mệnh sơn đầu hỏa gặp trai 05 05 al đinh sửu 1997 giản hạ thủy thì thế nào ạ

 287. Thưa chú, về xem tuổi vợ chồng như chú nói. 2 vợ chồng cùng 1 niên mệnh Lộ bàng thổ thì đc câu lưỡng thổ thành sơn, là tốt. Nhưng con xem thấy 1 số tài liệu xem theo Lục thập hoa giáp, thấy họ có so cung trạch thì năm đó nam cung Ly hỏa, nữ cung càn kim. Trai cung Ly, gái cung Càn là Tuyệt mệnh, rất xấu. Như vậy thì quẻ này nên tính thế nào mới chính xác?
  Xin nói thêm nếu như đôi này có 2 con gái, 1 là Sa trung kim và 1 là Hỏa hạ sơn thì quẻ sẽ chuyển thế nào?

 288. Con chào thầy: thầy cho con hỏi, nữ Ất Mão 75, và nam Kỷ Mùi 79 có hạp nhau không ah?

 289. Chú oi chú giải đáp giúp cháu vói a. Chồng cháu 1981 cháu 1984 hai tuổi này có khắc nhau ko a. Cháu thấy lo có phải 2 tuổi lấy nhau cháu khắc chồng nên con cái làm ăn lận đận không a. Cám ơn chú

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: