LUẬN TUỔI CƯỚI VỢ GẢ CHỒNG

LUẬN TUỔI VỢ CHỒNG

– Thiên Việt

Trang Blog “Thế giới tâm  linh” đã có dịp nói đến nhân tướng con người, ngoài hình tướng, nút ruồi để luận đoán tương lai cho dâu rể, nhiều gia đình còn xem ngày chọn giờ để lo các nghi lễ trong cưới hỏi.

ỨNG DỤNG

Xem tuổi cưới gả chỉ xem tuổi của nam giới, vì chú rể là Thể còn cô dâu là Dụng, qua các cách sau :

1/- Xem chính : Lấy cung Phi chú rể tính sinh khắc với cung Phi cô dâu.

2/- Xem chính : Lấy cung Mệnh trong Lục Thập Hoa Giáp, tính sinh khắc với cung Mệnh cô dâu.

3/- Xem phụ : Lấy Âm Dương Ngũ Hành phần nạp âm để tính Vượng Tướng Hưu Tử Tù, Ấu Tráng Lão.

4/- Xem phụ : Lấy Thiên Can năm sinh chú rể với Địa Chi năm sinh cô dâu.

Qua bốn phần trên chúng tôi xin đưa ra một thí dụ để giải thích chung cho các tuổi :

Thí dụ : Chú rể tuổi Nhâm Dần cung mệnh Cấn, cung phi Khôn, mang ngũ hành nạp âm Kim Bạch Kim (vàng trong quặng).

Còn cô dâu kém 1 tuổi, tức Quý Mão cung mệnh Ly, cung phi Cấn. Nạp âm cũng Kim Bạch Kim.

– Nếu cô dâu hơn chú rể 2 tuổi tức tuổi Canh Tý, cung mệnh Kiền, cung phi Khôn. Ngũ hành nạp âm Bích Thượng Thổ (đất trên vách tường).

Qua những tuổi thí dụ này để tính với câu phú của ông bà ta từng nói “nhất gái lớn hai, nhì trai hơn một” :

CÁCH TÍNH CUNG PHI

Tính cung Phi tức xem theo 8 cung (xem phụ chú trong blog) :

Khảm, Chấn, Tốn, Ly            thuộc người Đông trạch

Kiền, Cấn, Khôn, Đoài         thuộc người Tây trạch

Chú rể cung Phi là Khôn, cưới vợ tuổi cung Cấn (Quý Mão) hay cung Khôn (Canh Tý) tính theo “Bát Quái định cuộc” (sẽ có phần nói riêng) :

– Cô dâu canh Tý – Cung phi Khôn : đồng cung khác mệnh (người Kim, người Thổ) được cung Phục Vì (thứ kiết) tuy đồng cung nhưng không tốt, sẽ gặp tai nạn liên miên, khổ đau dồn dập, công danh sự nghiệp mỏi mòn sẽ sớm có cảnh kẻ ở người đi.

– Cô dâu Quý Mão – Cung phi Cấn : được cung Sinh Khí (thượng kiết) tuy số phải chịu lận đận khoảng thời gian ba năm đầu, sau sẽ có lộc trời cho giàu sang phú quý, nhà cửa khang trang, con cháu đông đảo.

Theo cách tính này mọi người sẽ chọn tuổi Quý Mão.

CÁCH TÍNH CUNG MỆNH

(Xem BẢNG LỤC THẬP HOA GIÁP phụ chú trong blog để biết cung mệnh)

Rể Cấn tính dâu Ly (Quý Mão) và dâu Khôn (Canh Tý) theo “Ngũ mệnh đặc quái” (sẽ có phần nói riêng)

Mệnh Cấn thuộc hành Thổ gặp :

– Cung Khôn cũng hành Thổ : Phúc lộc trùng trùng, chức vị thăng tiến, buôn bán mua một bán mười.

– Cung Ly hành Hỏa : Được bù đắp những công việc đã làm, tài lộc gia trạch cũng hơn mọi người.

Cả hai tuổi nữ đều hợp với người Nhâm Dần, nhưng tuổi Quý Mão được cả 2 cung (cung Phi và cung Mệnh), xét theo sinh khắc Ngũ Hành có́ đủ Âm Dương tức có biến đổi, Hỏa sinh Thổ (Ly sinh Cấn) tuổi Dần được sinh nhập, kiết.

Còn tuổi Canh Tý chỉ được cung Mệnh còn cưới gả cần cung Phi, lại gặp thể Dương tương (Dương khắc Dương) trước sướng sau khổ, và Thổ sinh Kim (Cấn sinh Kiền) tuổi Dần gặp sinh xuất, bán hung.

Tính về Ngũ hành nạp âm, đất trên tường (Bích Thượng Thổ) không thể sinh ra vàng trong quặng (Kim Bạch Kim).

CÁCH TÍNH ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH

(Xem BẢNG LỤC THẬP HOA GIÁP phụ chú trong blog để biết mình mang âm dương ngũ hành nào)

Cách tính cung Mệnh đã lướt qua về Âm Dương Ngũ Hành. Còn về mệnh Ngũ Hành phải xét :

Người Nhâm Dần nếu lấy tuổi Quý Mão cùng đồng mệnh Kim bạch Kim, tức gặp thế “lưỡng Kim thành khí” và có Âm có Dương sẽ có biến đổi.

Nếu lấy tuổi Canh Tý, trai Kim gặp nữ Thổ là thế Thổ sinh Kim, Thổ hao Kim lợi, tức tuổi Dần được sinh nhập tốt (cách chồng chúa vợ tôi), nhưng do Dương gặp Dương hai người sẽ không có biến đổi hậu vận, đường con cái cũng hiếm muộn do Dương không thể sinh nhiều con.

CÁCH TÍNH THIÊN CAN – ĐỊA CHI

Nói về yếu tố Thiên Can, Địa Chi (tức tên năm âm lịch mình sinh ra đời, tên Can đi trước, tên Chi đi sau).

Trước nhất tính về Thiên Can.

Trai Nhâm không hóa hợp hay xung khi lấy gái Quý gái Canh, theo “Can Chi định cuộc” (sẽ có phần nói riêng) ghi, khi trai Nhâm lấy :

– Nữ Tý : lấy nhau không hợp, thường có bệnh hoạn và gặp nhiều tiếng thị phi thưa kiện. Nếu âm thịnh dương suy chồng chết trước vợ và ngược lại dương thịnh âm sẽ suy vợ chết trước chồng, con cái không nên người hữu dụng.

– Nữ Mão : tuy làm ăn khá giả phát đạt nhưng hậu vận suy bại lần hồi, vợ chồng thường nghi kỵ nên gia đạo luôn xào xáo, nên con cái cũng khó dạy thành người.

Tuổi Mão vẫn hơn tuổi Tý, dù gia đạo có xào xáo nhưng tiền của vẫn thực dụng hơn.

Xét về Địa Chi với Địa Chi, trai Dần lấy nữ Mão hay nữ Tý cũng không nhiều sinh khắc, chỉ ở thế Tam Hội Cục :

– Dần – Mão – Thìn thuộc hướng Đông, hành Mộc

– Hợi – Tý – Sửu thuộc hướng Bắc, hành Thủy

Dần – Mão lấy nhau cùng một phương một hướng, hành Mộc là tốt, còn Tý thuộc hướng Bắc hành Thủy. Thủy sinh Mộc cũng rất tốt, Thủy hao Mộc lợi, trai Dần được sinh nhập còn gái Tý gặp sinh xuất.

Qua các yếu tố tính tuổi theo thí dụ trên, mọi người có thể tự phân tích tuổi con dâu với con trai, hay với cha mẹ chồng xem các cách hóa hợp xung, để kết luận việc hôn sự.

THẾ NÀO LÀ NĂM VẬN NIÊN

Trong cưới gả mọi người đều kỵ ba năm tam tai, đồng thời cũng tránh năm có sao Thái Tuế chiếu mạng vào những năm 13, 25, 37, 49, 61 tuổi âm lịch. Tìm năm hợp những ngày Âm Can (các ngày Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý) cùng cát tinh tọa thủ trong ngày hôn lễ (đã nói trong bài cách xem ngày tốt ngày xấu).

Sau đây bảng lập thành những năm tốt xấu, tính theo tuổi âm lịch Bảng 3. Bang 3 nam tot xau

Cách xem : tuổi nào gặp năm tên Địa Chi nào, thí dụ tuổi 21 gặp năm Thử quy điền (Tý) năm Thố lộng nguyệt (Mão) là tốt, nếu tuổi 24 gặp năm Mã bị đao (Ngọ) là xấu. Người đúng tuổi gặp vận niên xấu cần tránh.

TÌM NGÀY THÁNG ĐẠI LỢI

– Ngày tháng đại lợi cho cô dâu :

– Nữ tuổi Tý – Ngọ : tháng 6, tháng chạp đại lợi. Tháng giêng, 7 kỵ người mai mối đến. Tháng 2, 8 kỵ cha mẹ chồng, tháng 3, 9 kỵ cha mẹ vợ. Tháng 4, 10 kỵ chú rể, tháng 5, 11 kỵ cô dâu.

– Nữ tuổi Sửu – Mùi : tháng 5, 11 đại lợi. Tháng 4, 10 kỵ mai mối. Tháng 3, 9 kỵ cha mẹ chồng, tháng 2, 8 kỵ cha mẹ vợ. Tháng giêng, 7 kỵ chú rể, tháng 6, 12 kỵ cô dâu.

– Nữ tuổi Dần – Thân : tháng 2, 8 đại lợi. Tháng 3, 9 kỵ mai mối đến. Tháng 4, 10 kỵ cha mẹ chồng, tháng 5, 11 kỵ cha mẹ vợ. Tháng 6, tháng chạp kỵ chú rể, tháng giêng, 7 kỵ cô dâu.

– Nữ tuổi Mão – Dậu : tháng giêng, 7 đại lợi. Tháng 6, tháng chạp kỵ mai mối. Tháng 5, 11 kỵ cha mẹ chồng, tháng 4, 10 kỵ cha mẹ vợ. Tháng 3, 9 kỵ chú rể, tháng 2, 8 kỵ cô dâu.

– Nữ tuổi Thìn – Tuất : tháng 4, 10 đại lợi. Tháng 5, 11 kỵ mai mối. Tháng 6, tháng chạp kỵ cha mẹ chồng, tháng giêng, 7 kỵ cha mẹ vợ. Tháng 2, 8 kỵ chú rể, tháng 3, 9 kỵ cô dâu.1 Gia thu

– Nữ tuổi Tỵ – Hợi : tháng 3, 9 đại lợi. Tháng 2, 8 kỵ mai mối. Tháng giêng, 7 kỵ cha mẹ chồng, tháng 6, tháng chạp kỵ cha mẹ vợ. Tháng 5, 11 kỵ chú rể, tháng 4, 10 kỵ cô dâu.

Còn ngày cô dâu về nhà chồng tính theo 8 cung được gọi “Giá thú Châu Đường”gồm : Phu, Cô, Đường, Ông, Đệ, Táo, Phụ, Trù, theo tháng đủ tháng thiếu. Tháng đủ (30 ngày) thuận chiều, tháng thiếu (29 ngày) tính nghịch chiều đồng hồ theo hình 1.

Khi đã xét ngày tốt theo lịch nhưng muốn chính xác, tháng đủ đếm thuận từ 1 Phu là mùng 1, sang mùng 2 là Cô, mùng 3 là Đường cho đến ngày âm lịch đã chọn.Tháng thiếu đi từ 1 Phụ là mùng 1, nghịch qua Táo mùng 2, Đệ mùng 3, Ông mùng 4 v.v… Đến ngày âm lịch đã chọn. Được một trong bốn chữ Đường, Trù, Táo, Đệ là ngày tốt về nhà chồng.

2 Nhap teTrong đó theo phép quyền biến, gặp chữ Ông hay Cô mà cha mẹ chồng nếu không có mặt trong ngày cưới vẫn sử dụng được, chỉ trừ Phu hay Phụ là kỵ.

Ngày xưa có tập quán chú rể phải “đi sêu” tức đi làm rể hay ở rể, các gia đình nhà trai thường tính ngày “Nhập tế châu đường” như gái về nhà chồng. Cách tính cũng theo 8 cung Bát Quái như “Giá thú châu đường”, nhưng tên cách vận hành theo hình 2.

Tháng đủ tính thuận từ 1 Phu là mùng 1, mùng 2 là Cô, mùng 3 là Đệ v.v… Tháng thiếu tính nghịch từ 1 Hộ, mùng 2 tại Trù, mùng 3 tại Táo v.v…

Được chữ Môn, Hô, Trù, Táo là ngày tôt. Còn gặp bốn chữ Phu, Cô, Ông, Đệ nên tránh.

THIÊN VIỆT

Advertisements

186 phản hồi

 1. xin vui long cho biet the nao la Ngu Menh dac quai va Bat Quai dinh cuoc a. Xin cam on.

  • sẽ tải đăng Bát Quái Đi6nh Cuộc – Ngũ Mệnh đặc quái và Hôn nhân định cuộc trong loạt bài Luận tuổi vợ chồng

   • bác ơi cháu nam bính dần âm lịch 11/03
    vợ sắp cưới cháu ất sửu 09/10 âm lịch

    bác cho cháu hỏi tuổi của 2 cháu nha
    mong dc bác giúp
    mail của cháu là namcam2@yahoo.com

  • dung la nham nhi, tren doi nay con nguoi do tu nhien tao ra va tren troi co cac hanh tinh khac nguoi ta dat ten cho no la hanh tinh thuy , moc hoa ,tho. chu co phai la gi dau ma phai cung sao giai han xem tuoi vo chong khac hay nghich.
   con nguoi co khac hay nghich , tot hay xau la do kiep truoc co can tu hay khong? luc truoc dac lac da phat to da tu hanh pho do chung sinh cho den 80 tuoi ngoi duoi cay bo de va niet ban thanh phat.
   theo tui cac vay an chay niem phat se co ich hon nhieu la tin may chuyen vo van nay.

  • chu cho con hoi nam 84 lay nu 87 co duoc khong ah? neu lay thi co sao khong ha chu? neu cuoi duoc thi nam 2010 ngay nao la tot nhat ah? con rat mong cho cau tra loi cua chu

 2. chú cho con hỏi: Tuổi nam Kỷ mùi 1979 và nữ Giáp Tý 1984 có hoà hợp hay sung khắc không ạ? 2 tuổi này ăn ở với nhau có lâu bền không? con cảm ơn chú!

 3. Cảm ơn bác Thiên Việt đã có bài viết rất hữu ích .
  Kính chúc bác và gia đình Tài Lộc dồi dào , Phúc Đức tăng trưởng.
  Nếu có thể , bác làm sáng tỏ giúp truyền thống ở vùng tôi thì lại ” cưới vợ xem tuổi đàn bà , làm nhà xem tuổi đàn ông” ( tôi ở Hà nội ) .
  Cám ơn bác rất nhiều .
  Chimas.
  Email : me_vung@yahoo.com.vn

  • Đó chỉ là phong tục tập quán 1 số địa phương, như người thiểu số có tục “cưới chồng” “cướp chồng” theo mẫu hệ. Còn trang “thế giới tâm linh” viết chiếu theo đa số.

 4. Cháu không tìm thấy bảng đối chiếu cụ thể giữa cung phi này với cung phi kia. Xin chú giải thích cụ thể dùm được không ạ? Ví dụ: Khảm với Chấn thì tốt hay xấu.

 5. xin cho hoi tuoi binh dan va tuoi quy hoi lay nhau co duoc khong , va thang may cuoi thi dep

 6. xin cho hoi tuoi binh dan va tuoi quy hoi co lay duoc nhau khong ,thang may cuoi thi tot .

  • Tôi sinh ngày 10/08/1979 (AL), bạn gái sinh ngày 09/01/1984, chúng tôi định năm 2010 tổ chức đám cưới. Tôi muốn hỏi năm sau nên chọn những ngày tháng nào và sinh con năm nào thì tốt.

 7. XIN CHO CHÁU HỎI CHAU SINH NĂM 1988 THÌ CHỌN BẠN ĐỜI TUỔI NÀO THÌ HỢP NHẤT VÀ TRÁNH TUỔI NÀO VẬY ? RẤT MONG SỚM NHẬN ĐƯỢC TRẢ LỜI CỦA CHÚ!!

 8. Chú cho con hỏi:
  Con sinh năm Kỷ Dậu (1969) bạn gái con sinh năm Kỷ Tỵ (1989) tụi con có hạp với nhau không? Cuối năm nay tụi con cưới nhau dược không? Cám ơn chú thật nhiều đã bỏ thời gian xem cho con.

 9. Chu cho con hoi: con sinh nam 1982 cuoi vo sinh nam 1987 du dinh cuoi vao 18,19/11 am nay dua tren cac ly do sau:
  -Thang 11 la da tinh sang nam moi,qua tuoi Kim lau
  -2 ngay tren la ngay Hoang dao
  Trong do 18 la an hoi.
  Tuy nhien van con ban khoan vi o day cung nhu co thay noi thang 11 ky tuoi cha me chong. Thay cho con loi khuyen voi. Cam on thay

 10. Chào chú, con sinh năm Giáp Tý, lịch dương là 16 tháng 02, bạn gái con sinh 31 tháng 12 năm 1985 theo lịch dương. Giờ sinh của con là 5-7 giờ tối, bạn gái con là 12 giờ kém 15 trưa.

  Chúng con yêu nhau và dự định làm đám cưới, chú xem giúp con tuổi hai chúng con có hơp nhau không? Mấy người lớn tuổi bảo tuổi hai chúng con rất xung khắc, thậm chí là sát nhau… chú cho con mấy lời khuyên được không?

 11. Chú cho con hỏi:
  Con sinh ngày 22/7/1984 DL, bạn trai con sinh ngày 24/01/1985 DL.
  Chúng con dự định đầu năm sau âm lịch sẽ đám hỏi và khoảng tháng 6 sẽ đám cưới. Chú cho con hỏi vậy đầu năm tháng nào được và ngày nào tốt. Còn tháng 6 cưới có tốt ko?và ngày nào tốt?
  Mong chú cho con lời khuyên nha!!!

 12. Dạ thưa các anh chị các bác các chú các cô các dì a, con xin có một câu hỏi như sau :
  Con tuổi kỷ mùi 1979 mà người yêu con tuổi quý hợi 1983 , bính dần 1985, canh thân 1980, mong quý vị xem dùm con, người hôn phối của con ở tuổi này có hợp và sung khắc không, hợp tuổi nào và sanh con năm nào thì gia đình làm ăn và bền vững. Thanks

 13. Con nhờ chú xem nam 81 lấy mão nữ 87 dự định cưới năm 2010 vào tháng nào là tốt nhất.Con cảm ơn chú nhiều.Vui lòng cho con xin số điện thoại nhé.

 14. Em là nữ sinh năm 1983 ( quý hợi ), bạn trai sinh năm 1977(đinh tỵ), làm ơn cho em hỏi có xấu không, em nghe nói dần – thân – tỵ – hợi tứ hành xung mà. Chúng em định cuối năm nay cưới có được ko ạ ? Cảm ơn nhiều !

 15. chu cho con hoi
  con tuoi hoi sinh ngay 18/5 am lich ban gai con tuoi dan sinh ngay 28/8 am lich .bac cho con hoi nam sau la nam 2010 co thang nao hop de dam cuoi khong ha bac .nho bac xem gium ngay thang de hai dua con lam dam cuoi .
  cam on bac nhieu!!!

 16. Chú cho con hỏi:

  Con sinh 19/8/1988; tuổi con lấy chồng năm 1983 hay 1987 sẽ tốt hơn ạ? Mong chú giải thích giúp con!
  Con cảm ơn chú!

 17. Chu cho con hoi,

  Co sinh ngay 12/2/1982. Ban con sinh ngay 9/7/1980.
  Nam sau co xau cho hon nhan khong chu? Chu cho con hoi them, thang nao thi hop cho ca 2 tui con.

 18. Em tuổi Tân Dậu (1981) còn bạn trai em Bính Ngọ (1966) xin xem giúp em ngày nào tốt để đám cưới

 19. Nhờ chú xem giúp cháu tuổi Hợi sinh 1083, bạn gái tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 thì sang năm cưới nhau được ko ạ? Vì nghe nói Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung, chúng cháu sẵn kỵ tuổi (Tỵ Hợi) là 1 điều ko tốt rồi, nếu cưới vào năm Dần kỵ cả 2 tuổi của chúng cháu thì có nên ko ạ? Nhờ chú trả lời giúp vì cháu đang rất lo lắng để quyết định xem nên cưới năm nay hay sang năm (cháu muốn sang năm hẵng cưới nhưng ngại là năm Dần).
  Cảm ơn chú nhiều!

 20. Cháu nhờ bác xem giúp cháu tuổi Quý Hợi (1983) với tuổi Giáp Tý (1984) sau này có lấy nhau được không. Có vấn đề gì về xung khắc hay như nào đi nữa thì bác nói giúp cháu với nhé! Cháu cảm ơn bác… Nói chung là 2 tuổi này có lấy nhau được không ạ.

 21. Tôi tên Hoàng Thanh Tịnh, sinh ngày 21-11-1976 (âm lịch) bạn gái tôi Đỗ Thị Liên, sinh ngày 04-04-1982 (âm lịch)
  cho chúng tôi xin hỏi tháng 11 năm 2009(âm lịch) có ngày nào tốt để chúng tôi tổ chức đám cưới. chúng toi Xin chân thành cám ơn

 22. Xin xem giup chau:
  Cháu sinh ngày 12/10/1980âm lịch, bạn trai sinh ngày 8/4/1982 âm lịch. Xin xem giúp tụi cháu giờ tới trước Tết ngày tháng nào tổ chức lễ hỏi và lễ cưới là tốt ? Cháu cảm ơn ạ!

 23. cháu sinh năm 91 năm nay là sinh viên năm 1 của dh ngân hàng .cháu ở quê lên thành phố học đi xem nhiều thầy bói thì bảo năm sau cháu lấy chồng phải làm cách nào đây lúc ấy còn chưa ra trường ông giúp cháu với có cách nào tránh dc hok trả lời giùm cchaus với

 24. Tôi sinh ngày 22/12/1984. Bạn trai sinh ngày 09/06/1984. Chúng tôi muốn tổ chức đám cưới vào tháng riêng năm 2010 âm lịch. Vậy xin chọ giúp tôi ngày tốt, giờ tốt để gia đình tham khảo.
  Cảm ơn rất nhiều

 25. Cháu sinh ngày 8/8/1984, anh ý sinh ngày 20/10/1981. Ai cũng nói chúng cháu không hợp tuổi. Nhưng chúng cháu muốn lấy nhau, bác có biết cách nào giải được chỉ cho chau được không ạ?
  Cảm ơn bác nhiều!

 26. Thua thay,
  Chau dang o Hoa Kỳ
  Cháu sinh tại miền nam VN ngay 28 tháng 4 nam 1975 duong lich khỏang 5 gio chiều – trong tử vi bảo cháu có cung Triệt va Vũ khúc o cung Thê se bị nhiều hình khắc chia ly …thua thay co phai vay . Cháu
  phải làm sao ?
  Cháu chưa lập gia đình …Ba má cháu gioi thieu cháu voi cô gái tuoi Mậu Ngọ 1978 – sinh vào tháng 10 Âm Lich – Co bạn này cung hiền lành có học và dễ mến, Chau co nen tiến tới hôn nhân voi cô này không – Co ay mạng Hỏa va cháu thi mạng Thủy …Hai tuoi nay hợp voi nhau không va nen kết duyen chồng vợ duoc không – co duoc hạnh phúc va duong công danh, con cái co tốt không ?
  Sao xem tuoi có thầy bảo cháu la 17 âm lich , nguoi lại xem la 18 âm
  lich – Kinh nhờ thầy giup xem gium chau – thầy co the goi vao email
  tranmaytim@yahoo.com
  Kinh đa tạ
  Chau Nguyen

 27. thay cho chau hoi la chau sinh 18/03/1985 nguoi iu 11/09/1990 ! chau muon cuoi trong nam nay thay xem ho chau ngay nao dep ah! cam on nhieu!

 28. Toi sinh ngay 14/03/1982 vo sap cuoi cua toi sinh ngay 27/07/1983, chung toi dinh sang nam cuoi nhau vao thang 03 dl nhung gia dinh 2 ben di xem ket qua trai nguoc.Ben toi dang trai coi ve noi xau lam, con dang gai ben vo toi noi rat tot.Thua thay con phai lam sao by gio.Mong thay co y kien giup con.Thanh that cam on Thay !

 29. Lam on xem giup 2 tuoi nay ket hop voi nhau;
  1969&1977.
  Cam on nhieu.

 30. Cho chau hoi la chau nu sinh nam 1984 va nam sinh nam 1985 chung chau muon lay nhua,chu cho chau hoi hai tuoi nay co lay nhau duoc khong ah?chung chau to chuc vao ngay 26/11 al thi ngay do co dep va hop voi tuoi cua chung chua khong
  chau mong duo cau tra loi cua chu

  • chao chu,
   Chau sinh nam 1984, ban trai chau sinh nam1975. Bon chau muon to chuc nam nay 2010. vay chau nho chu xem giup ngay thang nao thi hop.Chau xem qua thi thay tuoi ty hop voi thang 6 va thang 12 nhung thang 6 qua roi, con thang 12 so qua dong tri, chau sang tuoi 28 roi. lieu co cuoi duoc thang day khong thua chu. Mong chu bot chut thoi gian tra loi giup chau. Chau xin chan thanh cam on va mong tin cua chu.
   Chuc chu suc khoe!

 31. Chú ơi cho con hỏi lô trung hoả và đại lâm mộc có hợp với nhau không ạh?trong ngũ hành bát quái can chi?cháu là đinh mão 1987 còn cô ấy là mậu thìn 1988 .Cháu xin cám ơn

  • Điều này xung nhưng dù có khắc cũng không đến nổi, tuổi Hỏa luôn ăn hiếp tuổi Mộc (Mộc sinh Hỏa, Mộc hao Hỏa lợi) nhưng do lửa trong lò khó đốt đốt cây trong rừng già, vì thế trở nên bình hòa.

 32. Chú xem giúp cháu với: Cháu và bạn cháu đều sinh năm 1985 thì năm 2010 có cưới đc ko ạ? và nếu cưới đc thì tháng mấy là tốt
  Cháu cảm ơn ạ

 33. Chu oi cho chau hoi, ban trai chau sinh ngay 17 thang 9 nam 1976 va chau sinh ngay 21 thang 9 nam 1981. (Ca hai chung chau sinh ngay 24 thang 8 am lich). Vay ngay 17 thang 7 nam 2010 co phai la ngay tot de to chuc dam cuoi khong a? Cam on chu nhieu.

 34. Chu cho con hoi nu tuoi canh than va nam tuoi nham ty, tu day toi cuoi nam co ngay nao tot khong. cho con hoi them neu qua nam toi tui con co the ket hon som nhat la ngay thang nao. Cam on chu rat nhieu va mong chu hoi am.

 35. chú ơi cháu tuổi bính dần sinh 18/6/1986 ban trai tuổi qúy hơi sinh 7/12/1983 2 tuổi này lấy nhau như thế nào có họp không chú.năm nào cuới là tốt nhất

 36. Con chao chu !
  Con ten la TRam, con doc phan luan tuoi chong vo, con khong hieu lam. Thu that voi chu la nam sau tui con du dinh cuoi. Con co vo 1 so trang web ve xem ngay. xem tu vi…de tim hieu va cung de chon ngay cuoi. Nhung con khong thay hop ly lam. Boi vi co trang noi rang tuoi cua tui con thi cuoi va ngay 12/12/2010 thi tot, nhung cung co trang noi cuoi vao ngay do la phan ly, tuong khac,….va cung co noi la neu cuoi vao nam sau thi khong tot cho anh ay.
  Neu ma khong tot thi minh co cach nao hoa giai khong chu?
  Con sinh ngay 8/8/1984 va ong xa sinh ngay 5/7/1984. Tui con du dinh la cuoi vao thang 12/2010 hoac la thang 01/2011.
  Chu oi ! chu co the xem giup dum con duoc khong chu?
  Thay nhu vay tui con cung hoang mang lam.
  Chu xem dum con nha chu.
  Con cam on chu nhieu lam ah.

 37. Con chao Chú:
  Con ten Huynh Ngoc Giau sinh ngay 27/07/1981 ( AL)
  Ban trai ten : Ninh Ngoc Lam , sinh ngay ( 28/12/1977 ( AL)

  Hai con du dinh sang nam 2010 se lam dam cuoi, vay xin chu coi dum hai chau xem co nen duyen chong vo duoc khong a?

 38. con doc ma tra hieu gi mong chu thong cam,chu coi con la nam sinh 05/08/1981 lay nu sinh 05/04/1987 dinh cuoi nam 2010 co duoc khong vay chu,lay nhau co lam sao khong?cau mong chu giup do!

 39. Con Chào Chú!

  Con tên là Giang, con năm nay 29 tuổi (1981), con dự định sang năm 2010 cưới vợ. Bạn gái của tên Thuỷ năm nay 24 tuổi (1986). Tụi con đi xem ngày cưới mọi người bảo cưới vợ nên xem tuổi đàn bà, do vậy bọn con đã chọn ngày 20/02/2010 AL. Tuy nhiên khi Ba má con đi xem lại và bảo tháng 2 là tháng xung với tuổi con nêu 2 người lấy tháng 2 thì 1 trong 2 người sẽ bị chết (sẽ gặp tai nạn sau này). Và Ba mẹ con đã chọn ngày 12/03/2010 (AL). Tuy nhiên, GĐ nhà gái không đồng ý với ý kiến tháng 3 là tháng thanh minh nên không ai cưới vợ gả chồng.

  Vậy con đang rất phân vân, không biết cưới tháng 2 có được không?

  Mong chú xem giúp và cho cháu ý kiến phản hồi.

  Cháu cảm ơn Chú rất nhiều.

  Trân trọng!

  Cháu Giang

 40. chào chú
  Cháu là Hạ sinh năm 1984 bạn trai cháu sinh năm 1981 xét về tuổi tác liệu chúng cháu có kết hôn được không?nếu kết hôn thì vào ngày nào của năm tới là phù hợp?cháu mong chú xem giúp cháu và cho cháu ý kiến phản hồi

 41. DOI MAI KHONG CO HOI DAP

 42. Chú cho cháu hỏi, cháu sinh 31/10/1985, lấy chồng siinh 11/03/1983. thì năm nay – 2010 tổ chức đám cưới vào tháng 20/3 có được không? Kim lâu là tuổi phải kiêng, vậy nếu cưới vào tuổi kim lâu thì pải làm thủ tục gì ko?

 43. Cám ơn bác Lê Hoàng Nguyễn đã có những bài viết có ích cho mọi người. Chúc bác và gia đình luôn vui, khoẻ.

 44. Chu’ xem giup chau va tra loi vao email chau, xin cam ta chu. Chong sanh ngay 11 thang 10 nam 74, vo 30 thang 9 nam 72 (tat ca DL). Chau muon biet tui chau se co duoc may chau va trai hay gai? nam nao sanh nua thi se hap cho chong vo?

  • Xin xem kính báo nơi Trang viết. Cám ơn

   • Chu vui long cho con hoi : Ban trai con tuoi Canh Tuat 41 tuoi, con con tuoi Mau Ngo 33tuoi, hai tuoi nay thanh vo thanh chong co duoc khong? vi con co xem qua vai trang web noi la 2 tuoi nay ky nhau nen con rat lo lang, nho chu cho con loi khuyen ,
    Cam on rat nhieu
    Quynh

   • Trang blog có quá nhiều câu hỏi cá nhân, xin xem kính báo

 45. Thưa chú! Chúng cháu năm nay cưới mà không biết ngày tháng nào hợp chú xem giúp cho cháu với(cháu sinh 15/07/1983 âm lịch, chồng cháu sinh 15/10/1981 âm lịch) cháu thành thật cám ơn chú! cháu đợi tin chú trả lời.

 46. Cháu chào chú. Cháu sinh vào tháng 8/1983 (âm lịch) tuổi Quý Hợi. Bạn trai cháu sinh 4/1985 (Ất Sửu). Tụi cháu định làm đám cưới năm nay, từ tháng 9 (al) đến tháng 12 (al), tụi cháu có thể cưới hỏi vào những ngày nào? Vì tháng 8 bạn cháu mới mãn tang bà nội. Cháu nhờ chú tư vấn giúp cháu. Cháu cám ơn chú

 47. Cháu chao chú: Cháu sinh vao ngày 11/9/1985 (âm lịch). Bạn trai cháu sinh vào 2/11/1983 dương lịch tức tháng 9/1983( âm lịch). Thì chú xem giúp cháu xem bọn cháu có thể cưới trong năm nay được không ? nếu cưới được thì cưới vào tháng mấy? Và hai tuổi này nếu lấy nhau thì có hợp mệnh hợp tuổi hay không có làm ăn được không?Chú làm ơn giải đáp giúp cháu.!. Cảm ơn chú nhiều!

 48. chú cho con hỏi con sinh 23/2/89(dương lịch ) bạn gái cháu sinh năm: 8/5/1984(dương lịch)coi dùm tụi cháu có hợp nhau không,có thể kết hôn cùnh nhau khôngông

 49. Chau chao chu thien viet.Chu oi chau nho chu coi giup chau ngay thang cuoi duoc khong?Chau sinh khoang 9h sang ngay 23/2/1980(am lich).nguoi yeu chau sinh 26/6/1987(am lich).chung chau muon cuoi trong nam nay.chu xem gium chau ngay thang voi.tu thang 9 am lich tro di.vi thang 8 gio dau bo vo chau.cam on chu rat nhieu

 50. Chau chao chu thien viet.Chu oi chau nho chu coi giup chau ngay thang cuoi duoc khong?Chau sinh khoang 9h sang ngay 23/2/1980(am lich).nguoi yeu chau ten Pham Thi Hong Yen sinh 9h ngay 26/6/1987(am lich).chung chau muon cuoi trong nam nay.chu xem gium chau ngay thang voi.tu thang 9 am lich tro di.vi thang 8 gio dau bo vo chau.cam on chu rat nhieu!Co gang tra loi cho chau nhe!Mac du chau biet chu rat ban.Cam on chu chuc chu suc khoe!

 51. Chau chao chu thien viet.Chu oi chau nho chu coi giup chau ngay thang cuoi duoc khong?Chau sinh khoang 9h sang ngay 23/2/1980(am lich).nguoi yeu chau ten Pham Thi Hong Yen sinh 9h ngay 26/6/1987(am lich).chung chau muon cuoi trong nam nay.chu xem gium chau ngay thang voi.tu thang 9 am lich tro di.vi thang 8 gio dau bo vo chau.cam on chu rat nhieu!Co gang tra loi cho chau nhe!Mac du chau biet chu rat ban.Cam on chu chuc chu suc khoe!

 52. cho cháu hỏi tuổi Mậu Ngọ và tuổi Ất sửu lấy nhau có hợp ko?

 53. Chao chu Thien Viet. Chu xem giup chau ngay cuoi trong nam nay duoc khong ah. chau sn 1980 vo chau sn 1986,chau cam on chu!

 54. Cho cháu hỏi tuổi Bính Ngọ và tuổi Giáp Dần lấy nhau có hợp ko?

 55. Làm ơn giúp cháu với,
  Cháu tên Nguyễn Văn Miên, sinh ngày 17/11/1983 (Quí Hợi). Vợ tương lai của cháu tên Vũ Thị Thu Hiền, Sinh ngày 06/03/1988 (Mậu Thìn).
  xin giúp cháu xem tuổi bọn cháu có hợp ko? năm 2010, 2011, 2012 trong 3 năm thì năm nào bọn cháu làm đám cưới tốt nhất.

  Cháu xin chân thành cảm ơn Bác rất nhiều!

 56. xin vui long cho hoi :
  nam : daniel matachi miracle sinh 27-08-1976 quốc tịch nigieria
  nữ : nguyễn thị huỳnh yến sinh 16-02-1983 quốc tịch việt nam
  2 tuổi này có hạp để đi đến hôn nhân không?
  xin trân thành cảm ơn!
  tôi thật sự rất lo lắng không biết sẽ thế nào vì giờ chúng tôi đang xa cách.

 57. chu cho con hoi
  con sinh năm 1989 tuổi tỵ .bạn trai con sinh năm 1980
  chung con dụ định sang năm cưói có được không .nếu được thì vào thời gian nào là tốt nhất .
  cám ơn chú nhiều .

 58. Chau sinh 13/02/1982 con nguoi yeu 08/01/1987. Xin hoi bac lieu cuoi nhau co hop khong?

 59. cháu chào chú Thiên Việt!
  Nhờ chú xem giúp tuổi cháu sinh ngày 17/03/1987 ban trai cháu là 12/7/1986 cháu đã định ngày cưới ở nhà gái là 16/6/2010 và cuoi o nhà trai là 17/6/2010 nhờ chú xem ngày đó có tốt với tuổi hai cháu không ạ.ngày vu quy đúng vào ngày 27/7 (DL) như vậy có sao không ạ. và nếu không được nhờchú chỉ cho cháu biết ngày tháng nào là cưới đẹp nhất với tuổi chúng cháu ạ. Chú chỉ giúp cháu nếu sinh con thì nên sinh vào tháng năm nào ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều.
  Chúc chú sức khỏe!

 60. Cho Tôi xin hỏi ngày sinh của Tôi với người yêu Tôi trong năn nay và năm tới ngày nào là ngày tốt để chúng tôi tổ chức lể cưới.

 61. Chau sinh 18 thang 1 nam 1986 ban trai chau sinh 30 thang 7 nam 1985. Chung chau dinh tien toi hon nhan. Chu coi dum. Cam On.

 62. Chau sinh 18 thang 1 nam 1986 ban trai chau sinh 30 thang 7 nam 1988. Chung chau dinh tien toi hon nhan. Chu coi dum. Cam On. ( ban trai chau 1988)

 63. Bac oi, vui long chi giup chau cach hoa giai bac sang tuyet mang nha chu (chau va nguoi yeu sap cuoi cung tuoi At Suu (1985) cung phi la Ly va Kien). Rat mong duoc su giup do cua Bac.

 64. Bac oi, vui long chi giup chau cach hoa giai bac sang tuyet mang nha chu (chau va nguoi yeu sap cuoi cung tuoi At Suu (1985) cung phi la Ly va Kien). Rat mong duoc su giup do cua Bac.Chau xin cam on Bac rat nhiu ah.

 65. Toi da doc nhieu bai viet thay tuoi Nham Tuat thuong lan dan ve duong tinh duyen.
  Xin giai dap dum, nam tuoi Nhâm Tuất (sinh năm tháng 11 1982-lịch âm) thì hợp với tuổi nào nhất, đại kỵ với tuổi nào nhất.
  Sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: xhieu2005@yahoo.com
  Xin chân thành cảm ơn.

  • Chào bạn
   Đúng là nam Nhâm Tuất rất khó tìm bạn đời như ý. Theo mình nữ 1987 (mặc dù bạn có thể không thích đâu :P) sinh tháng 6 âm lịch là tốt nhất cho nam Nhâm Tuất sinh tháng 11 âm lịch.

 66. con là Nữ sinh ngày 26/04/1982 dương lịch, chồng tương lai của con sinh 14/11/1981 dương lịc, xin xem dùm con năm nào tui con có thể cưới đựơc?xin cảm ơn,

 67. chao chu,
  Chau sinh nam 1984, ban trai chau sinh nam1975. Bon chau muon to chuc nam nay 2010. vay chau nho chu xem giup ngay thang nao thi hop.Chau xem qua thi thay tuoi ty hop voi thang 6 va thang 12 nhung thang 6 qua roi, con thang 12 so qua dong tri, chau sang tuoi 28 roi. lieu co cuoi duoc thang day khong thua chu. Mong chu bot chut thoi gian tra loi giup chau. Chau xin chan thanh cam on va mong tin cua chu.
  Chuc chu suc khoe!

 68. Tôi sinh 07/02/1971 vợ sinh 12/10/1977 cưới ngày tháng năm nào thi tốt. XIn cảm ơn!

 69. Cháu sinh ngày 24/01/1982.bác có thể bớt chút thời gian xem giúp cháu lấy vợ tuổi nào thì hợp với cháu?
  Cảm ơn bác nhiều!!

 70. Tôi tuổi dần sn (11.12.1986) âm lịch kết hôm với người sn (9.1.1981) âm lịch vậy tuổi của mình sinh con năm nào là hợp nhất ? nếu hợp là năm nào mình dự định sinh năm 2012 (nhâm thìn ) có đựơc không? số của bé có khắc cha hay mẹ không? Cảm ơn nhé

 71. Cháu Chào Chú !

  Chú ơi ? cháu tên Hòa sn (11.12.1986) và chồng cháu tên Nghĩa sn (09.01.1981). Chúng cháu mới kết hôn vào ngày 04.04.2010 (20.02.2010 al) . Cháu dự định sinh em bé nhưng cháu không biết tuổi nào là sinh bé ra cho hợp với 2 vợ chồng cháu. Cháu đã đi xem bói người ta nói cháu sinh con vào năm 2012 là họp nhất . Vậy theo chú cháu phải làm gì và chú xem giúp cháu tuổi nào thĩ hợp nhất và tuổi nào không họp hãy cho cháu lời khuyên .Cảm ơn chú.

 72. Cháu sinh tháng 11/5/1990 và anh ấy sinh 24/3/1987. Tụi cháu thương nhau. Nhưng gia đình bảo tụi cháu không hạp tuổi. Bây giờ tụi cháu không biết phải làm sao nửa. Xin bác giúp tụi cháu với. Cảm ơn bác.

 73. Chào bác Nguyễn Việt
  nhờ bác xem giúp ngày cưới cho cháu như sau:
  nam sinh tháng 1/1983 ÂM LỊCH
  nữ Sinh Ngày 06/11/1984 Âm LỊCH
  bác coi giúp cháu 2 tuổi này có hợp không ạ?
  chúng cháu định ngày 06 tháng 09 năm 2010 âm lịch tổ chức
  không biết có tốt không nhờ bác xem giúp nếu không thì nên chọn ngày nào khác. hoặc cần phải tránh cái gì bác cũng noi luôn giúp. cháu xin cảm ơn !

  • Chào Bác Nguyễn Việt
   Nhờ Bác xem giúp cháu ngày cưới như sau:
   Nam sinh ngày 10/07/1974 Dương lịch
   Nữ sinh ngày 11/12/1978 Dương lịch
   Bác xem giùm cháu định cưới tháng 12/2010 hoặc tháng 01/2011 dương lịch.
   Bác xem giùm cháu 2 tuổi này có hợp nhau không?
   Cháu xin cảm ơn.

 74. Chau sinh ngay 11/12/1985 con ban trai chau sinh ngay 22/10/1983. chau xin hoi la hai tuoi nay co hop nhau khong a? Chau xin cam on.

 75. Bác cho cháu hỏi là:
  – Nam sinh hồi 10h sáng ngày 9/12/1980
  – Nữ sinh hồi 5h hơn sáng ngày 2/5/1984
  Thì cưới, hỏi vào ngày nào là tốt ạ.
  Cháu rất mong nhận được phản hồi sớm ạ, vì bọn cháu tính cưới trong năm nay, nhưng đi xem mấy chỗ mà ko thống nhất được ngày tháng.
  Cháu cảm ơn!

 76. Àh, cháu quên ko ghi rõ, ngày tháng của bọn cháu đều là ngày âm lịch đó ạ. Rất mong nhận sớm nhận được hồi đáp của bác

 77. thua chu cho chao hoi hai chau co hop tuoi vo chong khong a. nguoi con yeu ten ly sn22-9-1990 con con ten tai sn 9-9-1990
  con xin cam on~!

 78. xem ngay cuoi hoi cua 2 tuoi:
  Nam: 6/4/1980 AL luc 7.30toi
  Nu: 2/9/1983 AL luc 11g toi

 79. chú cho chấu hỏi, Nam sinh 13/3/1984(AL). Nữ sinh 22/8/1986 (AL). Chúng cháu định năm 2011 cưới có được không ạ? Mong chú trả lời cho cháu . Cháu cảm ơn chú !

 80. Con chào Bác. Bác ơi cho con hỏi Nam sinh 3/301979 (Dương lịch), Nữ 20/07/1985 (dương lịch) chọn năm nào kết hôn thì tốt ạ? Con nghe mọi người nói tuổi của hai bọn con không hợp nhiều về mặt như tuổi, mệnh…vậy nên chúng con muốn chọn một năm tốt cưới để hi vọng tốt hơn. Bác giúp con xem trong 3 năm 2010, 2011, 2012 năm nào con kết hôn là tốt nhất ạ?
  Con rất mong Bác xem giúp con. Con cảm ơn Bác nhiều ạ.Con chúc Bác sức khỏe dồi dào để luôn cống hiến người đọc những bài viết, những tham khảo hữu ích.

  • Chào bạn Oanh
   Đúng là Nam 1979 (Kỷ Mùi), Nữ 1985 (Ất Sửu) là không được tuổi lắm. Nguyên nhân như sau:
   – Mệnh nam: Thiên Thượng Hỏa
   Nữ: Hải Trung Kim
   Nam khắc nữ là có phúc, nữ thiệt thòi chút. Mặc dù không tốt lắm nhưng vẫn có thể chấp nhận (Kim khắc Hỏa)
   – Sợ nhất: Sửu Mùi là xung
   Vì ngày giờ bạn cho chưa đầy đủ mình xem qua thấy trường hợp 2 bạn vẫn có có phúc là được cứu. Nguyên nhân là cả 2 bạn rất cần Hỏa khí để sinh thân vì thế có cái chung mà hóa giải (Không tính theo 60 Giáp Tý ). Mặt khác mình xem qua thấy ngũ khí trong thân 2 ban nếu kết hợp là tương đối tốt có thể hóa giải phần nào xung khắc về gốc rễ giữa SỬU và MÙI. Nếu quyết tâm đến với nhau các bạn nên kiêm chế (cả 2 người, đặc biệt người con gái). Nóng giận, tức bực hay bất kỳ trạng thái động của 2 bạn sẽ không có lợi cho hôn nhân và cho con cái.
   Theo truyền thống thì năm 2011 nữ Ất Sửu 27 tuổi được tuổi, tính về ngũ hành sinh thân thì năm nay tốt cho nữ. Nếu quyết tâm thì các bạn đến với nhau và nên trao đổi kỹ về việc không hợp này để đôi bên cùng cố gắng. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. 2 Bạn nên ở riêng.
   Chúc 2 bạn hạnh phúc

 81. bác cho con hỏi tuổi ất sửu và tuổi mậu thìn có thể đến với nhau ko ?nếu đượ năm bao nhiệu tuổi cả hai chúng con co thể tổ chức lễ cưới

  • Chào bạn
   Bác Thiên Việt chắc đang bận, minh mạn phép trả lời thay nhé:
   Nam Ất Sửu 85 và nữ Mậu Thìn 88
   Nhìn chung mà nói thì 2 tuổi này kết hợp với nhau không đẹp lắm. Tuy nhiên vẫn có thể lấy nhau được vì Nam khắc Nữ vẫn còn chấp nhận được, có điều sức khỏe tiền đồ của vợ sẽ không được tốt lắm vì bị mệnh chồng khắc (Kim khắc Mộc, trường hợp này khắc ít thôi) ngoài ra can chi Ất với Mậu và Sửu với Thìn.
   Nhưng bạn đừng lo lắng quá hãy xuất phát từ tình cảm thực sự của 2 bạn để tiến tới hôn nhân. Những cái không tốt về hôn nhân có thể hóa giải qua những biện pháp khác.
   Năm nay nữ Mậu Thìn có thể lập gia đình nên cưới vào năm nay cũng tốt.
   Chúc 2 bạn hạnh phúc

 82. xin duoc man phep hoi chu con sinh nam 1970 ban gai con sn 1991 lay nhau tot hong chu ,xin cam on chu

  • Chào bạn
   Về ngũ hành thi trường hợp hai bạn có những điểm cần chú ý sau:
   – Về 60 giáp tý : Nam Canh Tuất 1970 mệnh Kim được Thổ mệnh Tân mùi 1991 tương sinh rất tốt.
   – Địa chi bị tương hình (Tuất và Mùi) nhưng cũng không xấu lắm.
   Theo mình thì trường hợp của 2 bạn (chỉ xét theo năm sinh) lấy nhau được. Cái duy nhất mà bạn phải đối mặt là sẽ hơi tốt kém và khắc khẩu sau khi lập gia đinh (không tính tiền cưới hỏi đâu nhá 🙂 ). Bạn tự kiểm nghiệm.
   Chúc bạn vạn sự tốt lành.

 83. Tôi có con trai sinh 11 tháng 10 năm 1984 lấy cô sinh 8 tháng 9 năm 1986 cưới vào ngày nào thì tốt . nếu cưới trong tháng 12 năm 2010 âm lịch thì chọn ngày nào ( ngày sinh của hai cháu là ngày âm lịch ).Xin cám ơn

 84. Chú cho cháu hỏi? Cháu sinh ngày 4-9-1985 âm lịch và bạn của cháu sinh ngày 7-9-1985 theo am lịch luôn. Vậy hai cháu cưới nhau bình thường được không ạ, có khắc gì nhau không ạ? Xin cám ơn.

 85. lam on hay cho biet toi tuoi Quy Hoi(1983) lay tuoi Thin (1988) co dep ko? va thang nao thi nen cuoi?

 86. Cháu chào bác, chúc bác mạnh khoẻ, hạnh phúc. Bác cho cháu hỏi: cháu sinh năm: 1977 (nam) người yêu cháu sinh năm: 1988 (nữ), tháng 2 âm lịch, ngày nào tốt để đi dạm ngõ; cháu dự định ngày: 15 tháng 3 (17/4/2011) đính hôn; ngày 08 tháng 4 (10/5/2011) tổ chức cưới, bác xem giúp cho cháu có được không? còn ngày nào tốt hơn cho 2 chúng cháu ko ạ. cháu mong tin của bác, cháu cảm ơn bác nhiều.

 87. chú co cháu hỏi cháu sinh năm 1980 lấy vợ tuổi nào là hợp nhất, trong đó tuổi 87 có hợp không

  • Xin chào Anh Vân

   V sinh năm 80 mệnh Canh Thân, mệnh mộc nên lấy người sinh năm 88 Mậu Thìn vào thời điểm 2011 là đẹp nhất. 1 đến 2 năm sau sinh quý tử thì phú quý vinh hoa.
   Chúc hạnh phúc

 88. xin nho Thay giai thichgiup trong doan nay
  : “- Nữ tuổi Tỵ – Hợi : tháng 3, 9 đại lợi. Tháng 2, 8 kỵ mai mối. Tháng giêng, 7 kỵ cha mẹ chồng, tháng 6, tháng chạp kỵ cha mẹ vợ. Tháng 5, 11 kỵ chú rể, tháng 4, 10 kỵ cô dâu.”
  “Ky cha me vo” nghia la sao? Co con gai ga vao thang Chap thi cha me vo bi van de gi? tai nan? chet? Lam cach nao de giai quyet de khong bi ky me co dau neu van lam dam cuoi vao thang Chap?
  Xin cam on nhieu

  • Cháu chào bác. Kính chúc bác sức khỏe, vạn sự như ý! Cháu sinh ngày 29/9/1984 tuổi âm; Chồng cháu 19/9/1983 dương lịch; con trai đầu sinh 09/9/2009 dương lịch; vậy chúng cháu muốn sinh con thứ hai thì tuổi nào hợp. Mong bác hồi âm. chúng cháu cảm ơn bác nhiều.

 89. Thưa bác,
  Cháu tìm trên mạng và vào được trang web này, cháu đã đọc nhưng thực sự cũng chỉ hiểu mơ hồ thôi bác ạ.
  Cháu muốn hỏi bác chút về tuổi của cháu nếu kết hôn trong năm nay thì tháng nào và ngày nào là đẹp, cháu sinh năm 85 còn bạn cháu là 84.
  Rất mong sự hồi âm của bác,
  Cảm ơn bác nhiều!

 90. chào chú Lê Hoàng
  Nguyễn và mọi người. cháu là nữ, sinh năm 87, bạn trai sinh năm 82. Mẹ cháu xem thày bói nói ko hợp. Cháu đang rất lo lắng. Chú cho cháu hỏi 2 tuổi này có khắc nhau nhiều ko ạ? mà nhà trai đi xem lại bảo cưới vào tháng 9/2011 âm. theo như bác viết thì tháng 9 sẽ kỵ chú rể….mong chú và mọi người giải thích cho cháu. cám ơn mọi người trước!

 91. cho chau hoi chau sinh ngay 27/12/1987 nguoi yeu chau sinh ngay 11/09/1992 .chang chau dang con di hoc vay lieu chung chau co hop tuoi nhau khong va sau nay cuoc song vo chong co duoc hanh phuc kinh te gia dinh co kha gia khong ? mong bac giai thich cho chau voi

 92. nu 1990 lay chong 1984 co hop k a!

 93. nu sinh ngay 25/10/1990 co hop voi anh sinh ngay 25/09/1984 k a?Va cuoi vao luc nao thi dep a?

 94. con là nữ sinh năm 1990, bạn trai con sinh nam 1988, con muốn hỏi là con và bạn trai có
  duyên hay không cũng có chút về sự phản đối của gia dình , liệu 2 đứa con có thể
  đi dến hôn nhân được hay không,nếu trở thành vợ chồng thì sống có hạnh phúc hay
  không, và con cái của 2 con sau nay sẽ ra sao.
  con xin cám ơn nhiều

 95. chu oi, con la nu tuoi At Suu sinh nam 1985 chong sap cuoi cua con cung tuoi, vay tui con co hop nhau khong, co can tranh gi khong ah.

 96. Chao bac!
  vui lòng xem dùm con 2 tuổi:
  nam: 01/01/1978 lúc 5h sáng âm lịch
  nữ: 25/11/1981 lúc 5h30 chiều âm lịch
  vui lòng xem dùm con cuối năm 2011 hay trong năm 2012 cưới tháng nào là tốt, sinh con khi nào thì tốt?
  con cám ơn bác nhiều!!

 97. Chào bác, bác vui lòng xem dùm con hai tuổi này:
  Nam 23 – 07 – 1987
  Nư: 19 – 01 – 1989
  bác vui lòng giúp con xem thử, hai tuổi này lấy nhau được không?
  xấu tốt thế nào.
  con cám ơn bác nhiều

 98. Bác ơi giúp cháu với. cháu sinh 13/05/1990 anh cháu 14/01/1986 hai tụi cháu rất hiểu và yêu thương nhau, nhưng gd cháu kiên quyết ngăn cấm và cho rằng 2 đứa không hợp tuổi, mẹ kêu sau này khổ lắm nhất là cháu, mẹ nói canh phá bính gì đó, giống bố cháu canh tý với mẹ cháu bính ngọ vậy, mẹ nói hai đứa mà đến với nhau là mẹ từ cháu luôn, cháu khổ tâm lắm, xin bác xem cho cháu xem có phải tụi cháu ko hợp tuổi ko ạ, cháu rất cám ơn bác. (cả hai đều ngày âm lịch đấy ạ)

 99. Con tên là Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 02/ 7/ 1974 (âm lịch). Ban trai con là Lê Xuân Tú, sinh ngày 29/4/1969 (dương lịch). (Cả 2 chúng con đều là kết hôn lần 2). Hiện này chúng con đang có thai ở tuần thứ 5, sang tuần thứ 6. Chúng con có dự kiến kết hôn vào tháng 9 âm lịch năm 2011. Con nhờ Bác chọn giúp ngày kết hôn đẹp nhất trong tháng 9 âm lịch tới. Con xin trân trọng cảm ơn Bác./.

 100. Con tuổi Quý hợi sinh 2-2-83 (âm lịch), bạn con 6-5-83 (dương lich). Cháu dự định tháng 2/2012 (âm lịch) kết hôn. Cháu nhờ bác xem giúp chau ngày đẹp nhất trong tháng đó. Cháu xin cảm ơn bác

 101. -cháu tuổi ngọ 10/3/1990,bạn trai cháu tuổi tỵ 16/12/1989 vậy quen nhau có xung khắc gì không .nếu sau này thành vợ chồng thì nên tránh những điều gì hả chú?
  -gia đình cháu có yêu cầu cháu quen anh kia tuổi dần 15/7/1985 vậy nếu cháu quen anh ấy thì có xung khắc gì không hả chú?

 102. xin chu xem dum coan tuoi mau ngo 1978 va ban gai con qui dau 1993 lay nhau co dc k vay neu cuoi dc thi nam nao va sinh con vao nam nao la hop li nhat .

 103. chau tuoi ty 26/11/84,chong chau tuoi dau 27/06/1969 tui chau moi dinh hon ngay 10/04/2011 bac coi dum chau coi tuoi chau va chong chau co hop nhau khong?sau nay co con cai nhu the nao?va tui chau co gi chac tro trong cuoc song khong? chau cam on

 104. ah, con có sách của chú, con đọc ra và hiểu nhiều thứ, hôm nay mới được biết mặt chú Thiên VIệt qua blog. Hình như chú có tham gia viết bài cho các diển đàn nữa( vietlyso, lyhocdongduong) thì phải. Chú có tư vấn trực tiếp phong thủy không a?

 105. Bac oi, cho chau hoi Nam sinh 9/8/1981 (AL) va Nu sinh 24/5/1987 (AL) thi cuoi nhau co duoc k ah?neu cuoi vao nam 2012 thi co duoc k Bac?thang naoa thi dep ah?hai tuoi nay lay nhau co hanh phuc, co kinh te khong vay Bac?
  Rat mong cau tra loi cua Bac va gop y cua cac ban tren dien dan!

 106. Bác làm ơn giúp cháu với.
  Cháu sinh ngày 15/11/1981 (AL), bạn gái cháu sinh 28/11/1985 (AL).
  Ba cháu tuổi Tỵ, mẹ cháu tuổi Sửu.
  Bác làm ơn xem giúp cháu có cưới được không? Nếu cưới thì thế nào và khi nào thì cưới là tốt nhất? Có thể cưới trong năm 2012 được không ạ?
  Mail của cháu là: leminh112007@yahoo.com
  Chân thành cảm ơn bác!

 107. Xin Bác giúp cháu: Cháu tuổi bính dần 1986 có lấy được vợ tuổi tỵ 1989 không?Xin cám ơn bác nhiều!

 108. Xin chào!
  Cho cháu hỏi nam tuổi Ất Sửu (1985) lấy vợ tuổi Tỵ (1989) có hợp không? Có đến với nhau được không? Gia đình cháu không cho vì nói 2 tuổi này quá xấu. Cháu xin cảm ơn nhiều.

 109. E tuoi binh dam muon nam 2012 dam hoi. voi tuoi giap ty sang nam 2013 dam cuoinho thay coi dum e 2tuoi nay co hoa hop khong va cuoi vo 2nam do co tot voie khong. Thanks

 110. Thua chu,chau tuoi giap ty sanh(29/3/1984AL) cn ban trai chau sah t6/1986 DL chug chau dinh t8/2012 lam dam hoi sang nam thag gieng lam dam cuoinho chu coi dum chau 2tuoi nay co tot khong 2 nam do chung chau dam cuoi co hop khong. Can on chu

 111. Thua chu,chau tuoi giap ty sanh(29/3/1984AL) cn ban trai chau sah t6/1986 DL chug chau dinh t8/2012 lam dam hoi sang nam thag gieng lam dam cuoinho chu coi dum chau 2tuoi nay co tot khong 2 nam do chung chau dam cuoi co hop khongchu. Cam on chu

  . Can on ch.

 112. Chao chu. Cho con hoi neu von tuoi ty (29/3/1984)AL con ban trai con tuoi binh dan (3/6/1986) me a ay tuoi canh dan chug con du dinh T8/2023 lam dam hoi sag thag gieng nam saodam cuoi chu coi dum con tuoi 2dua con co hop nhau k va to chuc nhu vayco tot k vi me a ay di coi thay noi con cug khac tuoi a ay va me a ay nho chu coi giup dum con Email
  cua con la duyennhi842003@yahoo.com nho g dum cpn. Cam on chu.

  • Chao chu, con tuoi giap ty (29/3/1984)AL ban trai con binh dan (3/6/1986)DL me a ay tuoi canh dan chug con dinh T8/2012 dam hoi sag thag gieng nam2013 dam cuoi nhug me ay ay noi tuoi con xug khac voi 2nguoi ho vay nho chu giup dum con tuoi 2dua conco hop nhau va neu cuoi thi co tot khog Emailcua con: duyennhi842003@yahoo.com. Con cam on Chu.

 113. chao chu ,con tuoi binh dan (18/01/1986)AL chong con tuoi quy hoi (15/10/1983)DL chu cho con biet hai vo chong con co con hay ko o voi nhau co duoc ben vung hay ko day la Email cua con
  caheo_thienthan@yahoo.com

 114. Cháu chào bác, chúc bác mạnh khoẻ, hạnh phúc. Bác cho cháu hỏi: cháu nhâm tuất sinh năm: 10/1982 (nam), người yêu cháu giáp tý 09/1984 (nữ), Bác cho cháu hỏi ngày nào tốt để đi dạm ngõ; cháu dự định tổ chức cưới, bác xem giúp cho cháu có được không? Cháu nge nói 2 tuoi này rất khắc nhau ko nen cuoi. cháu mong tin của bác, cháu cảm ơn bác nhiều.

 115. Cháu chào bác, chúc bác mạnh khoẻ, hạnh phúc. Bác cho cháu hỏi: cháu nhâm tuất sinh năm: 10/1982 (nam), người yêu cháu giáp tý 09/1984 (nữ), Bác cho cháu hỏi ngày nào tốt để đi dạm ngõ; cháu dự định tổ chức cưới, bác xem giúp cho cháu có được không? Cháu nge nói 2 tuoi này rất khắc nhau ko nen cuoi. cháu mong tin của bác, cháu cảm ơn bác nhiều. Email cua cháu: bqgiangtv@gmail.com

 116. con tuoi binh dan?nguoi ban trai cua con tuoi qui hoi?co hop y nhau hay k?xin that hay cho con bt ah

 117. chú ơi, cháu nhờ chú giúp dùm cháu gấp được không ạ.
  cháu cảm ơn chú rất nhiều.
  bạn trai cháu sinh ngày 12/12/1981
  cháu sinh ngày 11/3/1985 khoảng từ 5h-7h sáng.
  chúng cháu có thể cưới nhau được ko ạ, nếu được thì ngày nào là tốt ạ. cháu và anh ấy ở 2 tỉnh xa nhau, liệu chúng cháu có thể làm lễ hỏi và lễ cưới gần nhau được không ạ, hoca8c5 là làm chung luôn ạ.
  mong chú giúp dùm cháu nhanh, vì gia đình anh ấy có người sức khỏe đang rất yếu ạ.
  cháu vô cùng cảm ơn chú. địa chỉ email của cháu: tanthanh1981@gmail.com

 118. Chú vui lòng cho cháu hỏi ah. Cháu có đọc một số trang web nói là xem tuổi vợ chồng hợp nhau hay không thì xem chính là xem Cung Sanh trước, nếu cung Sanh không hợp thì sẽ xem tiếp cung Phi ạ.

  Còn khi làm ăn hợp tác thì mới xem Cung Phi ạ.

  Ở đây theo chú thì xem chính cho vợ chồng là xem cung Phi.

  Cho cháu hỏi tại sao lại có 2 cách khác nhau vậy ạ. Cháu nên dựa vào cách nào ah?

  Cháu xin cảm ơn và chờ trả lời từ chú.

 119. bác cho em hỏi em sinh năm 1985 bạn gái em sinh năm 1985 thì có hợp nhau không. năm 2012 có cưới được không và cưới vào tháng mấy thì được . em xin cảm ơn.

 120. Chú cho hỏi nam sinh năm Bính dần (1986), nữ sinh năm Tân mùi (1991) cưới nhau có tốt không, cảm ơn Chú nhiều!

 121. nam sinh 22/01/1988, nữ sinh 11/11/1983, xin hỏi co thể đi đến hôn nhân ko ?

 122. chu coi dum con tuoi than 21 tuoi va tuoi ngo 23 tuoi co cuoi hoi nhau thanh vo chong duoc khong chu

 123. tai sao ben con di coi thi thay noi tan tai ben con 59 nam con ben ban con thi tan tai 30 nam. vay ma tai sao ben ban con di coi thi tan tai ben con 30 nam con ben ban thau tai 35nam. lam 2 dua con khong biet phai lam sao het

 124. Cho tôi hỏi Nam Sinh ngày 3/1 /Giáp Tý.lấy vợ sinh ngày 9/7/ Ất Sửu nếu cưới tháng 11năm nhâm thìn thì chọ ngày nào là tốt nhất

 125. chu coi dum con tuoi than 21 tuoi sinh ngay 2 thang 9 va tuoi ngo 23 tuoi sinh ngay 6 thang 6 co hop nhau khong.

 126. Chú ơi cho con hỏi. Nam, nữ cùng tuổi Kỷ Tỵ (1989) lấy nhau được ko ạ. Con cảm ơn chú.

 127. Xin Bac lam on cho Hoi co tuoi tan Mao Nu sinh ngay 21/11/51 lay tuoi at Ty 13/4/65
  Lay nhau ngay nao tot !
  Sao Anh tuoi at Ty nay gap nan hoai Vay ! Co gì qua Khoi duoc khong ?
  Y noi trong thang nay ,tuan nay duoc kg Bac
  Xin Bac tra loi ,vi Nguoi tâ Doi cuoi Ngay nao sė tot ,va tuoi nay co tot , that long kg ?

 128. Toi qua em nam mo thay co ban (em rat thich co ban nay) co da nam chung giuong va chung em con hon nhau
  Xin anh,chi, co, chu giai mong gium

 129. Chau chao bac.chau 27 tuoi,chong chau 31 tuoi,bac co the xem dum chau tu nay den cuoi nam lam an the nao duoc a.chau cam on bac

 130. Bác ơi . Cho cháu xin hỏi là cháu tuổi Nhâm Thân (Nữ) cháu 23 tuổi Dương và bạn cháu là Canh Ngo (Nam) 25 tuổi Dưong.
  2 chau muon ket hon trong nam nay co duoc ko ah & tuoi cua 2 chau co dang ko ah .
  Chau thanh that cam on Bac.
  Chúc bác khỏe mạnh

 131. Xin chao!!! Cho toi hoi con trai toi tuoi Qui hoi ( sinh 13/1/1984) muon cuoi vo tuoi dần ( sinh 26/11/1986) thi nen cuoi nam nao? Vi toi coi mang va thay noi hai tuoi : Qui hoi va Binh dan , lay nhau kg tot… Neu lay nhau phai lam the nao ! Xin cam on

 132. Xin chào! Bác cho con hỏi nam tuổi Thìn (1988) nữ tuổi Tỵ(1989) năm nay có tốt để cưới không ạ? Cám ơn Bác ạ!

 133. con chào chú, chú ơi hai đứa con đang dự tính tháng 9 (âm lịch) này se làm đám cưới.
  nhưng Mẹ anh ấy đi xem tuổi hai đứa . họ nói hai tuổi này lấy nhau ko được, mộc sẽ khắc chết mộc.
  Mẹ anh ấy phản đối chuyện của hai đứa dữ lắm chú ơi. tụi con đang rất buồn và lo lắng, ko biế phải làm sao nữa. con buồn lắm chú ơi
  Chú ơi, con xin nhờ nhờ chú xem giúp tuổi hai đứa cháu co lấy nhau được ko.có giống như họ nói không
  Nếu tuổi hai đứa cháu lấy được xin chu giúp chúng cháu chon ngày và thang nào trong năm 2014 này thì cưới được.
  chau xin nhờ giúp đỡ. cháu xin cám ơn chú nhiều.
  con sinh 18/04/1989 ( dương lich) người con yêu sinh 20/02/1989 (Duong Lich) . chú giúp tụi con nha

 134. Cháu sinh năm Qúy dậu(1993),người yêu cháu tuổi Bính tý(1996). Cháu xin hỏi: chúng cháu tổ chức cưới vào thời gian (ngày,tháng,năm) nào là tốt nhất.Mong Bác xem giúp cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn.

 135. Bac vui long cho hoi con trai toi sinh ngay 21-12-1988 dinh ket hon voi co gai sinh ngay 21-6-1989 thi tot xau ra sao? con toi dinh nam 2015 nay cuoi thi co tot hay xau.Va2 neu cuoi duoc thi vao thang nao a?Xin cam on bac rat nhie-Xin loi vi bua nay may tinh cua toi khong go duoc dau tieng Viet.

 136. ko có cách tính cung mệnh chính ak bác.

 137. Cháu xin hỏi cháu sinh năm 1981đã qua một đời vợ rồi năm nay cháu lấy vợ sinh năm 1984có hợp không

 138. Chú cho cháu hỏi, cháu sinh ngày 21.8.1989 âm lịch, bạn trai cháu sinh ngày 21.4.1989 âm lịch thì cưới vào ngày tháng nào năm 2015 là tốt nhất ạ? Cháu cảm ơn chú.

 139. Xem giúp cháu ngày giờ tổ chức lễ hỏi, lễ cưới 2 tuổi này năm nay thuận lợi không:

  – Nam: 10/08/1987 Đinh Mẹo
  – Nữ: 18/11/1988 Mậu Thìn

  mail; tanzealand779@ymail.com

  Trân trọng.

  • Cháu chào chú!. Cháu sinh ngày 10/07/1987, bạn trai cháu sinh ngày 26/9/1986. Chú ơi chú xem giúp chúng cháu tổ chức cưới vào thời gian (ngày,tháng,) nào là tốt nhấ trong năm nay.Cháu xin chân thành cảm ơn.

 140. Kính chào Thầy.
  Con tên Nguyễn Thị Ngọc Bích.
  Em trai con năm nay muốn lập gia đình. Vậy kính Xin thầy bớt chút thời gian xem giúp con ngày cưới xin hai tuổi sau có tốt để kết hôn không ạ.
  Nam tên Nguyễn Thanh Bình sinh ngày 10/11/1984.
  Nữ tên Tô Thị Huệ Anh sinh ngày 19/02/1988.

  Con xem trên trang này thì nam thuộc mạng Kim ( Hải Trung Kim) cung Đoài.
  Nữ thuộc mạng Mộc ( Đại Lâm Môc) cung Chấn.
  Mà Kim khắc Mộc và Cung Đoài – Chấn của 2 tuổi cũng không tốt.

  Vậy xin thầy bớt chút thời gian xem lại giúp con có kết hôn được trong năm nay thì ngày nào tốt và có kiêng cữ gì không. Xin Thầy chỉ giúp cho con cách hóa giải xung khắc ạ.

  Con xin chân thành cảm ơn thầy.

  Con tên Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: