Ngày tốt ngày xấu trong năm

Xem ngay 1XEM NGÀY

SỬA MỆNH

– Khôi Việt

Qua ba bài viết về “Xem tướng sửa mệnh”, tác giả có nói đến nếu tướng xấu phải sửa, gặp ngày tháng xấu nên tránh. Kỳ này tác giả nói đến những ngày tháng tốt xấu (cát – hung) nhằm giúp bạn đọc tìm được ngày tốt nhất để thực hiện việc cần làm.

Nên nói về mệnh vận mỗi người tức vận hạn, đều được phổ biến trong âm lịch (cần xem trong các loại lịch vạn sự có ghi tên sao hoặc ngày tốt xấu) mang độ chính xác được tính bằng ngày.

Có những cách thức dùng để xem vận hạn trong ngày như sau :

A/- CÁCH XEM

Các phương pháp để tính cát hung cho bản mệnh :

1- Xét theo năm :

Lấy tuổi của bạn tính với Thiên Can hay Địa Chi trong năm hiện hành, để xét tính hóa hợp xung.

Thí dụ : tuổi Canh Ngọ gặp năm Mậu Tý :

Về Bát Quái : tuổi Ngọ thuộc cung Ly là hành Hỏa, hợp với các quẻ Khảm, Chấn, Tốn hay vào các tháng ngày giờ Tỵ, Ngọ, Mùi, thuộc hướng Nam và nên tránh tháng ngày giờ Hợi, Tý, Sửu thuộc hướng Bắc.

Về Ngũ Hành : Canh Ngọ vản mệnh Lộ Bàng Thổ gặp năm Mậu Tý là Tích Lịch Hỏa. Hỏa sinh Thổ, là được sinh nhập mất phần khắc, tốt.

Theo đó năm Mậu Tý có lợi cho tuổi Canh Ngọ, nhưng mưu sự thành công không lớn, do lửa sấm sét chỉ xảy ra vào đầu Hạ cuối Thu (tốt), còn Đông suy, Xuân diệt (xấu).

2- Xét theo tháng :

Tính qua Bát Quái của tuổi Canh Ngọ thuộc hành Thổ theo bản mệnh, sẽ gặp những tháng xấu vào mùa Đông là tháng 10, 11 và 12 (Hợi, Tý, Sửu) nên đề phòng. Xét về hóa hợp xung 3 tháng Hợi – Tý – Sửu :

– Tháng 10 (Quý Hợi, Thủy) Thổ khắc Thủy, Thổ gặp khắc xuất là mất phần khắc. Không xấu.

– Tháng 11 (Giáp Tý, Kim) Thổ sinh Kim, Thổ gặp sinh xuất. Xấu.

– Tháng 12 (Ất Sửu, Kim) xấu như tháng 11 Giáp Tý.

Xét Lục xung, Tứ hành xung, Tự hình với tuổi Canh Ngọ kỵ các tháng Tứ Tuyệt : Tý, Ngọ, Mão, Dậu tức tháng 2, 5, 8  và 11. Canh Ngọ còn gặp Tự hình vào tháng 5.  Cát hung như sau :

– Tháng 11 (Giáp Tý, Kim) gặp khắc xuất, xấu.

– Tháng 2 (Ất Mão, Thủy) Thổ khắc Thủy, tuy gặp khắc xuất, nhưng không xấu.

– Tháng 5 (Mậu Ngọ, Hỏa) Ngọ gặp Tự hình, là Ngọ tự hình với Ngọ. Khi gặp năm tháng Tự hình phải xét đến Thiên Can, Địa Chi và Ngũ hành nạp âm giữa tuổi với năm hiện hành.

Như tuổi Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ với tháng Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa.

Về Thiên Can, Canh chỉ kỵ với Giáp. Canh (dương Kim) có Mậu (dương Thổ) sẽ hóa Kim. Lưỡng Kim thành khí là hợp mệnh. Về Địa Chi, Ngọ với Ngọ đều thuộc dương Hỏa, thuộc thế lưỡng Hỏa thành viên hợp mệnh. Về nạp âm Hỏa sinh Thổ, nên cũng rất hợp với mệnh.

Cả ba vế Thiên Can, Địa Chi, Ngũ hành nạp âm cho thấy tuổi Canh Ngọ dù găp tháng Mậu Ngọ tự hình (hay găp tuôi, găp năm)̣ vẫn tốt, không mất phần phúc.

– Tháng 8 (Tân Dậu, Mộc) Mộc khắc Thổ, gặp khắc nhập, xấu.

– Xét Lục hại : Sửu (tháng 12, Ất Sửu, Kim) hại Ngọ, vì Thổ sinh Kim, nên Ngọ gặp sinh xuất mất phần phúc.

– Xét Tứ Tuyệt : Ngọ tuyệt với Hợi (tháng 10, Quý Hợi, Thủy), Thổ khắc Thủy, Ngọ khắc xuất, không xấu.

– Xét Tam tai : như tuổi Canh Ngọ gặp tam tai tháng, ngày tại : Thân, Dậu, Tuất (tháng 7, 8 và 9) :

Tháng 7, 8 (Canh Thân, Tân Dậu thuộc Mộc) Mộc khắc Thổ, Ngọ gặp khắc nhập xấu.

Tháng 9 (Nhâm Tuất, Thủy) Thổ khắc Thủy, Ngọ gặp khắc xuất, không xấu.

– Xét Lục hợp : Ngọ hợp với Mùi (tháng 8, Tân Dâu, Môc) nhưng Mộc khắc Thổ, Ngọ gặp khắc nhập xấu, nên chuyển từ cát sang hung.

– Xét Tam hợp : Ngọ hợp với Dần, Tuất (tháng 1, tháng 9), tháng 9 như đã nói Ngọ gặp khắc xuất, còn tháng giêng (Giáp Dần, Thủy) Thổ khắc Thủy, Ngọ gặp khắc xuất nên cũng không xấu.

Các tháng còn lại là những tháng không cần lưu ý :

– Tháng 3 (Bính Thìn, Thổ) tốt. Lưỡng Thổ thành sơn

– Tháng 4 (Đinh Tỵ, Thổ) tốt. Lưỡng Thổ thành sơn.

– Tháng 6 (Kỷ Mùi, Hỏa) tốt. Hỏa sinh Thổ.

Xét theo 12 tháng, chúng ta có thể kết luận được những tháng cát hung cho bản mệnh, theo thí dụ trên với tuổi Canh Ngọ vừa được diễn giải, ta có :

Tháng tốt : tháng 5 dù gặp Tự hình nhưng từ hung chuyển sang cát, cùng các tháng 3, 4 và 6 đi từ Thìn đến Mùi như bản mệnh (nói ở phần xét năm) là rất hợp.

– Tháng khắc mà không xấu : tháng 1, 2, 9 và 10, là những tháng không nên mưu sự hay làm những việc to lớn, đầu tư những chuyện nhỏ để chờ thời cơ. Tuy không xấu nhưng cũng không được tốt, vì chỉ là “mất phần khắc” thôi.

– Tháng xấu : tháng 7, 8, 11 và 12, làm việc gì cũng nên suy nghĩ phân tích cho kỷ, không nên đầu tư mọi viêc lớn nhỏ nào sẽ không có lợi.

3/- Xét theo ngày :

Sau các yếu tố xét về năm, tháng cho mệnh vận, để vận dụng những tháng tốt xấu xem các tinh đẩu tọa thủ trong ngày.

Ở phần này chúng tôi diễn giải cách tính hung kiết cho một ngày, và qua các thí dụ đã xuyên suốt từ trên cho tuổi Canh Ngọ lấy làm điển hình cho những tuổi khác.

Theo thí dụ : tuổi Canh Ngọ bản mệnh Lộ Bàng Thổ tức đất đường lộ, cung Ly, tính ngày Đinh Sửu trong năm Mậu Tý :

1- Theo tháng : ngày Đinh Sửu thuộc tháng giêng (Giáp Dần) năm Mậu Tý. Về tháng Dần không ảnh hưởng đến hung kiết, vì tuổi Ngọ được khắc xuất (đã diễn giải phần xét theo tháng), thêm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất, được xem là tháng thứ kiết, do mất phần khắc, không được phần phúc.

2- Theo ngày : ngày Đinh Sửu thuộc hành Thủy (Giang Hà Thủy, nước sông dài), Thổ khắc Thủy cũng là khắc xuất với tuổi Canh Ngọ, đất đường lộ có thể cản được nước sông dài. Đồng thời Đinh Sửu thuộc cung Ly, tuổi Canh Ngọ cũng mệnh Ly, tức lưỡng Hỏa thành viên.

Theo phép coi “Ngũ mệnh đặc quái” : lửa gặp lửa sẽ bốc cháy lên to, tuy vậy nhưng không có nhiều may mắn. Có tiểu nhân rình rập ám hại (là do gặp khắc xuất mất phần khắc, nếu là sinh nhập tức được phần phúc sẽ đại cát).

Qua 2 bước trên chúng ta tính đến nhóm sao Nhị Thập Bát Tú và 12 ngày Trực.

3- Nhị Thập Bát Tú : có sao Đẩu tọa thủ, mang tính chất :Đẩu Mộc Giải (Cua, sao Mộc) tốt mọi việc.

Tác giả soạn theo bộ lịch Ngọc Hạp Thông Thư của đời nhà Nguyễn ban hành, cho rằng sao Đẩu là cát tinh (trong bộ Trạch Cát Hội Yếu của Trung Hoa lại ghi, sao Đẩu xấu mọi việc). Tuy nhiên chúng ta nên xét đến sự sinh khắc thuộc Ngũ hành.

Thí dụ tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ gặp sao Mộc là Mộc khắc Thổ, tuổi Ngọ gặp khắc nhập tức mất phần phúc, xấu.

Những cung mệnh khác như hành Hỏa, hành Kim gặp sao Đẩu là tốt vì được sinh nhập, khắc xuất. Còn hành Thủy, hành Thổ xấu, vì gặp sinh xuất (Thủy sinh Mộc), khắc nhập (Mộc khắc Thổ).

4- 12 ngày Trực : ngày Đinh Sửu có Trực Bế, xấu mọi sự, trừ việc đắp đê, lấp rảnh. Mọi tuổi đêu không dùng được.

5- Tinh đẩu tọa thủ : trong ngày Đinh Sửu có :

Sao tốt : Thiên đức, Tuế hợp, Tục thế, Đại hồng sa, Trực tinh – Hoàng đạo Minh Đường.

Sao xấu : Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tai, Nguyệt hư, Cô quả, Cửu thổ quỷ, Bát phong, Huyết chi, Huyết kỵ.

Ngày Đinh Sửu tức mùng 1 tháng giêng năm Mậu Tý

– Có Thủy ngấn thuộc tinh đẩu phục vụ ngành nông lâm ngư nghiệp.

– Không có những ngày : Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam nương, Dương Công kỵ nhật

– Không có các tinh đẩu như Tuế đức, Xích khẩu, Long Thần hành, Đại tiểu không vong, Sơn ngấn, Kim Thần Thất Sát, Thập Ác Đại Bại.

– Theo Tiết khí : không có Tứ Ly, Tứ Tuyệt

– Hoàng đạo, Hắc đạo : ngày Đinh Sửu có Minh đường Hoàng đạo, nên có các giờ tốt : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu. Không có ngày giờ Hắc đạo.

– Tránh giờ Sát Chủ và Thọ Tử : Sát chủ vào giờ Dần, Thọ Tử vào giờ Ngọ.

Xem ngay 2B/- TINH ĐẨU VÀ CÔNG VIỆC

Ứng dụng các tinh đẩu tọa thủ trong ngày có ghi trong các loại lịch vạn sự, vào các việc cần làm, sẽ thấy có các nhóm tinh đẩu chủ cho một công việc mang tính cát hay hung, được liệt kê sau đây.

Như vào thời phong kiến, triều đình có 67 việc cần làm, còn dân chúng có 37 việc đáng nhớ. Nhưng nay chỉ những việc đáng quan tâm về tính cát hung dùng để chọn ngày lành tránh ngày dữ như sau :

Chọn cát tinh : (những sao tốt mọi việc) gồm Thiên đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức, Nguyệt đức hợp, Tuế đức, Tuế hợp, Thiên phú, Thiên quý, Thiên ân, Thiên Thụy, Thiên thành, Thiên quan, Nguyệt ân, Ngũ Phú, Tam hợp, Ngũ hợp, Lục hợp, Hoàng ân, Cát khánh, Âm đức, Mãn đức, Thời đức, Đại hồng sa, Phúc sinh, U vi tinh, Quan nhật.

– Nhóm sao Hoàng đạo có Thanh long, Minh đường, Ngọc đường, Kim đường, Kim quỹ, Tư mệnh.

– Nhóm ngày Trực tốt gồm Trực Trừ, Trực Bình và Trực Khai.

– Nhóm Nhị thập bát tú các sao tốt gồm Phòng, Vĩ, Cơ, Đẩu, Thất, Bích, Lâu, Vị, Tất, Tỉnh, Trương, Chẩn.

– Nhóm giải hạn : Giải thần, Thiên giải, Nguyệt giải, Bất tương, Thiên quý, Minh tinh, Sát cống, Nhơn chuyên, Trực tinh (3 tinh đẩu sau gặp Thất sát, Lục tinh không gây được tác dụng giải trừ), Hoạt diệu (gặp ngày Thọ tử sẽ trở nên xấu, không dùng được).

– Tránh hung tinh : (mọi việc nên tránh) gồm Sát chủ, Thọ tử, Vãng vong, Thiên cương, Kiếp sát, Kim thần thất sát, Thập ác đại bại, Đại hao, Trùng tang, Hoang vu, Thiên lại, Thiên hỏa, Tai sát, Tiểu hồng sa, Nguyệt phá, Nguyệt hình, Băng tiêu, Cửu thổ quỷ (tinh đẩu này sẽ thành đại hung khi tọa thủ cùng ngày với Trực Kiến, Phá, Bình, Thâu, còn gặp nhiều cát tinh, nhất là những ngày Hoàng đạo không kỵ).

– Nhóm sao Hắc đạo có Bạch hổ, Chu tước, Huyền vũ, Câu trận, Thiên hình, Thiên lao.

– Ngày hung kỵ : Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam nương, Dương công kỵ nhật, Tứ ly, Tứ tuyệt.

– Nhóm ngày Trực có Trực Phá, Trực Nguy, Trực Bế.

– Nhóm Nhị thập bát tú : Đê, Tâm, Nữ, Hư, Nguy, Mão, Chủy, Sâm, Quỷ, Liễu, Dực.

Sau khi xét 2 nhóm Cát tinh và Hung tinh, trong từng hạng mục sau đây có những tên tinh đẩu trùng lắp vì chúng thuộc sao chủ thể cần được lưu ý. Nếu gặp nhiều hung tinh cần có nhóm sao giải hạn kềm cặp để hóa giải.

XEM NGÀY XÂY DỰNG : Bao gồm ký kết mua bất động sản, động thổ đổ móng, cất nhà, gác kèo, lợp mái hay đại trung tu nhà, khởi sự công việc mới, làm bếp, sửa lò. Những tinh đẩu chủ về xây dựng :

– Tốt : ngoài nhóm Cát tinh, thêm Thiên phú (tọa thủ cùng ngày với trực Khai rất tốt), Sinh khí, Nguyệt không, Kim quỹ, Tư mệnh, Lộc khố. Trực Thành, trực Chấp. Sao Giác, Khuê, Chủy, Sâm, Tinh (sao Tinh chỉ tốt cho sửa chữa nhà làm mái, làm bếp, dựng buồng).

– Xấu : ngoài nhóm Hung tinh, còn có Kiếp sát, Sát chủ, Thọ tử, Vãng vong, Thiên xá (nếu gặp Sinh khí không ky), Thiên hỏa, Thiên ôn, Thiên tặc, Thiên địa chuyển sát, Tam tang, Trùng tang, Trùng phục, Nguyệt phá, Nguyệt hỏa, Hỏa tai (2 tinh đẩu sau tránh làm bếp, sửa bếp, đặt lò), Nguyệt tặc, Hoang vu, Thổ phù, Thổ ôn, Thổ cấm, Lỗ ban sát, Phủ đầu dát, Lục bất thành, Ngũ hư, Hỏa tinh, Lôi công.

Trực Kiến, trực Thâu, trực Khai. Sao Cơ.

Nhập trạch : tránh các sao Thiên tặc, Tai sát, Ly sào, Chu tước.

Phép quyền biến : trong xây dựng có nhiều tinh đẩu thuộc hung sát tinh rất ít cát tinh, vì vậy trong tháng nếu gạn lọc chỉ được từ hai đến ba ngày tốt. Nếu chờ có ngày tốt để khởi sự e rằng sẽ hỏng việc, vì thế cổ nhân đã chế ra phép quyền biến trong xây dựng như sau:

Nếu gia chủ không được tuổi (xem tuổi qua phép Tứ Kim Lâu, Lục Hoang ốc) mà buộc phải xây dựng trong năm, nên tìm người hợp tuổi đứng ra thay thế cúng kiến làm lễ động thổ cúng thành hoàng bản địa, các cô hồn uổng tử. Khi xây dựng nhà xong, người đóng thay soạn mâm lễ tại nhà mới vái van đến thành hoàng bản địa giao lại chìa khóa nhà cho gia chủ như cho thuê nhà.

Đến năm gia chủ đã hợp tuổi xây dựng, lúc đó mới chọn ngày giờ cúng tế như lễ thú phạt với thành hoàng, thổ công, thổ địa rồi tổ chức mừng tân gia.

XEM TUỔI LỤC HOANG ỐC – TỨ KIM LÂU

Luc hoang oc

– Cách xem Lục Hoang Ốc : Khởi đếm 10 tuổi âm lịch tại Nhứt kiết, 20 Nhì nghi, 30 Tam địa sát, 40 tại Tứ tấn tài, 50 tại Ngũ thọ tử và  60 tại Lục hoang ốc theo chiều thuận kim đồng hồ. Nếu tuổi lẻ, thí dụ tính tuổi 33, tính 30 ở Tam địa sát, 31 ở Tứ tấn tài, 32 ở Ngũ thọ tử và 33 ở Lục hoang ốc là xấu, phải qua 34 tuổi sẽ ̃ở cung Nhứt kiết mới tốt. Các cung Nhứt kiết, Nhì nghi, Tứ tấn tài là tốt, còn Tam địa sát, Ngũ thọ tử và Lục hoang ốc là xấu.

Cách xem Tứ Kim Lâu : cũng tính theo chiều thuận, khởi đầu tại cung Khôn đếm là 10, Đoài là 20, Kiề̀n 30, Khảm 40, cung trung 50, cung Cấn 60… tiếp tục các cung Chấn, Tốn, Ly. Người tuổi 50 không xây dựng được vì “ngũ thập nhập cung trung” năm trời đất. Tứ Kim Lâu có 4 cung tốt là Đoài, Khảm, Chấn, Ly còn 4 cung xấu mang các tính chất như :

Người tuổi lẻ có cách tính như Lục Hoang Ốc, thí dụ tuổi 54, tính 50 ở cung trung, 51 ở cung Cấn, 52 ở cung Chấn, 53 ở cung Tốn và 54 ở cung Ly là tốt (nhưng theo Lục Hoang Ốc thì 54 lại xấu, vì 50 ở cung Ngũ thọ tử, 51 ở Lục hoang ốc, 52 ở Nhứt kiết, 53 ở Nhì nghi và 54 ở Tam địa sát). Người tuổi 54 cũng không xây dựng được.

Tuy nhiên cách tính tuổi Tứ Kim Lâu và Lục Hoang Ốc, có 8 tuổi không kỵ việc xây dựng bất cứ năm nào, là các tuổi : Tân Mùi, Nhâm Thân, Kỷ Sửu, Canh Dần, Tân Sửu, Nhâm Dần, Kỷ Mùi và Canh Thân.

Khi phối hợp 2 cách tính Lục Hoang Ốc và Tứ Kim Lâu, nếu cả hai đều nằm trong cung tốt mới thực sự là được vận khí, tốt cho việc xây dựng hay tu tạo nhà cửa. Còn gặp một trong hai cách, chỉ vào thứ kiết.

XEM VỀ  HÔN NHÂN : Gồm các lễ vấn danh, hỏi cưới, nhập gia, nhập phòng.

Tốt : chọn ngày giờ Hoàng đạo và cát tinh cùng sao Thiên hỉ (hóa giải được Cô thần), Ích hậu, Tục thế, Yếu yên. Trực Kiến. Sao Giác, Cang.

Tìm hướng xuất hành trong hôn nhân có Hỉ thần và Tài thần, tránh hướng Hạc thần.

Xấu : tránh những ngày Hắc đạo, tránh Hung Sát tinh và các sao Kiếp sát, Vãng vong, Ly sào, Ly sàng, Tứ Ly, Tứ tuyệt, Nguyệt yếm, Nguyệt hư, Tam tang, Trùng tang, Âm thác, Dương thác, Cô thần, Quả tú, Tứ thời Cô quả, Tai sát, Nhân cách, Ngũ hư, Xích khẩu. Sao Cơ, Khuê.

Phép quyền biến : hai họ đã chọn ngày giờ Hoàng đạo để đón rước dâu, nhưng đường sá kẹt xe nên giờ Hoàng đạo đã bước qua, người ta dùng phép quyền biến là tạm thời cha mẹ chú rể lánh mặt cho nhà gái vào nhà trước rồi mới xuất hiện sau. Vì theo phép xã giao, cha mẹ chú rể phải có mặt đón bên nhà gái, dẫn dâu vào nhà.

XEM KHAI TRƯƠNG, CẦU TÀI : Bao gồm khởi sự việc mới, khai trương, mở cửa hàng đầu năm, gặp gỡ, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc. Sau khi chọn sao nhóm A tránh nhóm B :

– Tốt : Thiên phú, Thiên mã, Thiên tài, Kim quỹ, Lộc khố, Địa tài, Nguyệt tài, Mẫu thương, Phúc hậu. Trực Mãn, Định, Thành, Thâu, Khai.

– Xấu : Sát chủ, Vãng vong, Thập ác đại bại, Tiểu hao, Thiên tặc, Cửu không, Đại, Tiểu không vong, Lục bất thành, Nguyệt hư, Xích khẩu, Hắc đạo Chu Tước. Trực Chấp.

XEM HƯỚNG XUẤT HÀNH, HAY MUỐN THAY ĐỔI : Bao gồm ngày đầu năm, đi thực hiện công việc mới, đi xa, muốn thay đổi, di chuyển. Chọn nhóm Cát tinh tránh nhóm Sát tinh cùng các tinh đẩu khác :

– Tôt : Thiên mã, Dịch mã, Nguyệt tài, Phổ hộ, Mẫu thương. Trực Kiến.

– Xấu : Vãng vong, Kiếp sát, Địa tặc, Nguyệt yếm, Hoàng sa, Ngũ quỹ, Cửu không, Âm thác, Dương thác, Ly sào, Đại, Tiểu không vong, Quan nhật, Tiểu hao, Thất sát, Hà khôi (nếu đi về đường sông biển), Thập ác đại bại, Dương công kỵ nhật. Trực Chấp, trực Thâu.

– Phép quyền biến : dùng thuật “Tứ tung ngũ hoành”, khi muốn đi xa nhưng ngặt nỗi ngày xuất hành lại quá xấu, chọn hướng không có đường đi. Người muốn xuất hành phải đứng ở giữa cửa nhà, chắt lưỡi đúng 36 lần, rồi dùng ngón tay trỏ vạch 4 đường dọc, tiếp theo là 5 đường ngang, miệng khấn vái xin đi gặp may mắn, và bước đi thẳng không ngoái cổ lại.

XEM NGÀY AN TÁNG, CẢI TÁNG : Bao gồm tẩn liệm, động quan, hạ huyệt, bốc mả, sửa chữa mồ mả. Khi di quan nên chọn ngày giờ Hoàng đạo, hướng Hỉ thần, Tài thần, tránh hướng Hạc thần và ngày giờ Hắc đạo.

– Tốt : Nhóm cát tinh, cùng Thiên phú, Tư mệnh, Kính tâm. Sao Quỷ.

– Xấu :  các sao Hắc đạo Bạch Hổ, Huyền Vũ, Câu Trận, Thiên hình, Thiên lao, cùng Thọ tử, Sát chủ, Kiếp Sát, Tam Tang, Trùng Phục, Trùng Tang, Tứ thời Đại Mộ, Thổ Ôn, Thiên Tặc, Địa Tặc, Thổ Phù, Nguyệt Kiên, Thổ Cấm, Ngũ Hư, Nguyệt Sát, Quỷ Khốc, Âm thác, Dương thác. Trực Khai, trực Thâu. Sao Giác, Cang, Khuê, Tỉnh.

– Phép quyền biến : chỉ sử dụng từ sau tiết Đại Hàn 5 ngày, là chôn cất không cần xem ngày chọn giờ tẩn liệm, động quan và hạ huyệt, vì các vị thổ thần đang bận rộn đón Xuân (sắp vào tiết Lập Xuân) cũng như đang lo thủ tục tống cựu nghinh tân.

Từ ngày 23 đến trưa 30 tháng chạp cũng không cần coi ngày giờ, đồng thời theo phong tục tập quán cũng không để người chết nằm trong nhà khi bước qua năm mới đưa đi chôn. Phép quyền biến này được gọi là Thừa loạn mai táng.

Còn phép Thừa hung mai táng, như ngày giờ động quan, di quan hay còn gọi ngày phát dẫn, quan trọng như xem ngày giờ Hoàng đạo để đón dâu. Là lúc người chết bị vận đen (chết do tai nạn, chết oan), một là đem xác đến tang nghi quán, hai để xác ngoài đầu hè. Rồi dùng cách quyền biến Thừa hung mai táng trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày, không cần chọn ngày giờ, dù là ngày có Kim thần thất sát tọa thủ, vẫn di quan hạ huyệt, rồi chờ đến tiết Thanh Minh đến đắp mả và làm lễ tạ tội tại mộ. Tức “lấy độc trị độc” trừ vận đen không theo đuổi người sống, và người sống không còn bị ám ảnh bởi người chết.

XEM NGÀY TẾ LỄ, CHỮA BỆNH : Bao gồm cúng tế cầu phúc, cầu an, cầu con, giải hạn, chữa bệnh cả về sửa tướng, sửa sắc đẹp. Trong nhóm Cát tinh có nhiều tinh đẩu mang tính giải trừ tai ương tật ách, nhưng các sao chủ gồm Thiên xá, Thánh tâm, Giải thần, Phổ hộ, Bất tương, Sát cống, Trực tinh, Nhân chuyên. Trực Mãn. Sao Cang.

Nên tránh gặp các sao hung như Thiên ôn, Thổ ôn, Thần cách,Tội chí, Quỷ khốc và Trực Định.

XEM NGÀY VÀO ĐƠN  KIỆN THƯA, TRANH CHẤP : Bao gồm vào đơn thưa kiện, tranh chấp phân chia, ly hôn (thuộc các án dân sự). Ngoài các Cát tinh mang tính giải hạn, nên tránh các ngày Hắc đạo là Chu tước, Huyên vũ cùng Nguyệt đức hợp, Sát chủ, Vãng vong, Thập ác Đại bại, Tội chí, Thần cách, Thiên hình, Thiên lao, Xích khẩu, Thổ Ôn. Trực Định.

XEM NGÀY ĐI MUA VẬT DỤNG :

Trong các cách đáng quan tâm là việc tìm ngày để đi mua vật dụng phục vụ đời sống nhằm mưu cầu tài lộc. Tuy nhiên dù ngày có các Cát tinh phù hợp, nhưng bản mệnh khắc với Can Chi ngày hiện hành tức gặp khắc nhập, sinh xuất mất phần phúc, việc mua vật dụng sẽ không như các tính chất được nói sau đây :

– Mua bóp, mua tủ, xe cộ : là hai thứ dùng chứa tiền, giữ tiền, mong cho tiền đẻ thêm tiền. Ngoài các ngày giờ Hoàng đạo, đi hướng Tài thần, cần có ngày Kim quỹ, Lộc khố đi cùng Thiên phú hay Thiên quý, Yếu yên, thêm ngày Trực Khai, trực Mãn sẽ tốt đẹp. Nên tránh ngày Sát chủ, Thiên tặc, Địa tặc (có thể bị trộm cướp viếng).

Ngoài việc mua bóp, mua tủ dùng chứa đựng tiền bạc, xe cộ là một động sản cần thiết dùng làm phương tiên di chuyên lo công việc làm ra tiền. Nên ngoài những tinh đẩu kể trên tìm thêm sao Thiên mã, Dịch mã là 2 tinh đẩu chủ về đường đi và sự thay đổi may mắn.

– Mua giường : là thứ vật dụng cần thiết cho hôn nhân và cầu con. Chọn ngày giờ Hoàng đạo đi hướng Hỉ thần, tìm sao Thiên hỉ, Kính tâm, Ích hậu. Trực Mãn, trực Kiến. Tránh Sát chủ, Thiên ôn, Thổ ôn, Lỗ ban sát, Hoang vu, Quỷ khốc, Âm thác, Dương thác, Tứ thời Cô quả hay Cô thần, Quả tú, Tứ ly, Tứ tuyệt. Ngày sao Khuê, sao Cơ.

– Mua bếp : tối kỵ mua ngày mùng 1 và 25 mỗi tháng, các ngày Dương công kỵ nhật, Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam nương, Sát chủ, Thiên hỏa, Nguyệt hỏa, Lỗ ban sát. Tìm ngày Trực Thành, trực Khai, sao Tinh cùng Thiên quý, Thiên phú, Yếu yên, Địa tài, Nguyệt tài, Nguyệt không và Phục đoan.

XEM VỀ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP : Những tinh đẩu trực tiếp với các nghề nông lâm ngư nghiệp không nhiều, vì tính cát hung đã thể hiện trong các tinh đẩu hàng ngày. Có một số tinh đẩu mang tính chất đặc thù, như :

– Gieo trồng : tốt khi có thêm Sinh khí và sao Mão, xấu với Địa hỏa, Khô tiêu, Ngũ hư.

– Làm chuồng cho gia súc : tốt vào ngày Nguyệt tài, xấu gặp Sát chủ, Thiên ôn. Còn chọn ngày thả gia súc đi rông, kỵ ngày Phi liêm đại sát.

– Thiến mổ xỏ mũi gia súc : kỵ các sao Đao chiêm sát, Huyết chi, Huyết kỵ.

– Trừ sâu bọ : có ngày Phục đoan.

– Đào ao, đào giếng : nuôi cá, lấy nước kỵ các sao Thổ ôn, Địa tặc.

– Làm men, làm nước chấm : những thứ vùng nông thôn thường tự sản xuất, như làm men lên rượu, làm nước tương, vùng biển làm nghề nước mắm, hay những loại nước chấm lên men như mắm tôm, mắm cá kỵ gặp ngày Thủy ngấn.

– Ra sông ra biển : theo nghề chài lưới, đánh bắt cá hay du lịch trên sông biển, kỵ các ngày Long thần hành, Hà khôi, Bát phong, Diệt môn.

– Săn băn, đốn củi : tốt với ngày Thọ Tử nhưng xấu với sao Sơn ngân.

XEM VỀ MÀU SẮC : Mỗi tuổi hợp với một màu, cụ thể như :

Người thuộc Đông trạch (Khảm, Ky, Chấn, Tốn thuộc Cung Phi) : – Khảm : hợp màu đen (hay xanh đen) – Ly : Đỏ tía (màu đỏ + xanh), màu hồng đậm – Chấn : Các màu xanh  – Tốn : các màu xanh nhạt, sáng trắng.

Người Tây trạch (Đoài, Kiền, Cấn, Khôn thuộc Cung Phi) : – Đoài : màu trắng (hay các màu vàng nhạt) – Kiền : Đỏ đậm (màu đỏ + đen), hồng nhạt, trắng – Cấn : các màu vàng – Khôn : màu vàng và đen.

Về tuổi Cung Phi chúng tôi sẽ có bài viết riêng.

Như người Đông trạch, hay người Tây trạch cùng đồng mệnh, có thể sử dụng màu sắc lẫn nhau, nhưng có 4 yếu tố chính sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc, mang các độ số cao thấp khác nhau :

– Cung Sinh Khí : thượng kiết gồm các cung :

Đông trạch : người cung Khảm hợp với Tốn, cung Chấn hợp với Ly, cung Tốn hợp với Khảm và cung Ly hợp với Chấn.

Tây trạch : người cung Kiền hợp với Đoài, cung Cấn hợp với Khôn, cung Khôn hợp với Cấn và cung Đoài hợp với Kiền.

Thí dụ : người cung Ly hợp với đỏ tía, cung Sinh khí của Ly là Chấn, có thể chọn thêm màu xanh sẽ thích hợp hơn.

– Cung Phục Vì : kiết tại chính cung, như Khảm tại Khảm, Đoài tại Đoài v.v…

Thí dụ : người cung Khảm hợp màu đen, khi sử dụng màu đen chỉ thuộc kiếtkhông được thượng kiết.

– Cung Phúc đức : thứ kiết, gồm các cung :

Đông trạch : Tốn (của Chấn), Ly (của Khảm), Khảm (của Ly) và Chấn (của Tốn).

Tây trạch : Khôn (của Kiền), Đoài (của Cấn), Kiền (của Khôn) và Cấn (của Đoài).

Thí dụ : người cung Khôn hợp với màu vàng và đen, sử dụng thêm màu đỏ đậm (của Kiền) hay trắng (của Đoài) sẽ hóa Khôn thuộc cung Phúc đức, chỉ thuộc thứ kiết không được kiết hay thượng kiết.

– Cung Thiên y : thứ kiết, gồm các cung :

Đông trạch : Chấn (của Khảm), Khảm (của Chấn), Ly (của Tốn) và Tốn (của Ly).

Tây trạch : Cấn (của Kiền), Kiền (của Cấn), Đoài (của Khôn) và Khôn (của Đoài).

Thí dụ : theo như cung Phúc đức.

Người Cung phi Đông trạch không sử dụng màu sắc của người có Cung phi Tây trạch, sẽ khắc kỵ gây tổn tài, hại của. Do các cung Tây trạch Kiền, Cấn, Khôn,  Đoài khắc với người Đông trạch. Người Tây trạch cũng không nên sử dụng màu sắc của người Đông trạch là Khảm, Chấn, Tốn, Ly vì sẽ gặp Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Lục sát và Họa hại.

Thí dụ : người cung Ly (hợp màu đỏ tía) sử dụng màu của Khôn là đen sẽ gặp Lục sát, màu trắng của Đoài gặp Ngũ Quỷ, màu đỏ đậm, hồng nhạt của Kiền gặp Tuyệt mệnh hay màu vàng của Cấn gặp Họa hại.

KHÔI VIỆT

Advertisements

250 phản hồi

 1. Cảm ơn bác Việt , đọc bài của bác tôi hiểu thêm nhiều về xem ngày tốt xấu,

  Xin bác Nguyễn Việt cho biết tuổi 59 ( Tân Mão ) năm nay xây và cơi nới nhà có phạm Tứ Kim lâu không ạ.
  Rât mong hồi âm của bác

  • Tuổi 59 gặp Kim Lâu Tử xấu nhất, sang năm Canh Dần cũng xấu, còn đến năm Tân Mão tuy tốt lại gặp năm tuổi cũng tránh xây dựng, chỉ có năm Quý Tỵ mới được. Nếu không được tuổi nhờ người cúng giúp (phép quyền biến). Còn cơi nới thuộc sửa chữa nhà (dạng tiểu tu, trung tu) nămnào cũng được miễn thấy có ngày lành tháng tốt thì nên sửa lại.

 2. Chào bác Việt,

  Con định sửa nhà vào tháng 8 hoặc tháng 9 dương lịch năm nay (2009) nhưng không biết ngày nào tốt để tiến hành, con sinh năm 1970, chồng con sinh năm 1968 vậy thì ngày nào trong 02 tháng này chúng con sửa nhà được?

  Mong nhận sớm được hồi âm của Bác.

 3. Mong bác Nguyên Việt xem giúp ngày cưới của chúng cháu.
  Nam sinh 24/7 AL tuổi Canh Thân, Nữ sinh 15/2 AL tuổi Quý Hợi.
  Gia đình hai bên đi xem ngày nhưng mỗi người một ý khác nhau. Chúng cháu không biết nên thế nào. Chúng cháu có thể cưới nhau trong tháng 9AL được không? Mong bác cho cháu lời khuyên.
  Xin cám ơn bác.

 4. Cháu rất cảm ơn bác vì đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích cho mọi người. Bác có thể xem giúp cháu ngày cưới vào tháng 9 âm lịch năm 2009 được không ạ. Cháu và bạn trai đều sinh năm Quý Hợi (1983) ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều.

  • Xin xem mục Kính báo

   • cháu chào bác, cháu mới làm được một cái nhà mới vào đầu năm 2012, chú cho cháu biết xem ngày tháng nào cháu vào nhà mới là tốt lành nhất?cháu cảm ơn chú nhiều lắm.

 5. Tôi sinh ngày 26/08/1979(DL) tuổi Kỷ Mùi, chồng chưa cưới 02/12/1975(DL) tuổi Ất Mão.
  Em gái tôi sinh ngày 12/07/1982 tuổi Nhâm Tuất, chồng chưa cưới của em tôi sinh ngày 18/12/1979 (DL)tuổi Kỷ Mùi.
  Hiện nay, cả 2 cặp chúng tôi đều muốn cưới trong năm nay nhưng khi xem thầy phán gả 2 cặp cùng lúc không đươọc, cha mẹ sẽ mất lộc nhất là gả ngược( em gái tôi lấy chồng trước, em tôi xem ngày tốt để về nhà chồng là ngày 12/10/2009 AL, tôi thì vào ngày 11 (hoặc 19)/11/2009 AL. Hiện nay chúng tôi rất hoang mang vì không biết ngày nào cưới tốt nhất và chúng tôi có phạm điều kiêng kị gì không ? Vì có 3 lý do để chúng tôi lo lắng như sau:
  1. Hai chi em cưới cùng năm ( không thể đợi qua năm sau vì có nhiều lý do 2 bên gia đìnhđàng trai đều đòi cưới gả trong năm nay)
  2. Em tôi năm nay 28 tuổi phạm Kim Lâu nên có thể cưới được trong năm nay hay không?
  3. Tôi và chồng chưa cưới khi xem thầy phán rơi vào cung tuyệt mạng nên chỉ cưới vào tháng 11AL mà thôi.
  Hiện nay tôi rất hoang mang, kính nhờ bác Khôi Việt xem tuổi và ngày tốt giúp chúng tôi.
  Chân thành cảm ơn bác!

 6. chào bác! nhờ bác xem giúp cháu ngày đặt nóc nhà, cháu sinhnăm 28/5/1973. Xin cám ơn bác.

 7. giai mong mo thay mong nha co hai cot

 8. Cháu chào bác! Cháu cảm ơn bác về những bài viết trong blog đã giúp cháu hiểu rất nhiều! Cháu muốn hỏi nhờ bác điều này, mong bác trả lời sớm giúp cháu! Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!:
  Hiện tại cháu và con gái đang ở cùng bố mẹ đẻ. Chồng cháu làm xa nhà cuối tuần mới về một lần. Cả cháu và chồng cháu đều sinh năm 1980, con gái cháu sinh năm 2005. Hiện tại bố cháu muốn xây thêm một phòng ghép vào ngôi nhà hiện giờ để cho vợ chồng cháu ở! Bố cháu sinh ngày 20/11/1942. Vậy tuổi của bố cháu sửa nhà từ nay đến cuối năm có được không ạ? ngày nào là động thổ đẹp nhất ạ?nhà của bố cháu hướng tây nam (do ông nội cháu để lại ) và dự định gian xây thêm sẽ có cửa hướng tây bắc? Như vậy có được không bác?
  Cháu muốn nhờ bác thêm một câu hỏi nữa! Mấy tháng trước cháu bị lưu thai. Cháu muốn sang năm (canh dần) sẽ sinh thêm một cháu nữa. như vậy có sợ con xung tuổi bố mẹ không bác ạ? Cháu mong con thứ hai sẽ là con trai nhưng lại sợ đẻ con gái năm canh dần sẽ vất vả! Bác tư vấn giúp cháu bác nhé. Cháu cảm ơn bác rất nhiều.

 9. tôi muốn làm lễ dộng thổ trong tháng bảy, nhờ bác xem giúp cho ngày nào có thể làm được. tôi sinh tháng 07/1970 là 06/canh tuất

 10. tôi sinh 04/1959 tôi có dự định sửa chữa cơi nới nhà vào năm 2010. vậy Bác xem giúp tôi ngày, tháng, giờ tốt để khởi công.
  cám ơn Bác!

 11. Cháu sinh năm 1985 lấy chồng sinh năm 1976, chúng cháu định tổ chức lễ cưới vào tháng 11 (âm lịch) năm 2009. Nhưng không biết chọng ngày này. Bác coi giùm chúng cháu ngày làm đám hỏi và ngày cưới được không ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều.

 12. Chào Bác Khôi Việt!

  Cho cháu hỏi về ngày tốt để dọn nhà ạ!
  Chồng cháu tuổi Đinh Tỵ (15/11/1977), cháu tuổi Quý Hợi (31/07/1983), Hai vợ cháu đang sống với Bốmẹ chồng, nay muốn ra ngoài ở riêng! Cháu thuê được căn nhà vừa mới xây xong. Cháu tính thứ 6 ngày 21/08/2009 ký hợp đồng và ngày thứ Ba ngày 25/08/2009 cháu bắt đầu dọn về để lấy ngày (cháu tự xem sách coi ngày ạ) mà không biết có được không?
  Bac Việt tư vấn giúp cháu với ạ!

  Cảm ơn Bác nhiều ạ!

  Hồng Vân

  • Cháu (nữ) sinh ngày 04/02/1974, muốn nhờ bác xem ngày chuyển bàn làm viec về phòng mới. Cháu nên đặt bàn hướng nào

   Cảm ơn bac nhiều

 13. Xin cac anh, chu, bac tu van giup,

  Em tuoi dau (28), ban gai tuoi ty (25t). Ve co ban tuoi em co xung khac tuoi khong?, Chung em dinh to chuc hon le trong nam nay, cac bac xem giup em chon duoc ngay cuoi tot nhat (hoi tot cung duoc), Co gang chon ngay CN, Thu 2, Con som cang tot…

  Giup em nhe,

  Cam on nhieu

 14. chào bác
  cháu đang chuẩn bị lấy chồng nhưng cháu không biết ngày nào tốt cả vì cháu nghe nói phải xem tuổi nữa. Cháu sinh ngày 29/5/2985, chồng cháu sinh ngày 10/7/1982 (cùng 5h sáng). vì vậy, cháu nhờ bác tư vấn giúp cháu với ạ. cháu xin chân thành cảm ơn

 15. Tôi muốn chọn ngày giờ tốt để khởi công xây dựng nhà ở, xin bác xem giúp ngày. Tôi sinh ngày 2/3/1964 (âm lịch) tuổi Giáp thìn – nữ.
  Muốn chọn ngày vào thời điểm từ 10/9 đến cuối tháng 9 dương lịch.
  Cám ơn Bác nhiều!

 16. Cháu sinh ngày 21/09/1984, người yêu cháu sinh ngày 19/10/1985. Hai cháu dự định ăn hỏi và tiến hành lễ cưới trong năm nay. Phiền bác xem giúp ngày ăn hỏi và ngày cưới hợp với tuổi 2 cháu. Cháu cảm ơn bác nhiều.

 17. chào bác tôi sinh năm 1974 tuổi giáp dần sang năm tôi làm nhà .tôi dự định sẽ làm hướng tây bắc. theo bác hướng tôi định chon làm có tốt không và tôi phãi làm vào thời gian tháng mấy thì tốt nhất. nhờ bác xem dùm cho cháu với cháu cảm on bác nhiều

 18. Sau khi xem Kinh bao, thanh tat xin loi bac vi da lam phien bac. Chuc bac manh khoe va co nhieu bai viet moi.

 19. Chào bác, cháu sinh ngày 23/05/1982al, bạn trai cháu sinh ngày 11/10/1982al, chúng cháu dự định cưới trong tháng 10/2009al. Bác xem giúp cháu ngày cưới hợp với tuổi tụi cháu với ạ, nếu có thể Bác xem giúp cháu cả giờ luôn với ạ. Cháu cảm ơn Bác nhiều!

 20. Chào bác. Nhờ bác giúp cháu GẤP GẤP GẤP !!!
  Cháu sinh 6-6-1983(ÂL)bạn trai sinh 9-9-1981(ÂL). Bác chỉ giùm cháu trong những ngày còn lại của tháng 9-2009(ÂL), còn ngày nào đẹp cho chuyện cưới xin không ạ? để ăn hỏi và đăng ký kết hôn bác ạ, bọn cháu định cưới vào 12-10-2009 (ÂL). Cháu rất mong sớm nhận được câu trả lời của bác, hôm nay đã là 17-9 ÂL hichic. Cháu cảm ơn bác nhiều nhiều. Chúc bác luôn khỏe ạ.

 21. Tôi sinh ngày 07/11/1968 vợ tôi sinh ngày 18/7/1977.Vợ tôi đang mang bầu (Con trai) dự kiến sinh từ 05 đến 15/12/2009 nhưng do thai ngược bác sỹ chỉ định mổ đẻ.Nhờ Bác Việt xem giúp thời điểm nào là tốt nhất trong khoảng thời gian đó, giúp cho “mẹ tròn con vuông”& mang lại nhiều may mắn cho cháu và gia đình.Xin chân thành Cám ơn và mong Bác giúp đỡ.

 22. Tôi sinh ngày 07/11/1969(28/9 Kỷ dậu-giờ hợi) vợ tôi sinh ngày 18/7/1977.Vợ tôi đang mang bầu (Con trai -thứ) dự kiến sinh từ 05 đến 20/12/2009 nhưng do thai ngược bác sỹ chỉ định mổ đẻ.Nhờ Bác Việt xem giúp thời điểm nào là tốt nhất trong khoảng thời gian đó, giúp cho “mẹ tròn con vuông”& mang lại nhiều may mắn cho cháu và gia đình.Xin chân thành Cám ơn và mong Bác giúp đỡ.

 23. Nhờ Bác Việt xem giúp cho ngày tốt trong tháng Giêng năm Canh dần có thể chon làm ngày đăng ký kết hôn – Tuổi Quý Mùi

 24. Nam 21/12/1978 sinh lúc 11h trưa âm lịch. nữ 10/5/1986 sinh lúc 11h trưa hai bên gia đình xem ngày nhưng chưa thống nhất là ngày nào.
  Vừa rồi cháu thấy bạn trai bảo bên nhà anh ấy đi xem thấy tháng 2 là đẹp
  Cho cháu hỏi là tuổi của bọn cháu cưới vào tháng 2 có đẹp k, và bác xem giúp cho cháu trong tháng 2 ngày nào đẹp có thể chọn làm ngày đăng ký kết hôn và cưới hỏi

 25. Chào Bác Thiên Việt
  Cháu sinh năm 1976, cháu có khu đất mặt tiền lộ 10m (diện tích 4×13,4m), hướng Nam. Xin hỏi, năm 2010 cháu có được tuổi xây nhà không? Hướng nhà như vậy có được tuổi không?Nếu không được thì cách hóa giải thế nào?
  Rất cám ơn Bác.

 26. Bác ơi, từ đây đến tết canh Dần em muốn sửa chữa cầu thang một chút, Bác xem dùm em ngày nào. Em tuổi Hợi, ông xã em tuổi Ngọ. Cám ơn Bác nhiều lắm lắm.

 27. Chong toi sinh nam 1974, thang 1 nam 2010 gia dinh toi muon chuyen ve nha moi co duoc khong, ngay nao la ngay tot. Xin cam on bac!

 28. Tôi muốn xây quách trước khi có người qua đời, hướng núi là đông – tây, tôi tuôi giáp thìn, anh tôi đinh dậu, nhờ các bác chỉ dùm nên xây vào ngày tháng nào. Tôi xin cảm ơn trước!

 29. Kinh chao Thay,
  Toi sinh thang 09/1962,ong xa thang 03/1966.Nam nay muon xay nha co duoc khong ?Xin thay vui long chi giup .Xin cam on rat nhieu.

 30. kinh chao bac
  Chau sinh nagy 21/11/1988.nam nay chau du dinh mo cua hang cat coc.Xin bac cho chau biet tuoi chau khai truong cua hang vao thoi gian nao la tot nhat.Cam on bac rat nhieu

 31. Bác xem giúp vợ chồng em về nhà mới ngày nào tốt nhất a?
  em sinh 2/3/1972, vo em sinh 24/8/1974
  nhà em sửa xong trước tết nhưng vì thời gian cận quá chúng em không dọn về kịp.
  Bác giúp em, chúng em xin cảm ơn bác nhiều!!!

 32. nhờ bác chỉ giúp.em sinh vào 23/5/1991.muốn xây nhà vào tháng 2 âm năm nay nhờ bác chon hộ ngày động thổ dùm với ạ.em xin cảm ơn

 33. xem giup ngay 27/2/2010 co mua xe oto duoc khong.xin cam on

 34. Chau sinh ngay 28/12/1973, nhơ bác xem gium chau trong thang 3(dương lich), ngay nao chuyen nha la tôt nhât.
  Neu co the, xin bac gưi phan hoi ve đia chi:
  longkonray@gmail.com
  Cam ơn bac nhieu !

 35. xin cho biết: con gaí tôi Văn Thị Ngọc Bảo tuổi Kỷ Mùi làm lể cưới với Tôn Thất Phúc tuổi Bính Thìn ngày tháng nào âm lịch trong năm Canh dần là tốt
  Xin cám ơn

 36. Xin cho biết: con gái tôi Văn Thị Ngọc Bảo tuổi Kỷ Mùi làm đám cưới với Tôn Thất Phúc tuổi Bính Thìn vào ngày tháng nào trong năm Canh Dần là tốt
  xin cám ơn

 37. Xin Bác cho biết vợ chồng tôi năm nay làm nhà, chồng tôi tuổi Đinh Dậu(1957), tôi Kỷ Hợi (1959). Năm nay chồng tôi không đứng tên làm nhà được, do vậy tôi phải đứng tên làm nhà. Thầy phong thuỷ bảo tôi động thổ vào ngày 19 tháng 4 âm lịch. Nhưng tôi lại nghe tháng 4 là tháng sát chủ không làm nhà được. Tôi lo lắng không biết thế nào mong Bác Việt tư vấn giúp

 38. Chau du dinh mua xe 2 banh, nho bac xem giup trong thang gieng ngay nao tot de chau mau xe duoc. Cam on bac nhieu (Chau sinh nam Quy Suu 1973)

 39. chau xin hoi them: Tuoi chau hop voi xe mau gi a . Chau cam on bac nhieu.

 40. Chao bac. Chau ten huong chau SN 31/06/1986 (DL)ban trai chau sinh ngay 17/01/1986(AL), chau dinh to chuc dam cuoi vao ngay 09/02/2010(AL) nay, an hoi ngµy 06/02/2010(AL) mong bac xem ho chau co duoc ko? va mong bac xem giup chau ngay va gio di dang ky ket hon a? Chau cam on bac nhieu. Rat mong nhan duoc phan hoi

  • TRẢ LỜI CHUNG THƯ ĐẾN : Xin xem bài viết “Kính báo cùng bạn đọc bốn phương”

 41. Trai sinh ngáy 08.08AL Quý Hợi. Nữ sinh 20.10Al Giáp Tý. Xin xem giúp cho ngày hỏi và ngày cưới. Chân thành cám ơn

 42. Trai sinh ngáy 08.08AL Quý Hợi lúc 9giờ 15 tối. Nữ sinh 20.10Al Giáp Tý lúc 05 giờ sáng. Xin xem giúp cho ngày hỏi và ngày cưới. Chân thành cám ơn

 43. Kính chào bác Thiên Việt.
  Con trai tôi tuổi Đinh Tỵ muốn chuyển nhà trong tháng 2 này. Tôi đã xem thì thấy ngày 2/2 AL là ngày Bính Dần có nhiều sao tốt định cho cháu chuyển vào giờ Thìn, nhưng khi xem “ông đồ vạn sự” thì thấy nói là ngày tốt nhưng lại khuyên là không nên dời nhà cũ qua nhà mới. Vây tôi thấy lăn tăn quá, không quyết định được, xin bác một lời khuyên. Nên cho cháu chuyển nhà mới vào ngày nào trong tháng 2, và nếu cứ chuyển nhà vào ngày 2/2 AL tức ngày Bính Dần có được không ạ?

 44. TÔI MUỐN HỎI NHỜ THIÊN VIỆT TÔI TUỔI TÂN DẬU NĂM NAY 30TUOI NĂM NAY CỦNG LÀ NĂM XẤU VỚI TUỔI DẬU NÊN VỪA QUA TÔI CÓ ĐỌC VÀ MUỐN CÚNG SAO GIẢI HẠN ĐỂ TAI QUA NẠN KHỎI LÀM ĂN ỔN ĐỊNH,
  TÔI CÓ ĐỌC VÀ BIẾT MÌNH NĂM NAY LÀ SAO THỦY DIỆU CÚNG VÀO NGÀY 21 ÂM LỊCH HÀNG THÁNG NHƯNG THẬT LÒNG TÔI KHÔNG BIẾT BÀI VỊ VÀ CÁCH KHẤN VÁI NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHO ĐÚNG XIN THIÊN VIỆT GIÚP TÔI.
  NHÂN ĐÂY CHO TÔI HỎI THÊM NHƯ NĂM NAY TUỔI TÔI KHÔNG TỐT VẬY NGOÀI VIỆC CÚNG SAO GIẢI HẠN TÔI CẦN CÚNG HAY LÀM GÌ NỮA ĐỂ CHO CUỘC SỐNG ĐƯỢC TỐT HƠN.
  TÔI SINH NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 1981
  TUỔI DẬU NHƯNG NAM KHÔNG PHẢI NỮ

 45. xin bac cho hoi chau nam nay tuoi suu. chau muon mua xe 2banh doi moi.thang nao mua duoc .mau gi hop.hiennay chau chua du tien mua.bac coi giup chau trong thoigian toi chau co so tien lon khong.chauxin.cam.on

 46. Kính chào bác Thiên Việt.
  Con trai tôi tuổi Đinh Tỵ muốn chuyển nhà trong tháng 2 này. Tôi đã xem thì thấy ngày 2/2 AL là ngày Bính Dần có nhiều sao tốt định cho cháu chuyển vào giờ Thìn, nhưng khi xem “ông đồ vạn sự” thì thấy nói là ngày tốt nhưng lại khuyên là không nên dời nhà cũ qua nhà mới. Vây tôi thấy lăn tăn quá, không quyết định được, xin bác một lời khuyên. Nên cho cháu chuyển nhà mới vào ngày nào trong tháng 2, và nếu cứ chuyển nhà vào ngày 2/2 AL tức ngày Bính Dần có được không ạ?

  Trả lời

 47. xin bác cho cháu hỏi, chồng sắp cưới của cháu sinh ngày 4/1/1982 (DL), cháu sinh ngày 3/7/1984 (DL), gia đình cháu định tổ chức lễ cưới khoảng ngày 24,25/4/2010 bác xem giúp cháu có được không?

 48. Tôi tuổi Ất Mão (1975), vợ tôi tuổi Bính Thìn (1976), con trai đầu sinh năm Quý Mùi (2003). Vậy tôi muốn sinh con thứ 2 thì phải chọn năm nào là thích hợp?

 49. Tôi sinh 23/09/1975 (AL) giờ sinh khoảng 4-6h sáng. Vợ tôi sinh 20/12/1980 (AL) giờ sinh khoảng 4-6h sáng. Con gái đầu sinh 9/1/2004 (AL) vào lúc 4h50 phút sáng.

  Nhờ các bác xem dùm tôi có thể sinh con thứ 2 vào năm nào (từ 2011 đến 2013) và nếu có thể nhờ tính dùm xem có thai vào tháng nào thì có thể sinh được con trai.

 50. Xin Chào Chú,

  Cháu sinh vào ngày 2, tháng 9, Năm 1983. Sinh khoảng 9giờ tối.

  Câu hỏi thứ nhất là:
  Cháu muốn biết là ngày nào tốt để chọn ngày đổi tên công ty hoặc làm ăn thuận lợi. Xin cám ơn.

  Câu hỏi thứ hai là:
  Tuổi của cháu có hợp với tuổi đinh mão không?

 51. Kính chào Thày !

  Con định sửa nhà ( nâng nền, chuyển hướng Bếp) vào tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch năm nay (2010), nhưng con không biết ngày nào tốt để tiến hành, con sinh ngày : 04/10/1973, vợ con sinh ngày: 20/11/1973. vậy thì ngày nào trong 02 tháng này chúng con sửa nhà được?
  Con mong sớm nhận được hồi âm của Thày.
  Con chúc Thày mạnh khoẻ !
  Con kính chào Thày !

 52. Em sinh năm Nhâm Dần (1962) nhờ Bác xem trong thang 4(DL) ngày nào tốt để làm một việc lớn (Đại hội)

 53. Cháu chào bác Việt!
  Cháu rất mong bác bớt chút thời gian giúp cháu! Cháu năm nay 34 tuổi, dự định tháng 2 (AL) này sử nhà, chủ yếu làm lại công trình phụ (có kèm bếp), động thổ xây lại móng và lên tầng, sau đó lợp mái toàn bộ nhà và công trình xây mới. Hiện tại có người bảo ngày 9 tốt, có người bảo ngày 10 tốt, có người bảo ngày 11 (tháng 2 này) tốt, các ngày khác xấu. Cháu mượn tuổi người sinh năm 64 (giáp Thìn) để động thổ. Thực sự đến giờ cháu không biết thế nào mệt mỏi, không thông được việc gì trong khi vật liệu đã tập kết. Rất mong bác giúp cháu chon ngày, giờ nào tốt để khởi công, động thổ được.
  Rất mong bác giúp cháu

 54. Năm 2010, gia điình cháu định làm nhà. Chồng cháu 37 tuổi có xây được không? Nếu phải mượn tuổi. cháu mượn tuổi Đinh Tỵ (34 tuổi) có phạm gì không? Nếu xây nhà tuổi Đinh Tỵ thì làm tháng nào, ngày nào tốt, không phạm? Cháu rất mong nhận được hồi âm của bác. Cháu xin cảm ơn!

 55. Chào Bác Việt !

  Xin bác bớt chút thời gian xem qua giùm mẹ em ngày tốt trong năm để bà làm nhà cho cậu út nhà em ! thông tin ngày tháng năm sinh của mẹ em như sau:
  Sinh ngày : 10 tháng 6 năm Giáp Thân
  – Vì mẹ em không nhớ rõ giờ sinh nên mong bác xem giúp em ! rất mong nhận được hồi em của bác nhiều

  Trân trọng !
  Nguyễn Hoài Nam

 56. Bác có thể giải thích ý nghĩa của các cung trong Bát quái. Và nếu mất vào cung nào thì tốt, xấu ra sao? Tại sao lại như vậy?

  Nếu được cháu cảm ơn nhiều lắm ạ!

 57. Tôi sinh năm 1965, vợ tôi sinh năm 1968, con gái tôi sinh năm 1992 và 2001.
  Nhà tôi hướng đông nam (3 tầng), tôi cảm nhận thấy hướng nhà không được hợp. Tôi muốn các Chuyên gia tư vấn cho gia đình tôi cách khác phục để gia đình tôi làm ăn thuận lợi hơn. Xin cám ơn nhiều!

 58. Cho tôi hỏi năm nay tôi 37 tuổi ( giáp dần ) định động thổ vào ngày 4/3/2010 (AL) có được không. Động thổ vào ngày nhâm dần có tốt không với mạng giáp dần.
  Xin cám ơn nhiều.

  • Xin xem bài phản hồi & thắc mắc

   • Trong muc cau hoi toi bác thien viet cua toi ve viec xem ngay de khai truong cua hang , da thay hien len chu Tra loi , nhung toi khong lam sao mo ra duoc vay xin huong dan cho toi duoc biet .xin xam on

 59. Xin chao bác Thien Viet.
  toi sinh tháng 10 nam 1965 DL. nay toi muon khai truong cua hang trong tháng nay , vay xin hoi co ngay nao tot va hap voi tuoi toi ko ? tran trong cam on.

 60. Chao bac! Chong chau du dinh mo ap xe phoi vao ngay 28/4/2010 duong lich am lich vao ngay 15/3/2010 bac xem giup chau ngay do co dep khong a. Mong bac tra loi chau som vi chau rat lo a

 61. Xin chào Anh Thiên Việt !
  Tôi tên Thu Hồng sinh 24/11/1960 (dl) phiền anh xem giúp dùm tôi định cất vài phòng trọ trên miếng đất đã có xây dựng trước,tôi định khởi công vào ngày chủ nhật 30/5/2010 (dl),theo hướng dẫn trên mạng có phải năm nay tuổi tôi phạm vào lục hoang ốc?nếu vậy thì có cách nào hóa giải để tôi có thể xây dựng để giải quyết nhu cầu kinh tế gia đình,xin anh dành chút thời gian xem giúp tôi ngày giờ động thổ.
  Chân thành cám ơn anh.

 62. Thật bổ ích khi đọc dòng chữ của bác.
  Bác giúp cháu với: Em sinh năm 1974. Định làm nhà vào ngày 25/5/2010 dương lịch có được không? Nếu làm thì vào giờ nào? Xin chân thành cảm ơn!
  báo có thể gửi vào E-mail: xuandamgv@gmail.com

 63. Xin chào Bác Việt !

  – Cháu sinh năm ất sửu(tháng 8,9 âm lịch”nhó ko rỏ”), bạn gái sinh năm nhâm tuất(tháng 2 âm lịch).
  Cho cháu hỏi tháng 4 âm lịch này ngày nào là ngày tốt cháu có thể hỏi được vợ ạ !

 64. chào bác Việt!
  Cho cháu hỏi cháu muốn xây nhà vào tháng 6 âm lịch và cháu sinh năm canh thân ( 28/7/1980)> Cháu nhờ báo coi giùm cháu một ngày tốt trong tháng để chau xây nhà, Trong khi chời đợi cháu xin cám ơn!
  Có gì bác liên hệ qua mail cho cháu.
  miemcattrangqt@gmail.com

 65. chào bác!
  cháu muốn xây nhà vào tháng 6 âm lịch. Cháu sinh năm 1980 ( canh thân) xin bác xem cho cháu một ngày tốt tropng tháng để cháu làm.

 66. Chao Bac

  Con du dinh to chuc le cuoi vao thang 1/2011, con sinh 13/01/1971, chong con sinh ngay 31/05/1953. Con du dinh dam cuoi trong khoang 3/1/2011 – 14/-1/2011. Xin Bac xem dum con ngay tot trong khoang thoi gian nay. Cam on Bac.

  Thuy

 67. Chào Bác.
  Cháu sinh 27/11/1975 (A.l) vợ cháu sinh 06/10/1975 (A.l). Năm nay chúng cháu định làm nhà xin hỏi bác có được không? Nếu được thì làm vào tháng nào? Xin trân trọng cảm ơn bác.

 68. Chào báo,

  Trong tháng 6 ngày công ty con tính khai trương Logo mới , vậy nhờ bác xem giúp ngày nào là tốt nhất để khai trương? Cám ơn bác

 69. Cháu chào Bác ạ.
  Cháu sinh 30/7/1976, còn chồng cháu sinh ngày 13/11/1974. Năm 2009, vợ chồng cháu ly thân. Bố mẹ cháu có mảnh đất cho cháu để làm nhà, cháu đứng ra làm lễ động thổ. Năm 2010, vợ chồng cháu lại quay về với nhau. (Chồng cháu cũng có 01 căn hộ chung cư), dự định sẽ ở nơi nhà của cháu. Tháng 6 (âl) vợ chồng cháu muốn chuyển về nhà mới, nhờ bác xem giúp ngày nào tốt để nhập trạch ạ. Chồng cháu về ở nhà mới có phải làm thủ tục gì nữa không ạ, cháu cứ băn khoăn mãi, vì làm nhà xem tuổi của đàn ông phải không Bác?
  Mong Bác bớt chút thời gian xem giúp cho cháu với ạ. Cháu cảm ơn ạ.

 70. Thưa thầy tôi tuôi bính thân đâu thang 7năm 2010 tôi sửa chửa nha được khong ngay nao thi tốt

 71. Kinh chao Bac Viet!
  Toi tuoi at mui 1955, chong da mat, con gai tuoi nham tuat 1982, con trai tuoi ding mao 1987, nam nay me con muon lam nha co duoc khong? neu khong duoc thi nen muon nguoi tuoi nao dung ten dum? nho Bac xem chon ngay lanh, thang tot cho me con tien hanh lam nha. Hay xin Bac loi khuyen nen the nao cho tot. Toi xin cam on Bac nhieu.

 72. Thua Bac Viet toi Nguyen Thi Ha tuoi at mui 1955 xin bo sung dat huong tay nam.

 73. Thưa Bác Việt cháu là Minh Dũng.Bác có thể giúp cháu xem tuổi cháu năm nay xây nhà có thuận lợi không?Nếu xây được thì ngày nào cháu có thể động thổ.Có người bảo với cháu là xây vào ngày 17/10/2010 dương lịch là tốt nhất,nhưng có người bảo ngày đó tốt nhưng có bị vướng vào thiên hoả ( cháy nhà ),thiên tai .Theo Bác có đúng không?Xin bác xem giúp cháu.Cháu chân thành cảm ơn bác nhiều.

 74. Thưa Bác Việt cháu là Minh Dũng.cháu sinh ngày 20/09/1985 dương lịch ( Âm lịch 06/08/1985)Bác có thể giúp cháu xem tuổi cháu năm nay xây nhà có thuận lợi không?Nếu xây được thì ngày nào cháu có thể động thổ.Có người bảo với cháu là xây vào ngày 17/10/2010 dương lịch ( 10/09/2010 Âm lịch ) dương lịch là tốt nhất,nhưng có người bảo ngày đó tốt nhưng có bị vướng vào thiên hoả ( cháy nhà ),thiên tai .Theo Bác có đúng không?Xin bác xem giúp cháu.Cháu chân thành cảm ơn bác nhiều.

  • chào bác Việt, cháu sinh năm 1984, chồng cháu sinh năm 1983.Năm nay bọn cháu đang xây nhà và có nhờ người đứng tên hộ sinh năm 1971. Cháu muôn shỏi bác la f nhà chúa đổ trần tầng một vag hai, ba, bốn vào những thời gian nào thì hợp a! Cháu cảm ơn bác

 75. chào Bác Việt! cháu tên là trần thị kim giang sinh ngày 06/04/1979. Chồng cháu sinh ngày 05/10/1974. trong tháng 7 duong lich nay chau muon khai truong cua hang nuoc giai khat. chau muon nho bac tu van ho chau xem ngay nao tot de khai truong va khai truong can nhung thu tuc gi. Chau rat mong bac tra loi chau som. chau cam on bac nhieu.

 76. Bac oi cho chau hoi, chau xem trong Tu Kim Lau va Luc Hoang Oc chau thay tuoi 28 la ko pham vao phep nao het (Luc Hoang Oc thi la Tu Tan Tai con Tu Kim Lau la Doai). Nhung khi chau xem tren nhung trang web khac thi bao tuoi 28(tuc la nam 2012 chau duoc 28 tuoi) bi pham vao Tu Kim Lau. Chau chan thanh cam on.

 77. Chào bác,
  Gia đình cháu có ngôi mộ cụ ở xa. Từ nay đến 2/9/2010 cả nhà muốn tổ chức đi thăm mộ cụ. Bác cho cháu hỏi cách chọn ngày tốt xuất hành và cách thức làm lễ như thế nào?

 78. thưa bác.
  con sinh ngày 21/04/1990 âm lịch.bạn trai con sinh 26/04/1985 dương lịch.Chúng con dự định sẽ kết hôn trong năm nay hoặc đầu năm sau.
  Bác cho con hỏi ngày,giờ và những điều kiêng kỵ trong đám cưới đc không ạ?Bọn con tổ chức cưới chiều đó bác ( tầm 6h30 là bắt đầu tiệc ngoài nhà hàng).Bác giúp con ngày ăn hỏi,ngày cưới bác nha.Con thật sự không biết hỏi ai,vì con đi coi bói,mỗi thầy phán 1 kiểu,làm con hoang mang quá.
  Con cám ơn bác nhiều.

 79. Thưa Bác Việt, cháu là Đặng Đình Thắng sinh ngày 14/9/1979, Bác giúp cháu xem năm nay cháu có xây nhà được không, hướng nhà như thế nào là hợp tuổi, cháu có đám đất nhỏ để làm nhà có hướng cửa nhà nhìn ra đường là Đông Bắc, trong trường hợp tuổi và hướng đều không được thì cháu phải làm như thế nào, cháu rất muốn làm nhà trong cuối năm nay, rất mong Bác chỉ giúp.
  Xin cảm ơn Bác Việt rất nhiều!

 80. kinh gửi bác Thiên việt mong bác chỉ giúp hoặc cho một đia chỉ xem ngày giờ để bốc mộ cho ông nội vào thăng sau tháng chín âm lịch vì đi xem người âm lại muốn lên vào thang này tuổi của vong sinh năm hợi 1910 mất năm 1987 năm mão người đứng lên bốc là con trưởng sinh năm 1933 nhâm thân mong bac chỉ giùm hoac nêu không thi cho gia đình một địa chỉ đê chúng tôi đến .kính mong bác giúp

 81. Thưa bác,
  Cháu là nữ sinh ngày 2/4/1986 (+) lúc 2h sáng, bạn trai cháu sinh ngày 12/9/1982 (+) lúc 4h sáng. Bọn cháu đã đi xem ngày để chuẩn bị cho việc cưới hỏi và được biết nếu muốn cưới tháng tốt thì phải cưới trong tháng 9 âm lịch, còn nếu là tháng 10 và tháng 11 thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình 2 bên.
  Cháu đang rất lo lắng không biết nên làm thế nào vì tháng 9 âm thì quá gấp mà 2 tháng kia lại sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của 2 nhà. Chúng cháu dự tính sẽ đẩy lùi sang tháng 12, nhận phần không tốt về mình nhưng chưa được rõ sẽ ảnh hưởng ra sao.
  Kính mong bác cho cháu lời khuyên. Cháu xin cảm ơn bác.
  Cháu Phương

 82. Kính chào Bác! Cháu năm nay 44 tuổi (sinh 2/7/Đinh Mùi-1967), cháu làm nhà mới có được không? Tuổi cháu nhà hướng chính Tây có được không? Cháu động thổ vào 30/8 / canh Dần. Cháu nên làm lễ động thổ lúc mấy giờ là tốt? Rất mong được bác tư vấn giúp cháu- Cháu xin cảm ơn – Cháu chờ tin bác!

 83. Kính gửi bác Việt,
  Cháu nhờ bác xem giúp vợ chồng cháu vài viêc liên quan đến nhà cửa ạ. Chồng cháu sinh năm 1977, cháu sinh năm 1979. Vợ chồng cháu mới mua nhà chung cư, hướng chính Đông Bắc, hướng ban công Tây Nam. Cháu muốn bác tư vấn giúp cháu:
  1/ Ngày, giờ nhập trạch tốt trong tháng 9AL này ah? Vợ chồng cháu định ngày 17/9 AL – chủ nhât nhập trạch, bác xem giúp cháu xem ngày này có được không ạ? Nếu đc, bác tư vấn giúp cháu mấy giờ thì tốt ah?
  2/ Hướng bếp, bàn thờ nên để theo hướng nào ah?

  Cháu mong tin bác. Chân thành cảm ơn bác.

 84. Cháu muốn hỏi bác một việc.Gia đình cháu năm nay (2010) muốn sang cát cho bố cháu mất đã 5 năm.
  Mẹ cháu tuổi nhân dần, bố cháu tuổi nhâm dần, em trai cháu một em tuổi quý hợi, một em tuổi nhâm thân.
  Cháu muốn hỏi sang cát năm nay cho bố cháu có được không?

 85. Xin thưa:
  Tôi tuổi Mậu Tuất, vợ tôi tuổi Tân Sửu. Tôi dự định sẽ sửa lại nhà bếp (liền với nhà ở) vào tháng 11/2010 (tức tháng 10 năm Canh Dần); đồng thời cũng dự định xây lại 2 ngôi mộ của bố và bà nội tôi ở quê vào thời gian trên.
  Xin Thầy tư vấn giúp:
  – Ngày, giờ tốt để động thổ sửa nhà bếp?
  – Ngày, giờ tốt để xây lại 2 ngôi mộ nói trên?
  Thông tin tư vấn xin gửi giúp về địa chỉ: kdinhhuy@yahoo.com.vn.
  Xin trân trọng cảm ơn./.

 86. Kinh chao Bac Viet
  Toi sinh nam 1963. Toi da mua chiec o to mau Bac. Bac lam on tu van giup:
  – Xe mau Bac phu hop voi toi o muc do nao?
  – Co can phai dieu chinh gi cho tot hon khong?
  Traan trong cam on va rat mong duoc Bac giup ngay.

 87. nu sinh nam 1938 can sang cat vao nam nay 2010. Xin hoi tien hanh vao ngay gio nao la tot

 88. Chào Bác Việt.
  Cho con hỏi tuổi giáp dần mua xe 2 bánh và mua đất trong tháng 11 âm lịch ngày nào tốt.Cảm ơn bác.

 89. Chị gái chồng tôi sinh năm 1978 và mất năm 2000, năm nay chồng tôi sinh năm 1981 muốn xây mộ cho chị vào tháng 12/2010 có được không? Em trai chồng tôi sinh năm 1984 muốn đứng ra xây mộ cho chị tháng 12/2010 có được không? Xin cảm ơn.

 90. Cháu chào bác ạ,
  Bác cho cháu hỏi, cháu là tuổi kỷ mùi(nữ 1979) thì hợp với ngày nào(ngày đẹp) trong năm Tân Mão để mở cửa công ty ạ.( Cháu có công ty riêng)
  Cháu cảm ơn bác nhiều!

 91. chau chao bac.
  nam nay chau 32 tuoi sinh nam 28/10/1980.am lich
  chong chau 36 tuoi sinh nam 1976. hien dang song o LONDON, UK. nay chau muong chuyen ve nha moi nhung khong tim duoc ngay dep bac co the giup chau xem ngay dep thang1,thang2 nam 2011 duong lich .
  chau cam on chu nhieu!.

 92. Chào bác em la nữ sinh năm 1963, em vừa mới xây xong nhà. Em nhờ bác xem giúp em ngày nào tốt trong tháng 12 ( âm lịch) để em vào nhà. Rất mong nhận được tư vấn của bác. Em cảm ơn nhiều.

 93. Thưa chú! Khi đọc bài viết trên cháu cũng thấy lo cho gđ mình vì vc cháu thuộc diện khắc ( chồng sn 1975- vợ 1977- con 2002 – con 2006) . Chú co thể bớt chút thời gian xem giúp cho gđ cháu được ko ạ. Thưa chú chồng cháu sn1975 thì đến năm nào có thể khởi công xây nhà được ạ. Mong tin của chú . Chúc chú mạnh khoẻ.

 94. Con chào Bác. Từ trước đến nay con cũng không để ý lăm đến vấn đề ngày tốt, xấu lắm. Nhưng trong hai năm vừa qua con toàn gặp chuyện không may mắn. Con sinh năm Mậu Ngọ 25/12/1978 (dương lịch). Cuối năm 2009 con gặp tai nạn xe máy có thể nói là rất nặng. Đầu năm 2010 con lập gia đình đến cuối thang 9 sinh chau gái đầu lòng nhưng cháu đã mất sau hơn hai tháng. Còn trong chuyện làm ăn, có nhiều cơ hội nhưng vì quá tin người nên toàn bị lừa. Cho nên đến bây giờ cuộc sống vẫn chỉ bình bình về mặt kinh tê, buồn về mặt sức khoẻ tình cảm gia đình. Còn 2 ngày nưa là sang năm mới, con có những dự định mới về mọi mặt. Bác làm ơn cho con hỏi con có dự định mở Công ty riêng, thì khai trương vào ngày nào trong năm mới thì tốt, làm ăn trong năm nay có gặp thuận lợi không a, chuyện gia đình, sức khoẻ năm nay thế nào a.

 95. cảm bác nhưng mà bác ơi con muốn chuyển nhà trọ cơ.con sinh ngày 02/11/1992(dương lịch).con cần chuyển gấp bác giúp con nha bác.con cảm ơn bác

 96. Chào bác! Nhân dịp đầu xuân xin chúc bác và gia đình đại an khang, phúc lộc tràn đầy, tận hưởng, tận hưởng. hì hì… Xin bác bớt chút thì giờ giúp em với ạ. Em là nữ tuổi Tân Sửu năm nay định xây nhà nhưng lại bị lục hoang ốc. Em nhờ mẹ em tuổi Canh Thân (1920) đứng tên làm nhà. Bác thấy có được không? Và ngày em định làm vào ngày 1/2 âm lịch (tức ngày 5/3/2011 dương. Rất mong bác chỉ bảo cho. Em xin cảm ơn ạ.

 97. Cháu chào bác, năm mới cháu chúc bác mạnh khỏe, vạn sự như ý.

 98. Thua Bac Viet:
  Rat quy va rat tam dac voi kien thuc cua Bac.!
  Em tuoi Tan Suu xin hoi, em thue nha, em phai chon huong the nao cho hop tuoi? Cua nha em thue theo la ban chi huong Dong Nam, con cong chinh cua gia chu chi huong Tay Nam. Em hoi rang, khi em thue o lau, em se cung nhap trach the nao.
  Rat biet on su huong dan va chi bao cua Bac!
  Chuc bac luon doi dao suc khoe!

 99. Em tuoi Ky Mui – 25/4/1979, muốn nhờ bác xem giúp ngày tốt trong tuần (tháng 3) để mua xe,hiện em đã đặt cọc trước tiền ,nhưng chưa chính thức lấy xe.
  Mong bác xem va phản hôì sớm giúp .
  chân thành cảm ơn

 100. Chào bác Thiên Việt
  Làm ơn cho tôi hỏi, tôi sinh 1959 – Kỷ hợi.
  Tôi muốn xây nhà mới, vậy vào năm nào thì tốt nhất.
  Xin cám ơn bác
  Hương

 101. Gửi bác Việt.
  Cháu sinh ngày 02/11/2983 (dương lịch). Cháu định mở cty riêng, nhưng ko biết vào ngày nào thì đẹp. Kính mong bác xem và phản hồi sớm giúp cháu. Chân thành cảm ơn bác và chúc bác sức khỏe, thành công

 102. Chào bác Việt,

  Cháu tuổi Quý Sửu (18/01/1973- Âm lịch), Xin bác xem giúp tháng 03 âm lịch này cháu định sửa nhà có được không ? Bác tư vấn giúp.
  Cám ơn bác.

 103. toi sinh nam 1978, vay nam nay toi xay nha co duoc khong, neu xay nha trong thang 2 am lich, thi ngay nao dong tho duoc, xin cam on rat nhieu.

 104. chồng cháu tuổi ất sửu ( 2/2/1986 DL-24/12/1985 Al) và cháu tuổi Bính dần (13/11/1986 âm lịch). Xin Bác giúp cháu, xem tháng 2 âm lịch có sủa nhà được không va nếu được thì vào ngày nào, còn nếu không được thì sửa vào tháng nào ngày nào thì tốt ạ, Bác tư vấnn giúp cháu ạ.
  Cảm ơn bác

 105. Chào Bác Việt!
  Chồng cháu tuổi ất sửu (sinh ngày 24/12/1985 – 2/2/1986 DL) cháu tuổi bính dần (13/11/1986 AL).Xin Bác cho cháu hỏi xem tháng 2 âm lịch cháu chuyển nhà,sửa nhà được không, nếu được thì sửa vào ngày nào hôm nay đã là 18/2/2011 còn lại mấy ngày nữa thì ngày nào đẹp. Nếu không được thì ngày nào vào tháng nào là đẹp ạ. xin Bác chỉ giúp cháu ạ.
  Cảm ơn Bác.

 106. vợ cháu tuổi mậu ngọ (sinh 12/10/1978) muốn xây nhà trong năm nay. xin hỏi bác xây vào tháng nào ngày nào và giờ nào thì hợp. Cám ơn bác đã xem mail

 107. Kính gửi bác Khôi Việt.
  Lời đầu xin kính chúc bác sức khỏe, thành đạt!
  Xin có một câu hỏi hỏi bác như sau, xin bác giúp đỡ:
  Tôi sinh năm 1977 ( 4h 40 ngày 20/6 Đinh Tỵ ), làm nhà năm 2010, hướng nhà Tây Bắc; định đào giếng nước ( phía trước, bên trái nhà ). Kính xin bác chỉ giùm thời điểm khởi công, thủ tục làm lễ tiến hành.
  Trân trọng cảm ơn bác!

 108. Kính gửi bác Khôi Việt.
  Lời đầu xin kính chúc bác sức khỏe, thành đạt!
  Xin có một câu hỏi hỏi bác như sau, xin bác giúp đỡ:
  Tôi sinh năm 1977 ( 4h 40 ngày 20/6 Đinh Tỵ ), làm nhà năm 2010, hướng nhà Tây Bắc; định đào giếng nước ( phía trước, bên trái nhà ). Kính xin bác chỉ giùm thời điểm khởi công, thủ tục làm lễ tiến hành.
  Trân trọng cảm ơn bác!

 109. Chào bác, cháu sinh ngày 20/10/1972, tuổi Nhâm Tý. Cháu dự tính sửa nhà (sửa cửa chính ra vào nhà) trong tháng 3 âm lịch năm 2011. Cháu xin hỏi bác tuổi của cháu có hợp hay không ? Nếu không hợp cháu nên nhờ tuổi nào đứng thủ tục làm lễ thì tốt ? Ngày tháng nào đẹp để cháu tiến hành sửa nhà ạ ? Kính xin bác chỉ dẫn giúp.
  Cháu xin chân thành cám ơn bác.

 110. Kính gửi bác Khôi Việt,

  Cháu sinh ngày 19/12/1985 (âm lịch), bạn trai cháu sinh ngày 13/10/1985 (dương lịch). Chúng cháu muốn tổ chức cưới vào tháng 8 âm lịch năm 2011 này. Cháu nhờ bác xem giùm tụi cháu ngày nào là hợp nhất.
  Cháu cám ơn bác

 111. Xin vui lòng xem giúp, tôi sinh kỷ hợi 1959, năm nay 2011 không thể đứng tên động thổ được mà phải nhờ anh trai tuổi Nhâm ngọ 1942 đứng giùm, vậy cho hỏi ngày tháng nào, giờ nào có thể dộng thổ được từ tháng 6 dương lịch đến cuối năm nay ạ. Xin chân thành cảm ơn

 112. Kinh chao bac Khôi Viêt,

  Truoc tien, chau xin kinh chuc Bac suc khoe.
  Chau sinh ngay 4 thang 6 nam 1968 duong lich (tuoi Than), muon to chuc Le Cuoi va Tiec Cuoi voi ban gai sinh ngay 20 thang 5 nam 1980 duong lich (tuoi Than) trong dau nam 2012 tai Tp Ho Chi Minh.
  Phien Bac xem gium chau ngay nao la thich hop nhat.
  Chau cam on Bac danh chut thoi gian cho chau. Chau can biet som de chuan bi va dat tiec.
  Kinh chao Bac

  Long Châu

 113. ching chau sinh nam 1983 bac xem giup chau thang 3 am nay co ngay nao dep de chau khai truong cua hang

 114. Em tuổi Giáp Dần, muốn mua chiếc xe máy để đi làm, công việc của em là nv kinh doanh nên hay phải đi lại trên đường. Kính nhờ Bác xem giúp em ngày, giờ gần nhất để em đi mua ạ, em cảm ơn bác trước.

 115. chau sn 1981, bac xem giup nguoi yeu tuoi nao thi hop

 116. Cháu chào bác Thiên Viêt. Gia đình cháu muốn Khai trương quán ăn(Thịt chó) trong tháng tư này, cháu đã đi “xem” một vài thầy nho, thầy đò có người nói ngày 8/4 có người lại bảo ngày 10/4 và ngày 16/4. Chồng cháu tuổi Đinh Tỵ. Xin bác chỉ giùm cho cháu xem nên Khai trương vào ngày nào và giờ nào ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều!

 117. Nhờ bác xem giúp ngày nào trong tháng của năm 2011 tốt nhất. để cháu đi hỏi vợ, cưới vợ.
  Cháu sinh: 6h kém 15, ngày 6/8/1985, người yêu cháu 3h40, ngày 29/7/1988.
  Cháu cảm ơn bác

 118. Chào chú Việt.
  Cháu sinh 7h30 ngày 30/05/1976, năm nay cháu định xây nhà mới nhưng không biết có được không? nếu xây được nhờ chú xem giúp ngày nào tốt trong tháng sáu . Cảm ơn chú

 119. nhờ bác xem giúp sinh năm 1958 năm 2011 co xây nhà được không-xin cám ơn bác

 120. Cho biết Nam Giáp Thìn năm nay kinh doanh BĐS được không.
  Vừa rồi tôi có mua 1 miếng đất để làm nhà mà trở ngại kinh khủng.Vui lòng góp ý cho.

 121. Chào Bác Việt.
  Cháu sinh ngày 26/8/1982 (ngày 8/7/1982 AL) chồng sinh 10/10/1981 (13/9/1981AL) và cong trai 01/01/2008 (23/11/2007). Cháu mới mua 1 căn nhà định ngày 07/6/2011 (ngày 06/05/2011 AL) làm thủ tục về nhà mới có được không ạ. Ngày đó có kỵ với ai trong gia đình cháu không ạ. Nhờ Bác email lại giúp cháu. Cháu cảm ơn Bác.

 122. Cháu chào Bác Việt, cháu tên Hằng sinh ngày 19/06/1988 DL, cháu và bạn trai sinh ngày 20/07/1985 chuẩn bị tổ chức đám cuới, tụi cháu đã muốn nhờ Bác xem hộ cháu ngày cưới, vì sự việc này khá quan trọng. Và cháu thấy Bác diễn giải về ngày tốt xấu trong năm rất hay nhưng có 1 vài chưa cháu chưa được hiểu rõ lắm nên định ngày cưới chưa được. Mong Bác giúp cho. Sớm nhận được sự chỉ giáo của Bác. Chúc Bác nhiều sức khỏe!

 123. bac cho cháu hoi xem trong thang 4/11 am lich nay thi co ngay nao dep de chau chuyen đồ đạc vào bếp và đun lấu là tôt nhất ah.cháu sinh t9/1984

 124. Bac oi cho chau hoi chut ah! Bac xem ho chau ngay cuoi voi ah. Chau sinh ngay 05/10/1984 (am lich) va ban gai 16/05/1985 (am lich )thi nen cuoi vao ngay thang nam nao ah. Mong bac xem giup ah. Chuc bac suc khoe va hanh phuc!!

 125. Bac oi cho chau hoi, chau du dinh se sinh mo con gai vao khoang tu 25/9/2011 den 10/10/2011 vay nho bac coi gium ngay va gio sinh cho con chau gium cahu voi ah.
  Chau cam on bac nhieu!!!

 126. Chào Bác!

  Tôi sinh ngày: 03/11/1971 (dương lịch). Trong tháng 06/2011 này tôi có kế hoạch di dời trụ sở văn phòng cty sang địa điểm thuê mới. Kính mong Bác xem giúp tôi ngày, giờ nào tốt để bắt đầu di chuyển, ngày, giờ nào treo bảng hiệu mới tại địa chỉ thuê mới, ngày, giờ nào cúng khai trương tại địa điểm mới?

  Rất mong sơm nhận được thư trả lời của Bác. Cảm ơn Bác và chúc Bác dồi dào sức khoẻ.

 127. Chào Bác!

  Tôi có hỏi Bác xem giúp ngày giờ di chuyển và khai trương văn phòng tại địa điểm thuê mới. Vì thời gian gấp rút nên kính mong Bác giúp trả lời sớm cho tôi để thuận lợi cho việc ổn định hoạt động của cty tại địa điểm mới.

  Chào Bác. Kinh chúc Bác sức khoẻ.
  Lê Minh CHuyên

 128. Bác làm ơn cho con hỏi,
  Cơ quan con sắp chuyển xuống Trung Hòa-Nhân Chính (Hà Nội), hiện đang ở phố Thái Thịnh. Con được giao nhiệm vụ xem ngày để nhận tòa nhà nơi làm việc mới. Sếp (chồng) tuổi Quý Sửu (1973); sếp vợ tuổi Giáp Dần (1974). Khoảng thời gian xem là từ hôm nay 8/6/2011 (7/5 âm lịch) đến hết tháng 6/2011.
  Bác giúp con với.

 129. nhờ bác Việt xem giúp cháu ngày cưới vợ
  cháu sinh khoảng nữa đêm ngày 24 tháng 12 năm Giáp Tí (1984), vợ cháu sinh khoảng 8 -9 h tối ngày 17/11 năm 1986 (Dần); chúng cháu dự định tháng 8/2011 AL cưới nhưng chưa chon được ngày tôt nhất. Ba chau xem ngày 21 và 26/8 là tốt nhưng ông Nội vợ chsu không đồng ý, ông nói ngày 16/8 tôt hơn. vậy, nhờ bác xem lại giùm cháu. Bac gửi trả lời cho cháu qua email: Killgirlpro@gmail.com. Cảm ơn bác nhiều!

 130. Chào bác Thiên Việt!
  Bác cho con hỏi, con sinh năm 1984, hiện nay con đang muốn khai trương 1 cửa hàng tại Hà Nội trong tháng 6 âm lịch này, vậy bác xem cho con ngày nào là tốt và cần làm những thủ tục gì? năm nay có tốt cho việc làm ăn của con không?
  con xin chân thành cảm ơn Bác!

 131. xin cho hoi ngay 28-7 la ngay tot hay xau de mua xe oto?

 132. Các bác có nhiều kinh nghiệm giúp em với nhà em đang xây, sang tháng 8/2011 dương lịch em muốn đổ mái mà chọn mãi không biết ngày nào tốt, các bác cho em xin một vài ngày giờ tốt để thợ của em còn sắp xếp cho kịp. Em sinh năm 1958 các bác a
  Em xin chân thành cảm ơn

 133. Tôi tuổi Đinh Mùi, 1967, nay cơ quan vừa xây xong trụ sở. Xin các bác chỉ giúp ngày tốt, hợp phong thủy dời về nhà mới. Dự định chuyển về từ ngày 3 – 7.8.2011. Xin trân trọng cảm ơn!

 134. Tên tôi là Đỗ Trần Định – 53 tuổi tôi muốn hỏi các ngày tốt, xấu trong tháng 7 để mua sắm đồ đạc, nếu tôi mua vào ngày mùng 5 tháng 7 có thuận không? xin được bác chỉ giáo , tôi xin chân thành cảm ơn!

 135. cac thay cho con hoi , ngay 14 thang 8 nay , con dot ma dau cho bo con co duoc ko,e xem tren mang ngay nay co trung tang ,e sinh nam giap ty ,mong cac thay giup e voi

 136. Chào bác ạ. Cháu nhờ bác xem giúp ngày cưới vợ cho cháu ạ. Cháu sinh ngày 23/7/1986 âm lịch vợ cháu sinh ngày 15/3/1987 âm lịch. Cháu định tháng chạp năm này tổ chức hôn lễ. Nhưng chưa biết ngày nào tốt. Bác xem giúp cháu ạ. Cháu cảm ơn nhiều ạ.

 137. Bác Thiên Việt
  Tôi có đứa cháu mới mua được 1 căn hộ . Cháu tuổi Giáp Dần( 1974). Nếu có thể kính nhờ bác xem giúp ngày/ giờ nào là tốt nhất để chuyển nhà trong tháng 8 âm lịch này.
  Xin cám ơn bác rất nhiều.

 138. Cháu tên Lưu phượng phấn, sinh năm 1978, mậu ngọ
  bạn trai cháu sinh năm 1977, tuổi Đinh tỵ
  Tháy 10 âm lịch cưới ngày nào tốt, cưới được
  Mong bác chỉ giúp cháu. cháu cảm ơn bác

 139. cháu tuổi kỷ hợi (1959), muốn khai trương ra mắt xí nghiệp để kinh doanh .Bác cho biết ngày giờ ra mắt thì thành công ,đạt được mong muốn ?

 140. Chồng tôi sinh năm 1972. Định sửa nhà tháng 8/2011 âm lịch. Định mượn tuổi người sinh năm 1967 động thổ . Xin bác cho biết ngày nào tốt

 141. Cháu chào bác Việt. Cháu tên Sơn sn 9/9/1979 (DL) (18/7 kỷ mùi). Năm nay 2011 cháu có ý định chuyển nhà sang căn hộ cháu mới mua nhưng đọc rất nhiều sách, bài viết làm cháu lúng túng quá không biết nên như thế nào. Năm nay cháu 33t tức là phạm Kim Lâu và Hoang Ốc. Tuy nhiên, các hạn này chỉ thấy nói cần tránh khi xây nhà hoặc sửa chữa nhà thôi. Thực tế cháu đặt tiền mùa nhà vào năm 2010 (năm 32t) và cũng không chọn ngày đặt tiền và ký hợp đồng mua nhà vào ngày nào cháu cũng không nhớ. Cháu ký nhận bàn giao nhà vào năm nay và cũng đã tiến hành sửa một số hạng mục nội thất. Như vậy khi cháu chuyển nhà có phải kiêng hạn kim lâu và hoang ốc nữa không và tuổi của cháu chuyển vào tháng nào là tốt nhất. Nếu bác xem giúp được ngày chuyển nữa thì tốt quá. Cháu cảm ơn bác nhiều. (nhà cháu là căn hộ, hướng Đông Nam), vợ cháu tuổi Giáp tí (1984) và con trai cháu tuổi Tân mão (2011).

 142. thưa bác chau sinh ngày 03 tháng 10 năm 1990 hiện cháu muốn mua xe máy nhưng chưa chọn được ngày tốt bác có thể xem giúp cháu 1ngày gần đây nhất được không ạ?

 143. Con Chào bác,
  Bác xem cho chúng con nữ 29/2/1986 (âm lich), nam (7/2/1985) cưới trong năm 2011 thì ngày nào đẹp ạ.
  Con cảm ơn bác.

 144. Con Chào bác,
  Bác xem cho chúng con nữ 29/2/1986 (âm lich), nam sinh ngày 7/2/1985 (âm lịch) cưới trong năm 2011 thì ngày nào đẹp ạ.
  Con cảm ơn bác.

 145. Cháu chào bác Việt, cháu là Hải sn 26/3/1982 (dl). Năm nay (2011) cháu chuẩn bị lập gia đình, vợ sắp cưới của cháu sn 27/4/1988, cháu đang chuẩn bị mọi việc để tổ chức hôn lễ, nhưng cháu chưa chọn được ngày cưới, cháu đi xem thì có người nói cháu cưới ngày 16/10 al(11/11dl),ngày 24/10dl (ngày 19/11/2011dl),ngày 12/11al (6/12/2011dl), cháu đã lên mạng xem những ngày này có sao xấu là kim thần sát (trực) và một số sao xấu, cháu đang rất lúng túng không biết nên chọn ngày nào?đọc bài viết của bác rất hay và giúp cháu hiểu được rất nhiều về cách chọn ngày tháng năm và cháu cũng có lời muồn gửi tời bác, mong bác xem giúp cháu ngày tốt nhất để cháu tổ chức hôn lễ được thuận llưọi. Cháu xin chân thành cảm ơn bác.

 146. Cháu CHào bác!

  Cháu sinh 1967 và chồng cháu sinh năm 1961, con gái cháu sinh năm 1991 và con trai sinh năm 2004. Vi ngôi nhà chúng cháu đang sống thấy bị thấm trần, và luôn có cảm giác không thoải mái, lúc nào trong nhà cũng có người phải dùng đến thuốc men. Bác xem dùm cháu như vậy liệu tụi cháu có nên chuyển đổi ngôi nhà đó đi không? nếu chuyển đổi thì năm nào sẽ thuận lợi? và nếu sửa thấm trần thì cuối năm nay có sửa được không? vì nếu xây lại thì phải đến 10 năm nữa chúng cháu mới mới có thể tích lũ đủ tiền để xay lại. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Bac!

  Chau xin chân thành cảm ơn Bác!

 147. Kinh goi chu Viet,
  Chau tuoi Binh Ngo, chong tuoi Tan Hoi, 2 con la` Mau Dan 1998 gai, va` Giap Tha^n 2004 trai, chung cahu dang du tinh’ don sang nha moi trong khoang thoi gian 13/10/2011 den 20/10/2011. Chu lam on cho chau biet ngay nao tot de don sang nha moi? Chau thanh that cam on chu’.

 148. Xin bac cho chau hoi! Chau sinh nam 83, chau sap cuoi, vo chau sn 88. Vay chau cuoi ngay mong 9/10/2011 nam Tan Mao thi co duoc khong? Rat mong bac phan hoi som. mail cua chau: ngocmothainguyen@yahoo.com

 149. XEM VỀ HÔN NHÂN : Gồm các lễ vấn danh, hỏi cưới, nhập gia, nhập phòng.

  – Tốt : chọn ngày giờ Hoàng đạo và cát tinh cùng sao Thiên hỉ (hóa giải được Cô thần), Ích hậu, Tục thế, Yếu yên. Trực Kiến. Sao Giác, Cang.

  Tìm hướng xuất hành trong hôn nhân có Hỉ thần và Tài thần, tránh hướng Hạc thần.

  – Xấu : tránh những ngày Hắc đạo, tránh Hung Sát tinh và các sao Kiếp sát, Vãng vong, Ly sào, Ly sàng, Tứ Ly, Tứ tuyệt, Nguyệt yếm, Nguyệt hư, Tam tang, Trùng tang, Âm thác, Dương thác, Cô thần, Quả tú, Tứ thời Cô quả, Tai sát, Nhân cách, Ngũ hư, Xích khẩu. Sao Cơ, Khuê.
  Tai sao sao Giac, Cang ma lai co trong hon nhan ha bac?

 150. Chào bác! năm nay tôi muốn sang cát cho bố tôi tuổi Giáp Tuất mất năm 2003 nhờ bác xem hộ ngày tháng tốt để làm trong tháng 11 nam 2011. Xin chân thành cảm ơn bác!

 151. Chào bác ah! Cháu sinh ngày 1/71979 (lịch dương), cơ quan cháu vừa xây xong trụ sở làm việc. Theo yêu cầu của cơ quan thi cháu phải chuyển phòng trong thới gian từ ngày từ ngày 26-30/10/2011. Vậy bác có thể xem giúp cháu chuyển phòng vào ngày nào thì tốt không ah? Cháu cảm ơn bác ah.

 152. Chào bác !
  Bố cháu sinh năm 1950.mẹ sinh năm 1960, cháu sinh năm 1986, năm nay nhà cháu muốn sửa mái nhà, trên gác có đặt bàn thờ, xin bác xem giúp ngày,giờ đẹp để sửa nhà và khi sửa xong thì có những thủ tục gì ạh

 153. Chao Bac Viet! Chau chuc Bac luon manh khoe!
  Thang 10 nay chau dinh mua mot chiec xe may. Chau muon nho bac tu van giup chau xem trong thang 10 nay ngay nao dep va mau xe nao hop voi tuoi chau. CHau sinh nam 1983. Chan thanh cam on Bac!

 154. Em sinh ngày: 25/12/1954. Xin bác chỉ dùm xem vận hạn trong ngày như bác đã ví dụ tuổi Canh Ngọ. Em muốn mua ô tô. Vậy ngày, giờ nào là tốt nhất của tháng 11/2011 thì em nhận xe và xe màu gì thích hợp? Em cảm ơn Bác.

 155. chao bac! chau sinh nam 1981 va muon mua mot chiec xe may, bac co the cho chau biet cgau nen mua mau gi cho phu hop voi tuoi va trong thang nay co the mua dc kg ah?

 156. Chao Bac Viet. Vo chong con dinh nam sau cat nha: Chong con sinh nam 1978, con sinh nam 1984. Bac xem giup nam 2012 vo chong ocn co the cat nha duoc khong?
  Chu Bac khoe, hanh phuc?

 157. xin cho hỏi ngày 30 – 11 – 2011 (dương lịch ) có phải là ngày tốt cho việc cải táng , bốc mộ không ?

 158. Chào bác tôi sinh năm 1939 định tháng 11 sang mộ cho ông bà Bác xem hộ tôi ngày nào sang là tốt nhất. Xin cảm ơn

 159. Cháu chào Bác!
  Gia đình cháu chuẩn bị về nhà mới cũng đã đi xem ngày nhưng rất đắn đo, tình cờ vào trang này đọc các nội dung Bác viết rất hay và ti mỉ cháu muốn nhờ Bác xem giúp. Chồng cháu tuổi ĐInh Tỵ sinh năm 1977, cháu tuổi Nhâm Tuất 1982, con trai Bính Tuất 2006. Cháu muốn nhờ Bác xem ngày mồng 2 tháng 11 âm cháu đổ mái thái và ngày 17/11 âm dọn về nhà mới được không, Bác xem giúp cháu có ngày nào tốt hơn không a. Cháu cảm ơn Bác, chúc Bác mạnh khoẻ.

 160. cháu chào bác!
  Bác giúp cháu 1 việc bác nhé.
  Anh cả chồng cháu sinh cuối năm 1959 đầu năm 1960. anh cháu muốn xây tường bao cho chỗ đất mà anh cháu có ở nghĩa trang. còn thay áo cho bố mẹ cháu đến 2013 thì anh cháu mới thay áo được. vậy ngày 7h30 phút ngày 09/11/2011 âm lịch anh cháu định xây tường bao để giữ đất mà nhà cháu có từ trước đây có được không ạ!
  Cháu mong những lời khuyên của bác.
  Cháu cảm ơn bác nhiều.

 161. Chau chao Bac
  chau xin hoi sinh nam 1991 Tan Mui
  muon mua xe may vao thang 11 hoac 12 am lich nam 2011 nay
  bac chi giup ngay nao duoc a
  chau xin cam on

 162. Tôi tuổi Giáp Dần về cơ quan mới ngày nào trong tháng 11/ 2011( âm lịch)

 163. Chao bac. Chau la Duong NGoc Yen. Sinh 1h, 20/3/Giap Ty(am lich). Ong xa chau sinh thang 9/75(am lich).Khong biet bac co the xem hung cat cua 2 chau trong nam nay va nam Thin duoc khong?
  Cam on bac.

 164. Cháu chào bác. Bác cho cháu hỏi một chút ạ.
  Nhà cháu đang tính năm sau xây nhà, nên phải tiến hành phá nhà trong năm nay. bác tính hộ cháu xem ngày 02/12 âm lịch năm Tân Mão có hợp với tuổi Kỷ Hợi 1959 để phá nhà không ạ? Cháu cám ơn.

 165. chao bac!chau sinh thang 8 nam 1984.ong xa chau sinh thang 12-1980.chung chau dinh tien hanh lam nha nam nay cu the la thang nay song di xem thay thi bao la tam tai khong the lam nhung cung co thay bao la 32 tuoi khong sao van tien hanh lam nha duoc .chau dang rat lo lang va phan van khong biet nen hay khong nen lam.chau nho bac hoi am som nhat neu co the cho chau/chau xin chan thanh cam on bac nhieu

 166. Cháu chào bác Việt
  Cháu sinh năm 1986, chồng cháu sinh năm 1982. Bọn cháu muốn xem một ngày tốt trong tháng 12 hoặc tháng 1 để đi đăng ký kết hôn ạ. Mong bác xem giúp bọn cháu ạ
  Cháu cảm ơn bác!

 167. Chào bác! Cháu sinh 9/9/1971. Cháu nhờ bác xem giúp năm nào cháu xây nhà được tốt nhất. Rất mong được bác giúp!
  Cháu vô cùng cảm ơn bác!

 168. Kính chào anh Việt.
  Tôi đang có một việc rất băn khoăn là chọn ngày tốt để đưa mẹ về an táng tại quê chồng. Mẹ tôi mất ngày 25 tháng 10 (Tân mão), hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ và đang được gia đình tạm gửi cốt tại đó. Theo tục lệ moi việc nên tiến hành trước ngày 23 tháng chap. mẹ tôi tuổi Kỷ Tỵ, không biết nên chọn ngày giờ nào để đưa cụ về quê là tốt nhất. rất mong nhận được lời khuyên của anh sớm. Xin trân trọng cảm ơn anh.

 169. Da con chao bac! con sinh ngay am lich 22/11 nam dinh mao, ban trai con sinh ngay am lich 13/04 nam canh ngo, xem qua phan tu vi con thay tuoi k hop, cung k hop, chi co ngu hanh tuong sinh. Cho con hoi tui con o doi voi nhau thi ra sao, tui con muon cuoi nhau vao nam nham thin nay co duoc khong thua bac? va vao thang nao thi tot? xin bac chi dan cho con! con cam on bac nhieu!

 170. Em chào anh Việt!
  ngày 8/1/2012 dương tức là ngày 15/12(âm lịch) em định đi mua xe máy, Em tuổi Nhâm Tý, em muốn nhờ anh xem giúp ngày mai đi mua xe máy có được tốt không? Rất mong nhận được lời khuyên sớm của anh, em cảm ơn anh nhé.

 171. Con chao bac.
  Bac oi cho con hoi con sinh nam 1973 con lam nghe tho may khi nao thi con co the khoi cong de lam lai duoc ngay nao khong khac voi con va hop voi con
  con mong bac giup do ah.

 172. Em chào anh ! Em định đào giếng vào tháng 2 âm lịch và định xây nhà vào tháng 10 âm lịch mà không biết chọn ngày nào là tốt nhất , em tuổi Bính dần , chồng nhâm tuất , nhờ anh xem dùm em chọn ngày tốt được không? Rất mong được anh hồi âm sớm , cảm ơn anh rất nhiều .

 173. Cháu tuổi Mậu thìn (1988) sinh ngày 28/6 âm lịch, năm nay cháu muốn đổi xe máy thì nên mua vào ngày giờ nào ạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ

 174. Cháu là sinh ngày 27/07/1989, bạn gái cháu sinh 07/08/1989, chúng cháu muốn cưới năm 2015 thì phải chọn tháng nào là tốt nhất ạ. Chúng cháu muốn khoảng tháng 8, tại ngày 3 là ngày kỉ niệm của chúng cháu. Mong được bác tư vấn

 175. Cháu chào bác! Chồng cháu sinh ngày 02/01/1967 cháu sinh ngày 02/05/1973 chúng cháu muốn làm lại nhà. bác xem và tư vấn trong tháng 02 AL/2012 ngày nào tốt bác tư vấn giùm cháu ạ, cháu cảm ơn bác nhiều.

 176. cháu chào bác Việt ạ!
  Bác ơi cháu nhờ Bác xem ngày giúp cháu với ạ , e trai cháu sinh năm 1992 định cưới vợ sinh năm 1994(vì ở quê nên cưới sớm).định cưới vào ngày 6 tháng 2 năm 2012 âm lịch thì có được không ạ ? ngoài ngày 6 ra còn ngày nào cưới tốt nữa không ạ?
  Cháu xin chân thành cảm ơn bác ạ .
  chúc Bác một năm mới manh khỏe – an khang thịnh vượng !

 177. chồng cháu sinh năm 1970 đã làm nhà năm 2004, hiện nay đang làm tầng 2, xin bác tư vấn ngày đổ mái và ngày lợp nóc

 178. cháu chào bác ạ!
  bác ơi. cháu sinh ngay 25/6/1989(al), ny cháu sinh 12/4/1981. Bọn cháu định ăn hỏi vào ngày 17/3/2012 âm lịch va cưới 21/3/2012 âm lịch. Nhưng cháu thấy trong lịch ngày 17 là ngày hắc đạo. cháu muốn hỏi bác là có nên chon ngày đó ko ah?Cháu mong bác tư vấn giùm, cháu cảm ơn bác nhiều ạ!

 179. chào chú!
  cho cháu hỏi 1 vài vấn đề ah! cháu và bạn trai muốn kết hôn và làm nhà trong năm nay, xin chú cho bọn cháu chút ý kiến ah!
  bạn trai cháu tên : phan xuân trường sinh ngày 05/03/2012
  cháu tên: trần thị ngọc thảo sinh ngày 01/01/1981
  chú giúp xem họ ngày tháng nào trong năm nay, bọn cháu có thể kết hôn, và làm nhà.
  kết hôn và làm nhà cùng trong 1 năm được không ah! và nếu làm nhà để bán chứ không ở thì có ảnh hưởng tới kie6ng j không ah!
  cháu cảm ơn!

 180. chào bác !
  Nhờ bác tư vấn giúp cháu một vấn đề:
  Cháu tuổi Ất Sửu (sinh tháng 10/1985 AL), bạn trai cháu tuổi Mậu Ngọ
  (sinh tháng 12/1978 AL). Chúng cháu dự định kết hôn vào năm 2012. Mong bác coi giúp ngày cưới, hỏi trong năm 2012 (cháu nghe có người nói năm nay cháu phạm kim
  lâu, không cưới hỏi ?)
  Mong được tư vấn … Cảm ơn!

 181. chao bac.
  chồng sinh năm 1979, vo sinh nam 1983.
  năm nay chau định mua đất xây nhà.
  bác cho chau hỏi
  – hướng nhà nào là tốt nhất
  -thang 03/2012 âm lịch mua đất ngày nào là tốt?
  -xây nhà vào tháng nào là tốt
  -hướng bếp đặt theo hướng nào?
  xin cam on bac

 182. nguyen.van.tuoi/sinh1961muon.lam nha.thang 4al 2012
  nho.ong.giup.do
  Cam on

 183. tôi sinh ngày 12/8 giáp tý, chồng tôi sinh ngày 30/12 quý hợi. vậy ngày tốt để làm bếp trong năm 2012 như nào, xin cảm ơn

 184. chau sinh thang 12/1971 (am lich) muon sua tuong nam 2012 thi chon nhung ngay nao tot a? bac giup chau voi, chau cam on bac.

 185. chau sinh ngay 27-3-1969 am lich muon cuoi vo sinh ngay 10-12-1989 am lich bacgiup chau coi ngay cuoi trong nam nay ? cam on bac.chau di coi thay ngay lam nha thi thay bao dong tho vao ngay 6-4 am lich nhung chau coi tren mang thi ngay 6-4 la ngay tam nuong sat la sao ha bac . bac giup chau voi gio chau roi qua .chau xem ngay cuoi thi thay noi la cuoi vao ngay 7-6 am lich nhung chau coi tren mang thi ngay mung 7-6 am lich la ngay tho tu .lam chau cang roi bac oi bac giup chau som . chau cam on bac

  • Cháu chào bác!
   Cháu sinh ngày 4/9/1990 (âm), cháu mua xe máy vào ngà mùng 1/7/2012 thì có được không ạ? và cháu nên mua vào giờ nào và màu gì hợp ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều

 186. toi sinh nam 1954 vvo toi sinh 1959 muon xem nay tot trong thang 5 dl de mo mong xay trai san xuat.xin giup dơ

 187. Chau là nữ sinh ngày 17/04/1969(dương lich) muốn xem ngay tốt trong trong thang 6 (dương lịch) để sửa nhà, mong bác giúp đỡ. Cháu cảm ơn bác rất nhiều.

 188. cháu chào Bác! Bác ơi cháu sinh ngày 14/5/1976(âm) vợ cháu sinh 1978; năm nay cháu rất muốn làm nhà, vợ chồng cháu tham khảo 2 ba người về ngày động thổ thì mỗi người khuyên 1 kiểu làm cháu khó nghĩ quá. Đọc bài của Bác cháu cảm thấy Bác phân tích rất sâu sắc, Bác giúp vợ chồng cháu nên động thổ vào ngày nào với Cháu cảm ơn nhiều.( cháu cũng biết tuổi của cháu động thổ thì k tốt lắm)
  Bác giúp cháu nhé, mong sớm nhận được sự giúp đỡ của Bác. Cháu chào Bác.

 189. chao bac viet chau la nu sinh nam 1973 chong chau sinh nam 1971 hien tai chau da sinh duoc 1 be trai sinh nam 2003 vo chong chau dang muon sinh them 1 be gai nua mong bac chi dum chau dau thai va sinh vao thang nao thi tot vay bac vo chong chau xin chan thanh cam on bac nhieu

  • chao bac Viet, chong chau sinh nam Tan dau, con chau la Quy hoi, vo chong chau muon mua dat trong thang 7 am lịch nay co nen khong a? neu duoc thi ngay nao va gio nao la hop voi tuoi vo chong chau a? Rat mong nhan duoc sư giup do cua bac

 190. xin chào bác. Con sinh ngày 7/5/1982 AL, chồng con sinh 1977, V/c con đang xem ngày cúng để vào nhà mới nhưng thấy nhiều thứ quá, Bác cho con hỏi ngày 2/9/2012 này con cúng được không? CẢm ơn Bác!

 191. Chào Bác
  Cháu là nữ sinh ngày 20 tháng 05 năm 1975, cháu muốn hỏi bác trong tháng 1AL năm 2013 ngày nào là ngày tốt nhất với tuổi của cháu để xuất hành đi làm ăn xa ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều

 192. chào Bác Việt!cảm ơn Bác về bài viết bổ ích.
  Cháu sinh 22h ngày 12 tháng 7 năm 1983 (âm lịch). cháu định khai trương một cửa hàng. cháu định ngày 14/10/2012(29/8/âm lịch) sẽ treo biển và nhập hàng vào kho, trang trí cửa hàng. ngày 18/10/2012 (4/9/âm lịch) sẽ khai trương. Bác giúp cháu xem hai ngày đó cháu làm các việc đó có ổn không với ạh. cháu rất mong nhận được góp ý của bác sớm. cháu cảm ơn bác rất nhiều!

 193. Bố tôi SN 1926 mất ngày 12/10/2001 (AL). Năm nay gia đình tôi dự định sang cho bố. Tôi là con trai trưởng (SN 1955). Mong bac xem giúp trong tháng 10 (Âm lịch) ngày, giờ nào tiến hành sang cát và đặt mộ hướng nào thì tốt?
  Chân thành cảm ơn!
  yahoo: ducmanh_8xhp@yahoo.com

 194. Gửi bác
  Con muốn hỏi bác: Chồng con sinh năm Kỷ Dậu 1969, con sinh năm 1973, nhà con hướng Tây Nam vậy theo bác nên đặt bếp hướng nào ? Bác chỉ giúp con cách đặt bếp, vì con không biết xem hướng bếp là như thế nào ? Con cám ơn bác

 195. Chào bác Việt . Cảm ơn bác về bài viết trên rất nhiều . Mong bác xem dùm tôi tuổi tân sửu 1961 năm nay có khai trương cửa hàng làm ăn được không ạ ? Bác trả lời gửi mail giúp tôi nhé : mhtdung@yahoo.com.vn

 196. Xin chào bác Nguyễn Việt, cháu sinh năm 1976, cháu đag muốn khởi công nhà bếp vào tháng 11 năm 2013 dương lịch, vậy theo bác cháu nên chọn ngày nào trong tháng để khởi công là tốt nhất. Cháu xin cảm ơn bác !

 197. Bac oi bac giup chau xem voi ak
  Chau sinh con luc 1h15phut sang .ngay 5thang3 am lich . The ngay do la ngay gi ?gio gi? Co phai kieng ki gi khong ah ?
  Chau cam on bac

 198. Tôi xem có nhiều chỗ không hiểu, xin hỏi tuổi mậu ngọ năm 1978 mua xe màu gì hợp,ngày nào trong tháng 6 thì đẹp

 199. Kính chào Bác Nguyễn Việt! Những bài viết của Bác thật quý giá!
  Gia đình em muốn BỐC MỘ cho BA MẸ nhưng không biết chọn ngày, tháng năm nào. Đã đi xem rất nhiều thầy rồi nhưng cứ bị vướng bận nhiều việc ngoài ý muốn nên chưa thực hiện được. Mới đây, đi xem ngày, thầy cho ngày bốc mộ là 25 tháng 8 Âm lịch năm Giáp Ngọ. Nhưng chị Dâu trưởng của mẹ em vừa mới từ trần ngày 2/8/2014 nên chúng em rất lo lắng.
  Vậy kính nhờ Bác xem giúp cho ngày, tháng năm bốc mộ.
  Kính chuyển Bác một số thông tin:
  – BA em tuổi ĐINH MÃO (Từ trần năm 2007) – MẸ em tuổi NHÂM THÂN (Từ trần năm 2001)

  – ANH CẢ (CON TRAI TRƯỞNG): tuổi TÂN SỬU (1961)
  – CHÁU ĐÍCH TÔN: Tuổi TÂN TỴ (2001)

  Xin gửi đến Bác lòng biết ơn chân thành, sâu sắc! Hoàng Thị Lệ Minh

 200. Tôi tuổi Nhâm Ngọ 1942, mẹ tôi tuổi Canh Thân 1920, mất năm Canh Dần 2010. Năm nay theo quyết định của thành phố Hà Nội tôi phải bốc mộ cho mẹ trong thời gian 1/1/2014 – 29/11/2014 . Xin bác giúp xem ngày giờ và cách hóa giải các chướng ngại.

 201. Tôi tuổi Nhâm Ngọ 1942, mẹ tôi tuổi Canh Thân 1920, mất năm Canh Dần 2010. Năm nay theo quyết định của thành phố Hà Nội tôi phải bốc mộ cho mẹ trong thời gian 1/10/2014 – 29/11/2014 . Xin bác giúp xem ngày giờ và cách hóa giải các chướng ngại.(xin đính chính ngày 1/1/2014 thành 1/10/2014)

 202. Chào bác! Tôi mong bác tư vấn một việc: tôi sinh năm Nhâm Dần (1962) năm nay tôi muốn xây dựng 4 ngôi mộ cho bố mẹ và 2 mẹ kế nhưng ko biết chọn ngày nào tốt. Mong bác sớm hồi âm (càng sớm càng tốt).

 203. Cảm ơn bác rất nhiều .Cho cháu hỏi cháu muốn khai trương cửa hàng bán hải sản vào tháng 9 âm nam 2014 thi ngày nao tốt ạ.cháu tuổi giáp tý

 204. Chào bác, đây là lần đầu con đọc về những điều này nên không hiểu rõ lắm. con muốn hỏi là nam tuồi Tuất (1982 ) thì nên kí kết hợp đồng thuê nhà và khai trương quán ăn vào ngày tháng nào? con rất mong nhận được câu trả lời từ bác. con cảm ơn bác.

 205. Cháu sinh năm 1977, nữ giới, cháu mang thai con trai, hiện bác sỹ yêu cầu mổ đẻ, thời gian bác sỹ chuẩn đoán từ 24/11 đến 12/12/2014. Cháu nhờ Thầy xem giúp 3 phương án ngày giờ để mổ đẻ. Cháu trân trọng cảm ơn nhiều. Email: tranvankhamkham@yahoo.com.vn điện thoại 0983.265,359.

 206. chao bac chau la trung chau sinh thang 4 nam 1981 nam nay giap ngo chau da lam mong hom thang 2 và chau muon thang 10 am lich nay xay nha nho bac xem giup chau ngay nao tot va hop voi tuoi cua chau de chau xay nha

 207. Chào Bác, Tôi sinh ngày 6/9/1963 (nam), tôi đang chuẩn bị kinh doanh xe tải chở hàng. Nhở Bác xem ngày nào tốt gần đây nhất để lấy xe về và khởi công chạy chuyến đầu tiên. Cảm ơn Bác nhiều nhiều

 208. chao bac bac xem giup chau sinh ngay 1/12/2014 DL 11h 14p dat ten la gi

 209. Cảm ơn bác nhiều

 210. Chào bác ThienViet bên cháu có lập site về tướng số tử vi http://www.tuongmenh.com xin hỏi bác cháu có thể sử dụng một vài bài viết trên blog của bác không ạ ? Chúng cháu sẽ ghi rõ nguồn tác giả bài viết ạ ! Hoặc nếu được bác cộng tác cùng thì thật vinh hạnh cho chúng cháu ạ !

 211. Bạn ơi, tôi tuổi Nhâm Dần trong tháng 9 năm 2015 này thì mua xe ngày nào là tốt nhất ạ

 212. Chào bác.
  Em sinh năm 1979 muốn chọn ngày, giờ tốt để đặt bàn làm việc trong tháng 12 âm lịch năm 2015

 213. cháu chào bác, cháu sinh năm 1991, cháu đang chuẩn bị chuyển công tác qua cơ quan mới làm, cháu định sang đầu tuần ngày 4/4/2016 này đi sang cơ quan mới, bác giúp cháu chọn giờ tốt để đi với ạ !

 214. chau sinh 1977 muon cat noc vao thang 7 dl 2016vay xin bac tu van giup chau ngay nao tot

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: