Ngũ Hành & Ngũ mệnh đặc quái

H Xem ngay– Thiên Việt

YẾU TỐ NGŨ HÀNH

Trong triết học Trung Hoa nói về Hà Đồ – Lạc Thư, đã phân định ra 2 khí Âm và Dương, khi hợp là1 chia thành 2, tách thành 4… Cũng trong Âm Dương có sinh phải có tử để quân bình sự sống, nên Tạo hóa đã ứng dụng thuyết Ngũ Hành để có sự sinh khắc trong đời sống tạo thành mối khép kín “sinh lão bệnh tử”, nên nếu thuận gọi là sinh còn nghịch gọi là khắc để có sự suy tàn, hủy diệt.

Ngũ Hành gồm có Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ.

Đến nay Âm dương Ngũ Hành được chấp nhận như sau :

– Âm Dương Ngũ Hành là KHÍ của vũ trụ, là VẬN khi chúng gặp nhau sinh biến động.

Về lý thuyết của Ngũ Hành được các nhà tượng số xem là 5 yếu tố căn bản. Sự sinh khắc của ngũ hành tương quan về luật giao hợp và sự thay đổi của Âm Dương, tạo nên muôn vật trên trái đất trong chu kỳ quay tròn mãi mãi.

– KIM thuộc những khoáng sản (than đá, kim loại)

– MỘC là thực vật, thảo mộc (cây cối, hoa cỏ)

– THỦY là nước (những gì thuộc dạng lỏng)

– HỎA là lửa (những gì thuộc chất nóng)

– THỔ là đất nói chung là khoáng chất (chưa hình thành ra khoáng sản).

Theo cổ học Trung Quốc, vua Phục Hy tìm thấy loại vật chất đầu tiên cấu tạo ra trái đất là hành Thủy.

Thứ tự của Ngũ Hành sẽ là Thủy – Hỏa – Mộc – Kim – Thổ.

Quan niệm trên cũng phù hợp với kết luận của các nhà khoa học châu Âu, khi họ khẳng định tìm thấy nguyên tố đầu tiên trong vũ trụ là nước tức hành Thủy, tiếp sau mới đến các hành Hỏa, Mộc, Kim và Thổ.

Trong khi các nhà tượng số lại thống nhất sắp xếp ngũ hành theo thứ tự theo vòng tương sinh : Mộc – Hỏa – Thổ – Kim – Thủy

Hinh ngu hanh

Hình 1 theo đường tròn mũi tên là tương sinh, Thổ đứng giữa để xuất phát và thu về, còn có nghĩa đứng đầu 4 hành kia. Còn tương khắc với thứ tự : Mộc – Thổ – Thủy – Hỏa – Kim  theo đường thẳng của mũi tên

Ngũ hành là bản thể của Âm Dương, là sự tồn tại các dạng vật chất. Khi vật chất bị bốc cháy thành hơi bay vào bầu trời thành ion điện trường đó là Dương. Các ion kết tụ thành các nguyên tố hóa học khác để tồn tại trên trái đất đó là Âm, khi chúng gặp nhau sinh ra hiện tượng sấm sét.

BIỆN CHỨNG NGŨ HÀNH

A/- VƯỢNG TƯỚNG HƯU TÙ TỬ

Sự sinh khắc tùy thuộc vào bản chất riêng, như Mộc sinh Hỏa hay Mộc khắc Kim, là sinh khắc một chiều, thực tế khi phân tích qua 5 bậc Vượng, Tướng, Hưu, Tù, Tử (bảng trang bên) ta tính được độ số cát hung như sau  :

Thí dụ : Mậu Dần ngũ hành thuộc THỔ, thì hành Kim được lợi (vượng, do Thổ sinh Kim), hành Thổ thành đạt (tướng, lưỡng Thổ), hành Hỏa bị diệt (hưu, Hỏa sinh Thổ), hành Thủy bị khắc (tù, Thổ khắc Thủy), hành Mộc được sinh (tử, Mộc khắc Thổ), theo thuyết biện chứng :

– Thổ sinh Kim : Kim được sinh còn Thổ hao tổn, Thổ gặp sinh xuất.

– Thổ với Thổ : lưỡng thổ thành sơn, ở đây là Thổ được bồi đắp thêm.

– Hỏa sinh Thổ : Hỏa đốt cháy Mộc nên cả 2 Hỏa, Mộc đều tổn hại cho Thổ được sinh, tức Thổ được sinh nhâp.

– Thổ khắc Thủy : Thổ được tốt còn Thủy bị hao. Thổ gặp khắc xuất.

– Mộc khắc Thổ : Thổ bị hao tổn còn Mộc được hoá sinh (Tử có nghĩa là con, mới được sinh), nên Thổ bị khắc nhập.

Qua thí dụ trên, sự tương sinh hay tương khắc chỉ có 1 chiều : Thổ sinh được Kim chứ Kim không sinh được Thổ; Thổ khắc Thủy chứ Thủy không khắc được Thổ…

Hành được sinh (sinh nhập) có lợi : Kim được Thổ sinh thì Kim được lợi, còn Thổ thì hao tổn (sinh xuất).

Hành bị khắc (khắc nhập) thất lợi còn hành khắc cũng hao tổn, như Thổ là hành khắc (khắc xuất), còn Thủy là hành bị khắc (khắc nhập).

Theo lý thuyết được Sinh nhập, Khắc xuất là tốt. Còn bị Sinh xuất, Khắc nhập là xấu.

Nhưng còn tính chất hóa hợp xung của Thiên Can, Địa Chi nên không vì những điều trên phải lo lắng.

Tương sinh có nghĩa nuôi dưỡng, thúc đẩy, trợ giúp; còn tương khắc có nghĩa ràng buộc, khắc chế. Nhưng xét theo Vượng Tướng Hưu Tù Tử sẽ có ứng dụng khác nhau :

Gặp tương sinh chưa phải là tốt, thí dụ :

– Kim dựa vào Thổ sinh (Thổ sinh Kim), nhưng Thổ vượng thì Kim bị vùi lấp, mất tích.

– Thổ dựa vào Hỏa sinh (Hỏa sinh Thổ), nhưng Hỏa vượng thì Thổ trở thành khoáng sản than đá, kim loại.

– Hỏa dựa vào Mộc sinh (Mộc sinh Hỏa), nhưng Mộc vượng thì Hỏa đang thuộc hưu, tù, tử̀ không thể bốc lên đốt cháy được cây to.

– Mộc dựa vào Thủy sinh (Thủy sinh Mộc), nhưng nhưng Thủy vượng thì Mộc trốc gốc phải trôi giạt.

– Thủy dựa vào Kim sinh (Kim sinh Thủy), nhưng Kim vượng thì Thủy đục nước có nhiều tạp chất đầy nguy hại.

Cho nên gặp Tương khắc chưa phải đã hung, thí dụ :

– Kim khắc Mộc nhưng Mộc cứng thì Kim phải mẻ.

– Mộc khắc Thổ nhưng Thổ khô thì Mộc chết.

– Thổ khắc Thủy nhưng Thủy dâng cao thì Thổ bị trôi, bị sụp lở.

– Thủy khắc Hỏa nhưng Hỏa vượng thì Thủy khô cạn.

– Hỏa khắc Kim nhưng Kim nhiều thì Hỏa phải tắt.

Vì vậy hành nào là Vượng, Tướng dù bị khắc nhập hay sinh xuất đều vượt qua, còn những hành được sinh nhập hay khắc xuất đang ở thế Hưu, Tù, Tử, chuyển hung ra cát, chuyển cát thành hung.

Nhờ vậy mà chúng ta thấy sự sinh khắc của ngũ hành đều có những yếu tố xác định, như Mộc là cây cối tăng trưởng được là nhờ có Thủy (nuớc), nhưng cây không sống được ở sông mà phải sống trên đất, như vậy phải có Thổ (đất). Khi Mộc vượng thì Thủy lẫn Thổ đều gặp hao tổn. Trong ngũ hành đều có sự hỗ tương hay khống chế nhau, như Thổ bị khắc với Mộc (Mộc khắc Thổ) cần có Kim khống chế lại Mộc v.v…

Trong Hiệp hôn định cuộc cho rằng, lỡ gạo đã nấu thành cơm như Mộc lấy Thổ, để khắc chế hai mệnh Mộc và Thổ cần sinh đứa con tuổi Kim, gia đình tức khăc hòa thuận, hạnh phúc.

B/- ẤU – TRÁNG – LÃO

Ngoài yếu tố Vượng, Tướng, Hưu, Tù, Tử, nên tính thêm độ số Ngũ Hành Ấu Tráng Lão, như Ấu mới sinh chưa thể phát huy được tính cát hung cao như Tráng đã trưởng thành, hay Lão không còn sức công phá như thời thanh niên trai tráng.

Hinh ngu hanh 2

Đo độ số Ngũ Hành Ấu Tráng Lão phải qua 12 cung tính đường Sinh Vượng – Tử Tuyệt của vòng Trường Sinh, gặp Thai, Dưỡng, Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng là tốt, vì 7 cung này Ngũ Hành đang trong giai đoạn phát triển từ Ấu đến Tráng, còn 5 cung Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt là xấu, do đang ở giai đoạn từ Tráng qua Lão (xem hình 2).

THAI : là khí kết tinh khi Âm Dương kết hợp.

DƯỠNG : khí đã hình thành (khí thiếu dương hay thiếu âm)

SINH (Trường Sinh) : khí đang phát triển, còn non.

DỤC (Mộc Dục) :khí bắt đầu trưởng thành.

4 giai đoạn Thai – Dưỡng – Sinh – Dục thuộc dạng Ấu, khi từ khí thiếu dương hay thiếu âm (Thai, Dưỡng) chuyển sang khí thái dương hay thái âm (Sinh, Dục), tức đã đủ lông đủ cánh.

ĐỚI (Quan Đới) :khí bắt đầu tăng trưởng

LÂM (Lâm Quan) : khí đã thịnh (thái dương, thái âm đã đầy đặn)

VƯỢNG (Đế Vượng) : khí tráng cực

SUY : khí bắt đầu suy yếu dần, vì đã qua thời kỳ tráng kiện, thiếu âm hay thiếu dương bắt đầu phát sinh.

4 giai đoạn Đới – Lâm – Vượng – Suy thuộc Tráng đi từ khí đang cực thịnh (Đới, Lâm, Vượng) sang suy yếu (Suy).

BỆNH : khí già nua nên bệnh lão hóa.

TỬ : khí đã tận.

MỘ : hấp hối chờ chết.

TUYỆT : không còn khí dương hay khí âm, khi thiếu âm hay thiếu dương đang ở giai đoạn chờ kết hợp.

4 giai đoạn Bệnh – Tử – Mộ – Tuyệt thuộc Lão, khi khí thiếu âm, thiếu dương hình thành thì khí thái dương hay thái âm sẽ bị diệt.

Qua Ấu Tráng Lão trong chu kỳ Lục Thập Hoa Giáp với 60 tên gọi, cứ hai cặp Can Chi có chung một tên Ngũ Hành Nạp Âm, và mỗi hành còn gồm 6 tên gọi khác nhau để đánh dấu các giai đoạn Ấu, Tráng, Lão nói trên.

Như hành Thổ có “Lục Thổ” có thứ tự : 1- Lộ Bàng Thổ, 2- Thành Đầu Thổ, 3- Ốc Thượng Thổ , 4- Bích Thượng Thổ, 5- Đại Trạch Thổ và 6- Sa Trung Thổ. Hành nào là Ấu, Tráng, Lão của vòng Trường Sinh thuộc giai đoạn nào, cùng Cung Phi nam nữ chúng ta có bảng kê trước đây.

– Nếu Ngũ Hành đi từ Âu rồi trở về Ấu (theo chu kỳ 60 năm) lúc về già sẽ hồi xuân, mang tính trẻ trung vô tư như thời niên thiếu (Ấu), nếu mệnh hợp có tài lộc, hưởng được thú an nhàn, còn mệnh khắc phải chịu gian nan, sống trong tuổi già phải nhờ con cháu nuôi dưỡng như khi mới ra đời.

– Nếu Ngũ Hành đi từ Tráng, Lão, Ấu sang Tráng nếu bị khắc sẽ có tiền cát hâu hung; nếu đi từ Lão, Ấu, Tráng rồi về Lão dù mệnh khắc cũng đều có hậu vận tốt đẹp.

Đó là tính chất của mọi loại ngũ hành, để tính hành nào non, hành nào trưởng thành, mạnh mẽ và hành nào sắp cạn kiệt, suy thoái.

Có nhiều trường hợp cần luận thêm :

– Thí dụ : Hải Trung Kim (kim dưới biển), tính theo biện chứng sinh khắc.

Khi tương sinh có Thổ sinh Kim và Kim sinh Thủy :

– Thổ sinh Kim : thì Thổ hao Kim lợi, nhưng hành Thổ nào cho hành Kim được lợi ? Xét qua bảng Lục Thổ chỉ có hai loại hành Thổ có thể cho Kim lợi, là Sa Trung Thổ, Đại Trạch Thổ hoặc tối thiểu là Lộ Bàng Thổ, là những hành Thổ có thể tạo ra kim loại tức Kim được sinh nhập.

– Còn Kim sinh Thủy : Kim hao Thủy lợi là sinh xuất xấu. Nhưng xấu hay tốt với hành Thủy nào ? Khi xét bảng Lục Thủy chỉ có Đại Khê Thủy, Đại Hải Thủy mới làm cho hành Kim gặp hao tổn, còn Giang Hà Thủy, Tuyền Trung Thủy và Trường Lưu Thủy, hành Kim ít bị tổn hao, nếu gặp Thiên Hà Thủy lại không tương sinh tương khắc với Kim.

Khi tương khắc cũng tính theo biện chứng trên, đồng thời hành bị khắc (là hành đứng sau) đang trong giai đoạn Ấu, Tráng hay Lão và độ số ở vòng Trường Sinh như thế nào, để tính cát hung cho thích hợp.

NGŨ MỆNH ĐẶC QUÁI

Bat quai

“Ngũ mệnh đặc quái” sẽ cho thấy Thiên Can và Địa Chi khi cùng một ngũ hành, phương vị với Bát Quái sẽ cùng có những cách hóa hợp xung cát hung giống nhau.

Bảng này coi về đường công danh sự nghiệp hơn là xem gia đạo, hôn nhân, xin xem bảng Hiệp hôn định cuộc và Bát quái định cuộc.

– Hành KIM :

Thiên Can có Canh – Tân, Địa Chi có Thân – Dậu khi gặp Mệnh – Ngũ Hành sau đây sẽ có những hợp hóa xung như sau :

– KIỀN hành Kim : Số công danh phú quý, tài lộc vào ra như nước.

– KHẢM hành Thủy : Bềnh bồng chìm nổi (Kim sinh Thủy), tổn hao nhiều.

– CẤN hành Thổ : Nên ẩn cư dù Thổ sinh Kim, để hưởng thú an nhàn là tốt.

– CHẤN hành Mộc : Toại ý, toại chí trong chừng mực không to lắm.

– TỐN hành Mộc : Mùa Xuân Hạ có lộc, còn mùa Thu Đông kém lộc.

– KHÔN hành Thổ : Nhờ được phúc đức từ âm tổ, có công danh địa vị vững (Thổ sinh Kim)

– LY hành Hỏa : Không được sở đắc nhiều.

– ĐOÀI hành Kim : Số đắc địa – tốt

– Hành MỘC :

Thiên Can có Giáp – Ất, Địa Chi có Dần – Mão. Khi gặp Mệnh – Ngũ Hành sau đây sẽ có những hợp hóa xung như sau :

– KIỀN hành Kim : Có nhiều hão huyền, sống thiếu thực tê, nên không thành công.

– KHẢM hành Thủy : Bị bế tắc, nhưng tiền hung hậu kiết, làm lớn lại không bền.

– CẤN hành Thổ : Tốt khi Xuân Hạ đến, xấu khi Thu Đông về.

– CHẤN hành Mộc : Có vinh hoa phú quý.

– TỐN hành Mộc : Tuổi nhỏ nhiều gian nan, trắc trở nhưng về hậu vận sẽ tốt hơn.

– KHÔN hành Thổ : Khi thời vận đến mới phát tài lộc.

– LY hành Hỏa : Bị tổn tài hao của.

– ĐOÀI hành Kim : mùa Thu mới khởi sắc có tài lộc.

– Hành THỦY :

Thiên Can có Nhâm – Quý, Địa Chi có Hợi – Tý. Khi gặp Mệnh – Ngũ Hành sau đây sẽ có những hợp hóa xung như sau :

– KIỀN hành Kim : Gặp thời cơ vô cùng phát đạt như nước chảy xuôi, nhiều thuận lợi.

– KHẢM hành Thủy : Bị hãm địa lúc cát lúc hung, tài lộc bất định, nhiều suy nghĩ viễn vông.

– CẤN hành Thổ : Gặp nhiều hiểm trở.

– CHẤN hành Mộc : Dù được sở cầu như ý nhưng thân xác không được nhàn hạ.

– TỐN hành Mộc : Sóng gió, bôn ba lập nghiệp. Về mùa Thu Đông coi chừng tán tài tản lộc.

– KHÔN hành Thổ : Số nhàn hạ có tài lộc.

– LY hành Hỏa : Số ba chìm bảy nổi, khắc khổ, gian truân, thành bại đều có.

– ĐOÀI hành Kim : Kim sinh Thủy nên tài lộc dồi dào, công danh thăng tiến.

– Hành HỎA :

Thiên Can có Bính – Đinh, Địa Chi có Tỵ – Ngọ. Khi gặp Mệnh – Ngũ Hành sau đây sẽ có những hợp hóa xung như sau :

– KIỀN hành Kim : Tính quang minh, có trí thông minh, nếu thêm hào vị tốt sẽ có địa vị cao.

– KHẢM hành Thủy : Gặp phản phúc, tiểu nhân quấy phá (Thủy khắc Hỏa).

– CẤN hành Thổ : Hao tài, tổn thọ.

– CHẤN hành Mộc : Dù Mộc sinh Hỏa nhưng tài lộc giữ không bền.

– TỐN hành Mộc : Như lửa gặp gió, bạo phát, nên có cơ hội nên khởi sự ngay.

– KHÔN hành Thổ : Tuy không gian nan nhưng lại nhiều lo nghĩ.

– LY hành Hỏa : Lửa gặp lửa sẽ bốc, nhưng không nhiều may mắn. Có tiểu nhân rình rập ám hại.

– ĐOÀI hành Kim : Tính hay nghi ngờ, công việc trì trệ, tài lộc kém.

– Hành THỔ :

Gồm các cung KHÔN – CẤN, Thiên Can có Mậu – Kỷ, Địa Chi có Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Khi gặp các Mệnh – Ngũ Hành sau đây sẽ có những hợp hóa xung như sau :

– KIỀN hành Kim : Thời cơ bất nhất nên vận lúc cát lúc hung.

– KHẢM hành Thủy : hãm địa, công viêc không toại ý.

– CẤN hành Thổ : Vào những tháng Tứ Mộ (các tiết Thanh Minh, Tiểu Thử, Hàn Lộ và Tiểu Hàn, tức Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) sẽ có tài lộc tốt.

– CHẤN hành Mộc : Có thương tổn tài vật, làm nhiều cung không đủ cầu, vất vả.

– TỐN hành Mộc : Công việc nhiều vất vả nhưng được bù đắp lại bằng vật chất, chỉ đủ cơm áo.

– KHÔN hành Thổ : Phúc lộc trùng trùng, chức vị thăng tiến, buôn bán mua một bán mười.

– LY hành Hỏa : Được bù đắp những công việc đã làm, tài lộc gia trạch cũng hơn mọi người.

– ĐOÀI hành Kim : bôn ba không qua thời vận vì lúc cát lúc hung, lao đao nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu.

Thiên Việt

27 phản hồi

 1. Thua thay,
  Chau dang o Hoa Kỳ
  Cháu sinh tại miền nam VN ngay 28 tháng 4 nam 1975 duong lich khỏang 5 gio chiều – trong tử vi bảo cháu có cung Triệt va Vũ khúc o cung Thê se bị nhiều hình khắc chia ly …thua thay co phai vay . Cháu
  phải làm sao ?
  Cháu chưa lập gia đình …Ba má cháu gioi thieu cháu voi cô gái tuoi Mậu Ngọ 1978 – sinh vào tháng 10 Âm Lich – Co bạn này cung hiền lành có học và dễ mến, Chau co nen tiến tới hôn nhân voi cô này không – Co ay mạng Hỏa va cháu thi mạng Thủy …Hai tuoi nay hợp voi nhau không va nen kết duyen chồng vợ duoc không – co duoc hạnh phúc va duong công danh, con cái co tốt không ?
  Sao xem tuoi có thầy bảo cháu la 17 âm lich , nguoi lại xem la 18 âm
  lich – Kinh nhờ thầy giup xem gium chau – thầy co the goi vao email
  tranmaytim@yahoo.com
  Kinh đa tạ
  Chau Nguyen
  Trả lời

  • Xin xem kính báo

   • Thua thay,

    Chau sinh ngày 23/03/1989 am lich , 10h30 dem , ban trai chau sinh nam 28/07/1985 duong lich 5h sang?

    vay 2 chau co the lay nhau khong ah? con cai thi sinh vao nam nao thi tot ah? duong cong danh nhu the nao?

    xin thay giup chau!

 2. Tôi cũng nghiên cứu xem qua về phong thủy. Toi không hiểu sự khác nhau giữa Ngũ hành ( Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy ) trong TỬ VI và PHONG THỦY như thế nào ?
  Thí du: Tôi sinh 1957 ( Đinh Dậu ) thuộc Hỏa ( Sơn hạ hỏa ) nhưng trong Phong Thủy thì Cung ĐOÀI thuộc KIM, Vậy tại sao không thuộc HỎA mà thuộc Kim và cách tính như thế nào.

  • thuc su khong nen tin nhieu vao boi toan lam gi,?vi con nguoi sinh ra phai co sinh,lao,benh,tu hay la giau,sang,phu,quy la deu tat nhien, chung ta chi can biet song va luon luon lam dieu tot la duoc cho du ta khong nhan duoc gi tu nhung viec ta lam ,du chi mot loi cam on nhung neu ta lam viec tot thi tinh than se thanh than ,thi truoc sau gi cung gap may man trong cuoc song ma thoi

 3. thưa thầy.con sinh năm 1988.người yêu con sinh năm 1990.thầy xem giúp con xem bọn con có hợp nhau ko a?mong thầy trả lời giúp con

 4. các bác cho cháu hỏi.
  Chồng sinh 31/10/1980
  Vợ sinh 23/10/1981
  Con gái đầu sinh 10/02/2008
  Vợ chồng cháu đang muốn sinh cháu thứ 2.
  Cháu nhờ các bác xem máy năm tới 2011,2012,2013,2014 năm nào là tốt ạ!
  Cháu xin chân thành cảm ơn!

 5. Chau Mang Moc, chong mang Moc, con gai dau long mang Moc vay chau muon sih 01 chau trai nua, vay hoi mang gi thi tot?

 6. Cháu chào ông .

  Cháu tên Lê Minh Đức , nam , sinh 26/3/92 , lúc 4 giờ 30 sáng , Nhâm Thân , mệnh Kiếm phong Kim phải không a ?
  Cháu nghĩ số của mình 1 phần cho mệnh , do mạng , 1 phần là do chính mình nữa phải không a , nếu mình không cố gắn thì mệnh có tốt thì số vẫn nguy .
  Cháu thì không hiểu lăm về mệnh va mạng của cháu . Cháu nghe nói cháu phải đeo vàng bạc , mặc các đồ màu vàng co đúng không a . còn có cách nào giúp mạng va mệnh cháu thịnh vượng không nữa ông .

  Mệnh va mạng cua cháu co gì đặc biệt hả ông . cháu co khắc với ai hay hợp với ai không ông .

  dạ , cháu hỏi ông thế thôi , năm mới , cháu chúc ông trường thọ , tươi vui .

  chào ông

 7. Xin nhờ thầy xem giúp tuổi của nhà tôi như sau.
  – Chồng sinh 10/1956 ,Thân- Vợ 1962,Dần. Con 1-1/8/1989, Tỵ. con 2, 10/9/1993,Dậu.Có những trở ngại gì, cách khắc phục trở ngại đó ra sao.
  Xin cảm ơn thầy đã giúp đở.

 8. Ki’nh goi thay !
  Chau ten la Hong sinh ngay 22/11/1972,co 2 con gai sinh 14/2/2004 va 22/6/2007 ,hien chung con dang sinh song o My,theo chau biet thi tuoi cua chau thuoc ve Tay Tu Trach ,cung phi Can(thuoc tho),nhung tinh theo nam tuoi thi chau mang (Moc) Dong tu mang,Vay xin cho chau hoi nam nay chau du dinh mua nha nhung chau hoi phan van la k biet dua vao cung phi tuoi cua bon mang la cung Can (Tho) hay tinh theo nam tuoi la (Moc) de dinh huong chinh xac khi mua nha. Nho thay xem nam nay so cua chau co mua nha duoc k ?va khi mua nha con nen chon huong nao tot cho chau (Chau da ly di vi the chau uoc mong co can nha cho 3 me con chau)Chau rat cam on thay va nho thay giup do cho chau ,chau rat mong nhan duoc hoi am cua thay , xin thay mail ve mail cho chau la:huynhhong0909@yahoo.com

 9. Cháu tên Hà Văn Huân, sinh 01/02/1979. Vợ cháu tên Nguyễn Bích Anh, sinh 04/02/1980. Vợ cháu mới sinh con trai vào hồi 7h55 ngày 16/03/2011 vừa rồi.(ÂL). Vợ chồng cháu nhờ ông tư vấn giúp nên đặt tên cho cháu như thế nào để hợp mệnh cháu, mệnh bố mẹ. Cháu cảm ơn ông.

 10. cháu và bạn cháu đều sinh năm 1986. xem về cung thì tuyệt mệnh là rất xấu. vậy cháu mong bác xem giúp cháu 2 tuổi này có hợp nhau không.Mong giải thích kỹ và rõ ràng giúp cháu, cháu xin cảm ơn.

 11. Thưa thầy!

  Con sinh ngày 1 tháng 4 năm 1981
  Bạn con sinh ngày 29 tháng 3 năm 1985

  Con xem tuổi thi hợp nhau nhưng cung và mạng thi xấu.

  Nhưng con vẫn chưa hiểu rõ lắm,Con xin thầy xem lại giúp con,nếu chúng con lấy nhau thì có hợp lắm không.Con xin cảm ơn thầy.

 12. cháu sinh ngày 18/01/1991 bạn gái chau sinh 26/1/1993 vậy có cưới nhau được không ạ. coi moi wed thi khác nhau wed chau thì cung càn,cung chấn, cung ly, cung khảm thật hết biết

 13. dạ thưa bác!
  cháu sinh 29/11/1990 vào khoảng 5-6h sáng. bạn trai cháu 14/07/1988 vào khoảng 9-10h sáng. thì có lấy nhau được không ạ? hiện tại thì cháu thấy bố mẹ cháu cũng 2 tuổi thìn – ngọ lấy nhau vất vả lắm! nên cháu cũng rất lo lắng! cháu mong được bác giúp đỡ.
  cháu cảm ơn bác rất nhiều!

 14. hello bac viet chau sinh vao ngay 13-7-1969 ky dau bac cho chau y kien chau la mang tho nen deo tuong phat la tot cho chau xin bac giup do cho chau chuc bac mot ngay that la an lanh.

 15. cac bac cho chau hoi
  Chong : 8/2/1984
  vo: 8/5/1990
  Cho chau hoi 2 tuoi nay ket hop voi nhau duoc hay ko ah . neu nhu cuoi roi thi sin chon nao nao cho tranh hinh khac chia ly .
  chau xin cam on

 16. 26/3/1992 bác bác cho cháu hỏi ngày dương lịch là bh ạ

 17. Tôi sinh 11/10/1990.
  Tôi mo 1nhà su .xem tay. Phải song rồi nói
  Phải đeo nhẫn ngũ hành

 18. thưa thầy, cháu sinh ngày 15-6-1995 còn người yêu cháu sinh 26-6-1984, thật sư chúng cháu rất yêu nhau, nhưng khi xem bói xong thì cháu rất rối đầu vì chúng cháu quá khắc nhau. Chúng cháu có thể đến với nha được không ah?cháu rất mong nhận được tư vấn của thầy ah.cháu cảm ơn.

  • ban sinh nam 1995 thuoc mang hoa con nguoi yeu thuoc mang Thuy , vo khac chong thi tot , con dang nay chong khac vo . nhung ma khong sao yeu nhau thi cu viec den voi nhau , neu cam thay so ccu viec le chua doc kinh Phat la qua het thoi

 19. Thưa thầy, con tuổi giáp Tý 1984 và con đang quen một cô gái tuổi Canh Ngọ 1990. Trong tử vi thì nói hai tuổi này xung khắc. và nói con sẽ có hai vợ. Con rất thương cô gái này nhưng vì xung khắc nên con cũng sợ duyên phận không biết có được trọn đời hay ko, con rất lo. Xin thầy cho con vài lời khuyên. Thầy cứ nói thật tâm theo sự hiểu biết của thầy. Con xin cảm ơn thầy!

 20. Con chào thầy,
  Con tên Hoàng Dung, tuổi Kỷ Tị sinh vào 13:15 (giờ Mùi) ngày 13/12/1989 AL, chồng con tuổi Đinh Mão sinh ngày 20/03/1987 AL. Hiện con đang mang thai bé gái đầu lòng Mậu Tuất dự sinh ngày 23/05/2018 AL. Con tra tử vi được biết 2 vợ chồng con cung Tốn:Mộc, con gái cung Càn:Kim khắc khó nuôi; trong thời gian mang thai do sức khoẻ kém dọa sinh non hạn chế đi lại nên con càng lo lắng.
  Nếu có Duyên con mong thầy xem giúp.
  Con cảm ơn, chúc thầy nhiều sức khỏe!

 21. Kính thưa Thầy, con tên là Dung
  con muốn xin phép cho con hỏi thăm là con tuổi Tân Dậu, SN 1981, giờ sinh 9h15, SN 24.9.1981 DL. Con muốn nhờ Thầy xem giúp con về công việc làm ăn của con sao nó lao đao vất vả từ nhỏ đến giờ gần 38 tuổi rồi mà con chưa có công việc sự nghiệp ổn định. , và nghề của con làm hiện là đan thắt dây đay thủ công, con làm nghề thủ công, mục di91ch1 con muốn làm là giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều người như khuyết tật kém may mắn, và chúng con làm phật sự nữa. Con mong giải cứu cuộc đời con, giúp con để con có công việc ổn định, và giúp cho nhiều người khác nữa. email của con: tothithuydung@gmail.com, ĐT: 0906356956. Rất mong Thầy hoan hỷ thương con mà cứu con

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: